Ca dao Bến Tre

Ca dao Việt Nam - Ai đưa anh đến chốn này...

Ai đưa anh đến chốn này,
Dưới kia là biển trên này Giồng Trôm.

 73 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Ai về Chợ Giữa, Xóm Dưa...

Ai về Chợ Giữa, Xóm Dưa,
Ruộng nương giúp mẹ, nắng mưa chẳng màng.

 84 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Ai về xứ lụa Ba Tri...

Ai về xứ lụa Ba Tri,
Ngắm cô thôn nữ đương thì sắc hương.

 96 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Anh đi trên đường Ba Vát...

Anh đi trên đường Ba Vát,
Anh đạp cát, cát nhỏ,
Anh đạp cỏ, cỏ mòn,
Yêu nhau thời độ trăng tròn,
Bây giờ trăng khuyết vẫn còn yêu nhau.

 26 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Anh về Ba Vát chợ Thơm...

Anh về Ba Vát chợ Thơm,
Ruộng nhà lúa tốt cây vườn xanh tươi.

 45 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Ba Lai cầu gối đầu Rạch Miễu...

Ba Lai cầu gối đầu Rạch Miễu,
Anh thương anh hiểu,
Chứ em chưa hiểu song thân,
Mẹ biểu thì anh phải vâng,
Thôi về mai mối ngày gần anh qua.

 44 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Bảng treo tại chợ Mỹ Lồng...

Bảng treo tại chợ Mỹ Lồng,
Chữ đề tên bậu có chồng hay chưa?
Có chồng năm ngoái năm xưa,
Năm nay chồng để như chưa có chồng.

 29 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Bảng treo tại chợ Mỹ Lồng...

Bảng treo tại chợ Mỹ Lồng,
Chữ đề tên bậu không chồng có con.

 31 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Bến Tre biển cá sông tôm...

Bến Tre biển cá sông tôm,
Ba Tri muối mặn, Giồng Trôm lúa vàng.

 61 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Bến Tre dừa ngọt sông dài...

Bến Tre dừa ngọt sông dài,
Nơi chợ Mỏ Cày có kẹo nổi danh.
Kẹo Mỏ Cày vừa thơm vừa béo,
Gái Mỏ Cày vừa khéo vừa ngoan.
Anh đây muốn hỏi thiệt nàng,
Là trai Thạnh Phú cưới nàng được chăng?

 40 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Bến Tre gái đẹp thật thà...

Bến Tre gái đẹp thật thà,
Nói năng nhỏ nhẹ mặn mà có duyên.

 40 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Bến Tre giàu mía Mỏ Cày...

Bến Tre giàu mía Mỏ Cày,
Giàu nghêu Thạnh Phú, giàu xoài Cái Mơn.
Bến Tre biển cá sông tôm,
Ba Tri muối mặn, Giồng Trôm lúa vàng.

 48 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Bến Tre nhiều gái chưa chồng...

Bến Tre nhiều gái chưa chồng,
Không tin xuống chợ Mỹ Lồng mà coi.

 33 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Bến Tre nhiều gái ế chồng...

Bến Tre nhiều gái ế chồng,
Không tin xuống chợ Mỹ Lồng mà coi.

 30 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Bến Tre nước ngọt lắm dừa...

Bến Tre nước ngọt lắm dừa,
Ruộng vườn mầu mỡ, biển thừa cá tôm.

 50 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Bến Tre nước ngọt lắm dừa...

Bến Tre nước ngọt lắm dừa,
Ruộng vườn màu mỡ biển thừa cá tôm.
Sầu riêng, măng cụt Cái Mơn,
Nghêu sò Cồn Lợi, thuốc ngon Mỏ Cày.
Xoài chua, cam ngọt Ba Lai,
Bắp thì chợ Giữa, giồng khoai Mỹ Hòa.
Mắm, bần ven đất phù sa,
Bà Hiền, Tân Thủy hằng hà cá tôm.
Quýt đường, vú sữa ngổn ngang,
Dừa xanh Sóc Sãi, tơ vàng Ba Tri.
Xẻo Sâu cau tốt ai bì,
Lúa vàng Thạnh Phú, khoai mì Thạnh Phong.
Muối khô ở Gảnh mặn nồng,
Giồng Trôm, Phong Nẫm dưa đồng giăng giăng.
Bến Tre trai lịch, gái thanh,
Nói năng duyên dáng, ai nhìn cũng ưa.

 16 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Bến Tre trai lịch gái thanh...

Bến Tre trai lịch gái thanh,
Nói năng duyên dáng, ai nhìn cũng ưa.

 26 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Bình Đại biển cá, sông tôm...

Bình Đại biển cá, sông tôm,
Ba Tri ruộng muối, Giồng Trôm lúa vàng.

 38 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Chợ Ba Tri thiếu gì cá biển...

Chợ Ba Tri thiếu gì cá biển,
Anh thương nàng, anh nguyện về đây.

 27 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Chừng nào cầu đá rã tan...

Chừng nào cầu đá rã tan,
Sông Hàm Luông lấp cạn mới quên lời thề.

 11 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Cửa Hàm Luông sông sâu sóng cả...

– Cửa Hàm Luông sông sâu sóng cả,
Anh thương em nhiều mà chả dám theo.
– Thương anh đâu quản hiểm nghèo,
Ngặt vì một nỗi anh đã có mèo theo sau.

 5 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Dây tơ hồng không trồng mà mọc...

Dây tơ hồng không trồng mà mọc,
Gái Mỹ Lồng không chọc cũng theo.

 38 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Đèn nào cao bằng đèn Ba Vát...

Đèn nào cao bằng đèn Ba Vát,
Gái nào bạc bằng gái chợ Giồng.
Ngày em làm lễ tơ hồng,
Là ngày em bẻ gãy chữ đồng với anh.

 28 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Đèn nào cao bằng đèn Ba Vát...

Đèn nào cao bằng đèn Ba Vát,
Gái nào bạc bằng gái chợ Giồng.
Anh thương em từ thuở mẹ bồng,
Bây giờ em khôn lớn, em lấy chồng bỏ anh

 30 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Đèn nào cao bằng đèn Ba Vát...

Đèn nào cao bằng đèn Ba Vát,
Gái nào bạc bằng gái đất Giồng.
Thấy ai làm lễ tơ hồng,
Đi theo tiếng gọi quên chồng bỏ con.

 32 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Đèn nào cao bằng đèn Thủ Ngữ...

Đèn nào cao bằng đèn Thủ Ngữ,
Gió nào dữ bằng gió Ðồng Nai.
Trai nào khôn bằng trai Cao Lãnh,
Gái nào bảnh bằng gái Ba Tri.

 65 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Đồng Bến Tre nhiều bưng, nhiều lác...

Đồng Bến Tre nhiều bưng, nhiều lác,
Đường về Ba Vát nặng trĩu sầu riêng.
Anh ra đi đã bốn năm liền,
Sao không trở lại kết bạn hiền với em.

 5 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Em là con gái Giồng Trôm...

Em là con gái Giồng Trôm,
Nào ai tính thiệt so hơn làm gì.
Yêu em anh phải nhớ ghi,
Đánh Tây giữ đất mới bì trượng phu.

 40 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Em tráng bánh tráng, anh quết bánh phồng...

Em tráng bánh tráng, anh quết bánh phồng,
Cảm thông đôi má ửng hồng.
Hẹn em chợ Mỹ Lồng ăn cháo về đêm.

 4 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Gái Ba Lai chàng trai Song Phước...

Gái Ba Lai chàng trai Song Phước,
Thuyền anh xuôi ngược chẳng biết vào được hay chăng.
Rằng đây là bến Cái Trăng,
Có cô con gái mời anh cứ vào.

 15 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Giồng Trôm có gái nhu mì...

Giồng Trôm có gái nhu mì,
Qua thương nhớ bậu, sá gì đường xa.

 22 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Giồng Trôm gạo trắng nước trong...

Giồng Trôm gạo trắng nước trong,
Ai mà tới đó thì không muốn về.

 33 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Giồng Trôm, Bình Đại, Châu Thành...

Giồng Trôm, Bình Đại, Châu Thành,
Quê hương đâu cũng nặng tình nhớ thương.

 23 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Hò ơi! Bến Tre dừa xanh bát ngát,...

Hò ơi! Bến Tre dừa xanh bát ngát,
Đường đi Ba Vát gió mát tận xương.
Em về Chợ Giữa, Giồng Trôm,
Đừng quên Chợ Lách, Cái Mơn đợi chờ.

 19 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Kẹo Mỏ Cày năm đồng một ký...

Kẹo Mỏ Cày năm đồng một ký,
Đường Giồng Trôm một ký năm đồng.
Em đi buôn mong kiếm tấm chồng,
Để đêm năm canh, con gà gáy sáng,
Chốn cô phòng đỡ lẻ loi.

 14 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Nghe anh đi đó, đi đây...

Nghe anh đi đó, đi đây,
Cho em hỏi hỏi vặn câu này,
Bánh phồng, bánh tráng đất này đâu ngon?
- Bánh tráng Mỹ Lồng,
Bánh phồng Sơn Đốc,
Măng cụt Hàm Luông,
Vỏ ngoài nâu trong trắng như bông gòn,
Anh đây nói thiệt sao em còn so đo.

 17 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Nước chảy xuôi làn sóng ngược...

Nước chảy xuôi làn sóng ngược,
Sông đầy không được dồn xuống biển Ba Tri.
Em ơi đừng sợ chuyện đó làm gì,
Anh đây chưa vợ nhu mì nết na.

 20 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Nước Cửu Long sóng dờn cuồn cuộn...

Nước Cửu Long sóng dờn cuồn cuộn,
Cửa Hàm Luông, mây cuốn cánh buồm trôi.
Bậu với qua hai mặt một lời,
Trên có trời, dưới có đất,
Ngãi trăm năm vương vất tơ mành.
Tử sanh, sanh tử chung tình,
Dù ai ngăn đón, tôi với mình cứ thương.

 15 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Sông Ba Lai bên bồi bên hẩm...

Sông Ba Lai bên bồi bên hẩm,
Đất Ba Lai đỏ thẫm phù sa.
Nàng về kết bạn cùng ta,
Ăn cá thay bánh uống nước trà thay cơm.

 18 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Sông Bến Tre có nhiều hang cá ngác...

Sông Bến Tre có nhiều hang cá ngác,
Đường lên Ba Vát gió mát tận xương.
Anh có thương em thì nối sợi chỉ hường,
Chớ bán rao cho lắm, hãy chừa đường em đi.

 13 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Thấy bóng khăn rằn, anh biết rằng em tới...

Thấy bóng khăn rằn, anh biết rằng em tới,
Màu khăn đồng khởi phụ nữ Bến Tre.
Con sông Hàm Luông tàu Mỹ chạy xe,
Cầu Ba Lai đó, giặc Mỹ lật xe chết hoài.
Quê hương Đồ Chiểu rạng người,
Tinh thần cách mạng đỏ trời vàng sao.

 28 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Thấy dừa thì nhớ Bến Tre...

Thấy dừa thì nhớ Bến Tre,
Thấy bông lý trắng nhớ quê Mỏ Cày.

 16 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Trèo lên cây quéo héo khô...

Trèo lên cây quéo héo khô,
Ngó vô An Hội nhiều cô chưa chồng.

 20 người thích  Thích

Chú thích

(*) An Hội: Làng An Hội trước đây, nay là phần đất của thị xã Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

(*) Ba Tri: Huyện thuộc tỉnh Bến Tre, có nghề dệt lụa. Con gái Ba Tri nổi tiếng vừa xinh đẹp lại vừa tháo vát.

(*) Ba Vát: Một làng thuộc xã Phước Mỹ Trung, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre.

(*) Bến Cái Trăng: Địa danh thuộc tỉnh Bến Tre.

(*) Bến Tre: Một tỉnh thuộc vùng Đồng bằng sông Cửu Long, nằm cuối nguồn sông Cửu Long, tiếp giáp biển Đông và các tỉnh Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long. Bến Tre có diện tích trồng lúa khá lớn, do phù sa sông Cửu Long bồi đắp, đặc biệt là ở Hàm Luông. Ngoài ra, Bến Tre có nhiều loại cây ăn trái như cam, quýt, sầu riêng, chuối, chôm chôm, măng cụt, mãng cầu, xoài cát, bòn bon, dứa, vú sữa, bưởi da xanh,... Trong chiến tranh, Bến Tre được coi là "quê hương Đồng khởi", mở đầu cho cao trào đấu tranh vũ trang của Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam chống chế độ Ngô Đình Diệm, khốc liệt nhất là trong năm 1960.

(*) Bình Đại: Huyện thuộc tỉnh Bến Tre, có nhiều sông, biển nên nhiều cá tôm.

(*) Cái Mơn: Xã Cái Mơn trước đây, nay là xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Nơi đây nổi tiếng với những vườn cây ăn trái, được xem là vựa cây trái nổi tiếng nhất nhì vùng Nam Bộ.

(*) Cao Lãnh: Thuộc tỉnh Đồng Tháp, là một nơi chuyên sản xuất thuốc lá và có giống gà tốt.

(*) Cầu Ba Lai: Cầu qua sông Ba Lai, thuộc địa phận huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre.

(*) Rạch Miễu: Cầu dây văng nối liền hai tỉnh Tiền Giang và Bến Tre. Bờ bắc của cầu là thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, bờ nam là huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre, cách thành phố Bến Tre 10 km.

(*) Cồn Lợi: Một cái cồn thuộc xã Thạnh Phong, huyện Thạnh Phú, nằm ở phía nam cửa Hàm Luông, tỉnh Bến Tre. Khoảng 30 năm về trước cồn còn cách bờ khoảng 3km, nay được bãi bồi nối liền với đất liền, trở thành bán đảo. Đây là một "mỏ nghêu" nổi tiếng của Bến Tre.

(*) Châu Thành: Huyện nằm ở phía bắc tỉnh Bến Tre.

(*) Chợ Ba Tri: Chợ thuộc huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre, là trung tâm trao đổi hàng hóa, nông sản của nhân dân quanh vùng.

(*) Chợ Giồng: Một địa danh hiện thuộc thị trấn Vĩnh Bình, Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang.

(*) Chợ Giữa: Một địa danh thuộc xã Mỹ Lồng, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre.

(*) Chợ Lách: Huyện nằm ở phía tây tỉnh Bến Tre, phía bắc là con sông Hàm Luông, phía nam là sông Cổ Chiên, phía tây là huyện Long Hồ.

(*) Chợ Mỹ Lồng: Còn gọi là chợ Mỹ thuộc xã Mỹ Thạch, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre, là chợ đông vui sầm uất, buôn bán nhiều đặc sản Nam Bộ.

(*) Chợ Thơm: Một chợ thuộc xã An Thạch, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre.

(*) Đồng Nai: Một tỉnh thuộc vùng Đông Nam Bộ, là một tỉnh cửa ngõ đi vào vùng kinh tế Đông Nam Bộ – vùng kinh tế phát triển và năng động nhất cả nước.

(*) Giồng Trôm: Huyện thuộc tỉnh Bến Tre, nơi đồng ruộng phì nhiêu, là vựa thóc của tỉnh Bến Tre.

(*) Mèo: Phương ngữ Nam Bộ lấy ý từ thành ngữ "mèo mả gà đồng" hoặc "mèo đàng chó điếm," chỉ nhân tình vụng trộm. Trong một số ngữ cảnh, mèo cũng chỉ người được được hứa hẹn là sẽ cưới hỏi sau này.

(*) Mỏ Cày: Huyện Mỏ Cày (cũ), thuộc tỉnh Bến Tre; năm 2009 chia thành 2 huyện: Mỏ Cày Bắc và Mỏ Cày Nam. Đây là nơi có đặc sản kẹo dừa, thuốc lào ngon.

(*) Mỹ Hòa: Xã thuộc huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre.

(*) Mỹ Lồng: Làng thuộc xã Mỹ Thạch, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre, nơi có nghề làm bánh tráng (bánh đa) bằng bột gạo tẻ tráng với nước cốt dừa.

(*) Nguyễn Đình Chiểu: Tục gọi là Đồ Chiểu (khi dạy học), là nhà thơ lớn nhất của miền Nam Việt Nam trong nửa cuối thế kỷ 19. "So với các trước tác của các nhà văn cùng thời, Nguyễn Đình Chiểu đã có một thái độ tích cực hơn, vì dân vì nước hơn. Tuy không đứng vào hàng ngũ cầm khí giới, nhưng ông rất có cảm tình với họ, chia sẻ với họ cái hờn mất nước, lòng căm ghét quân địch và bọn hợp tác..." (Phạm Thế Ngũ)

(*) Phong Nẫm: Nay là một xã thuộc huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre, nằm ở ngã tư sông giữa kênh Giao Hòa và sông Ba Lai.

(*) Bà Hiền: Con rạch chảy qua địa bàn xã An Thủy, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre, đổ ra cửa sông Hàm Luông.

(*) Sóc Sãi: Con rạch bắt đầu từ xã Tiên Thủy, Bến Tre, chảy ngang qua chợ Sóc Sãi rồi đổ ra sông Hàm Luông, hình dáng như một vòng cung.

(*) Song Phước: Nay là xã An Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Con trai nơi đây có tiếng là khỏe mạnh.

(*) Sông Ba Lai: Một con sông lớn tại tỉnh Bến Tre, là ranh giới tự nhiên giữa cù lao An Hóa và cù lao Bảo.

(*) Sông Bến Tre: Một con sông nhỏ tại tỉnh Bến Tre, bắt đầu từ xã Tân Hào, huyện Giồng Trôm, chảy quanh co theo hướng tây bắc đến địa phận thị xã Bến Tre thì chia làm hai nhánh, một nhánh theo hướng bắc đổ ra sông Ba Lai tại ngã tư An Hoá, một nhánh theo hướng tây-nam đổ ra sông Hàm Luông tại xã Mỹ Thạnh An, thị xã Bến Tre.

(*) Cửu Long: Sông Cửu Long, hay Cửu Long Giang là tên gọi chung cho các phân lưu của sông Mê Kông chảy trên lãnh thổ của Việt Nam.

(*) Sông Hàm Luông: Là một phân lưu của sông Tiền chảy qua tỉnh Bến Tre, đổ ra Biển Đông tại cửa Hàm Luông. Sông có chiều dài khoảng 70 km, giữa sông có các cù lao lớn như cù lao Đất, cù lao Linh, cù lao Ốc. Sông có tên gốc là Hàm Long, nhưng dưới thời phong kiến Nhà Nguyễn, do "kỵ húy" để tránh chữ Long (Long là rồng, tượng trưng cho nhà vua), người ta gọi chệch là Luông và lâu ngày thành quen. Vùng sông Hàm Luông trù phú với những miệt vườn cây trái sum xuê, nơi đây có đặc sản măng cụt ngọt như đường phèn.

(*) Sơn Đốc: Thuộc xã Hưng Nhượng, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre. Nơi đây chuyên làm bánh phồng nếp.

(*) Tân Thủy: Xã thuộc huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre, nằm ven biển.

(*) Thạnh Phong: Nay là một xã thuộc huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre, nằm bên cửa Cổ Chiên.

(*) Thạnh Phú: Huyện thuộc tỉnh Bến Tre, có Cồn Lợi nổi tiếng là một "mỏ nghêu".

(*) Xẻo Sâu: Một địa danh nay thuộc xã Tân Hưng, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre.

(*) Xóm Dưa: Địa danh ngày trước thuộc làng Hộ Phước, tổng Minh Đạt, tỉnh Bến Tre, nay là ấp An Quới, xã Định Thủy, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre.

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | Liên hệ | Sơ đồ trang | DMCA.com Protection Status

© 2011-2019 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.