A  -  B  -  C  -  D  -  Đ  -  G  -  H  -  I  -  K  -  L  -  M  -  N  -  O  -  P  -  Q  -  R  -  S  -  T  -  U  -  V  -  X  -  Y

Danh ngôn về Kinh nghiệm


Trang 2 trên 2«12

Cái giá của kinh nghiệm là gì? Liệu người đàn ông có mua nó bằng một bài hát? Hay đổi lấy sự sáng suốt bằng một điệu nhảy trên phố? Không, nó được mua bằng tất cả những gì mà anh ta có, ngôi nhà của anh ta, vợ anh ta, con cái anh ta.

What is the price of experience? Do men buy it for a song? Or wisdom for a dance in the street? No, it is bought with the price of all the man hath, his house, his wife, his children.

William Blake1 người thíchthích danh ngôn Thích

Hãy bỏ thời gian thu thập quá khứ để bạn có thể học được từ kinh nghiệm và đầu tư chúng vào tương lai.

Take time to gather up the past so that you will be able to draw from your experience and invest them in the future.

Jim Rohn1 người thíchthích danh ngôn Thích

Kinh nghiệm dạy bạn cách làm những điều bạn không bao giờ muốn làm lại nữa.

Experience teaches you how to do things you never want to do again.

Zelda Fitzgerald0 người thíchthích danh ngôn Thích

Thất bại, đó là người làm hỏng việc nhưng không thu được gì từ trải nghiệm đó.

A failure is a man who has blundered, but is not able to cash in on the experience.

Elbert Hubbard0 người thíchthích danh ngôn Thích

Nếu Chúa trời ban phước cho bạn bằng cách dạy bạn một bài học thảm khốc, bạn sẽ không bao giờ quên nó.

If God treats you well by teaching you a disastrous lesson, you never forget it.

Ray Bradbury0 người thíchthích danh ngôn Thích

Hãy để thất bại là thầy của bạn, chứ không phải kẻ lo tang lễ.

Make failure your teacher, not your undertaker.

Zig Ziglar0 người thíchthích danh ngôn Thích

Suy nghĩ tích cực sẽ cho phép bạn sử dụng khả năng, những gì đã được đào tạo và kinh nghiệm mình có.

Positive thinking will let you use the abilities, training and experience you have.

Zig Ziglar0 người thíchthích danh ngôn Thích

Trang 2 trên 2«12

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | Liên hệ | Sơ đồ trang | DMCA.com Protection Status

© 2011-2019 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.