A  -  B  -  C  -  D  -  Đ  -  G  -  H  -  I  -  K  -  L  -  M  -  N  -  O  -  P  -  Q  -  R  -  S  -  T  -  U  -  V  -  X  -  Y

Danh ngôn về Sự cống hiến


Thước đo của cuộc đời không phải thời gian, mà là cống hiến.

The measure of life is not its duration, but its donation.

Peter Marshall505 người thíchthích danh ngôn Thích

Sự tồn tại là cuộc mặc cả lạ lùng. Đời nợ chúng ta thì ít mà chúng ta thì nợ đời tất cả. Hạnh phúc thực sự duy nhất đến từ việc cống hiến hết bản thân vì một mục đích nào đó.

Existence is a strange bargain. Life owes us little; we owe it everything. The only true happiness comes from squandering ourselves for a purpose.

William Cowper243 người thíchthích danh ngôn Thích

Khi bạn không còn cống hiến nữa, bạn bắt đầu chết dần.

When you cease to make a contribution, you begin to die.

Eleanor Roosevelt233 người thíchthích danh ngôn Thích

Một cuộc đời vô dụng là một cái chết đến sớm.

A useless life is an early death.

Johann Wolfgang von Goethe122 người thíchthích danh ngôn Thích

Chỉ những người đã học được quyền năng của sự chân thành và cống hiến vị tha mới trải nghiệm được niềm vui sâu sắc nhất của cuộc đời: sự viên mãn.

Only those who have learned the power of sincere and selfless contribution experience life's deepest joy: true fulfillment.

Tony Robbins122 người thíchthích danh ngôn Thích

Không phải chúng ta nhận được gì. Mà chúng ta trở thành ai, chúng ta cống hiến điều gì... mới trao ý nghĩa cho cuộc đời ta.

It is not what we get. But who we become, what we contribute... that gives meaning to our lives.

Tony Robbins107 người thíchthích danh ngôn Thích

Thước đo của cuộc đời không phải là thời gian mà là sự cống hiến.

The measure of life is not its duration but its donation.

Peter Marshall103 người thíchthích danh ngôn Thích

Con người hạnh phúc nhất và thành công nhất khi cống hiến vì một mục đích nằm ngoài sự thỏa mãn ích kỷ cá nhân.

A human being is happiest and most successful when dedicated to a cause outside his own individual, selfish satisfaction.

Benjamin Spock32 người thíchthích danh ngôn Thích

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | Liên hệ | Sơ đồ trang | DMCA.com Protection Status

© 2011-2019 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.