A  -  B  -  C  -  D  -  Đ  -  G  -  H  -  I  -  K  -  L  -  M  -  N  -  O  -  P  -  Q  -  R  -  S  -  T  -  U  -  V  -  X  -  Y

Danh ngôn về Sự gấp gáp


Sự thật được khẳng định qua thời gian và kiểm nghiệm; dối trá qua gấp gáp và không chắc chắn.

Truth is confirmed by inspection and delay; falsehood by haste and uncertainty.

Tacitus35 người thíchthích danh ngôn Thích

Tôi quan tâm tới sự gấp gáp trong hành động. Chỉ biết là không đủ; chúng ta phải vận dụng. Chỉ sẵn lòng là không đủ; chúng ta phải thực hiện.

I have been impressed with the urgency of doing. Knowing is not enough; we must apply. Being willing is not enough; we must do.

Leonardo da Vinci25 người thíchthích danh ngôn Thích

Không có sự gấp gáp, không có động lực - không có gì buộc bạn phải dậy sớm để theo đuổi mục tiêu, và chắc chắn không có gì hấp dẫn bạn thức khuya khi công việc chưa hoàn thành. Bạn quá thoải mái với vị trí của mình trong đời và điều này cản trở bạn tiến về phía trước.

Without urgency, there is no motivation — there is nothing forcing you to get up early in the morning to pursue your goals, and there is certainly nothing enticing you to stay up late when tasks haven’t yet been completed. You’re simply too comfortable where you are in your life at the moment and this is preventing you from moving forward.

Adam Sicinski14 người thíchthích danh ngôn Thích

Không có cảm giác gấp gáp, ước mong mất đi giá trị.

Without a sense of urgency, desire loses its value.

Jim Rohn13 người thíchthích danh ngôn Thích

Cảm giác gấp gáp buộc con người, buộc các công ty, và các quốc gia phải làm việc chăm chỉ hơn bình thường. Nó buộc họ làm việc như thể sinh mạng họ phụ thuộc vào đó (mà điều này trong nhiều trường hợp là đúng).

A sense of urgency drives people, companies, and countries to work much harder than normal. It makes them work as if their lives depend on it (which, in many cases, is true).

Donald Latumahina6 người thíchthích danh ngôn Thích

Những người thành công nhất trên thế giới có những trận chiến của riêng mình. Họ cũng có những niềm tin không hữu ích, những thói quen xấu, những mục tiêu và giá trị xung đột với nhau. Cuộc sống của họ không hoàn hảo. Tuy nhiên dù vậy, họ vẫn tìm được cách chạm tới các mục tiêu của mình. Họ làm điều này thế nào? Đầu tiên, họ không đổ lỗi cho cuộc đời hay hoàn cảnh. Thứ hai, họ sống hàng ngày với cảm giác gấp gáp. Cảm giác gấp gáp buộc họ làm việc chăm chỉ hơn và trí tuệ hơn suốt cả ngày. Điều này dẫn tới tiến triển và những cải thiện bền vững trong tuần, trong tháng, trong năm, cho tới khi họ đạt được kết quả mong muốn.

The most successful people in the world have their own personal battles. They also have unhelpful beliefs, dreadful habits and conflicting goals and values. Their lives are far from perfect. However, despite these issues, they still find a way to accomplish their goals and objectives. How do they do this? Well for starters they don’t make any excuses about their life or circumstances. And secondly, they live daily with a sense of urgency. This sense of urgency forces them to work harder and smarter throughout the day. This leads to steady progress and improvement over the course of a week, month and year, up until the point they achieve their desired outcomes.

Adam Sicinski5 người thíchthích danh ngôn Thích

Hãy xác định vấn đề quan trọng và hành động với cảm giác gấp gáp.

Identify the important and act with the sense of urgency.

Khuyết danh1 người thíchthích danh ngôn Thích

There must be a sense of urgency before anything can ever happen.

Phải có cảm giác gấp gáp trước khi bất kỳ chuyện gì có thể xảy ra.

Andrew Crofts0 người thíchthích danh ngôn Thích

Để làm việc có năng suất cao, chúng ta nên xây dựng cho mình cảm giác gấp gáp.

To be highly productive, we should introduce a sense of urgency into our lives.

Donald Latumahina0 người thíchthích danh ngôn Thích

Bạn có để ý rằng những người có tác động tới thế giới này cùng coi trọng và có chung một loại cảm giác gấp gáp?
Cho dù người ta muốn đạt được gì, dù trong thể thao, trong kinh doanh hay ngành nghề khác; những người nổi bật lên khỏi đám đông nuôi giữ cho mình cảm giác gấp gáp để phát triển tốt nhất con người của mình. Họ chọn không tách biệt khỏi điều họ muốn đạt được, và họ theo đuổi nó - bấp chấp người khác có suy nghĩ và nói gì, bởi cảm giác gấp gáp là một phần không thể thiếu trong họ.

Have you noticed that the people who make things happen in this world value and share a similar sense of urgency?
Regardless of what people aim to achieve, whether in sport, business or otherwise; those who set themselves apart from the rest, maintain a sense of urgency in order to be the best they can be. They choose not to disconnect from what they are aiming to achieve, and they pursue it - regardless of what anyone else thinks or says, because their sense of urgency is an integral part of who they are.

Rob Llewellyn0 người thíchthích danh ngôn Thích

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | Liên hệ | Sơ đồ trang | DMCA.com Protection Status

© 2011-2019 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.