A  -  B  -  C  -  D  -  Đ  -  G  -  H  -  I  -  K  -  L  -  M  -  N  -  O  -  P  -  Q  -  R  -  S  -  T  -  U  -  V  -  X  -  Y

Danh ngôn về Nhảy múa


Chúng ta hãy đọc và hãy nhảy múa - hai niềm vui không bao giờ làm hại thế giới này.

Let us read and let us dance — two amusements that will never do any harm to the world.

Voltaire192 người thíchthích danh ngôn Thích

Bạn nên thử mỗi trải nghiệm ít nhất một lần, trừ loạn luân và nhảy dân gian.

You should make a point of trying every experience once, excepting incest and folk dancing.

Arnold Bax47 người thíchthích danh ngôn Thích

Cuộc sống cũng giống như khiêu vũ. Nếu chúng ta có sàn nhảy rộng, nhiều người sẽ nhảy. Có người sẽ giận dữ khi giai điệu thay đổi. Nhưng cuộc đời lúc nào cũng thay đổi.

Life is like dancing. If we have a big floor, many people will dance. Some will get angry when the rhythm changes. But life is changing all the time.

Miguel Angel Ruiz30 người thíchthích danh ngôn Thích

Và những người đang nhảy múa bị những kẻ không nghe thấy âm nhạc cho là điên rồ.

And those who were seen dancing were thought to be insane by those who could not hear the music.

Friedrich Nietzsche15 người thíchthích danh ngôn Thích

Thứ có thể giải quyết hầu hết vấn đề của chúng ta chính là khiêu vũ.

The one thing that can solve most of our problems is dancing.

James Brown8 người thíchthích danh ngôn Thích

Hãy khiêu vũ theo điệu nhạc trong trái tim bạn. Nó được trao cho bạn chính vì lý do đó.

Let yourself dance to the music in your heart. It was given to you for that very reason.

Katrina Mayer7 người thíchthích danh ngôn Thích

Hãy lao động như thể bạn không cần tiền. Hãy yêu thương như thể bạn chưa từng bị tổn thương. Hãy khiêu vũ như thể không ai nhìn thấy.

Work like you don't need the money. Love like you've never been hurt. Dance like nobody's watching.

Satchel Paige7 người thíchthích danh ngôn Thích

Đôi lúc bạn khiêu vũ cùng bạn nhảy, và đôi lúc bạn khiêu vũ một mình. Nhưng điều quan trọng nhất là tiếp tục khiêu vũ.

Sometimes you dance with a partner, and sometimes you dance alone. But the important thing is to keep dancing.

Jack Canfield3 người thíchthích danh ngôn Thích

Mỗi ngày lại mang đến cho bạn một cơ hội mới để hít thở, cởi giày và khiêu vũ.

Every day brings a chance for you to draw in a breath, kick off your shoes, and dance.

Oprah Winfrey3 người thíchthích danh ngôn Thích

Mơ ngủ cũng là chết. Nó giống như cái chết. Vậy nên ta nhảy múa, ta nhảy múa để không chết. Ta không muốn điều đó.

To be asleep is to be dead. It is like death. So we dance, we dance so as not to be dead. We do not want that.

Ray Bradbury2 người thíchthích danh ngôn Thích

Đầu tiên hãy khiêu vũ. Rồi mới suy nghĩ. Đó là trình tự tự nhiên.

Dance first. Think later. It's the natural order.

Samuel Beckett2 người thíchthích danh ngôn Thích

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | Liên hệ | Sơ đồ trang | DMCA.com Protection Status

© 2011-2019 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.