Chuyên mục liên quan

~♥~♥~♥~


Danh ngôn vần p

~♥~♥~♥~

A  -  B  -  C  -  D  -  Đ  -  G  -  H  -  I  -  K  -  L  -  M  -  N  -  O  -  P  -  Q  -  R  -  S  -  T  -  U  -  V  -  X  -  Y

Danh ngôn về Phụ nữ


Trang 4 trên 4«1234

Một bộ váy nên đủ bó để cho thấy bạn là một người phụ nữ, và đủ rộng để chứng tỏ bạn là một quý cô.

A dress should be tight enough to show you're a woman and loose enough to prove you're a lady.

Edith Head4 người thíchthích danh ngôn Thích

Khi người đàn ông nói anh ta không hiểu phụ nữ, đó là bởi anh ta không muốn bỏ công để hiểu.

When a man says he doesn't understand a woman it's because he won't take the trouble.

Edith Wharton4 người thíchthích danh ngôn Thích

Phụ nữ giống như những giấc mơ, chẳng bao giờ như cách mà bạn muốn có được.

Women are like dreams, they are never the way you would like to have them.

Luigi Pirandello4 người thíchthích danh ngôn Thích

Không có gì tồi tệ hơn sự cô độc. Sự cô độc có thể giúp người đàn ông nhận thức bản thân; nhưng nó sẽ hủy diệt người phụ nữ.

There is nothing worse than solitude. Solitude can help a man realize himself; but it destroys a woman.

Coco Chanel4 người thíchthích danh ngôn Thích

Điều ta thích ở phụ nữ là khoái lạc, sự hoang đàng, hormone. Những người phụ nữ hát ca và nhảy múa về trực giác của mình.

What we like about women is sensuality, wildness, hormones. Women who make a song and dance about their intuition.

Yasmina Reza4 người thíchthích danh ngôn Thích

Điều quan trọng đối với một người phụ nữ, thậm chí quan trọng hơn cả sắc đẹp hay trí thông minh, là biết làm người khác thấy thú vị.

What is really important for a woman, you know, even more than being beautiful or intelligent, is to be entertaining.

Zsa Zsa Gabor4 người thíchthích danh ngôn Thích

Kim cương là người bạn tốt nhất của phụ nữ và chó là người bạn tốt nhất của đàn ông. Giờ thì bạn biết giới tính nào sáng suốt hơn rồi đấy.

Diamonds are a girl's best friend and dogs are a man's best friend. Now you know which sex has more sense.

Zsa Zsa Gabor4 người thíchthích danh ngôn Thích

Người con gái phải kết hôn vì tình yêu, và tiếp tục kết hôn cho tới khi tìm được tình yêu.

A girl must marry for love, and keep on marrying until she finds it.

Zsa Zsa Gabor3 người thíchthích danh ngôn Thích

Tự nhiên cho bạn gương mặt bạn có ở tuổi hai mươi. Cuộc sống định hình gương mặt bạn có ở tuổi ba mươi. Nhưng ở tuổi năm mươi, bạn có gương mặt mà bạn đáng nhận.

Nature gives you the face you have at twenty. Life shapes the face you have at thirty. But at fifty you get the face you deserve.

Coco Chanel3 người thíchthích danh ngôn Thích

Một trong những luận định của tôi là đàn ông yêu bằng mắt; phụ nữ yêu bằng tai.

One of my theories is that men love with their eyes; women love with their ears.

Zsa Zsa Gabor3 người thíchthích danh ngôn Thích

Hãy cho người con gái đôi giày phù hợp, và nàng sẽ chinh phục cả thế giới.

Give a girl the right shoes, and she can conquer the world.

Bette Midler3 người thíchthích danh ngôn Thích

Khi ở trong một mối quan hệ, người đàn ông chân chính không làm người phụ nữ của mình phải ghen người khác, anh ta khiến người khác phải thấy ghen tị người phụ nữ của mình.

When in a relationship, a real man doesn't make his woman jealous of others, he makes others jealous of his woman.

Steve Maraboli3 người thíchthích danh ngôn Thích

Bạn của tôi, tôi đảm bảo với bạn rằng nếu bạn có được tình yêu đích thực của người phụ nữ, bạn đã có món của cải lớn hơn nhiều số tiền hàng triệu bạn có - đó là báu vật không ai có thể căm ghét.

My friend, I assure you, if you have won a true woman's true love, you have a far greater fortune than your millions - a treasure that none can afford to despise.

Marie Corelli3 người thíchthích danh ngôn Thích

Khi người phụ nữ tái hôn, đó là bởi nàng căm ghét ông chồng đầu tiên. Khi người đàn ông tái hôn, đó là bởi anh ta mê mẩn người vợ đầu tiên. Phụ nữ thử xem vận may của mình; đàn ông mạo hiểm vận may của mình.

When a woman marries again, it is because she detested her first husband. When a man marries again, it is because he adored his first wife. Women try their luck; men risk theirs.

Oscar Wilde3 người thíchthích danh ngôn Thích

Tôi không tin là chỉ trang điểm và kiểu tóc tốt có thể khiến người phụ nữ xinh đẹp. Người phụ nữ rạng ngời nhất là người đầy sức sống và trải nghiệm.

I don't believe makeup and the right hairstyle alone can make a woman beautiful. The most radiant woman in the room is the one full of life and experience.

Sharon Stone3 người thíchthích danh ngôn Thích

Người phụ nữ tự tin rằng mình xứng đáng chỉ chấp nhận những điều tốt nhất tự đặt ra thách thức cho mình làm tốt nhất có thể. Và khi ấy, nàng đã sống một cách phi thường.

A woman who is convinced that she deserves to accept only the best challenges herself to give the best. Then she is living phenomenally.

Maya Angelou3 người thíchthích danh ngôn Thích

Đàn ông sợ phụ nữ sẽ cười nhạo họ. Phụ nữ sợ đàn ông sẽ giết họ.

Men are afraid that women will laugh at them. Women are afraid that men will kill them.

Margaret Atwood3 người thíchthích danh ngôn Thích

Thời trang có thể không phải là vũ khí của người phụ nữ, nhưng ít nhất nó cho nàng đạn dược.

Fashion may not be a weapon of the woman but at least it gives her the ammunition.

Brigitte Bardot2 người thíchthích danh ngôn Thích

Người khéo giao thiệp là người luôn nhớ sinh nhật của người phụ nữ, nhưng không bao giờ nhớ tuổi của nàng.

A diplomat is a man who always remembers a woman's birthday but never remembers her age.

Robert Frost2 người thíchthích danh ngôn Thích

Trong chính trị, nếu bạn muốn điều gì đó được nói, hãy yêu cầu người đàn ông; nếu bạn muốn điều gì đó được làm, hãy tìm đến người phụ nữ.

In politics, if you want something said, ask a man; if you want something done, ask a woman.

Margaret Thatcher2 người thíchthích danh ngôn Thích

Đúng là quần áo có thể không làm nên người phụ nữ, nhưng chúng chắc chắn có ảnh hưởng mạnh mẽ tới sự tự tin của nàng, mà thứ này tôi tin chính là thứ làm nên người phụ nữ.

While clothes may not make the woman, they certainly have a strong effect on her self-confidence, which, I believe, does make the woman.

Mary Kay Ash2 người thíchthích danh ngôn Thích

Với người con gái thông minh đàn ông không phải là vấn đề - họ là câu trả lời.

To a smart girl men are no problem - they're the answer.

Zsa Zsa Gabor2 người thíchthích danh ngôn Thích

Sự phỏng đoán của phụ nữ chính xác hơn nhiều sự chắc chắn của đàn ông.

A woman's guess is much more accurate than a man's certainty.

Rudyard Kipling1 người thíchthích danh ngôn Thích

Người Phụ nữ sống hài hòa với tâm hồn mình giống như một dòng sông đang chảy. Nàng tới nơi mình muốn mà không giả tạo và đến đích đến để là chính mình và chỉ là chính mình.

A Woman in harmony with her spirit is like a river flowing. She goes where she will without pretense and arrives at her destination prepared to be herself and only herself.

Maya Angelou1 người thíchthích danh ngôn Thích

Từ rất lâu trước đây, tôi phải quyết định mình sẽ trở một quý bà đi làm bữa ăn trưa, hay một người phụ nữ lao động.

A long time ago I had to decide whether to be a lady who lunched or a women who worked.

Katharine Graham1 người thíchthích danh ngôn Thích

Phụ nữ cũng giống như tín ngưỡng; nếu bạn không thể nói hay về họ thì đừng nói gì cả.

Ladies are like creeds; if you cannot speak well of them, say nothing.

Herman Melville0 người thíchthích danh ngôn Thích

Trang 4 trên 4«1234

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | Liên hệ | Sơ đồ trang | DMCA.com Protection Status

© 2011-2019 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.