Danh ngôn vần a

~♥~♥~♥~

A  -  B  -  C  -  D  -  Đ  -  G  -  H  -  I  -  K  -  L  -  M  -  N  -  O  -  P  -  Q  -  R  -  S  -  T  -  U  -  V  -  X  -  Y

Danh ngôn về Âm nhạc


Trang 2 trên 2«12

Để soạn nhạc, tất cả những gì bạn cần là nhớ được một giai điệu chưa ai từng nghĩ tới.

In order to compose, all you need to do is remember a tune that nobody else has thought of.

Robert Schumann91 người thíchthích danh ngôn Thích

Âm nhạc thực sự phải tái lập suy nghĩ và cảm hứng của nhân dân và thời gian. Nhân dân tôi là người Mỹ và thời gian của tôi là hôm nay.

True music must repeat the thought and inspirations of the people and the time. My people are Americans and my time is today.

George Gershwin90 người thíchthích danh ngôn Thích

Tôi không muốn làm cái gì thời thượng, tôi muốn có ý tưởng trước khi bắt đầu viết nhạc.

I want to do nothing chic, I want to have ideas before beginning a piece.

Georges Bizet87 người thíchthích danh ngôn Thích

Nhà soạn nhạc nào cũng biết nỗi đau khổ và tuyệt vọng đôi khi đến với ta vì quên mất những ý tưởng không đủ thời gian ghi lại.

Every composer knows the anguish and despair occasioned by forgetting ideas which one had no time to write down.

Hecto Berlioz86 người thíchthích danh ngôn Thích

Khi ngôn từ thất bại, âm nhạc lên tiếng.

Where words fail, music speaks.

Hans Christian Andersen69 người thíchthích danh ngôn Thích

Bất cứ ai yêu thích âm nhạc hơn tiếng ồn, niềm vui hơn lạc thú, tâm hồn hơn vàng bạc, công việc sáng tạo hơn chuyện kinh doanh, đam mê hơn trò khờ dại, không tìm thấy mái nhà trong thế giới tầm thường của chúng ta.

Whoever wants music instead of noise, joy instead of pleasure, soul instead of gold, creative work instead of business, passion instead of foolery, finds no home in this trivial world of ours.

Hermann Hesse67 người thíchthích danh ngôn Thích

Tình yêu cho phép những ca khúc ra đời. Nỗi đau và niềm hân hoan làm thành bào thai sinh nở ra âm nhạc. Âm nhạc như thế là tình yêu, là trong bản thân nó hàm chứa một cõi nhân sinh bề bộn những khổ đau và hoan lạc.

Trịnh Công Sơn60 người thíchthích danh ngôn Thích

Tất cả mọi điều sẽ qua đi, sẽ biến mất, nhưng tiếng hát, câu ca, một khi đã được khai sinh với ngày thôi nôi huy hoàng của nó thì sẽ ở lại với đời mãi mãi. Đó là một cuộc rong chơi ngậm ngùi của hữu hạn muốn chộp bắt cái vô hạn làm món quà thế chấp cho đời mình.

Trịnh Công Sơn45 người thíchthích danh ngôn Thích

Âm nhạc không nằm ở các nốt nhạc mà nằm ở khoảng lặng giữa chúng.

The music is not in the notes, but in the silence between.

Wolfgang Amadeus Mozart42 người thíchthích danh ngôn Thích

Ca khúc là đời sống thứ hai, sau cái thân thể mà cha mẹ đã sinh thành.

Trịnh Công Sơn41 người thíchthích danh ngôn Thích

Âm nhạc, lúc vui thì rót vào tai, lúc buồn thì thấm vào lòng.

Weibo - Dịch: Thương Thương Đặng39 người thíchthích danh ngôn Thích

Âm nhạc là câu trả lời của chim muông đối với tiếng ồn và sự nặng nề của ngôn từ. Nó đặt tâm trí vào trạng thái không nói nên lời đầy phấn khích.

Music is a bird's answer to the noise and heaviness of words. It puts the mind in a state of exhilerated speechlessness.

Yann Martel37 người thíchthích danh ngôn Thích

Âm nhạc là kiến trúc tan chảy; Kiến trúc là âm nhạc đóng băng.

Music is liquid architecture; Architecture is frozen music.

Johann Wolfgang von Goethe36 người thíchthích danh ngôn Thích

Không gì bằng được một bản tình ca có thể khiến bạn cười vui sướng.

There's nothing like a love song to give you a good laugh.

Ingrid Bergman36 người thíchthích danh ngôn Thích

Ngôn ngữ của âm nhạc là ngôn ngữ chung của tất cả mọi thế hệ và mọi dân tộc; ai cũng hiểu được nó, bởi nó được hiểu bằng trái tim.

The language of music is common to all generations and nations; it is understood by everybody, since it is understood with the heart.

Gioachino Rossini32 người thíchthích danh ngôn Thích

Âm nhạc là trò tiêu khiển, là sự nghỉ ngơi khỏi những nghề nghiệp nghiêm túc hơn.

Music is a pastime, a relaxation from more serious occupations.

Alexander Borodin31 người thíchthích danh ngôn Thích

Âm nhạc có sức mạnh tạo ra một số ảnh hưởng nhất định đối với phẩm hạnh của linh hồn, và nếu nó có sức mạnh như vậy, rõ ràng rằng những người trẻ tuổi nên được định hướng đến âm nhạc, và nên được dạy dỗ về âm nhạc.

Music has the power of producing a certain effect on the moral character of the soul, and if it has the power to do this, it is clear that the young must be directed to music and must be educated in it.

Aristotle31 người thíchthích danh ngôn Thích

Âm nhạc lấp đầy khoảng vô hạn giữa hai tâm hồn.

Music fills the infinite between two souls.

Rabindranath Tagore29 người thíchthích danh ngôn Thích

Không có âm nhạc, cuộc đời chỉ là một sai lầm.

Without music, life would be a mistake.

Friedrich Nietzsche25 người thíchthích danh ngôn Thích

Âm nhạc là một quy luật của tinh thần. Nó trao linh hồn cho vũ trụ, đôi cánh cho tâm trí, sự bay bổng cho trí tưởng tượng, sự hấp dẫn cho nỗi buồn, và sức sống cho mọi thứ.

Music is a moral law. It gives soul to the universe, wings to the mind, flight to the imagination, charm to sadness and life to everything.

Plato23 người thíchthích danh ngôn Thích

Âm nhạc là một loại ngôn ngữ hài hòa.

Music is a kind of harmonious language.

Gioachino Rossini23 người thíchthích danh ngôn Thích

Âm nhạc là chuyển động của âm thanh vươn tới tâm hồn để giáo dục nó đức hạnh.

Music is the movement of sound to reach the soul for the education of its virtue.

Plato20 người thíchthích danh ngôn Thích

Bi kịch của âm nhạc là nó bắt đầu với sự hoàn hảo.

The tragedy of music is that it begins with perfection.

Morton Feldman15 người thíchthích danh ngôn Thích

Âm nhạc là sự khuây khỏa tốt nhất cho người đang tuyệt vọng.

Music is the best consolation for a despaired man.

Martin Luther King Jr.14 người thíchthích danh ngôn Thích

Nếu một nhà văn viết ra hai từ về âm nhạc, thì một từ sẽ là sai.

If a literary man puts together two words about music, one of them will be wrong.

Aaron Copland12 người thíchthích danh ngôn Thích

Điều quan trọng nhất là tự mình hài lòng với tác phẩm của mình. Người nghe vui vẻ cũng vô dụng nếu bạn không vui vẻ.

The main thing is to be satisfied with your work yourself. It's useless to have an audience happy if you are not happy.

Aaron Copland10 người thíchthích danh ngôn Thích

Tôi sẽ dạy trẻ âm nhạc, vật lý, và triết học; nhưng quan trọng nhất là âm nhạc, vì những khuôn mẫu trong âm nhạc và nghệ thuật là chìa khóa học hỏi.

I would teach children music, physics, and philosophy; but most importantly music, for the patterns in music and all the arts are the keys to learning.

Plato10 người thíchthích danh ngôn Thích

Âm nhạc là bất cứ thứ gì người ta nghe với mục đích là nghe nhạc.

Music is everything that one listens to with the intention of listening to music.

Luciano Berio10 người thíchthích danh ngôn Thích

Âm nhạc về bản chất được xây dựng trên những cấu trúc ký ức ban sơ.

Music is essentially built upon primitive memory structures.

Morton Feldman10 người thíchthích danh ngôn Thích

Tôi vẫn luôn nói, trong âm nhạc, mọi thứ không trở nên tốt hơn hay tồi tệ đi: chúng tự tiến hóa và biến đổi.

In music, as I find myself forever saying, things don't get better or worse: they evolve and transform themselves.

Luciano Berio10 người thíchthích danh ngôn Thích

Âm nhạc chỉ được hiểu khi người ta đi và hát vang nó, và chỉ được yêu khi người ta chìm vào giấc ngủ với nó trong đầu, và nó vẫn ở đó khi người ta tỉnh dậy vào sáng hôm sau.

Music is only understood when one goes away singing it and only loved when one falls asleep with it in one's head, and finds it still there on waking up the next morning.

Arnold Schoenberg10 người thíchthích danh ngôn Thích

Để hiểu được âm nhạc phải như thế nào, bạn phải sống vì âm nhạc. Ai sẵn lòng làm điều đó?

To understand what music has to be, you have to live for music. Who's ready to do that?

Morton Feldman8 người thíchthích danh ngôn Thích

Cuộc sống và tình yêu tiếp tục trôi, hãy để nhạc vang lên.

Life and love go on, let the music play.

Johnny Cash8 người thíchthích danh ngôn Thích

Những khoảng khắc lớn lao nhất của linh hồn con người có thể suy ra từ những khoảng khắc lớn lao nhất của âm nhạc.

The greatest moments of the human spirit may be deduced from the greatest moments in music.

Aaron Copland5 người thíchthích danh ngôn Thích

Âm nhạc phức tạp không nhất định là tốt hơn hay tệ hơn âm nhạc đơn giản.

Music that is born complex is not inherently better or worse than music that is born simple.

Aaron Copland4 người thíchthích danh ngôn Thích

Âm nhạc và nghệ thuật là những luồng sáng dẫn lối thế giới này.

Music and art are the guiding lights of the world.

Pablo Picasso4 người thíchthích danh ngôn Thích

Toàn bộ vấn đề có thể nêu ra chỉ đơn giản bằng cách hỏi, "Âm nhạc có ý nghĩa gì không?" Câu trả lời của tôi sẽ là "Có". Và "Bạn có thể dùng ngôn từ để nói lên ý nghĩa của âm nhạc hay không". Câu trả lời của tôi sẽ là "Không".

The whole problem can be stated quite simply by asking, 'Is there a meaning to music?' My answer would be, 'Yes.' And 'Can you state in so many words what the meaning is?' My answer to that would be, 'No.'

Aaron Copland4 người thíchthích danh ngôn Thích

Không có đời sống tinh thần trọn vẹn nếu không có âm nhạc, bởi ở nơi tâm hồn con người có những vùng mà chỉ âm nhạc mới có thể chiếu rọi.

There is no complete spiritual life without music, for the human soul has regions which can be illuminated only by music.

Zoltan Kodaly3 người thíchthích danh ngôn Thích

Về cảm xúc, về tình yêu, về tan vỡ, về yêu thương và hận thù và cái chết và tử vong, về mẹ, bánh táo, và đủ mọi thứ. Âm nhạc đồng quê bao trùm nhiều mặt.

Of emotions, of love, of breakup, of love and hate and death and dying, mama, apple pie, and the whole thing. It covers a lot of territory, country music does.

Johnny Cash3 người thíchthích danh ngôn Thích

Ngừng dòng âm nhạc cũng giống như ngừng chính thời gian, không thể tin được và không thể hiểu nổi.

To stop the flow of music would be like the stopping of time itself, incredible and inconceivable.

Aaron Copland3 người thíchthích danh ngôn Thích

Hầu hết con người sử dụng âm nhạc như là cái ghế trường kỷ; họ muốn đặt gối lên nó, nằm thư giãn và giải khuây nghỉ ngơi sau những căng thẳng của cuộc sống hàng ngày. Nhưng âm nhạc nghiêm túc không bao giờ hướng đến việc gây buồn ngủ.

Most people use music as a couch; they want to be pillowed on it, relaxed and consoled for the stress of daily living. But serious music was never meant to be soporific.

Aaron Copland2 người thíchthích danh ngôn Thích

Chừng nào tinh thần của nhân loại còn phồn thịnh trên hành tinh này, âm nhạc dưới hình thức sống động nào đó sẽ đi theo nó, và duy trì nó, và cho nó ý nghĩa cảm xúc.

So long as the human spirit thrives on this planet, music in some living form will accompany and sustain it and give it expressive meaning.

Aaron Copland1 người thíchthích danh ngôn Thích

Với âm nhạc, tất cả tương lai của một người được thắp sáng. Đây là món quà trân quý trong đời giúp ta vượt qua nhiều khó khăn rắc rối. Âm nhạc là nguồn dinh dưỡng, là thuốc tiên làm khuây khỏa. Âm nhạc nhân lên tất cả những gì đẹp đẽ và có giá trị trong cuộc sống.

With music, one's whole future life is brightened. This is such a treasure in life that it helps us over many troubles and difficulties. Music is nourishment, a comforting elixir. Music multiplies all that is beautiful and of value in life.

Zoltan Kodaly1 người thíchthích danh ngôn Thích

Luật của đạo đức và luật của âm nhạc là giống nhau.

The laws of morals and the laws of music are the same.

Zoltan Kodaly1 người thíchthích danh ngôn Thích

Trang 2 trên 2«12

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | Liên hệ | Sơ đồ trang | DMCA.com Protection Status

© 2011-2019 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.