Ca dao Hà Nội

Ca dao Việt Nam - Ai mà chưa có người yêu...

Ai mà chưa có người yêu,
Vào hang Cắc Cớ đến chiều có ngay.

 231 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Ái Nàng nàng chẳng thương cho...

"Ái Nàng" nàng chẳng thương cho,
Nàng chê Phú Cốc nước to khó về.
Đồng chiêm, hang nước nàng chê,
Đồng Văn thì cũng một bề ấy thôi.

 156 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Ai ơi chớ lấy Kẻ La...

Ai ơi chớ lấy Kẻ La,
Cái dưa thì khú, cái cà thì thâm.

 172 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - An Phú nấu kẹo mạch nha...

An Phú nấu kẹo mạch nha,
Làng Vòng làm cốm để mà tiến vua.
Họ Lại làm giấy sắc vua,
Làng Láng mở hội kéo cờ hùng nghê.

 67 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Ấy ngày mồng sáu tháng ba...

Ấy ngày mồng sáu tháng ba,
Ăn cơm với cà đi hội chùa Tây.

 93 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Ấy ngày mùng sáu tháng ba...

Ấy ngày mùng sáu tháng ba,
Ăn cơm với cà đi hội chùa Tây.
Hò chơi bên gái bên trai,
Xin cùng cô bác đừng ai nghi ngờ.

 119 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Bá Nội là đất thanh nhàn...

Bá Nội là đất thanh nhàn,
Khuyên em về Bá Nội để lập đàn bán buôn.

 23 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Bơi Đăm, rước Giá, hội Thầy...

Bơi Đăm, rước Giá, hội Thầy,
Vui thì vui vậy, chẳng tầy rã La.

 82 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Cao nhất là núi Ba Vì...

Cao nhất là núi Ba Vì,
Rộng thì đồng Cáu sâu thì giếng khơi.

 41 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Chẳng thanh cũng thể hoa mai...

Chẳng thanh cũng thể hoa mai,
Chẳng lịch cũng thể con người Thượng Kinh.

 89 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Chẳng thơm cũng thể hoa nhài...

Chẳng thơm cũng thể hoa nhài,
Dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An.

 122 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Chẳng thơm cũng thể hoa nhài...

Chẳng thơm cũng thể hoa nhài,
Chẳng lịch cũng thể là người Tràng An.

 95 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Chớ nhầm An Nội, Đồng Thành...

Chớ nhầm An Nội, Đồng Thành,
Cổ Vũ An Nội phận đành đôi nơi.

 37 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Đô Tân nói phét thành thần...

Đô Tân nói phét thành thần,
Có một cây cần nấu chín nồi canh.

 110 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Đồng Lầm có vải nâu non...

Đồng Lầm có vải nâu non,
Có hồ cá rộng, có con sông dài

 18 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Đu tiên mới dựng năm nay...

Đu tiên mới dựng năm nay,
Cô nào hay hát kỳ này hát lên.
Tháng ba nô nức hội đền,
Nhớ ngày giỗ tổ bốn nghìn năm nay.
Dạo xem phong cảnh trời mây
Lô, Đà, Tam Đảo cũng quay đầu về.
Khắp nơi con cháu ba kỳ,
Kẻ đi cầu phúc, người đi cầu tài.
Sở cầu như ý ai ai,
Xin rằng nhớ lấy mùng mười tháng ba.
Nhớ ngày mùng bảy tháng ba,
Trở vào hội Láng, trở ra hội Thầy.

 106 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Đường đi cách núi Ba Vì...

Đường đi cách núi Ba Vì,
Cách con sông Cái chàng đi đàng nào?

 15 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Em như hòn núi Ba Vì...

Em như hòn núi Ba Vì,
Rộng thì bốn biển, hẹp thì trôn kim.
– Anh như con chim con con,
Ngày dạo chơi bốn biển, tối về non hắn nằm.
Anh thương em đứt ruột con tằm,
Quyết xe săn mũi chỉ để xỏ nhằm cái trôn kim.

 5 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Gái chưa chồng trông hang Cắc Cớ...

Gái chưa chồng trông hang Cắc Cớ,
Trai chưa vợ nhớ hội chùa Thầy.

 109 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Gắng công kén hộ cốm Vòng...

Gắng công kén hộ cốm Vòng,
Kén chồng Bạch Hạc cho lòng ai vui.

 91 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Hội chùa Thầy có hang Cắc Cớ...

Hội chùa Thầyhang Cắc Cớ,
Trai chưa vợ nhớ hội chùa Thầy.

 114 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Hỡi cô thắt lưng bao xanh...

Hỡi cô thắt lưng bao xanh,
Có về An Phú với anh thì về.
An Phú có ruộng tứ bề,
Có ao tắm mát có nghề kẹo nha.

 25 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Khen ai khéo họa dư đồ...

Khen ai khéo họa dư đồ,
Trước sông Nhị Thủy, sau hồ Hoàn Gươm.

 124 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Mễ Trì thơm gạo tám xoan...

Mễ Trì thơm gạo tám xoan,
Dự hương, nếp cái hoa vàng, cốm ngon.

 4 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Nhác trông lên chốn kinh đô...

Nhác trông lên chốn kinh đô,
Kìa đền Quán Thánh, nọ hồ Hoàn Gươm.

 115 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Nhất cao là núi Ba Vì...

Nhất cao là núi Ba Vì,
Thứ ba Tam Đảo, thứ nhì Độc Tôn.

 16 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Nhất cao là núi Ba Vì...

Nhất cao là núi Ba Vì,
Chị còn vượt được kể gì cỏ may.
Nhất giỏi là trai Sơn Tây,
Chị còn địch được nữa dây bìm bìm.

 5 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Nhất cao là núi Ba Vì...

Nhất cao là núi Ba Vì,
Anh còn leo được huống gì đồi con.

 9 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Nhất cao là núi Ba Vì...

Nhất cao là núi Ba Vì,
Nhất lịch, nhất sắc kinh kỳ Thăng Long.

 7 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Nhiều người khiêng ậm à ậm ạch...

Nhiều người khiêng ậm à ậm ạch,
Ít người khiêng vanh vách mà đi.
Nhất cao là núi Ba Vì,
Nhất lịch nhất sắc kinh kỳ Thăng Long.

 7 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Rủ nhau đánh cá Đồng Lầm...

Rủ nhau đánh cá đồng Lầm,
Cá kia chẳng được, âm thầm lòng em.
Rủ nhau đánh cá đồng Chèm,
Cá kia chẳng được, lòng em âm thầm.

 9 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Rủ nhau lên núi Ba Vì...

Rủ nhau lên núi Ba Vì,
Lấy bốn hòn đá để kê chân giường.
Kẻo chân giường lệch,
Kẻo lệch chân giường,
Kẻo còn đi nhớ về thương.

 8 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Thiếp đánh hòn đá xây hè...

Thiếp đánh hòn đá xây hè,
Thiếp cho xẻ núi Ba Vì về xây.
Trên thềm ngựa chạy bảy ngày,
Chung quanh lát ván cột tày gỗ thông.
Gỗ mun đóng chiếc thuyền rồng,
Cửa ngõ bằng đồng sáng lộn như gương.

 5 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Thứ nhất là hội Cổ Loa...

Thứ nhất là hội Cổ Loa,
Thứ nhì hội Gióng, thứ ba hội Chèm.

 80 người thích  Thích

Chú thích

(*) Ái Nàng: Làng Ái Nàng thuộc xã An Phú, huyện Mỹ Đức, Hà Nội. Đây là nơi giáp với vùng rừng núi của tỉnh Hòa Bình, khi mùa mưa đến thường bị nước rừng tràn về.

(*) An Nội: Xưa có hai thôn An Nội, một gần Đồng Thành, một gần Cổ Vũ nên còn gọi là Yên Nội Đồng Thành, Yên Nội Cổ Vũ, nay là địa phận phố Hàng Da và Hàng Nón, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

(*) An Phú: Ngôi làng thuộc xã Nghĩa Độ, huyện Từ Liêm, nay thuộc quận Cầu Giấy, Hà Nội. Xưa kia làng An Phú có nghề nấu kẹo mạch nha.

(*) Bá Nội: Làng thuộc xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, Hà Nội.

(*) Bạch Hạc: Huyện Bạch Hạc (cũ) thuộc tỉnh Phú Thọ. Nơi đây có giống hồng ăn quả ngon nổi tiếng, thường được gọi là hồng Bạch Hạc hay Hồng Hạc.

(*) Đền Quán Thánh: Đền Quán Thánh, tên chữ là Trấn Vũ Quán, có từ đời Lý Thái Tổ (1010 - 1028), thờ Huyền Thiên Trấn Vũ, là một trong bốn vị thần được lập đền thờ để trấn giữ bốn cửa ngõ thành Thăng Long khi xưa. Đền Quán Thánh nằm bên cạnh Hồ Tây, cùng với chùa Kim Liên và chùa Trấn Quốc tạo nên sự hài hòa trong kiến trúc cảnh quan và trong văn hóa tín ngưỡng đối với cả khu vực phía Tây Bắc của Hà Nội.

(*) Đô Tân: Làng Đô Tân thuộc xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn, Hà Nội xưa nay được mệnh danh là Làng "nói phét".

(*) Độc Tôn: Một ngọn núi cao hiểm trở nằm ở phía đông huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc.

(*) Đồng Cáu: Thuộc làng Hương Tảo, xã Nham Sơn, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang, là nơi nhiều đồng ruộng, bờ bãi, thuận lợi cho việc cày cấy, trồng hoa màu.

(*) Đồng Chèm: Tên nôm của làng Thụy Phương, nay thuộc xã Thụy Phương, huyện Từ Liêm, Hà Nội.

(*) Đồng Lầm: Tên nôm của làng Kim Hoa, sau đổi thành Kim Liên, nay thuộc quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Xưa kia làng có nghề nhuộm vải nâu, có nhiều hồ ao lạch nên có nghề thả cá.

(*) Đồng Văn: Làng Đồng Văn, thuộc xã An Phú, huyện Mỹ Đức, Hà Nội.

(*) Hang Cắc Cớ: Hang Cắc Cớ thuộc khu di tích chùa Thầy ở xã Sài Sơn (Quốc Oai, Hà Nội). Đây là nơi tình tự của trai gái ngày xưa trong những ngày hội hè.

(*) Hang Cắc Cớ: Hang Cắc Cớ thuộc khu di tích chùa Thầy ở xã Sài Sơn (Quốc Oai, Hà Nội). Đây là nơi tình tự của trai gái ngày xưa trong những ngày hội hè.

(*) Hồ Hoàn Gươm: Hồ Hoàn Kiếm còn được gọi là Hồ Gươm là một hồ nước ngọt tự nhiên nằm ở trung tâm thành phố Hà Nội. Trước kia, hồ còn có các tên gọi là hồ Lục Thủy vì nước có màu xanh quanh năm, hồ Thủy Quân vì dùng để duyệt thủy binh… Đến thế kỷ XV, hồ được đổi tên thành hồ Hoàn Kiếm, gắn liền với truyền thuyết trả gươm thần cho Rùa Vàng: Khi Lê Lợi lên ngôi Hoàng đế lấy niên hiệu là Lê Thái Tổ về đóng đô ở Thăng Long, trong một lần nhà vua đi chơi thuyền trên hồ Lục Thủy, bỗng một cụ rùa lớn xuất hiện. Lê Thái Tổ giơ gươm ra thì gươm bay về phía cụ rùa. Rùa ngậm gươm lặn xuống đáy hồ, và từ đó hồ Lục Thủy có tên gọi mới là hồ Hoàn Kiếm (trả gươm) hay hồ Gươm….

(*) Bơi Đăm: Lễ hội bơi Đăm diễn ra từ mồng 9 đến 11 tháng Ba âm lịch là một hoạt động văn hóa tâm linh của người làng Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội nhằm tưởng nhớ đến Thành hoàng làng Bạch Hạc Tam Giang, vị thần che chở, chăm lo việc nước nôi cho dân cày cấy.

(*) Hội Cổ Loa: Cổ Loa là di tích lịch sử nổi tiếng nằm trên địa phận huyện Ðông Anh cách trung tâm Hà Nội khoảng 17 km về phía Tây Bắc, là một vùng thành trì lớn, một dấu tích vật chất về kiến trúc quân sự và thành cổ cách đây hơn 2 thiên niên kỷ. Lễ hội Cổ Loa được tổ chức hàng nănm bắt đầu từ ngày mồng 6 đến 16 tháng giêng. Lễ hội là dịp để tưởng nhớ công đức của đức vua An Dương Vương – người sáng lập ra nhà nước Âu Lạc và có công xây thành Cổ Loa.

(*) Hội Láng: Hội chùa Láng được mở vào ngày 7/3 âm lịch tại ngôi chùa của làng Láng thuộc phường Láng Thượng quận Đống Đa, Hà Nội. Tương truyền đó là ngày sinh cùa Thiền sư Từ đạo Hạnh vị thánh của làng Láng, người được dân làng thờ phụng tại ngôi chùa này.

(*) Hội chùa Tây: Nằm trên đỉnh núi Câu Lậu, thuộc xã Thạch Xá, huyện Thạch Thất, TP.Hà Nội, chùa Tây Phương là công trình kiến trúc tôn giáo đặc sắc, tiêu biểu cho mỹ thuật Việt Nam thời Hậu Lê, đặc biệt với kiệt tác 62 pho tượng Phật cổ được công nhận là bảo vật Quốc gia. Bắt đầu từ ngày 6/3 - ngày khai hội chính, đến ngày 10/3 hội chùa Tây Phương được tổ chức với nhiều tiết mục sinh hoạt văn hóa dân gian đặc sắc như hát chèo, quan họ, các trò chơi dân gian, kéo co, đấu vật...

(*) Hội chùa Thầy: Được lập từ thời nhà Đinh (968 - 980), ngay chân núi Thầy trên thế đất rồng của xứ Đoài xưa (nay thuộc làng Hoàng Xá, xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, ngoại thành Hà Nội), Chùa Thầy là ngôi chùa thuộc hàng cổ kính nhất Việt Nam. Hội chùa Thầy hằng năm diễn ra từ mùng 5 đến mùng 7 tháng Ba âm lịch, thu hút tăng ni phật tử cùng du khách từ khắp nơi đến tham quan, trẩy hội.

(*) Hội Chèm: Hội Đình Chèm được tổ chức tại đình Chèm, phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Đây là một trong những ngôi đình thuộc loại cổ nhất ở Việt Nam, có lịch sử cách đây hơn 1200 năm.

(*) Hội Gióng: Hội Gióng thuộc làng Phù Đổng, huyện Gia Lâm, ngoại thành Hà Nội. Đây là một lễ hội quy mô lớn, hình thức tổ chức rất chặt chẽ diễn ra vào ngày 9 tháng 4 âm lịch hàng năm (ngày ông Gióng thắng giặc Ân) để tưởng niệm và nhớ ơn người anh hùng làng Gióng đã có công đánh giặc cứu nước, đã được nhân dân suy tôn là Thánh Gióng.

(*) Rã La: Làng La Khê, La Cả nay thuộc quận Hà Đông, TP. Hà Nội có tục tắt đèn vào đêm rã đám hội làng.

(*) Rước Giá: Lễ hội làng Giá được tổ chức từ ngày 10 đến 26/3 âm lịch hàng năm. Làng Giá, thuở trước có tên là Kẻ Sở, sau đó đổi là Cổ Sở và nay là đất thuộc hai xã Đắc Sở và Yên Sở (Hoài Đức, Hà Nội).

(*) Kẻ La: Làng La Cả nay thuộc địa phận phường Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội, nằm trong vùng “Bảy làng La ba làng Mỗ” ở phía tây thành Thăng Long xưa. La Cả từ xưa nổi tiếng là vùng quê có truyền thống hiếu học và khoa bảng, là một trong “tứ danh hương” của huyện Từ Liêm ngày trước. Theo các nguồn tài liệu thì làng có 7 người đỗ đại khoa qua các kỳ thi trong chế độ phong kiến.

(*) Làng Láng: Ngôi làng thuộc huyện Từ Liêm, nay thuộc quận Đống Đa, Hà Nội. Nơi đây có chùa Láng thờ Thiền sư Từ Đạo Hạnh, hội chùa tổ chức vào tháng 3 âm lịch.

(*) Làng Vòng: Tên Nôm là làng Dịch Vọng, thuộc huyện Từ Liêm, nay thuộc quận Cầu Giấy, Hà Nội. Làng có nghề làm cốm, gọi là "cốm Vòng".

(*) Ba Vì: Dãy núi đất và đá vôi lớn trải trên một phạm vi rộng chừng 5000 ha ở ba huyện Ba Vì (Hà Nội), Lương Sơn và Kỳ Sơn (Hòa Bình), cách nội thành Hà Nội chừng 60km. Nơi dây gắn liền với sự tích Sơn Tinh - Thủy Tinh.

(*) Phú Cốc: Làng Phú Cốc thuộc huyện Mỹ Đức, Hà Nội.

(*) Sông Cái: Tên dân gian theo nghĩa "sông Mẹ" của sông Hồng.

(*) Sông Nhị Hà: Sông Nhị Hà, hay Nhĩ Hà là đoạn sông Hồng, (sông Cái) chảy qua Hà Nội, phía bắc, có thể tính là qua các huyện Từ Liêm (hữu ngạn) và Đông Anh (tả ngạn), phía nam đến huyện Thanh Trì...

(*) Sơn Tây: Trước đây là một tỉnh thuộc đời Minh Mạng. Năm 1963 hợp nhất với tỉnh Hà Đông thành tỉnh Hà Tây. Năm 2008, tỉnh Hà Tây sát nhập vào Hà Nội.

(*) Tam Đảo: Tam Đảo là một dãy núi đá ở vùng Đông Bắc Việt Nam nằm trên địa bàn ba tỉnh Vĩnh Phúc, Thái Nguyên và Tuyên Quang. Gọi là Tam Đảo, vì ở đây có ba ngọn núi cao nhô lên trên biển mây, đó là Thạch Bàn, Thiên Thị và Phù Nghĩa.

(*) Thăng Long: Kinh đô của nước Đại Việt, tên cổ của Hà Nội từ năm 1010 đến 1788. Tên Thăng Long gắn liền với truyền thuyết về việc dời đô của Lý Thái Tổ. Theo truyền thuyết, khi thuyền của nhà vua vừa cập bến dưới thành Đại La thì thấy một con rồng vàng xuất hiện. Rồng uốn lượn như chào mừng nhà vua đến đóng đô trên vùng đất này rồi bay lên khuất trong mây. Vì thế vua mới xuống chiếu đổi tên thành Đại La thành Thăng Long, tức "rồng bay lên".

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | Liên hệ | Sơ đồ trang | DMCA.com Protection Status

© 2011-2019 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.