A  -  B  -  C  -  D  -  Đ  -  G  -  H  -  I  -  K  -  L  -  M  -  N  -  O  -  P  -  Q  -  R  -  S  -  T  -  U  -  V  -  X  -  Y

Danh ngôn về Bạn bè


Trang 1 trên 3123»

Danh ngôn mới

Luôn luôn phải có thái độ với bè bạn như thể một ngày kia họ có thể trở thành kẻ thù.

Napoleon Bonaparte

 5 người thích      Thích

Bạn bè cho tôi thấy mình có thể làm gì, kẻ thù dạy tôi mình nên làm gì.

Friedrich Schiller

 5 người thích      Thích

Tôi thành công ngày hôm nay bởi vì tôi có một người bạn tin tưởng vào tôi và tôi không nỡ làm bạn tôi thất vọng.

Abraham Lincoln

 2 người thích      Thích

Bạn tốt khó tìm, khó bỏ lại, và không thể lãng quên.

Good friends are hard to find, harder to leave, and impossible to forget.

Khuyết danh1183 người thíchthích danh ngôn Thích

Người bạn thực sự biết điểm yếu của bạn nhưng chỉ cho bạn thấy điểm mạnh; cảm nhận được nỗi sợ của bạn nhưng củng cố niềm tin; thấy được những lo lắng của bạn nhưng giúp bạn giải phóng tinh thần; nhận ra những điều bạn bất lực nhưng nhấn mạnh những điều bạn có thể làm.

A true friend knows your weaknesses but shows you your strengths; feels your fears but fortifies your faith; sees your anxieties but frees your spirit; recognizes your disabilities but emphasizes your possibilities.

William Arthur Ward938 người thíchthích danh ngôn Thích

danh ngôn về tình bạn, danh ngôn về bạn bè, những câu nói về tình bạn, danh ngôn Thomas Fuller

Tình bạn thì hiếm, nhưng bạn bè thì không hiếm.

There is a scarcity of friendship, but not of friends.

Thomas Fuller793 người thíchthích danh ngôn Thích

Không gì nguy hiểm hơn bạn bè ngu dốt; tôi thà có kẻ thù khôn.

Nothing is as dangerous as an ignorant friend; a wise enemy is to be preferred.

La Fontaine670 người thíchthích danh ngôn Thích

Bạn là người ta cảm thấy thoải mái khi ở cùng, ta sẵn lòng trung thành, đem lại cho ta lời chúc phúc và ta cảm thấy biết ơn vì có họ trong đời.

A friend is one with whom you are comfortable, to whom you are loyal, through whom you are blessed, and for whom you are grateful.

William Arthur Ward606 người thíchthích danh ngôn Thích

Ai cũng lắng nghe điều bạn phải nói. Bạn bè lắng nghe điều bạn nói. Bạn thân lắng nghe điều bạn không nói.

Everyone hears what you have to say. Friends listen to what you say. Best friends listen to what you don't say.

Khuyết danh550 người thíchthích danh ngôn Thích

Chúa hãy bảo vệ con trước bạn bè - con có thể tự bảo vệ mình trước kẻ thù.

God save me from my friends - I can protect myself from my enemies.

Khuyết danh492 người thíchthích danh ngôn Thích

Bạn bè là những người hiếm hoi hỏi han bạn và rồi chờ để nghe câu trả lời.

Friends are those rare people who ask how you are and then wait to hear the answer.

Khuyết danh411 người thíchthích danh ngôn Thích

Không có thứ gì gọi là 'người lạ', chỉ có bạn bè mà ta chưa gặp mà thôi.

There are no such things as strangers, only friends that we have not yet met.

Khuyết danh402 người thíchthích danh ngôn Thích

Thật khó phân định ai là người sẽ hại bạn nhiều nhất: kẻ thù vô cùng ác ý hay bạn bè cực kỳ thiện chí.

It is difficult to say who do you the most harm: enemies with the worst intentions or friends with the best.

Edward Bulwer Lytton256 người thíchthích danh ngôn Thích

Tôi thà có năm kẻ thù mạnh mẽ và tài giỏi hơn là một người bạn ngu xuẩn.

I would rather have five energetic and competent enemies than one fool friend.

Edward Bulwer Lytton243 người thíchthích danh ngôn Thích

Hãy dè chừng bạn bè như thể họ có lúc sẽ trở thành kẻ thù.

Treat your friend as if he might become an enemy.

Publilius Syrus222 người thíchthích danh ngôn Thích

Sự phát triển của một người có thể thấy được trong bản đồng ca không ngớt của bạn bè người đó.

A man's growth is seen in the successive choirs of his friends.

Ralph Waldo Emerson211 người thíchthích danh ngôn Thích

Bạn biết ai thực sự là bạn mình khi bị kẹt trong tai tiếng.

You find out who your real friends are when you're involved in a scandal.

Elizabeth Taylor173 người thíchthích danh ngôn Thích

Đừng bao giờ chọn bạn mà không thấu hiểu tường tận, và đừng bao giờ mất bạn chỉ vì một hiểu nhầm nhỏ.

Never choose a friend without complete understanding and never lose a friend because of a small misunderstanding.

Khuyết danh152 người thíchthích danh ngôn Thích

Phụ nữ luôn luôn cần những người phụ nữ khác để dựa vào. Họ trở thành bạn bè để ghét nhau dễ hơn. Họ càng ghét nhau, họ càng không thể chia cắt.

Women always need other women to lean on. They become friends in order to hate each other better. The more they hate each other, the more inseparable they become.

Herta Müller141 người thíchthích danh ngôn Thích

Hãy tặng, và bạn có thể giữ được bạn bè dù mất tiền; hãy cho vay, và bạn có thể mất bạn dù có lấy lại được tiền.

Give, and you may keep your friend if you lose your money; lend, and the chances are that you lose your friend if ever you get back your money.

Edward Bulwer Lytton118 người thíchthích danh ngôn Thích

Bị bạn bè lừa gạt vẫn tốt hơn đi lừa gạt bạn bè.

It is better to be deceived by one's friends than to deceive them.

Johann Wolfgang von Goethe114 người thíchthích danh ngôn Thích

Đừng coi là bạn những người sẽ tiết lộ cho thế giới điều riêng tư của anh.

Count not him among your friends who will retail your privacies to the world.

Publilius Syrus112 người thíchthích danh ngôn Thích

Yêu thương là sức mạnh duy nhất có thể biến kẻ thù thành bạn.

Love is the only force capable of transforming an enemy into friend.

Martin Luther King111 người thíchthích danh ngôn Thích

Thế giới là một đóa hồng, hãy tận hưởng hương thơm và trao nó cho bè bạn.

The world is a rose, smell it and pass it to your friends.

Ngạn ngữ Ba Tư74 người thíchthích danh ngôn Thích

Lấy sự yên vui để đối đãi người giả cả, lấy chữ tín để đối đãi bạn bè, lấy sự yêu mến để đối đãi con trẻ.

老者安之,朋友信之,少者懷之。
Lão giả an chi, bằng hữu tín chi, thiếu giả hoài chi.

Khổng Tử73 người thíchthích danh ngôn Thích

Thời thế thay đổi. Và bạn bè ra đi. Cuộc đời không dừng lại vì ai cả.

Things change. And friends leave. Life doesn't stop for anybody.

Stephen Chbosky69 người thíchthích danh ngôn Thích

Vứt bỏ một người bạn trung thực cũng giống như vứt bỏ chính cuộc đời mình.

To throw away an honest friend is, as it were, to throw your life away.

Sophocles69 người thíchthích danh ngôn Thích

Sách là bạn tôi khi tôi không có bạn bè quanh mình.

Books were my friends when no friends were around.

Katrina Mayer66 người thíchthích danh ngôn Thích

Nghịch cảnh thử thách sự chân tình của bè bạn.

Adversity tests the sincerity of friends.

Aesop60 người thíchthích danh ngôn Thích

Câu khen quá đáng của người bạn còn hại hơn câu chê quá đáng của kẻ thù.

Lôi Mã Bảo59 người thíchthích danh ngôn Thích

Thành thật có thể không đem lại cho bạn nhiều bạn bè, nhưng nó luôn đem tới đúng người đáng kết bạn.

Being honest may not get you a lot of friends but it’ll always get you the right ones.

John Lennon59 người thíchthích danh ngôn Thích

Hãy cẩn thận môi trường bạn chọn vì nó sẽ định hình bạn; hãy cẩn thận những người bạn mà bạn lựa chọn bởi bạn sẽ trở nên như họ.

Be careful the environment you choose for it will shape you; be careful the friends you choose for you will become like them.

W. Clement Stone56 người thíchthích danh ngôn Thích

Chúng ta là mặt trời và mặt trăng, bạn thân thiết của tôi; chúng ta là biển cả và đất liền. Mục đích của chúng ta không phải là trở thành nhau; mà là nhận thức nhau, học cách nhìn và tôn trọng đối phương vì con người thật của đối phương: ta đối lập nhau và hoàn thiện lẫn nhau.

We are sun and moon, dear friend; we are sea and land. It is not our purpose to become each other; it is to recognize each other, to learn to see the other and honor him for what he is: each the other's opposite and complement.

Hermann Hesse48 người thíchthích danh ngôn Thích

Mỗi món quà từ bạn bè là một điều ước cho hạnh phúc của bạn.

Every gift from a friend is a wish for your happiness.

Richard Bach42 người thíchthích danh ngôn Thích

Người không bao giờ kết thù cũng chẳng bao giờ kết bạn.

He makes no friends who never made a foe.

Alfred Tennyson41 người thíchthích danh ngôn Thích

Sẽ đến một lúc trong đời bạn nhận ra ai thực sự quan trọng, ai chưa bao giờ quan trọng, và ai sẽ mãi mãi quan trọng.

There comes a point in your life when you realize who really matters, who never did, and who always will.

Khuyết danh40 người thíchthích danh ngôn Thích

Cho dù bạn ở đâu, chính bạn bè tạo nên thế giới.

Wherever you are, it is your friends who make your world.

William James39 người thíchthích danh ngôn Thích

Không phải tất cả những người cười với anh đều là bạn, cũng không phải tất cả những người làm anh bực mình đều là kẻ thù của anh.

Ngạn ngữ Mông Cổ34 người thíchthích danh ngôn Thích

Đừng sợ những kẻ thù tấn công bạn. Hãy sợ những người bạn tâng bốc bạn.

Don't be afraid of enemies who attack you. Be afraid of the friends who flatter you.

Dale Carnegie33 người thíchthích danh ngôn Thích

Chúng ta giống như những hòn đảo trên biển khơi, tách biệt trên bề mặt nhưng kết nối dưới tầng sâu.

We are like islands in the sea, separate on the surface but connected in the deep.

William James32 người thíchthích danh ngôn Thích

Tôi sẽ không bao giờ quên những ngày tháng tôi ở bên bạn. Hãy tiếp tục là bạn của tôi, bởi bạn sẽ luôn có tôi bầu bạn.

Never shall I forget the days I spent with you. Continue to be my friend, as you will always find me yours.

Ludwig van Beethoven31 người thíchthích danh ngôn Thích

Ở phải chọn láng giềng, chơi phải chọn bạn.

Tuân Tử30 người thíchthích danh ngôn Thích

Kẻ thù xưa và bạn bè mới, nếu khôn ngoan chớ vội vàng tin.

Ngạn ngữ Anh29 người thíchthích danh ngôn Thích

Danh ngôn về bạn bè, danh ngôn về hoạn nạn, những câu nói hay về tình bạn, những câu nói hay về hoạn nạn

Khi con đường của bạn rộng mở, bạn bè biết bạn là ai. Khi bạn rơi vào hoạn nạn, bạn biết ai là bạn bè mình.

When you rise in life, your friends know who you are. When you fall down, you know who are your friends.

Khuyết danh27 người thíchthích danh ngôn Thích

Ta có thể xây thêm những ngôi nhà lộng lẫy,
chất tranh ảnh và tượng đẹp đầy phòng,
nhưng ta không thể
dùng vàng để mua những thân tình cũ!

We may build more splendid habitations,
Fill our rooms with paintings and with sculptures,
But we cannot
Buy with gold the old associations!

Henry Wadsworth Longfellow26 người thíchthích danh ngôn Thích

Trong khó khăn, ta nhận biết được bạn và lột mặt nạ được kẻ thù.

Khuyết danh26 người thíchthích danh ngôn Thích

Hạnh phúc là sự đồng hành dễ chịu của bạn bè.

Happiness is in the comfortable companionship of friends.

Pam Brown23 người thíchthích danh ngôn Thích

Ai cũng nghe thấy bạn nói. Bạn bè lắng nghe bạn nói. Bạn thân thấu hiểu những gì không được nói thành lời.

Everyone hears what you say. Friends listen to what you say. Best friends listen to what you don't say.

Khuyết danh23 người thíchthích danh ngôn Thích

Mỗi người bạn là một món quà mà ta trao tặng cho ta.

A friend is a gift you give yourself.

Robert Louis Stevenson23 người thíchthích danh ngôn Thích

Có những người trở nên gắn bó hơn, có những người nhạt nhoà dần khỏi thế giới của mình. Có người trân trọng giữ bên mình, có người chôn sâu trong tim, thỉnh thoảng uống cốc trà chiều, nhớ lại những chuyện đã qua, có thể mỉm cười, vậy là đủ.

Ốc Sên chạy – Điệp Chi Linh22 người thíchthích danh ngôn Thích

Thật hạnh phúc cho người đàn ông nào tìm được người bạn đích thực, nhưng còn hạnh phúc hơn là người đàn ông tìm được người bạn đích thực bên trong người vợ của mình.

Happy is the man who finds a true friend, and far happier is he who finds that true friend in his wife.

Franz Schubert22 người thíchthích danh ngôn Thích

Còn vết thương nào sâu hơn có một người bạn không thật lòng?

What greater wound is there than a false friend?

Sophocles22 người thíchthích danh ngôn Thích

Người bạn thực sự là người nắm lấy tay bạn và chạm tới trái tim bạn.

A true friend is the one who holds your hand and touches your heart.

Gabriel Garcia Marquez20 người thíchthích danh ngôn Thích

Trang 1 trên 3123»

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | Liên hệ | Sơ đồ trang | DMCA.com Protection Status

© 2011-2019 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.