Chuyên mục liên quan

~♥~♥~♥~


Danh ngôn vần a

~♥~♥~♥~

A  -  B  -  C  -  D  -  Đ  -  G  -  H  -  I  -  K  -  L  -  M  -  N  -  O  -  P  -  Q  -  R  -  S  -  T  -  U  -  V  -  X  -  Y

Danh ngôn về Cách ăn mặc


Biểu cảm người phụ nữ mang trên gương mặt quan trọng hơn nhiều quần áo nàng mặc trên người.

The expression a woman wears on her face is far more important than the clothes she wears on her back.

Dale Carnegie370 người thíchthích danh ngôn Thích

Quần áo đẹp có thể giúp cải trang, nhưng ngôn từ ngốc ngếch sẽ để lộ một kẻ ngu xuẩn.

Fine clothes may disguise, but foolish words will disclose a fool.

Aesop265 người thíchthích danh ngôn Thích

Vĩ nhân chẳng bao giờ quá chú trọng tới cách ăn mặc.

Great men are seldom over-scrupulous in the arrangement of their attire.

Charles Dickens151 người thíchthích danh ngôn Thích

Quần áo làm nên con người. Những kẻ trần truồng không có hay có rất ít ảnh hưởng lên xã hội.

Clothes make the man. Naked people have little or no influence on society.

Mark Twain111 người thíchthích danh ngôn Thích

Nếu hầu hết chúng ta đều xấu hổ vì quần áo xoàng xĩnh và đồ đạc tồi tàn, hãy xấu hổ hơn vì những ý tưởng xoàng xĩnh và triết lý tồi tàn... Sẽ thật là một tình huống đáng buồn nếu thứ bao bên ngoài lại tốt đẹp hơn xác thịt bọc bên trong nó.

If most of us are ashamed of shabby clothes and shoddy furniture, let us be more ashamed of shabby ideas and shoddy philosophies.... It would be a sad situation if the wrapper were better than the meat wrapped inside it.

Albert Einstein92 người thíchthích danh ngôn Thích

Hãy ăn để thỏa mãn mình, nhưng mặc để thỏa mãn người khác.

Eat to please thyself, but dress to please others.

Benjamin Franklin84 người thíchthích danh ngôn Thích

Vẻ đường hoàng, thậm chí cả thánh thiện, đôi khi là vấn đề của áo choàng và áo gi-lê hơn là thứ nhiều người tưởng tượng.

Dignity, and even holiness too, sometimes, are more questions of coat and waistcoat than some people imagine.

Charles Dickens79 người thíchthích danh ngôn Thích

Bản năng của người phụ nữ trong cô nhận ra rằng quần áo có ảnh hưởng mạnh hơn nhiều giá trị của tính cách hay phép màu nhiệm của cách ứng xử.

She had a womanly instinct that clothes possess an influence more powerful over many than the worth of character or the magic of manners.

Louisa May Alcott61 người thíchthích danh ngôn Thích

Quần áo đẹp mở ra mọi cánh cửa.

Good clothes open all doors.

Thomas Fuller48 người thíchthích danh ngôn Thích

Gặp nhau nhìn quần áo
Xa nhau nhìn tâm hồn.

Tục ngữ Nga47 người thíchthích danh ngôn Thích

Hãy ăn mặc để thành công. Hình ảnh rất quan trọng. Người ta đánh giá bạn theo vẻ bề ngoài.

Dress for success. Image is very important. People judge you by the way you look on the outside.

Brian Tracy42 người thíchthích danh ngôn Thích

Người ta ít khi để ý tới quần áo cũ nếu bạn khoác lên nụ cười.

People seldom notice old clothes if you wear a big smile.

Lee Mildon41 người thíchthích danh ngôn Thích

Đầu tiên hãy biết mình là ai; và sau đó ăn mặc cho phù hợp.

Know, first, who you are; and then adorn yourself accordingly.

Epictetus38 người thíchthích danh ngôn Thích

Một phụ nữ luôn nở nụ cười và nét mặt luôn vui vẻ sở hữu nét đẹp riêng bất kể cô ấy mặc trang phục gì.

A woman whose smile is open and whose expression is glad has kind of beauty no matter what she wears.

Anne Roiphe34 người thíchthích danh ngôn Thích

Thường thì người ăn mặc xấu mới luôn là người thú vị.

It's always the badly dressed people who are the most interesting.

Jean Paul Gaultier26 người thíchthích danh ngôn Thích

Ăn mặc không phải làm tốt cho mình mà để tôn trọng kẻ khác.

Ngạn ngữ Ả Rập20 người thíchthích danh ngôn Thích

Quần áo không bao giờ phù phiếm: chúng luôn có ý nghĩa gì đó.

Clothes are never a frivolity: they always mean something.

James Laver18 người thíchthích danh ngôn Thích

Cho người con gái đúng đôi giày, và nàng sẽ chinh phục thế giới.

Give a girl the right pair of shoes and she'll conquer the world.

Marilyn Monroe17 người thíchthích danh ngôn Thích

Thứ quần áo tốt nhất là làn da người, nhưng, dĩ nhiên, xã hội đòi hỏi thứ gì đó nhiều hơn thế.

The finest clothing made is a person's skin, but, of course, society demands something more than this.

Mark Twain16 người thíchthích danh ngôn Thích

Trong tất cả những gì bạn khoác lên người, biểu cảm là quan trọng nhất.

Of all the things you wear, your expression is the most important.

Janet Lane13 người thíchthích danh ngôn Thích

"Khi nào thì người ta nên dùng nước hoa?" Có cô gái trẻ hỏi. "Bất cứ khi nào người ta muốn được hôn."

“Where should one use perfume?" a young woman asked. "Wherever one wants to be kissed.”

Coco Chanel13 người thíchthích danh ngôn Thích

Quần áo mới có quyền năng kỳ lạ làm sao.

What a strange power there is in clothing.

Isaac Bashevis Singer12 người thíchthích danh ngôn Thích

Thật buồn cười là một đôi giày thực đẹp khiến chúng ta cảm thấy đầu óc lâng lâng - ở cực bên kia của cơ thể.

Funny that a pair of really nice shoes make us feel good in our heads — at the extreme opposite end of our bodies.

Levende Waters12 người thíchthích danh ngôn Thích

Tại sao người ta lại coi phụ nữ ăn mặc đẹp là quyến rũ? Không phải sẽ hợp lý hơn sao, nếu mặc quần áo xấu tới nỗi đàn ông không thể đợi tới lúc cởi phăng chúng ra?

Why is it considered seductive for women to wear beautiful clothes? Wouldn't it make more sense to wear something so ugly that a guy couldn't wait to take it off you?

Flash Rosenberg12 người thíchthích danh ngôn Thích

Có nhiều điều chứng minh cho quan điểm rằng chính quần áo mặc chúng ta chứ không phải ta mặc chúng; ta có thể may chúng theo khuôn tay hay ngực, nhưng chúng sẽ đóng khuôn trái tim ta, trí óc ta, miệng lưỡi ta theo ý chúng.

There is much to support the view that it is clothes that wear us and not we them; we may make them take the mould of arm or breast, but they would mould our hearts, our brains, our tongues to their liking.

Virginia Woolf11 người thíchthích danh ngôn Thích

Mặc xuềnh xoàng và người ta chỉ nhớ bộ quần áo; mặc đẹp đẽ và người ta sẽ nhớ người phụ nữ.

Dress shabbily and they remember the dress; dress impeccably and they remember the woman.

Coco Chanel10 người thíchthích danh ngôn Thích

Người đàn ông ăn mặc đẹp là phụ kiện tốt nhất mà phụ nữ có thể có.

A well dressed man is a best accessory a woman can have.

Coco Chanel10 người thíchthích danh ngôn Thích

Người ta cười cách tôi ăn mặc, nhưng đó là bí mật thành công của tôi. Tôi trông không giống ai khác.

People laughed at the way I dressed, but that was the secret of my success. I didn't look like anyone.

Coco Chanel9 người thíchthích danh ngôn Thích

Người phụ nữ càng cảm thấy khổ sở bao nhiêu, bề ngoài của nàng càng nên đẹp đẽ bấy nhiêu.

The worse a woman feels, the better should she look.

Coco Chanel9 người thíchthích danh ngôn Thích

Một bộ váy nên đủ bó để cho thấy bạn là một người phụ nữ, và đủ rộng để chứng tỏ bạn là một quý cô.

A dress should be tight enough to show you're a woman and loose enough to prove you're a lady.

Edith Head9 người thíchthích danh ngôn Thích

Quan trọng không phải là bề ngoài, mà là tinh túy. Quan trọng không phải là tiền bạc, mà là học thức. Quan trọng không phải là quần áo, mà là phong cách.

It's not the appearance, it's the essence. It's not the money, it's the education. It's not the clothes, it's the class.

Coco Chanel9 người thíchthích danh ngôn Thích

Không gì chạm tới trí tưởng tượng của chúng ta nhiều như người phụ nữ đẹp trong chiếc váy đơn giản.

There is nothing touches our imagination so much as a beautiful woman in a plain dress.

Joseph Addison9 người thíchthích danh ngôn Thích

Một câu hỏi thú vị là con người giữ được thứ bậc tương đối đến mức nào nếu lột bỏ hết quần áo.

It is an interesting question how far men would retain their relative rank if they were divested of their clothes.

Henry David Thoreau9 người thíchthích danh ngôn Thích

Quần áo là một phần quá khắng khít với ta tới nỗi hầu hết chúng ta không thể hoàn toàn thờ ơ với tình trạng của chúng: cứ như thể vải đúng là phần mở rộng tự nhiên của cơ thể, hay thậm chí cả của tâm hồn.

Our clothes are too much a part of us for most of us ever to be entirely indifferent to their condition: it is as though the fabric were indeed a natural extension of the body, or even of the soul.

Quentin Bell9 người thíchthích danh ngôn Thích

Về chủ đề ăn mặc, hầu như không ai - vì lý do này hay lý do khác - cảm thấy thực sự thờ ơ: nếu họ không bận tâm về quần áo của bản thân, họ cũng sẽ bận tâm về quần áo của người khác.

On the subject of dress almost no one, for one or another reason, feels truly indifferent: if their own clothes do not concern them, somebody else's do.

Elizabeth Bowen8 người thíchthích danh ngôn Thích

Người coi áo xống như một phần cốt lõi của bản thân, nhìn chung giá trị sẽ trở thành không hơn áo xống.

Those who make their dress a principal part of themselves, will, in general, become of no more value than their dress.

William Hazlitt7 người thíchthích danh ngôn Thích

Trước khi bạn rời nhà, hãy soi gương và bỏ xuống một món phụ kiện.

Before you leave the house, look in the mirror and remove one accessory.

Coco Chanel7 người thíchthích danh ngôn Thích

Nước hoa truyền tin báo người phụ nữ đã đến, và kéo dài sự rời đi của nàng.

Perfume heralds a woman’s arrival and prolongs her departure.

Coco Chanel7 người thíchthích danh ngôn Thích

Không phải tìm kiếm quá xa để thấy kết nối giữa ăn mặc và chiến tranh; những bộ quần áo đẹp nhất của bạn là những bộ quần áo bạn mặc khi là người lính.

The connection between dress and war is not far to seek; your finest clothes are those you wear as soldiers.

Virginia Woolf6 người thíchthích danh ngôn Thích

Bạn chẳng bao giờ có thể ăn mặc quá mức hay có học vấn quá mức.

You can never be overdressed or overeducated.

Oscar Wilde6 người thíchthích danh ngôn Thích

Người phụ nữ đi đôi giày đẹp không bao giờ xấu xí cả.

A woman with good shoes is never ugly.

Coco Chanel6 người thíchthích danh ngôn Thích

Người phụ nữ mà không dùng nước hoa thì chẳng có tương lai đâu.

A woman who doesn’t wear perfume has no future.

Coco Chanel6 người thíchthích danh ngôn Thích

Hãy mặc như thể ngày hôm nay bạn sẽ gặp kẻ thù tồi tệ nhất của mình.

Dress like you are going to meet your worst enemy today.

Coco Chanel5 người thíchthích danh ngôn Thích

Tao nhã không có nghĩa là mặc vào bộ váy mới.

Elegance does not consist in putting on a new dress.

Coco Chanel5 người thíchthích danh ngôn Thích

Tôi không hiểu sao một người phụ nữ lại có thể rời nhà mà không chỉnh chu mình chút ít - cho dù chỉ vì để tỏ ra lịch sự. Và ai mà biết được, có khi ngày hôm đó vận mệnh lại cho cô ấy cái hẹn. Và tốt nhất là hãy đẹp đẽ hết sức có thể để đón vận mệnh.

I don't understand how a woman can leave the house without fixing herself up a little - if only out of politeness. And then, you never know, maybe that's the day she has a date with destiny. And it's best to be as pretty as possible for destiny.

Coco Chanel4 người thíchthích danh ngôn Thích

Hãy cho người con gái đôi giày phù hợp, và nàng sẽ chinh phục cả thế giới.

Give a girl the right shoes, and she can conquer the world.

Bette Midler4 người thíchthích danh ngôn Thích

Màu sắc đẹp nhất trên thế giới là màu khiến bạn trông đẹp đẽ.

The best color in the whole world is the one that looks good on you.

Coco Chanel4 người thíchthích danh ngôn Thích

Quần áo và cách cư xử không tạo ra con người; nhưng khi con người đã thành, chúng cải thiện vẻ bề ngoài của anh ta một cách đáng kể.

Clothes and manners do not make the man; but when he is made, they greatly improve his appearance.

Arthur Ashe2 người thíchthích danh ngôn Thích

Đúng là quần áo có thể không làm nên người phụ nữ, nhưng chúng chắc chắn có ảnh hưởng mạnh mẽ tới sự tự tin của nàng, mà thứ này tôi tin chính là thứ làm nên người phụ nữ.

While clothes may not make the woman, they certainly have a strong effect on her self-confidence, which, I believe, does make the woman.

Mary Kay Ash2 người thíchthích danh ngôn Thích

Cho dù có vẻ lặt vặt và phù phiếm bao nhiêu, quần áo có chức năng quan trọng hơn là chỉ giữ ta ấm áp. Quần áo thay đổi cách nhìn của ta về thế giới, và cách nhìn của thế giới đối với ta.

Vain trifles as they seem, clothes have, they say, more important offices than to merely keep us warm. They change our view of the world and the world's view of us.

Virginia Woolf2 người thíchthích danh ngôn Thích

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | Liên hệ | Sơ đồ trang | DMCA.com Protection Status

© 2011-2019 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.