A  -  B  -  C  -  D  -  Đ  -  G  -  H  -  I  -  K  -  L  -  M  -  N  -  O  -  P  -  Q  -  R  -  S  -  T  -  U  -  V  -  X  -  Y

Danh ngôn về Hiện tại


Trang 3 trên 3«123

Thở sâu. Buông tay. Và nhắc bản thân rằng ngay lúc này là khoảng khắc duy nhất bạn biết mình chắc chắn có.

Breathe. Let go. And remind yourself that this very moment is the only one you know you have for sure.

Oprah Winfrey1 người thíchthích danh ngôn Thích

Tương lai của cuộc đời mà ta biết được quyết định bằng mọi chuyện ta đang làm - và không làm. Ngay lúc này.

The future of life as we know it is being determined by everything we’re doing - and not doing. Now.

Oprah Winfrey1 người thíchthích danh ngôn Thích

Hiện tại là phòng thí nghiệm của tương lai.

The present is the laboratory of the future.

James Lendall Basford1 người thíchthích danh ngôn Thích

Hạnh phúc và thành công đến từ việc sống trong hiện tại, không phải việc thoát khỏi quá khứ.

Happiness and success come from living in the present, not from existing in the past.

Steve Maraboli1 người thíchthích danh ngôn Thích

Nắm lấy sức mạnh của khoảng khắc hiện tại là điều sẽ giúp bạn chèo chống cuộc đời mình tới nơi nên tới.

Seizing the power of now is what will help you propel your life to where you need to be.

Steve Maraboli1 người thíchthích danh ngôn Thích

Nhiều điều mà bạn kêu ca trong hiện tại là những điều mà bạn sẽ cười về nó trong tương lai.

A lot of the things you cry about in the present are the things you will laugh about in the future.

Steve Maraboli1 người thíchthích danh ngôn Thích

Điều bạn làm ngày hôm nay có thể thay đổi tất cả những ngày mai trong đời bạn.

What you do today can change all the tomorrows of your life.

Zig Ziglar1 người thíchthích danh ngôn Thích

Hãy trân trọng ngày hôm nay và hãy Trân trọng bản thân, thật đó, cả hai thứ ấy đều không bao giờ xảy ra lần nữa.

Treasure this day and Treasure yourself, truly, neither will ever happen again.

Ray Bradbury1 người thíchthích danh ngôn Thích

Chừng nào ta còn chưa nhấp nhận sự thật rằng ta chẳng có thể làm được gì để thay đổi quá khứ, cảm xúc hối hận và nuối tiếc và cay đắng sẽ ngăn cản ta hoạch định một tương lai tốt đẹp hơn với có hội hôm nay xuất hiện trước mắt ta.

Until we have finally accepted the fact that there is nothing we can do to change the past, our feelings of regret and remorse and bitterness will prevent us from designing a better future with the opportunity that is before us today.

Jim Rohn1 người thíchthích danh ngôn Thích

Ngày hôm nay bạn ở nơi mà các suy nghĩ của bạn đã đưa bạn tới; ngày mai, bạn sẽ ở nơi mà các suy nghĩ của bạn sẽ đưa bạn tới.

You are today where your thoughts have brought you; you will be tomorrow where your thoughts take you.

James Allen1 người thíchthích danh ngôn Thích

Mục tiêu của giáo dục là giải thoát người học khỏi sự bạo ngược của hiện tại.

The purpose of education is to free the student from the tyranny of the present.

Marcus Tullius Cicero1 người thíchthích danh ngôn Thích

Ai khống chế quá khứ cũng khống chế tương lai. Ai khống chế hiện tại cũng khống chế quá khứ.

Who controls the past controls the future. Who controls the present controls the past.

George Orwell1 người thíchthích danh ngôn Thích

Vận mệnh của ta không được vẽ sẵn đường lối bằng thứ quyền năng ngoại thân nào đó; ta tự vẽ đường lối cho mình. Điều ta nghĩ và làm trong hiện tại quyết định điều sẽ xảy ra với ta trong tương lai.

Our destiny is not mapped out for us by some exterior power; we map it out for ourselves. What we think and do in the present determines what shall happen to us in the future.

Christian D. Larson1 người thíchthích danh ngôn Thích

Đừng bao giờ để tương lai làm phiền bạn. Bạn sẽ gặp gỡ tương lai, nếu cần phải, với cùng thứ vũ khí của lý trí mà ngày hôm nay bạn trang bị cho bản thân để chống lại hiện tại.

Never let the future disturb you. You will meet it, if you have to, with the same weapons of reason which today arm you against the present.

Marcus Aurelius1 người thíchthích danh ngôn Thích

Hãy quên ngày hôm qua đi - nó đã lãng quên bạn. Đừng lo âu cho ngày mai - bạn thậm chí chưa hệ gặp nó. Thay vì thế, hãy mở mắt và mở lòng để đón nhận món quà thực sự quý giá - ngày hôm nay.

Forget yesterday - it has already forgotten you. Don't sweat tomorrow - you haven't even met. Instead, open your eyes and your heart to a truly precious gift - today.

Steve Maraboli1 người thíchthích danh ngôn Thích

Điều giờ đây chúng ta làm vang vọng vào vĩnh cửu.

What we do now echoes in eternity.

Marcus Aurelius1 người thíchthích danh ngôn Thích

Hãy sống trong khoảng khắc hiện tại, tập trung vào điều cần làm, và tương lai sẽ tự lo cho chính nó.

Live in the present moment, focus on what needs to be done, and the future will take care of itself.

Marc Edwards0 người thíchthích danh ngôn Thích

Ngày hôm nay là ngày duy nhất. Ngày hôm qua đã đi xa rồi.

Today is the only day. Yesterday’s gone.

John Wooden0 người thíchthích danh ngôn Thích

Ngày hôm nay hãy làm điều gì đó mà bạn trong tương lai sẽ thấy biết ơn.

Do something today that your future self will thank you for.

Sean Patrick Flanery0 người thíchthích danh ngôn Thích

Cái đầu tôi bị chôn dưới cát của ngày mai, trong khi lông đuôi bị mặt trời ngày hôm nay làm cháy xém.

My head is buried in the sands of tomorrow, while my tail feathers are singed by the hot sun of today.

John Barrymore0 người thíchthích danh ngôn Thích

Một phần rất nhỏ của con người trên thế gian sẽ thực sự trải nghiệm và sống ngày hôm nay. Nhiều người mắc kẹt lại vào một ngày khác, một khoảng thời gian mà họ từng chịu tổn thương và khiến tâm linh họ đóng lại, để rồi bỏ lỡ ngày ho

A very small percentage of the people in this world will actually experience and live today. So many people will be stuck on another day, another time that traumatized them and caused them to spiritually stutter so they miss out on this day.

Steve Maraboli0 người thíchthích danh ngôn Thích

Trang 3 trên 3«123

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | Liên hệ | Sơ đồ trang | DMCA.com Protection Status

© 2011-2019 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.