Danh ngôn vần x

~♥~♥~♥~

A  -  B  -  C  -  D  -  Đ  -  G  -  H  -  I  -  K  -  L  -  M  -  N  -  O  -  P  -  Q  -  R  -  S  -  T  -  U  -  V  -  X  -  Y

Danh ngôn về Sự xấu xa


Chúng ta có thể đã chữa trị được hầu hết thói xấu xa; nhưng chúng ta vẫn chưa tìm ra liều thuốc cho thói xấu tồi tệ nhất, sự vô cảm của con người.

We may have found a cure for most evils; but we have found no remedy for the worst of them all, the apathy of human beings.

Helen Keller443 người thíchthích danh ngôn Thích

Người không hy vọng điều tốt đẹp không sợ hãi điều xấu xa.

He that hopes no good fears no ill.

Thomas Fuller267 người thíchthích danh ngôn Thích

Bất hợp tác với điều xấu cũng là nghĩa vụ như hợp tác với điều tốt.

Non-cooperation with evil is as much a duty as is cooperation with good.

Mahatma Gandhi240 người thíchthích danh ngôn Thích

Chúng ta càng leo lên nấc thang xã hội, bản tính xấu xa càng đeo mặt nạ dày hơn.

As we ascend the social ladder, viciousness wears a thicker mask.

Erich Fromm216 người thíchthích danh ngôn Thích

Thà không giữ lời hứa còn hơn làm điều xấu để giữ nó.

Better break your word than do worse in keeping it.

Thomas Fuller210 người thíchthích danh ngôn Thích

Biết cái ác còn chưa đủ để tránh xa nó ư? Nếu chưa đủ, chúng ta nên tự thành thật thừa nhận mình quá yêu cái ác để từ bỏ nó.

Is it not enough to know the evil to shun it? If not, we should be sincere enough to admit that we love evil too well to give it up.

Mahatma Gandhi169 người thíchthích danh ngôn Thích

Ác quỷ nằm ấp ủ trong lồng ngực của kẻ khốn cùng.

The devil lies brooding in the miser's chest.

Thomas Fuller109 người thíchthích danh ngôn Thích

Tham vọng! Nguồn gốc đầy uy lực của cả điều tốt đẹp và xấu xa.

Ambition! powerful source of good and ill!

Edward Young88 người thíchthích danh ngôn Thích

Ở trái tim của tất cả cái đẹp cư ngụ thứ gì đó phi nhân tính.

At the heart of all beauty lies something inhuman.

Albert Camus72 người thíchthích danh ngôn Thích

Thói xấu là cửa ngõ của sự tha hóa.

Ngạn ngữ Đức62 người thíchthích danh ngôn Thích

Sự xấu xa cơ bản của thế giới này nảy sinh từ việc tiền Chúa tạo ra không đủ.

The fundamental evil of the world arose from the fact that the good Lord has not created money enough.

Heinrich Heine57 người thíchthích danh ngôn Thích

Con người khó nhận ra được sự xấu xa do chính mình tạo ra.

Man can hardly even recognize the devils of his own creation.

Albert Schweitzer57 người thíchthích danh ngôn Thích

Đức hạnh khoác mành che mặt, sự xấu xa khoác mặt nạ.

Virtue has a veil, vice a mask.

Victor Hugo49 người thíchthích danh ngôn Thích

Có hàng ngàn cách để chặt cành xấu xa với người bắt đầu từ gốc rễ.

There are a thousand hacking at the branches of evil to one who is striking at the root.

Henry David Thoreau47 người thíchthích danh ngôn Thích

Tự nhiên cho ta tình bạn để hỗ trợ nhau trong đức hạnh, không phải đề đồng hành trong thói xấu xa.

Friendship was given by nature to be an assistant to virtue, not a companion in vice.

Marcus Tullius Cicero43 người thíchthích danh ngôn Thích

Đức hạnh biết tới từng đồng chinh điều nó đã mất vì không làm điều xấu.

Virtue knows to a farthing what it has lost by not having been vice.

Horace Walpole42 người thíchthích danh ngôn Thích

Sự kiên nhẫn là lớp bảo vệ chống lại điều sai trái cũng như quần áo chống lại cái lạnh. Bởi nếu bạn mặc thêm quần áo khi trời thêm lạnh, cái lạnh sẽ không thể làm hại bạn. Cũng như vậy, bạn phải gia tăng lòng kiên nhẫn khi đối diện với những sai trái trầm trọng, và chúng sẽ không thể làm bạn phiền não.

Patience serves as a protection against wrongs as clothes do against cold. For if you put on more clothes as the cold increases, it will have no power to hurt you. So in like manner you must grow in patience when you meet with great wrongs, and they will then be powerless to vex your mind.

Leonardo da Vinci39 người thíchthích danh ngôn Thích

Điều thu được từ cái ác chẳng khác nào điều mất.

Lucrum malum aequale dispendio.

Publilius Syrus34 người thíchthích danh ngôn Thích

Sự tha hóa đến từ bên trong.

The rottenness comes from within.

Agatha Christie26 người thíchthích danh ngôn Thích

Mọi điều xấu xa đều từng là đức hạnh, và có thể lại được kính trọng, cũng như hận thù trở thành điều đáng kính trong chiến tranh.

Every vice was once a virtue, and may become respectable again, just as hatred becomes respectable in wartime.

Will Durant20 người thíchthích danh ngôn Thích

Cái tội lớn nhất của chúng ta là đã khiếp sợ trước cái xấu và cái ác nhất là khi cái xấu, cái ác nắm quyền lực.

Khuyết danh12 người thíchthích danh ngôn Thích

Tính hèn hạ không thể chữa được; nó không thể được chữa khỏi bởi tuổi già, hay bởi bất cứ điều gì khác.

Meanness is incurable; it cannot be cured by old age, or by anything else.

Aristotle11 người thíchthích danh ngôn Thích

Việc hàng triệu người có chung thói xấu không khiến những thói xấu đó biến thành đức hạnh, việc họ có chung vô số điều sai không biến những điều sai đó thành sự thật, và việc hàng triệu người có chung bệnh trạng tinh thần không khiến những người này trở thành minh mẫn.

The fact that millions of people share the same vices does not make these vices virtues, the fact that they share so many errors does not make the errors to be truths, and the fact that millions of people share the same form of mental pathology does not make these people sane

Erich Fromm6 người thíchthích danh ngôn Thích

Hiểu bóng tối trong lòng mình là phương cách tốt nhất để đối phó với bóng tối trong lòng người khác.

Knowing your own darkness is the best method for dealing with the darknesses of other people.

Carl Jung6 người thíchthích danh ngôn Thích

Bởi tâm trí mạnh mẽ hơn cơ thể, những xấu xa mà tâm trí mắc phải cũng tồi tệ hơn những gì cơ thể mắc phải.

In so far as the mind is stronger than the body, so are the ills contracted by the mind more severe than those contracted by the body.

Marcus Tullius Cicero3 người thíchthích danh ngôn Thích

Tôi không biết có gì trong trái tim của kẻ ác. Nhưng tôi biết có gì trong trái tim của người tốt, và nó kinh khủng.

I don’t know what is in the hearts of evil men. But I know what is in the heart of a good man, and it is horrible.

Quintus Curtius1 người thíchthích danh ngôn Thích

Ta tự mời quỷ dữ đến với mình, và phải tự mình xua diệt quỷ.

We all invite our own devils, and we must exorcise our own.

Zilpha Keatley Snyder1 người thíchthích danh ngôn Thích

Chỉ thời gian mới chứng tỏ người chính trực; nhưng chỉ cần một ngày để biết được ai là kẻ xấu.

Time alone reveals the just man; but you might discern a bad man in a single day.

Sophocles1 người thíchthích danh ngôn Thích

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | Liên hệ | Sơ đồ trang | DMCA.com Protection Status

© 2011-2019 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.