A  -  B  -  C  -  D  -  Đ  -  G  -  H  -  I  -  K  -  L  -  M  -  N  -  O  -  P  -  Q  -  R  -  S  -  T  -  U  -  V  -  X  -  Y

Danh ngôn về Sự cầu thị


Một trong những bằng chứng rõ nét nhất cho tình bạn mà một người có thể dành cho người khác là nhẹ nhàng nói với bạn mình khuyết điểm của anh ta. Nếu có thứ gì hơn thế thì đấy chính là lắng nghe với sự biết ơn và sửa chữa sai lầm đó.

One of the surest evidences of friendship that one individual can display to another is telling him gently of a fault. If any other can excel it, it is listening to such a disclosure with gratitude, and amending the error.

Edward Bulwer Lytton404 người thíchthích danh ngôn Thích

Những đứa trẻ không biết cầu thị trở thành những người lớn thất nghiệp. Hãy dạy con mình quen đối mặt với sự hà khắc của người khác! Đó là cuộc đời, chấp nhận đi!

Uncoachable kids become unemployable adults. Let your kids get used to somebody being tough on them! That's life, get over it!

Khuyết danh6 người thíchthích danh ngôn Thích

Tôi tin rằng tất cả những người thông tuệ nên giữ vững hai phẩm chất này trong suốt cuộc đời: tò mò và cầu thị.

What I believe is that all clear-minded people should remain two things throughout their lifetimes: Curious and teachable.

Roger Ebert6 người thíchthích danh ngôn Thích

Kỹ năng tốt nhất của tôi là sự cầu thị. Tôi là miếng bọt biển và năng nổ muốn học hỏi.

My best skill was that I was coachable. I was a sponge and aggressive to learn.

Michael Jordan5 người thíchthích danh ngôn Thích

Thấy phải thời theo, có lỗi thời đổi.

Dịch Kinh5 người thíchthích danh ngôn Thích

Người không có tinh thần cầu thị chỉ học được qua kinh nghiệm. Bi kịch là anh ta chẳng đi xa được hơn nỗi khốn khổ của chính mình.

The unteachable man is sentenced to being taught only by experience. The tragedy is he reaches nothing further than his own pain.

Criss Jami3 người thíchthích danh ngôn Thích

Danh ngôn về tinh thần cầu thị, danh ngôn về cầu thị, danh ngôn về lãnh đạo, danh ngôn về sự thật, Danh ngôn Gary Rohrmayer

Những người có tinh thần cầu thị tìm kiếm những ai nói sự thật với mình, thậm chí dù sự thật ấy có đau đớn, bởi điều đó bảo vệ họ và khiến họ trở thành con người, và người lãnh đạo tốt hơn.

Coachable people seek out those who speak truth to them, even if it is a painful truth, because it protects them and it makes them a better person and leader.

Gary Rohrmayer2 người thíchthích danh ngôn Thích

Hãy sẵn lòng lắng nghe người khác, và có tinh thần cầu thị. Bạn không đúng về mọi thứ đâu... không ai có thể đúng về mọi thứ.

Be willing to listen to others and be teachable. You're not right about everything… nobody is.

Khuyết danh1 người thíchthích danh ngôn Thích

Nếu có người có thể chỉ cho tôi điều gì đó tôi nghĩ hay làm là không đúng, tôi sẽ vui vẻ thay đổi, bởi tôi tìm kiếm sự thật, thứ không bao giờ thực sự làm hại ai. Chính người tiếp tục tự lừa gạt bản thân và nhắm mắt che tai mới là người sẽ bị tổn hại.

If someone is able to show me that what I think or do is not right, I will happily change, for I seek the truth, by which no one was ever truly harmed. It is the person who continues in his self-deception and ignorance who is harmed.

Marcus Aurelius1 người thíchthích danh ngôn Thích

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | Liên hệ | Sơ đồ trang | DMCA.com Protection Status

© 2011-2019 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.