Chuyên mục liên quan

~♥~♥~♥~


Danh ngôn vần g

~♥~♥~♥~

A  -  B  -  C  -  D  -  Đ  -  G  -  H  -  I  -  K  -  L  -  M  -  N  -  O  -  P  -  Q  -  R  -  S  -  T  -  U  -  V  -  X  -  Y

Danh ngôn về Gia đình


Trang 2 trên 2«12

Không phải mỗi ngày ở cùng một chỗ mới là người nhà. Mà là đi đến chân trời góc biển, tâm đều cùng một chỗ, kia mới là người nhà. Bằng không chỉ là người xa lạ có cùng huyết thống mà thôi.

Phù Cừ - Hồ Điệp SEBA19 người thíchthích danh ngôn Thích

Gia đình là la bàn dẫn đường ta. Họ là cảm hứng để ta vươn lên những tầm cao lớn, và là sự an ủi những lúc ta loạng choạng.

Families are the compass that guides us. They are the inspiration to reach great heights, and our comfort when we occasionally falter.

Brad Henry17 người thíchthích danh ngôn Thích

Điều quan trọng nhất trên thế gian là gia đình và tình yêu thương.

The most important thing in the world is family and love.

John Wooden15 người thíchthích danh ngôn Thích

Có một thứ tình cảm vô cùng chân thật đó là - tình thân. ... Gia đình mới chính là chỗ dựa thân tình và gắn bó nhất. Tình yêu ở trong con người thực sự cũng chỉ có thể duy trì được một năm. Khi một năm qua đi, tình cảm mãnh liệt không còn, nhiệt huyết cũng không còn, chỉ khi tình yêu đó biến thành tình thân thì càng ngày càng trở nên sâu sắc.

Động phòng hoa chúc sát vách - Diệp Lạc Vô Tâm15 người thíchthích danh ngôn Thích

Cách tốt nhất để làm bạn đời và con cái bạn cảm thấy an toàn không phải là với những khoản tiền gửi trong tài khoản ngân hàng, mà là những khoản gửi nhỏ của sự trìu mến và suy nghĩ kỹ càng vào 'tài khoản yêu thương'.

The best way to make your spouse and children feel secure is not with big deposits in bank account, but with little deposits of thoughtfulness and affection in the 'love account.'

Zig Ziglar14 người thíchthích danh ngôn Thích

Bằng chứng rõ nét nhất của tình yêu thương vĩ đại mà người mẹ dành cho con đó chính là yêu thương cha của con mình.

The surest evidence of the great love a mother can display for his children is to love their father.

Lê Hoàng Anh Tuấn14 người thíchthích danh ngôn Thích

Gia đình không phải là một điều quan trọng. Gia đình là tất cả.

Family is not an important thing. It's everything.

Michael J. Fox13 người thíchthích danh ngôn Thích

Điều tốt nhất mà một người cha có thể làm cho con cái của mình là yêu thương mẹ chúng.

The best thing a father can do for his children is to love their mother.

John Wooden12 người thíchthích danh ngôn Thích

Gia đình như xảy ra chuyện không hay, nên xử một cách thung dung, chớ có khích liệt (1). Bầu bạn như có điều không phải, nên can một cách thiết liệt (2), chớ có ưu du (3).
(1) Khích liệt: Trêu trọc dữ dội.
(2) Thiết thật: Thật sự, đến nơi đến chốn.
(3) Ưu du : Bỏ xuôi, mặc kệ.

Thiệu Khang Tiết12 người thíchthích danh ngôn Thích

Hạnh phúc là cảm thấy yên bình, ở bên những người ta yêu thương, cảm thấy thoải mái... nhưng trên hết, đó là có được những người ta yêu thương.

Happiness is being at peace, being with loved ones, being comfortable... but most of all, it's having those loved ones.

Johnny Cash10 người thíchthích danh ngôn Thích

Những điều khác có thể sẽ thay đổi ta, nhưng chúng ta đều bắt đầu và kết thúc với gia đình.

Other things may change us, but we start and end with the family.

Anthony Brandt10 người thíchthích danh ngôn Thích

Khi bụi bặm đều lắng xuống và đám đông đã tan đi, những gì quan trọng là niềm tin, gia đình và bạn bè.

When all the dust is settled and all the crowds are gone, the things that matter are faith, family, and friends.

Barbara Bush9 người thíchthích danh ngôn Thích

Nhà - đúng là một nơi rất kì quái. Rất muốn trở về, rồi lại vội vã trốn đi. Rốt cuộc là sao nhỉ?

Chạy đâu cho thoát - Minh Nguyệt Thính Phong7 người thíchthích danh ngôn Thích

Trong lòng mỗi người đều có một gia đình, đều có một người thân thuộc khiến mình cảm thấy ấm áp. Khi cô đơn, khi mệt mỏi, chỉ cần nghĩ tới người đó sẽ lại thấy bình tâm.

Hoa hồng sớm mai - Lâm Địch Nhi7 người thíchthích danh ngôn Thích

Thành phần chủ chốt của giao tiếp trong gia đình là lắng nghe, thực sự lắng nghe.

The key ingredient in family communication is listening, really listening.

Zig Ziglar7 người thíchthích danh ngôn Thích

Đàn ông thường coi nhẹ người ở bên cạnh và yêu thương anh ta nhất, nhưng lại luôn xã giao quan tâm đến những người qua đường lạ mặt. Phụ nữ thì lại luôn bỏ quá nhiều thời gian cho một người họ yêu thương nhất, mà quên đi toàn bộ những người bên cạnh khác. Vì thế nên mới nói, đàn ông đừng nên vì cả thế giới này mà sống, những người thực sự thuộc về anh, chỉ có người vợ yêu thương anh nhất và gia đình thôi. Còn phụ nữ cùng đừng nên chỉ sống vì một người nào đó, cuộc đời của bạn, còn bao gồm cả thế giới rộng lớn ngoài kia nữa!

Khuyết danh6 người thíchthích danh ngôn Thích

Con tàu gia đình chẳng bao giờ chìm, trừ phi nó bị thủy thủ đoàn từ bỏ.

A family ship will never sink until it is abandoned by its crew.

Wes Fesler5 người thíchthích danh ngôn Thích

Gia đình và tình yêu của bạn phải được chăm sóc như một khu vườn. Thời gian, nỗ lực và trí tưởng tượng phải luôn được dùng đến để giữ bất cứ mối quan hệ nào sum suê và phát triển.

Your family and your love must be cultivated like a garden. Time, effort, and imagination must be summoned constantly to keep any relationship flourishing and growing.

Jim Rohn5 người thíchthích danh ngôn Thích

Những người mẹ giống như keo dán. Thậm chí ngay cả khi bạn không thể thấy họ, họ vẫn giữ gia đình gắn kết với nhau.

Mothers are like glue. Even when you can’t see them, they’re still holding the family together.

Susan Gale5 người thíchthích danh ngôn Thích

Trong lúc gian nan, tương trợ bạn chính là gia đình.

When trouble comes, it’s your family that supports you.

Guy Lafleur5 người thíchthích danh ngôn Thích

Hãy sống với tình yêu thương là nguyên tắc dẫn đường - giữ gia đình và bạn bè thân thiết ở gần bên.

Live your life with love as your guiding principle - keep your family and close friends close.

Barbara Bush4 người thíchthích danh ngôn Thích

Trong bất cứ gia đình nào, bệnh sởi cũng ít truyền nhiễm hơn thói quen xấu.

In any family, measles are less contagious than bad habits.

Mignon McLaughlin4 người thíchthích danh ngôn Thích

Những khoảng khắc hạnh phúc nhất trong đời tôi là những khoảng khắc ít ỏi mà tôi ở nhà trong vòng tay của gia đình.

The happiest moments of my life have been the few which I have passed at home in the bosom of my family.

Thomas Jefferson3 người thíchthích danh ngôn Thích

Gia đình hơn bạn bè, bởi vì bạn bè thật sự cũng là gia đình.

Family over friends, because real friends are family.

Drake3 người thíchthích danh ngôn Thích

Con có thể lựa chọn bạn bè, nhưng con không thể lựa chọn gia đình, và họ luôn là người thân của con dù con có thừa nhận hay không, và nếu con không thì điều đó làm con trông rất ngu xuẩn.

You can choose your friends but you sho’ can’t choose your family, an’ they’re still kin to you no matter whether you acknowledge ‘em or not, and it makes you look right silly when you don’t.

Harper Lee3 người thíchthích danh ngôn Thích

Trong đời sống gia đình, tình yêu thương là dầu trơn làm dịu đi những cọ xát, là xi măng kết nối với nhau, và là âm nhạc đem đến sự hài hòa.

In family life, love is the oil that eases friction, the cement that binds closer together, and the music that brings harmony.

Friedrich Nietzsche3 người thíchthích danh ngôn Thích

Gia đình và bạn bè là những kho tàng ẩn giấu, hãy đi tìm và tận hưởng sự lộng lẫy của những điều trân quý ấy.

Family and friends are hidden treasures, seek them out and enjoy their riches.

Wanda Hope Carter3 người thíchthích danh ngôn Thích

Tôi có một nơi trú ẩn tuyệt vời, đó là gia đình tôi.

I have a wonderful shelter, which is my family.

José Carreras2 người thíchthích danh ngôn Thích

Các thành viên gia đình có thể là những người bạn tốt nhất bạn có. Và những người bạn thân nhất, dù có cùng huyết thống với bạn hay không, cũng có thể là gia đình của bạn.

Family members can be your best friends, you know. And best friends, whether or not they are related to you, can be your family.

Trenton Lee Stewart2 người thíchthích danh ngôn Thích

Thời gian dành cho gia đình không phải vấn đề có tiện hay không. Đó là vấn đề của sự ưu tiên.

Family time is not a matter of convenience. It is a matter of priority.

Khuyết danh2 người thíchthích danh ngôn Thích

Rất nhiều thứ tốt đẹp đi theo cặp, như đôi tai, đôi tất và gấu panda. Nhưng thứ có đôi tốt đẹp nhất là cặp sinh đôi, nụ cười cũng nhân đôi.

So many good things come in pairs, like ears, socks and panda bears. But, best of all are the set of twins, with extra laughter, double grins.

Khuyết danh2 người thíchthích danh ngôn Thích

Trong khi từ 9:00 đến 5:00 và điều xảy ra trong công việc rất quan trọng... điều diễn ra từ 5:00 đến 9:00, trong khi bạn không làm việc, chắc chắn còn quan trọng hơn.

While 9:00 to 5:00 and what happens on the job is important... What happens from 5:00 to 9:00, while you're off the job, is infinitely more important.

Zig Ziglar2 người thíchthích danh ngôn Thích

Gia đình nên là nơi chốn mà bạn có thể làm con người trọn vẹn nhất của mình.

Family should be the place where you can be your most complete self.

Oprah Winfrey2 người thíchthích danh ngôn Thích

Hãy trân trọng những nối kết của bạn với con người: mối quan hệ giữa bạn và bạn bè, hoặc gia đình.

Cherish your human connections: your relationships with friends and family.

Joseph Brodsky1 người thíchthích danh ngôn Thích

Tôi nghĩ gia đình là nơi diễn ra những điều vớ vẩn và ít đáng kính nhất trên thế giới.

I think the family is the place where the most ridiculous and least respectable things in the world go on.

Ugo Betti1 người thíchthích danh ngôn Thích

Gia đình là sức mạnh và cũng là điểm yếu của tôi.

My family is my strength and my weakness.

Aishwarya Rai Bachchan1 người thíchthích danh ngôn Thích

Là một thành viên gia đình có nghĩa bạn là một phần của điều gì đó rất tuyệt vời. Có nghĩa là bạn sẽ yêu thương và được yêu suốt cả cuộc đời.

Being a family means you are a part of something very wonderful. It means you will love and be loved for the rest of your life.

Lisa Weed1 người thíchthích danh ngôn Thích

Mối liên hệ gắn kết gia đình chân chính của bạn không phải là huyết thống, mà là sự tôn trọng và niềm vui trong đời nhau.

The bond that links your true family is not one of blood, but of respect and joy in each other’s life.

Richard Bach1 người thíchthích danh ngôn Thích

Trang 2 trên 2«12

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | Liên hệ | Sơ đồ trang | DMCA.com Protection Status

© 2011-2019 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.