A  -  B  -  C  -  D  -  Đ  -  G  -  H  -  I  -  K  -  L  -  M  -  N  -  O  -  P  -  Q  -  R  -  S  -  T  -  U  -  V  -  X  -  Y

Danh ngôn về Giấc mơ


Trang 5 trên 5«12345

Hãy mơ giấc mơ của mình; và nhận ra rằng bạn không chỉ là người mơ, bạn là điểm khởi đầu nơi giấc mơ trở thành hiện thực.

Dream your dream; and realize that you are more than just the dreamer, you are the point of origin for its reality.

Steve Maraboli0 người thíchthích danh ngôn Thích

Sống là mơ, và mơ một cách thoải mái là sáng suốt.

To live is to dream, and to dream pleasantly is to be wise.

Friedrich Schiller0 người thíchthích danh ngôn Thích

Sự cô độc là kẻ giết hại giấc mơ.

Isolation is a dream killer.

Barbara Sher0 người thíchthích danh ngôn Thích

Có lẽ nó bắt đầu như thế. Bắt đầu là một giấc mơ, nhưng không phải mọi thứ điều như vậy sao. Những tòa nhà đó. Những ánh đèn đó. Cả thành phố này. Ai đó phải mơ về chúng trước. Và có lẽ đó là điều tôi đã làm. Tôi mơ mộng mình đến được nơi này, nhưng rồi tôi đã làm được điều đó.

Well, maybe it started that way. As a dream, but doesn’t everything. Those buildings. These lights. This whole city. Somebody had to dream about it first. And maybe that is what I did. I dreamed about coming here, but then I did it.

Roald Dahl0 người thíchthích danh ngôn Thích

Trong sự biếng nhác của ta, trong những giấc mơ của ta, sự thật đôi khi nổi lên trên bề mặt.

It is in our idleness, in our dreams, that the submerged truth sometimes comes to the top.

Virginia Woolf0 người thíchthích danh ngôn Thích

Kẻ cướp đi giấc mơ của ta cũng cướp đi sinh mệnh của ta.

He who robs us of our dreams robs us of our life.

Virginia Woolf0 người thíchthích danh ngôn Thích

Tôi mơ, tôi kiểm nghiệm giấc mơ của tôi với những điều tôi tin, tôi dám mạo hiểm, và tôi thực thi tầm nhìn của mình để biến những giấc mơ ấy thành hiện thực.

I dream, I test my dreams against my beliefs, I dare to take risks, and I execute my vision to make those dreams come true.

Walt Disney0 người thíchthích danh ngôn Thích

Hạnh phúc cốt ở tại việc nhận ra tất cả chỉ là một giấc mơ lớn lao và kỳ lạ.

Happiness consists in realizing that it is all a great strange dream.

Jack Kerouac0 người thíchthích danh ngôn Thích

Tôi tin rằng nếu một người luôn luôn nhìn lên bầu trời, cuối cùng anh ta sẽ có cánh.

I believe that if one always looked at the skies, one would end up with wings.

Gustave Flaubert0 người thíchthích danh ngôn Thích

Đừng bao giờ từ bỏ giấc mơ chỉ bởi thời gian cần phải bỏ ra để đạt được nó. Thời gian rồi sẽ trôi qua.

Never give up on a dream just because of the time it will take to accomplish it. The time will pass anyway.

Earl Nightingale0 người thíchthích danh ngôn Thích

Trang 5 trên 5«12345

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | Liên hệ | Sơ đồ trang | DMCA.com Protection Status

© 2011-2019 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.