A  -  B  -  C  -  D  -  Đ  -  G  -  H  -  I  -  K  -  L  -  M  -  N  -  O  -  P  -  Q  -  R  -  S  -  T  -  U  -  V  -  X  -  Y

Danh ngôn về Lí lẽ


Lí lẽ của người nghèo thường không được nghe thấy.

Poor men's reasons are not heard.

Thomas Fuller278 người thíchthích danh ngôn Thích

Niềm tin... phải được gia cố bằng lý lẽ... khi niềm tin mù, nó sẽ chết đi.

Faith... must be enforced by reason... when faith becomes blind it dies.

Mahatma Gandhi196 người thíchthích danh ngôn Thích

Tôi phản đối mọi học thuyết tôn giáo không phù hợp với lý trí và xung đột với đạo đức.

I reject any religious doctrine that does not appeal to reason and is in conflict with morality.

Mahatma Gandhi175 người thíchthích danh ngôn Thích

Thời gian tạo ra nhiều biến đổi hơn là lí lẽ.

Time makes more converts than reason.

Thomas Paine150 người thíchthích danh ngôn Thích

Chúa không thể dối trá không đem lại sức nặng cho lí lẽ của anh, bởi vì chẳng có bằng chứng nào chứng tỏ rằng thầy tu hay Kinh thánh không thể dối trá.

That God cannot lie, is no advantage to your argument, because it is no proof that priests can not, or that the Bible does not.

Thomas Paine126 người thíchthích danh ngôn Thích

Vũ khí ghê gớm nhất chống lại sai lầm là lí lẽ.

The most formidable weapon against errors of every kind is reason.

Thomas Paine98 người thíchthích danh ngôn Thích

Định kiến là điều những thằng ngu sử dụng làm lý lẽ.

Prejudices are what fools use for reason.

Voltaire76 người thíchthích danh ngôn Thích

Lí lẽ tự phục tùng chính nó, còn ngu dốt thì phục tùng bất cứ thứ gì nó được ra lệnh.

Reason obeys itself; and ignorance submits to whatever is dictated to it.

Thomas Paine71 người thíchthích danh ngôn Thích

Danh nhân - Danh ngôn Blaise Pascal - Trái tim có lý lẽ mà lý trí không biết đến.

Trái tim có lý lẽ mà lý trí không biết đến.

The heart has its reasons which reason knows not.

Blaise Pascal68 người thíchthích danh ngôn Thích

Đừng bao giờ tranh cãi ở bàn ăn, bởi người không đói luôn thắng thế.

Never argue at the dinner table, for the one who is not hungry always gets the best of the argument.

Voltaire60 người thíchthích danh ngôn Thích

Lí lẽ là kẻ thù của đức tin.

Reason is the enemy of faith.

Martin Luther60 người thíchthích danh ngôn Thích

Luận cứ của kẻ mạnh bao giờ cũng hay nhất.

The argument of the strongest is always the best.

La Fontaine38 người thíchthích danh ngôn Thích

Khi hiện thực không phù hợp với lý luận, hãy ném lý luận đi.

When the fact doesn't meet the theory then let go the theory.

Agatha Christie27 người thíchthích danh ngôn Thích

Là bất khả thi, hoặc rất khó, để chỉ dùng lý lẽ mà thay đổi nhận thức từ lâu đã hình thành do thói quen.

It is impossible, or not easy, to alter by argument what has long been absorbed by habit.

Aristotle25 người thíchthích danh ngôn Thích

Vài cái cớ luôn ít thuyết phục hơn một cái.

Several excuses are always less convincing than one.

Aldous Huxley23 người thíchthích danh ngôn Thích

Chiến thắng thực sự của lý lẽ là nó cho phép chúng ta chịu được những kẻ không có nó.

The true triumph of reason is that it enables us to get along with those who do not possess it.

Voltaire20 người thíchthích danh ngôn Thích

Khi tôi bất đồng ý kiến với một người hiểu lý lẽ, tôi để thực tế làm trọng tài cuối cùng. Nếu tôi đúng, anh ta sẽ học hỏi được; nếu tôi sai, tôi sẽ học hỏi được; một trong hai chúng tôi sẽ thắng, nhưng cả hai đều thu được lợi ích.

When I disagree with a rational man, I let reality be our final arbiter; if I am right, he will learn; if I am wrong, I will; one of us will win, but both will profit.

Ayn Rand4 người thíchthích danh ngôn Thích

Người từ chối trách nhiệm của suy nghĩ và lý lẽ chỉ có thể tồn tại như là ký sinh trùng bám vào suy nghĩ của người khác.

Men who reject the responsibility of thought and reason can only exist as parasites on the thinking of others.

Ayn Rand1 người thíchthích danh ngôn Thích

Lý lẽ không phải là tự động. Những người phủ nhận nó sẽ không bị nó chinh phục. Đừng trông vào họ. Hãy để họ yên đi.

Reason is not automatic. Those who deny it cannot be conquered by it. Do not count on them. Leave them alone.

Ayn Rand1 người thíchthích danh ngôn Thích

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | Liên hệ | Sơ đồ trang | DMCA.com Protection Status

© 2011-2019 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.