A  -  B  -  C  -  D  -  Đ  -  G  -  H  -  I  -  K  -  L  -  M  -  N  -  O  -  P  -  Q  -  R  -  S  -  T  -  U  -  V  -  X  -  Y

Danh ngôn về Sự giúp đỡ


Trang 2 trên 2«12

Hãy nhớ rằng một phần của việc trưởng thành là xử lý những vấn đề khó khăn, và lợi ích có thể rất lớn nếu bạn có lòng can đảm để yêu cầu sự giúp đỡ. Con người không được hình thành để đi qua cuộc đời trong cô độc. Không ai phải gánh chịu một mình sức nặng của những thời kỳ gian khó.

Keep in mind that part of growing up is dealing with difficult issues, and the benefits can be great if you have the courage to ask for help. Human beings are not designed to go through life alone. No one has to bear the burden of tough times all by themselves.

Jack Canfield4 người thíchthích danh ngôn Thích

Sự giàu sang không phải để nuôi dưỡng cái tôi, mà để nuôi dưỡng người đói và để giúp người khác tự giúp chính họ.

Wealth is not to feed our egos but to feed the hungry and to help people help themselves.

Andrew Carnegie4 người thíchthích danh ngôn Thích

Bạn sẽ có được mọi thứ trong đời nếu bạn giúp đủ nhiều người đạt được điều họ muốn.

You will get all you want in life if you help enough other people get what they want.”

Zig Ziglar3 người thíchthích danh ngôn Thích

Bất cứ ai giúp đỡ nhiều người đều đặt mình vào đón nhận những điều lớn lao - sự thịnh vượng lớn, sự đáp trả lớn, sự thỏa mãn lớn, danh tiếng tốt, và niềm vui sâu sắc.

Whoever renders service to many puts himself in line for greatness - great wealth, great return, great satisfaction, great reputation, and great joy.

Jim Rohn3 người thíchthích danh ngôn Thích

Không có món quà nào lớn hơn việc trao đi thời gian và năng lượng để giúp đỡ người khác mà không mong chờ được đáp trả.

There can be no greater gift than that of giving one’s time and energy to help others without expecting anything in return.

Nelson Mandela3 người thíchthích danh ngôn Thích

Bạn không thể hy vọng xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn mà không cải thiện mỗi cá nhân. Để làm được điều đó, mỗi chúng ta phải nỗ lực vì sự tiến bộ của bản thân, và cùng lúc ấy, chia sẻ trách nhiệm chung của toàn nhân loại, nghĩa vụ đặc biệt của ta đến trợ giúp những người mà ta nghĩ mình sẽ có ích nhất với họ.

You cannot hope to build a better world without improving the individuals. To that end each of us must work for his own improvement, and at the same time share a general responsibility for all humanity, our particular duty being to aid those to whom we think we can be most useful.

Marie Curie3 người thíchthích danh ngôn Thích

Nói một cách ẩn dụ thì người ta dễ dàng đụng phải nhau khi đi từ điểm A tới điểm B và thậm chí chẳng để ý thấy. Con người nên bỏ thời gian để chú ý, tận hưởng và giúp đỡ lẫn nhau.

Metaphorically speaking, it’s easy to bump into one another on the journey from A to B and not even notice. People should take time to notice, enjoy and help each other.

Benedict Cumberbatch3 người thíchthích danh ngôn Thích

Nếu bạn ngồi chờ đợi ai đó sẽ đến cứu bạn, chữa lành bạn, hay thậm chí dù là giúp đỡ bạn, bạn đang lãng phí thời gian đó, bởi chỉ bạn mới có sức mạnh nắm lấy trách nhiệm đẩy cuộc đời mình tiến lên.

If you’re sitting around waiting on somebody to save you, to fix you, to even help you, you are wasting your time because only you have the power to take responsibility to move your life forward.

Oprah Winfrey2 người thíchthích danh ngôn Thích

Tôi biết tôi sẽ không bao giờ có thể tha thứ bản thân nếu tôi chọn sống mà không có mục đích nhân đức, mà không cố gắng giúp đỡ những người nghèo khổ và bất hạnh, mà không nhận ra rằng có lẽ niềm vui tinh thuần nhất trong đời đến từ việc nỗ lực giúp đỡ người khác.

I know I could never forgive myself if I elected to live without humane purpose, without trying to help the poor and unfortunate, without recognizing that perhaps the purest joy in life comes with trying to help others.

Arthur Ashe2 người thíchthích danh ngôn Thích

Sở thích không nhất định phải là những thứ hữu hình, ví dụ, lợi dụng thời gian nghỉ ngơi để làm tình nguyện hoặc làm thiện, giúp đỡ những người đang gặp khó khăn, như giặt quần áo, dọn dẹp vệ sinh,... đây không phải là sự tìm kiếm bên ngoài mà là sự cống hiến để bản thân tìm thấy sự thỏa mãn trong nội tâm. Khi nuôi dưỡng được sở thích giúp đỡ người khác cũng sẽ có ích cho sự tìm kiếm bình yên trong trái tim mình.

Thích Thánh Nghiêm2 người thíchthích danh ngôn Thích

Hãy giúp đỡ người khác giải quyết rắc rối, và rắc rối của bạn sẽ biến mất.

Help people with problems, your problems disappear.

Jim Rohn2 người thíchthích danh ngôn Thích

Không gì giúp được một người hơn là trao cho anh ta trách nhiệm, và cho anh ta biết rằng bạn tin tưởng anh ta.

Few things can help an individual more than to place responsibility on him, and to let him know that you trust him.

Booker T. Washington2 người thíchthích danh ngôn Thích

Nếu bạn muốn kéo một người lên từ bùn lầy bẩn thỉu, đừng nghĩ chỉ đứng trên cao và vươn tay xuống là đã đủ. Bạn phải tự mình lội xuống bùn lầy. Rồi nắm lấy anh ta bằng đôi bàn tay mạnh mẽ và kéo anh ta và chính bản thân mình lên vào ánh sáng.

If you want to raise a man from mud and filth, do not think it is enough to stay on top and reach a helping hand down to him. You must go all the way down yourself, down into mud and filth. Then take hold of him with strong hands and pull him and yourself out into the light.

Martin Buber2 người thíchthích danh ngôn Thích

Hãy học cách thắp cây nến trong những khoảng khắc đen tối nhất của ai đó. Hãy là luồng ánh sáng giúp người khác nhìn; đó là là điều trao cho cuộc sống ý nghĩa sâu sắc nhất.

Learn to light a candle in the darkest moments of someone’s life. Be the light that helps others see; it is what gives life its deepest significance.

Roy T. Bennett1 người thíchthích danh ngôn Thích

Khi người ta đến xin bạn giúp đỡ, đừng đẩy người ta đi với những lời sùng đạo, nói, "Hãy có đức tin và giao những khó khăn của anh cho Chúa'. Thay vì thế, hãy hành động như thể không có Chúa trời, như thể chỉ có một người duy nhất trên đời có thể giúp đỡ - chính bạn.

When people come to you for help, do not turn them off with pious words, saying, 'Have faith and take your troubles to God.' Act instead as though there were no God, as though there were only one person in the world who could help - only yourself.

Martin Buber1 người thíchthích danh ngôn Thích

Khi bạn có tuổi, bạn sẽ phát hiện ra mình có hai bàn tay, một để giúp đỡ bản thân, một để giúp đỡ người khác.

As you grow older, you will discover that you have two hands, one for helping yourself, the other for helping others.

Audrey Hepburn1 người thíchthích danh ngôn Thích

Mỗi chúng ta vượt qua những thời kỳ gian khó đều bởi có người bên ta, đứng ở khe hở để khép nó lại cho ta.

Every one of us gets through the tough times because somebody is there, standing in the gap to close it for us.

Oprah Winfrey1 người thíchthích danh ngôn Thích

Trang 2 trên 2«12

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | Liên hệ | Sơ đồ trang | DMCA.com Protection Status

© 2011-2019 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.