A  -  B  -  C  -  D  -  Đ  -  G  -  H  -  I  -  K  -  L  -  M  -  N  -  O  -  P  -  Q  -  R  -  S  -  T  -  U  -  V  -  X  -  Y

Danh ngôn về Bệnh tật


Người ta không coi trọng sức khỏe cho tới khi đau yếu.

Health is not valued till sickness comes.

Thomas Fuller244 người thíchthích danh ngôn Thích

Bệnh tật thường bắt đầu thứ bình đẳng mà cái chết sẽ hoàn thành.

Disease generally begins that equality which death completes.

Samuel Johnson35 người thíchthích danh ngôn Thích

Tất cả bệnh tật đều thu lại làm một, tuổi già.

All diseases run into one, old age.

Ralph Waldo Emerson34 người thíchthích danh ngôn Thích

Bệnh tật của hiện tại chẳng có gì giống với bệnh tật trong quá khứ, chỉ trừ việc chúng ta đều chết vì chúng.

The diseases of the present have little in common with the diseases of the past save that we die of them.

Agnes Repplier28 người thíchthích danh ngôn Thích

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | Liên hệ | Sơ đồ trang | DMCA.com Protection Status

© 2011-2019 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.