A  -  B  -  C  -  D  -  Đ  -  G  -  H  -  I  -  K  -  L  -  M  -  N  -  O  -  P  -  Q  -  R  -  S  -  T  -  U  -  V  -  X  -  Y

Danh ngôn về Sự bắt chước


Trẻ con là những kẻ bắt chước bẩm sinh hành động giống như cha mẹ mình bất chấp mọi nỗ lực để dạy chúng cách xử thế.

Children are natural mimics who act like their parents despite every effort to teach them good manners.

Khuyết danh367 người thíchthích danh ngôn Thích

Thật may mắn cho ai học được cách khâm phục mà không ghen tị, đi theo mà không bắt chước, khen ngợi mà không tâng bốc, và dẫn đường mà không thao túng.

Blessed is he who has learned to admire but not envy, to follow but not imitate, to praise but not flatter, and to lead but not manipulate.

William Arthur Ward273 người thíchthích danh ngôn Thích

Tất cả nghệ thuật đều là sự bắt chước tự nhiên.

All art is but imitation of nature.

Seneca227 người thíchthích danh ngôn Thích

Chẳng ai trở nên vĩ đại bằng cách bắt chước.

No man was ever great by imitation.

Samuel Johnson118 người thíchthích danh ngôn Thích

Hãy làm điều gì đó tuyệt vời, người ta có thể sẽ bắt chước.

Do something wonderful, people may imitate it.

Albert Schweitzer112 người thíchthích danh ngôn Thích

Mọi hành vi ngu xuẩn đều xuất phát tự sự bắt chước những người chúng ta không thể giống.

Almost all absurdity of conduct arises from the imitation of those who we cannot resemble.

Samuel Johnson80 người thíchthích danh ngôn Thích

Bắt chước là bản năng đầu tiên của một trí tuệ nảy mầm.

Imitation is the first instinct of the awakening mind.

Maria Montessori21 người thíchthích danh ngôn Thích

Thà thất bại khi là nguyên gốc, còn hơn là bắt chước thành công.

It is better to fail in originality than to succeed in imitation.

Herman Melville8 người thíchthích danh ngôn Thích

Hầu hết con người sống là người khác. Ý nghĩ của họ là quan điểm của ai đó, cuộc sống của họ là sự bắt chước, đam mê của họ là lời trích dẫn.

Most people are other people. Their thoughts are someone else’s opinions, their lives a mimicry, their passions a quotation.

Oscar Wilde7 người thíchthích danh ngôn Thích

Đừng choáng ngợp trước người khác và cố gắng bắt chước họ. Không ai có thể là bạn hữu hiệu như chính bạn.

Do not be awe struck by other people and try to copy them. Nobody can be you as efficiently as you can.

Norman Vincent Peale4 người thíchthích danh ngôn Thích

Giới trẻ luôn luôn có cùng một vấn đề - làm sao để phản kháng và đi theo chuẩn mực cùng một lúc. Giờ họ đã giải quyết được vấn đề này bằng cách chống lại bố mẹ và bắt chước lẫn nhau.

The young always have the same problem - how to rebel and conform at the same time. They have now solved this by defying their parents and copying one another.

Quentin Crisp1 người thíchthích danh ngôn Thích

Muốn giống ai đó khác là sự lãng phí con người chân chính của bạn.

Wanting to be someone else is a waste of who you are

Kurt Cobain1 người thíchthích danh ngôn Thích

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | Liên hệ | Sơ đồ trang | DMCA.com Protection Status

© 2011-2019 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.