A  -  B  -  C  -  D  -  Đ  -  G  -  H  -  I  -  K  -  L  -  M  -  N  -  O  -  P  -  Q  -  R  -  S  -  T  -  U  -  V  -  X  -  Y

Danh ngôn về Sự đau khổ


Trang 5 trên 5«12345

Để chịu đựng đau khổ đòi hỏi nhiều can đảm hơn để chết.

It requires more courage to suffer than to die.

Napoleon Bonaparte1 người thíchthích danh ngôn Thích

Cuộc sống rất thú vị... tới cuối cùng, một số nỗi đau lớn nhất của bạn sẽ trở thành sức mạnh lớn nhất bạn có.

Life is very interesting… in the end, some of your greatest pains, become your greatest strengths.

Drew Barrymore1 người thíchthích danh ngôn Thích

Nỗi đau khổ là một căn bệnh. Bạn không thể thở; bạn không thể đi hay ăn hay ngủ. Căn bệnh lan ra toàn bộ, cả thân thể và tâm hồn.

Grief is illness. You cannot breathe; you cannot walk or eat or sleep. The sickness is entire, the body and the spirit.

Zelda Popkin1 người thíchthích danh ngôn Thích

Chúng ta được chữa lành khỏi nỗi đau khổ chỉ bằng cách trải nghiệm nó đến tận cùng.

We are healed of a suffering only by experiencing it to the full.

Marcel Proust1 người thíchthích danh ngôn Thích

Mọi nỗi đau đều như nhau; chúng ta chỉ là chọn những cách khác nhau để giải phóng nó.

All pain is the same; we just choose different ways to release it.

Oprah Winfrey1 người thíchthích danh ngôn Thích

Nếu bạn im lặng về những nỗi đau khổ của mình, chúng sẽ giết bạn và bảo bạn thích thú điều đó.

If you are silent about your pain, they’ll kill you and say you enjoyed it.

Zora Neale Hurston1 người thíchthích danh ngôn Thích

Không bi thương, không nhất định là không cảm thấy được.
Không đòi hỏi gì, không nhất định là không chờ mong...

Tiểu Chính Thái1 người thíchthích danh ngôn Thích

Khi bạn vui, phải nghĩ rằng niềm vui này không phải là vĩnh hằng. Khi bạn đau khổ, bạn hãy nghĩ rằng nỗi đau này cũng không trường tồn.

当你快乐时,你要想这快乐不是永恒的。当你痛苦时,你要想这痛苦也不是永恒的。

Phật học Trung Hoa1 người thíchthích danh ngôn Thích

Bạn cứ xem những chuyện đơn thuần thành nghiêm trọng, như thế bạn sẽ rất đau khổ.

你硬要把单纯的事情看得很严重,那样子你会很痛苦。

Phật học Trung hoa0 người thíchthích danh ngôn Thích

Tuy rằng chúng sinh ai cũng miệng nói là tìm cầu an lạc, nhưng bất hạnh thay, càng tìm càng đau khổ.

HT Tuyên Hóa0 người thíchthích danh ngôn Thích

Trang 5 trên 5«12345

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | Liên hệ | Sơ đồ trang | DMCA.com Protection Status

© 2011-2019 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.