Ca dao Phú Yên

Trang 1 trên 41234»
Ca dao Việt Nam - A Man núi ngất tầng cao...

A Man núi ngất tầng cao
Ngó về chợ Giã nao nao can tràng
Núi ngăn sao thấy được nàng
Nhớ ai mặt võ mày vàng nhớ ai?

 283 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Ai giàu bằng bà Món Bãi Ngao...

Ai giàu bằng bà Món Bãi Ngao,
Lâm cơ thất vận xuống ao mò còng.

 27 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Ai lên Phú Mỡ, Cây Dừng...

Ai lên Phú Mỡ, Cây Dừng,
Ghé chợ Kỳ Lộ nghỉ chân đôi ngày.
Tới đây thì ở lại đây,
Núi non dầu mặc, người dày nghĩa nhơn.

 28 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Ai lên Suối Cối, Đồng Dài...

Ai lên Suối Cối, Đồng Dài,
Tìm ai lặn lội mệt hoài khổ thân.
Tìm ai thì mặc tìm ai,
Cần chi để ý cho hoài nhọc công!

 21 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Ai ơi bưng bát cơm đầy...

Ai ơi bưng bát cơm đầy,
Đồng Cam xây dựng nhớ ngày năm xưa.
Gian nan, cực nhọc, bấy giờ…
Công ơn biết mấy cho vừa đừng quên.

 13 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Ai ơi về với sông Hinh...

Ai ơi về với sông Hinh,
Đất màu lắm cá, lình xình làm chi?

 16 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - An Dân, Xuân Thọ chia hai...

An Dân, Xuân Thọ chia hai,
Chỉ vì cái đảnh Xuân Đài làm ranh.

 114 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Ăn tôm thì nhớ chợ Gành...

Ăn tôm thì nhớ chợ Gành,
Ăn tương thì nhớ đậu nành Trung Lương.

 11 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Anh chèo thuyền ra biển...

Anh chèo thuyền ra biển,
Anh câu con cá diễn ba gang,
Đem lên Hòn Gió thăm nàng,
Bệnh tình mau mạnh, kết đàng nghĩa nhân.

 21 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Anh hỏi em cột phướn ai trồng...

- Anh hỏi em cột phướn ai trồng,
Đá Bia ai dựng, Gành Rồng ai xây?
- Cột phướn ông Tề Thiên trồng,
Đá Bia trời dựng, Gành Rồng trời xây.

 10 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Anh ngồi đầm Ô ngó vô cửa Mỹ...

Anh ngồi đầm Ô ngó vô cửa Mỹ
Thấy miệng em cười mủ mỉ mà thương
Ngọn trầu bò dưới đất là ngọn trầu lương
Hồi này mới biết nẫu không thương ta rồi
Đêm năm canh không ngủ mãi ngồi
Bởi chưng thương bạn bồi hồi lá gan.

 19 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Anh về Bình Định thăm cha...

Anh về Bình Định thăm cha,
Phú Yên thăm mẹ, Khánh Hoà thăm em.

 93 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Anh về Đồng Cọ mà chi...

Anh về Đồng Cọ mà chi,
Nước giếng thì đục, đường đi thì sình.

 9 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Anh về dưới Giá hồi hôm...

Anh về dưới Giá hồi hôm,
Gánh phân rải ruộng, gió nồm bay lên.

 72 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Anh về dưới Yến mây che...

Anh về dưới Yến mây che,
Biểu em ở lại đừng nghe nơi nào.

 11 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Anh về làm rể Cào Cào...

Anh về làm rể Cào Cào,
Ăn cơm bắp đắp dọn rào khom lưng.

 8 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Anh về làm rể dưới Đăng...

Anh về làm rể dưới Đăng,
Bỏ em kéo vải sáng trăng một mình.

 7 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Anh về làm rể dưới Đăng...

Anh về làm rể dưới Đăng,
Ăn cơm bát bịt, tôm rằn kho tiêu.

 5 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Anh về Mỹ Á chi lâu...

Anh về Mỹ Á chi lâu,
Để em ôm chiếc thuyền câu một mình.

 8 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Anh về ngoài Yến tạ lăng...

Anh về ngoài Yến tạ lăng,
Bỏ em kéo vải sáng trăng một mình.

 8 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Anh về ở trỏng Ma Liên...

Anh về ở trỏng Ma Liên,
Anh nhớ ra liền kẻo để em trông.

 4 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Ba người, ba ngựa, ba roi...

Ba người, ba ngựa, ba roi,
Lên chợ Kỳ Lộ bỏ roi đi quyền.

 11 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Biệt liễu Cù Mông...

Biệt liễu Cù Mông
Đầu đội thúng bông
Tay cầm xe cán
Vừa đi vừa cán
Được một thúng bông.

 98 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Bước chân lên Đèo Cả...

Bước chân lên Đèo Cả
Trông sang Vạn Giã, ngó xuống Tu Bông
Biết rằng cha mẹ đành không
Anh chờ, em đợi uổng công hai đàng.

 19 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Bước lên đèo Cả...

Bước lên đèo Cả
Thấy mả ông Cao Biền
Có đôi chim hạc đang chuyền nhành mai.

 22 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Cá ngon là cá Cù Mông...

Cá ngon là cá Cù Mông,
Gạo ngon là gạo ở đồng Phú Dương.

 9 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Cam Đa Lộc, thuốc Lỗ Quy...

Cam Đa Lộc, thuốc Lỗ Quy,
Lâm cùng tất biến phải đi lượm tàn.

 3 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Cao Biền táng tại Đồng Môn...

Cao Biền táng tại Đồng Môn,
Trên sơn, dưới thuỷ trời chôn Cao Biền.

 6 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Cầu Đà Rằng hai mươi mốt nhịp...

Cầu Đà Rằng hai mươi mốt nhịp,
Chàng bỏ ta đi biền biệt bấy lâu.
Ngày xuân con én giục sầu,
Trông chàng chẳng thấy chàng đâu hỡi chàng.

 12 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Cầu Tam Giang nhiều nhịp...

Cầu Tam Giang nhiều nhịp
Em đi không kịp té xuống cái ầm
Cậy người quân tử nhắc bồng em lên
Mai sau ăn đáng làm nên
Ơn đền nghĩa trả em không quên công chàng.

 6 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Chiều chiều lại nhớ chiều chiều...

Chiều chiều lại nhớ chiều chiều,
Trông về núi Nhạn mà yêu Tuy Hòa.

 22 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Chiều chiều mây phủ Đá Bia...

Chiều chiều mây phủ Đá Bia,
Đá Bia mây phủ, chị kia mất chồng.
– Mất chồng ta chẳng có lo,
Sợ anh mất vợ nằm co một mình.

 9 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Chiều chiều mây phủ Đá Bia...

Chiều chiều mây phủ Đá Bia,
Đá Bia mây phủ chị kia mất chồng.
Mất chồng như nậu mất trâu,
Chạy lên chạy xuống cái đầu chôm bôm.

 14 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Chiều chiều mượn ngựa ông Đô...

Chiều chiều mượn ngựa ông Đô,
Mượn kiều chú lính đưa cô tôi về.
Cô về chẳng lẽ về không,
Ngựa ô đi trước ngựa hồng đi sau.
Ngựa ô đi tới Quán Cau,
Ngựa hồng thủng thỉnh đi sau Gò Điều.

 9 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Chiều chiều nhớ phủ Tuy An...

Chiều chiều nhớ phủ Tuy An,
Nhớ ga chợ Xổm, nhớ làng Hòa Đa.

 4 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Chiều chiều quạ nói với diều...

Chiều chiều quạ nói với diều,
Ở trong Quán Đế thiệt nhiều gà con.

 5 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Chiều chiều sóng vỗ bãi Bàng...

Chiều chiều sóng vỗ bãi Bàng,
Một ngày xa bạn, ăn vàng không ngon.
Cũng nguyền một tấm lòng son,
Nhớ em nước mắt nhỏ mòn con ngươi.

 6 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Chiều chiều vượn hú đầu non...

Chiều chiều vượn hú đầu non,
Đường qua đèo Cả lối mòn dặm quanh.
Non xanh xanh, nước xanh xanh,
Nước non trông cảnh hữu tình xiết bao.

 12 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Chim bay về núi Chà Rang...

Chim bay về núi Chà Rang,
Nhớ người chí sĩ Cần Vương dựng cờ.

 33 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Chim bay về núi Sơn Chà...

Chim bay về núi Sơn Chà,
Chồng nam vợ bắc ai mà muốn đâu.

 9 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Chim kêu trên núi Chà Rang...

Chim kêu trên núi Chà Rang,
Đôi ta xa cách muôn vàn nhớ thương.

 5 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Chợ Đồn mỗi tháng chín phiên...

Chợ Đồn mỗi tháng chín phiên,
Gặp nhau chi nữa để phiền cho nhau.
Người về khuất nẻo Sống Trâu,
Để em thui thủi Dốc Lau một mình.

 6 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Chợ Đồn phiên họp người đông...

Chợ Đồn phiên họp người đông,
Thấy thơm, thấy mít sao không không thấy nàng.
Dốc lòng lặn lội xa đàng,
Hỏi ai, ai biết muôn vàn biết ơn.

 4 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Chợ Sen, chợ Giã, chợ Đèo...

Chợ Sen, chợ Giã, chợ Đèo,
Chợ phiên Thành cũ đi theo một đò.

 2 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Chóp Chài đội mũ, mây phủ Đá Bia...

Chóp Chài đội mũ, mây phủ Đá Bia,
Ếch nhái kêu lia, trời mưa như trút.

 6 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Con ngựa tía ăn quanh Đèo Cả...

Con ngựa tía ăn quanh Đèo Cả
Bóng trăng rằm sắp ngả về Đông
Chẳng thà giục ngựa về không
Chẳng thèm cướp vợ tranh chồng người ta.

 13 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Con trai xóm Cầu đầu gối quá tai...

Con trai xóm Cầu đầu gối quá tai,
Con gái Giếng Hai mình dài như sấu.

 6 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Cọp núi Lá...

Cọp núi Lá,
sông Hinh.

 7 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Cù mông là một, dốc chùa Rởi là hai...

Cù Mông là một, dốc chùa Rởi là hai,
Dốc Găng, dốc Quít, dốc Xuân Đài là năm.
Anh nguyện với em tại bữa trăng rằm,
Ai làm nên nỗi con tằm xa dâu?

 95 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Cũng vì ngọn nước sông Dinh...

Cũng vì ngọn nước sông Dinh,
Nay trừng mai rặt điệu chung tình nổi trôi

 7 người thích  Thích

Trang 1 trên 41234»

Chú thích

(*) Bãi Bàng: Một bãi cát thuộc thôn Phú Ốc, xã An Ninh Đông, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên. Bãi cát phân bố trên địa hình rộng bằng phẳng, trải dài trên 3 km từ Mũi Lớn ở hướng Nam đến núi Bãi Gốc ở hướng Bắc. Cát ở đây trắng mịn, độ dốc thoai thoải dần ra xa với nước biển luôn trong xanh, sạch và lặng sóng. Gắn với hai đầu Bãi Bàng, Phú Yên là những đồi núi đá chồng chất lên nhau với nhiều hang gộp, cùng những trảng cây xanh che phủ góp phần tôn thêm vẻ đẹp tự nhiên, hoang sơ của khu vực này.

(*) Bãi Ngao: Tên địa danh thuộc xã An Hiệp, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên. Có tên như vậy vì ở đây rất nhiều nghêu sò, đặc biệt là sò huyết.

(*) Bát bịt: Chén bát sứ có bịt một vành hợp kim nhỏ màu đồng sáng nơi miệng, xưa chỉ gia đình quyền quý mới có.

(*) Bình Định: Một tỉnh thuộc vùng duyên hải Nam Trung Bộ, hàng trăm năm trước từng là cái nôi của võ cổ truyền Việt Nam.

(*) Cao Biền: Cao Biền, tên tự Thiên Lý, là một tướng lĩnh triều Đường, một nhân vật chính trị, người đầu tiên trở thành Tiết độ sứ của trị sở Tĩnh Hải quân trong lịch sử Việt Nam.
Theo dân gian Phú Yên, Cao Biền là một thầy Tàu, có tài về địa lý, phong thủy, thường cưỡi con diều giấy đi các nơi trấn yểm long mạch nước ta. Khi Cao Biền cưỡi diều bay tới đất Phú Yên thì người dân biết chuyện, ra sức chống cự, dùng tên bắn, Cao Biền bị trọng thương, diều gãy cánh rơi xuống. Người ta kể rằng con diều - có nơi nói là con quạ - bị bắn rơi xuống vẫy vùng trước khi chết làm thành một vùng trũng, sau này thành đầm Ô Loan. Còn Cao Biền thì rớt xuống chết ở vị trí nay là mả Cao Biền, đất cát vùi lấp thành gò.

(*) Cầu Đà Rằng: Cầu Đà Rằng bắc qua sông Ba (sông Đà Rằng), thuộc thành phố Tuy Hòa tỉnh Phú Yên. Đây là chiếc cầu dài nhất trên Quốc lộ 1A qua miền Trung.

(*) Cầu Tam Giang: Cây cầu được xây dựng trên sông Tam Giang phía nam thị xã Sông Cầu, Phú Yên.

(*) Cây Dừng: Một làng dân tộc thuộc xã Phú Mỡ, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên. Cây Dừng có nhiều con suối đá chất chồng lồi lõm quanh co, mùa mưa trở ngại cho việc đi lai.

(*) Chợ Dã: Chợ nằm ở xã An Ninh Tây, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên.

(*) Chợ Đèo: Một chợ thuộc xã An Định, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên. Ngày trước, chợ là trung tâm thương mại của cả khu vực phía tây Tuy An.

(*) Chợ Đồn: Chợ tại làng Vân Hòa, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên. Mỗi tháng chợ họp 9 phiên vào các ngày 3, 13, 23, 6, 16, 26, 9, 19, 29. Đông nhất vào mùa trái cây. Nay không còn chợ.

(*) Chợ Gành: Thuộc thôn Phú Tân, xã An Cư, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên. Chợ họp chín phiên vào những ngày âm lịch có số 3, 7 và 10, tháng thiếu phiên họp ngày 29.

(*) Chợ Giã: Nằm ở thôn Xuân Phu, xã An Ninh Tây, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên.

(*) Chợ Kỳ Lộ: Thuộc xã Xuân Quang 2, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên. Chợ nằm sát đường số 6 đi từ La Hai đến Phú Mỡ, họp mỗi tháng chín phiên, là trung tâm giao lưu trao đổi thổ sản giữa miền núi, đồng bằng và duyên hải.

(*) Chợ Sen: Còn gọi là chợ Bà Sen, nằm ở thôn Định Trung, xã An Định, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên.

(*) Chợ Thành: Nằm ở thôn An Thổ, xã An Dân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên.

(*) Chợ Xổm: Tên trước đây của chợ Phú Thạnh, thuộc thôn Phú Thạnh, xã An Chấn, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên. Sở dĩ có tên chợ Xổm là vì ngày xưa dân các nơi đến Phú Thạnh lập nghiệp, họ đem sản phẩm mình làm ra trao đổi lấy về những vật dụng, thực phẩm cần thiết cho sinh hoạt, từ đó hình thành chợ mang tên chợ Xổm, do ngồi xổm để họp chợ.

(*) Dốc Găng: Dốc Găng là một con dốc nằm trong thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên.

(*) Dốc Lau: Dốc trên đường từ xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa xuống xã An Lĩnh, huyện Tuy An. Hai bên dốc có nhiều cây lau. Tại đây có một xóm nhỏ thuộc làng Vân Hòa, xã Sơn Long, gọi là xóm Dốc Lau. Nay xóm không còn.

(*) Dốc Quýt: Dốc Quýt là một con dốc nằm trong thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên.

(*) Đa Lộc: Một xã miền núi nằm ở phía bắc huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên

(*) Đầm Cù Mông: Đầm Cù Mông là tên một vịnh biển nhỏ ở thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên, Đầm Cù Mông dài nhưng hẹp, có diện tích khoảng 26,55 km². Đầm được bao bọc phía ngoài bởi khối núi Cù Mông chạy dài hơn 15 km ra biển tạo nên bán đảo Cù Mông với nhiều phong cảnh đẹp mắt.

(*) Đầm Ô Loan: Đầm nước lợ thuộc huyện Tuy An, nằm chính giữa và thuộc địa phận các xã An Cư, An Hiệp, An Hòa, An Hải, An Ninh, An Thạch, thị trấn Chí Thạnh. Đầm rộng khoảng 1.200 ha. Đứng trên đèo Quán Cau nhìn xuống, Ô Loan giống như con phượng đang xòe cánh, còn trên bản đồ, Ô Loan giống như con thiên nga đang thong thả bay. Nơi đây có món đặc sản là sò huyết.

(*) Đập Đồng Cam: Thượng nguồn Sông Ba, Đà Rằng đầu thế kỷ XX có xây dựng đập Đồng Cam. Đây là một công trình quy mô, lấy nước Sông Ba tưới cho hai vạn hecta đồng lúa Tuy Hòa.

(*) Đèo Cả: Một trong những đèo lớn và hiểm trở tại miền Trung Việt Nam, cắt ngang qua dãy núi Đại Lãnh ở chỗ giáp ranh của hai tỉnh Phú Yên (huyện Đông Hòa) và Khánh Hòa (huyện Vạn Ninh).

(*) Cù Mông: Đèo Cù Mông nằm trên Quốc lộ 1A, là một trong những đèo núi hiểm trở nhất Việt Nam, đường dốc, có nhiều cua gấp, hai bên là núi cao, dễ gây ra tai nạn giao thông. Đèo là ranh giới của 2 tỉnh Bình Định và Phú Yên, đồng thời là tuyến đường bộ đi qua một trong những nhánh đâm ra biển của dãy Trường Sơn Nam. Trước đây khi chưa có quốc lộ 1D thì đèo là con đường chính để qua lại giữa Bình Định và Phú Yên.

(*) Đèo Quán Cau: Thuộc thôn Mỹ Phú, xã An Hiệp, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên. Nơi đây trước kia nuôi nhiều ngựa tốt.

(*) Xuân Đài: Hoặc Sơn Đài, tên một ngọn đèo nay thuộc xã Xuân Thọ 2, Thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên, là ranh giới tự nhiên giữa xã An Dân (huyện Tuy An) và xã Xuân Thọ (huyện Sông Cầu) trước đây.

(*) Đồng Cào Cào: Thuộc thôn Phước Hậu, xã An Hiệp, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên, có đất đai xấu, sản xuất nông nghiệp gặp nhiều khó khăn, ngày trước sản phẩm chính là bắp. Người ta dùng "đá đập" đập vỡ các hạt bắp, sàng dừng thành những mảnh nhỏ bằng hạt gạo, nấu chung với gạo, gọi là cơm bắp.

(*) Đồng Cọ: Là một vùng trũng ở xã Hòa Thịnh, huyện Tây Hòa, một thời đường sá đi lại lầy lội quanh năm. Mùa đông mưa gió lê thê, mưa dai dẳng từ ngày này sang ngày khác, gọi là mưa Đồng Cọ.

(*) Đồng Dài: Địa danh nay thuộc huyện Đồng Xuân, một huyện miền núi Tây Bắc của tỉnh Phú Yên.

(*) Đồng Môn: Một thôn ở xã An Hải, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên. Ở

(*) Gành Rồng: Một mũi đá nằm trong vịnh Vân Phong, thuộc thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.

(*) Gò Điều: Một xóm thuộc thôn Phú Điềm, xã An Hòa, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên.

(*) Giếng Hai: Một xóm thuộc thôn Phú Long, xã An Mỹ, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên. Thời Pháp thuộc, ở vùng đất nam Tuy An gồm các xã An Hòa, An Chấn, An Mỹ và An Hiệp, phong trào hò khoan, hát rập phát triển mạnh. Giếng Hai là một trong những địa điểm tụ hội nam nữ gặp nhau để hò hát. Trai các nơi tìm hiểu qua câu hò giọng hát để nên duyên, trong đó trai xóm Cầu lui tới thường xuyên.

(*) Hòa Đa: Một thôn thuộc xã An Mỹ, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên. Đây là một trong những trung tâm phát triển kinh tế và văn hóa của các thôn phía nam huyện Tuy An, ngoài nghề trồng lúa nước còn phải kể đến nghề làm bánh tráng. Bánh tráng Hòa Đa nổi tiếng vì bột mịn, bánh đều không chỗ dày chỗ mỏng và nhúng ăn rất dẻo, là một nét đặc trưng của văn hóa ẩm thực Phú Yên.

(*) Hòn Yến: Hòn Yến Tên một đảo đá cao nằm ngoài khơi xã An Hòa, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên. Ngày xưa nơi đây có rất nhiều chim yến đến làm tổ, nên có tên gọi như vậy. Hiện nay Hòn Yến được xem là một thắng cảnh độc đáo của Phú Yên.

(*) Khánh Hòa: Một tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ Việt Nam. Khánh Hòa có bờ biển dài hơn 200 km và gần 200 hòn đảo lớn nhỏ cùng nhiều vịnh biển đẹp như Vân Phong, Nha Trang, Cam Ranh... Với khí hậu ôn hòa, thiên nhiên nhiều cảnh đẹp, và có nhiều di tích lịch sử văn hóa, Khánh Hòa đã trở thành một trong những trung tâm du lịch lớn của Việt Nam.

(*) Long Thủy: Ngôi làng nằm sát biển có tên cũ là Mỹ Á, trước thuộc xã An Phú, huyện Tuy An, nay thuộc thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Làng nổi tiếng có dừa xiêm uống nước rất ngọt, mát. Vườn dừa Long Thuỷ rợp bóng mát, quanh năm che phủ cả thôn.

(*) Lỗ Quy: Một làng thuộc thôn Hòa Bình, xã Sơn Định, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên. Nơi đây có đặc sản thuốc lá ngon.

(*) Ma Liên: Một làng biển thuộc thôn Mỹ Quang, xã An Chấn, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên. Tại đây có Chợ Ma Liên, nay là chợ Mỹ Quang. Chợ họp hàng tháng vào các ngày mùng 1, 11, 21 và mùng 6, 16, 26 âm lịch. Tương truyền xưa thường hay có ma trà trộn vào chợ.

(*) Núi A Man: Ngọn núi cao thuộc xã An Thạch, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên, có nhiều khe dốc, nơi có chùa cổ Châu Lâm Tự.

(*) Núi Chà Rang: Núi Chà Rang thuộc thôn Phú Điềm, xã An Hòa, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên. Núi không cao lắm và không có cây cổ thụ. Triền núi phía đông đất màu nâu, mấy mươi năm gần đây dân chúng phát chồi trồng mía, bắp, đậu… từ dưới chân núi lên gần tới đỉnh. Núi Chà Rang được biết đến bởi sự kiện tế cờ của các chí sĩ Cần Vương do Lê Thành Phương khởi xướng. Sau buổi lễ tế cờ, ông Lê Thành Phương được giới sĩ phu và nghĩa quân tôn lên làm Thống soái chỉ huy nghĩa quân.

(*) Núi Chóp Chài: Thuộc địa phận xã Bình Kiến, ngoại ô thành phố Tuy Hòa, cách trung tâm thành phố khoảng 4 km về phía Tây Bắc. Đứng trên độ cao, từ xa trông về hướng núi thì Chóp Chài tựa như một chiếc chài đang khởi vãi trên mặt hồ rộng, vì vậy nên nó có tên chữ là Nựu Sơn (núi như cái nút nhỏ). Còn căn cứ vào hình dáng và thế núi thì nó còn có tên khác là Qui Sơn, bởi khi nhìn gần núi trông giống một con rùa đang thò cổ ra bò trên mặt đồng rộng, mà đầu quay ra quốc lộ. Do đó, Chóp Chài còn có tên gọi trong dân gian là hòn Cổ Rùa.

(*) Núi Đá Bia: Tên chữ là Thạch Bi Sơn, dân gian gọi là Núi Ông, là ngọn núi cao nhất trong khối núi Đại Lãnh thuộc dãy núi Đèo Cả, hiện ở xã Hòa Xuân Nam, huyện Đông Hòa, phía Nam tỉnh Phú Yên. Núi nổi tiếng vì tảng đá bia khổng lồ cao khoảng 80 m trên đỉnh núi mà cách xa vẫn có thể nhìn thấy. Tương truyền vào năm 1471, khi thân chinh cầm quân tấn công Chămpa, Lê Thánh Tông dừng tại chân núi, cho quân lính trèo lên khắc tên, ghi rõ cương vực Đại Việt (Việt Nam ngày nay) tại nơi này. Vì thế, núi được gọi là núi Đá Bia.

(*) Hòn Gió: Một ngọn núi nằm ở xã An Lĩnh, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên.

(*) Núi Lá: Núi Lá có các đỉnh cao 303m và 453m, nằm trải dài dọc theo phía nam sông Ba, nay chủ yếu thuộc địa bàn xã Sơn Giang, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên.

(*) Núi Nhạn: Núi Nhạn, còn gọi là núi Nhạn Tháp, núi Bảo Tháp, núi Tháp Dinh hay núi Khỉ; là ngọn núi nhỏ nằm giữa đồng bằng Tuy Hòa, trên bờ bắc sông Đà Rằng, thuộc phường I, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Trên đỉnh núi có Tháp Nhạn, một tháp Chăm cổ.

(*) Núi Sơn Chà: Một núi nhỏ, cây cối thưa và thấp, nằm trong đồng bằng Sông Cái, thuộc xã An Ninh Tây, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên.

(*) Tu Bông: Một ngọn núi thuộc huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hoà. Tên cũ của núi là Tu Hoa, do tên núi Hoa (Sơn) và sông Tô (Hà) hợp lại mà thành. Đời sau, do kiêng húy tên mẹ vua Thiệu Trị (Hoàng tỷ Nhân hoàng hậu Hồ Thị Hoa) nên đổi Hoa thành Bông, tức là Tu Hoa thành Tu Bông. Do cấu tạo địa hình, nơi đây nổi tiếng nhiều gió, xưa cũng nổi tiếng có nhiều trầm hương.

(*) Phú Dương: Một địa danh thuộc xã Xuân Thịnh, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên.

(*) Phú Mỡ: Một xã vùng núi thuộc huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.

(*) Phú Yên: Một tỉnh ven biển thuộc vùng duyên hải Nam Trung Bộ Việt Nam, có đồng bằng Tuy Hòa, được xem là vựa lúa của miền Trung.

(*) Quán Đế: Một xóm trong thôn Bình Thạnh, nay thuộc xã Xuân Bình, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên.

(*) Sông Dinh: Một nhánh của sông Đà Rằng chảy quanh thị xã Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, nay đã bị bồi lấp.

(*) Sông Hinh: Một phụ lưu cấp 1 phía hữu ngạn của sông Đà Rằng. Sông chảy qua huyện M'Drăk, tỉnh Đắk Lắk và huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên.

(*) Sống Trâu: Một đoạn trên đường từ xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, ra xã An Xuân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên. Lối đi đắp cao giữa thung lũng, giống như xương sống con trâu.

(*) Suối Cối: Một thôn thuộc xã Xuân Quang 1, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên. Sản phẩm chính là thuốc lá và mía.

(*) Tuy Hòa: Địa danh nay là thành phố Tuy Hòa trực thuộc tỉnh Phú Yên. Nơi đây được mệnh danh là vựa lúa của miền Trung, có nhiều thắng cảnh tự nhiên tuyệt đẹp do thiên nhiên ban tặng. Ngày nay, hoạt động kinh tế đang chuyển đổi từ nông nghiệp sang công nghiệp và du lịch.

(*) Vạn Giã: Địa danh nay là một thị trấn nằm trong huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hoà. Nơi đây trên núi có nhiều trầm hương giá trị.

(*) An Dân: Một xã thuộc huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên.

(*) Xuân Thọ: Một xã thuộc Thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên.

(*) Xóm Cầu: Ở phía tây thôn Phú Long, xã An Mỹ, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên. Theo ĐT643 lên Vân Hòa chừng 2,5km, nơi ấy có cây cầu bắc qua suối rộng. Trước kia cầu bằng gỗ, nay cầu đúc bằng xi măng cốt sắt.

(*) Đăng: Xóm ven biển nay thuộc xã An Ninh Đông, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên. Đây là làng chài chuyên sống bằng nghề đánh bắt thủy hải sản. Đời sống dân chúng khá giả, nhiều gia đình giàu có.

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | Liên hệ | Sơ đồ trang | DMCA.com Protection Status

© 2011-2019 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.