Mary Kay Ash

(1918 - 2001) Nữ doanh nhân người Mỹ, người sáng lập của công ty mỹ phẩm Mary Kay, một công ty bán hàng trực tiếp được đánh giá là công ty bán hàng trực tiếp lớn thứ sáu trên thế giới (năm 2015).

View: 6137      Nguồn: www.tudiendanhngon.vn    Quay lại


Danh ngôn của Mary Kay Ash

Trang 2 trên 2«12

Khi không có mục tiêu được định nghĩa rõ ràng, chúng ta trung thành đến kỳ lại với những hành động tủn mủn thường ngày.

In absence of clearly defined goals, we become strangely loyal to performing daily acts of trivia.

 2 người thích      Thích

~*~

Chúa không có thời gian để tạo ra không-ai-cả, chỉ tạo ra ai-đó mà thôi. Tôi tin rằng mỗi chúng ta đều có tài năng thiên bẩm chờ đợi ra hoa kết trái.

God didn’t have time to make a nobody, only a somebody. I believe that each of us has God-given talents within us waiting to be brought to fruition.

 2 người thích      Thích

~*~

Bạn có biết rằng mọi bước bạn có thể mơ bước đi đều nằm trong khả năng của bạn, và mọi niềm vui bạn có thể mơ trông thấy cũng đều nằm trong khả năng của bạn không? Trong bạn có mọi điều mà bạn có thể mơ mình trở thành. Hãy trở thành mọi thứ Chúa trời muốn bạn làm. Điều đó nằm trong tầm tay bạn. Hãy dám nắm lấy giấc mơ và lấy câu nói này làm khẩu hiệu: Hãy để đó là tôi.

Do you know that within your power lies every step you ever dreamed of stepping and within your power lies every joy you ever dreamed of seeing? Within yourself lies everything you ever dreamed of being. Become everything that God wants you to be. It is within your reach. Dare to grow into your dreams and claim this as your motto: Let it be me.

 2 người thích      Thích

~*~

Khởi đầu tốt đẹp chỉ là điều tốt khi đi kèm với kết thúc tốt đẹp.

A strong beginning is a good thing only when coupled with a strong finish.

 2 người thích      Thích

~*~

Qua năm tháng, tôi quan sát thấy rằng hầu như tất cả những người có thành tựu lớn đều biết cách sử dụng tốt 1440 phút mỗi ngày.

Over the years, I have observed that nearly all high achievers know how to make good of those 1440 minutes in each day.

 2 người thích      Thích

~*~

Chúng ta đều phải có một chủ đề, một mục tiêu, một mục đích trong đời. Nếu bạn không biết mình đang hướng đến đâu, bạn không có mục tiêu. Mục tiêu của tôi là sống theo cách sao cho khi tôi qua đời, người ta có thể nói, bà ấy đã quan tâm.

We must have a theme, a goal, a purpose in our lives. If you don't know where you're aiming, you don't have a goal. My goal is to live my life in such a way that when I die, someone can say, she cared.

 2 người thích      Thích

~*~

Cho dù bạn bận đến đâu, bạn phải dành thời gian để khiến đối phương cảm thấy mình quan trọng.

No matter how busy you are, you must take time to make the other person feel important.

 1 người thích      Thích

~*~

Điều mà thế giới nghĩ về tôi chẳng phải là chuyện của tôi.

What the world thinks of me is none of my business.

 1 người thích      Thích

~*~

Hãy ném đi những từ, nếu tôi có thể, tôi hy vọng thế, và có lẽ, và hãy thay thế chúng bằng những từ, tôi có thể, tôi sẽ, tôi phải.

Throw out the words, if I can, I hope, and maybe, and replace them with I can, I will, I must.

 1 người thích      Thích

~*~

Bước đầu tiên là khó khăn nhất - cam kết với chính mình, bởi vì mình.

The first step is the hardest - making a commitment to yourself, for yourself.

 1 người thích      Thích

~*~

Đừng bao giờ, tuyệt đối đừng bao giờ thỏa hiệp các nguyên tắc của mình.

Never, absolutely never, compromise your principles.

 1 người thích      Thích

~*~

Hầu hết người đời sống và chết đi khi mà bản nhạc của họ vẫn chưa vang lên. Họ chẳng bao giờ dám thử.

Most people live and die with their music still unplayed. They never dare to try.

 1 người thích      Thích

~*~

Tự buộc mình phải suy nghĩ tích cực có ích rất lớn đối với tinh thần tôi. Tôi có thể vượt qua sự bất mãn trong mình, và lòng nhiệt tình dĩ vàng thong thả trở lại.

Forcing myself to think positively did wonders for my spirit. I was able to overcome the discontent inside me, and my old enthusiasm slowly returned.

 1 người thích      Thích

~*~

Tôi tin rằng bạn nên khen ngợi người khác bất cứ khi nào có thể; nó khiến người ta phản ứng như cây khô gặp nước.

I believe that you should praise people whenever you can; It causes them to respond as a thirsty plant responds to water.

 1 người thích      Thích

~*~

Một mục tiêu tốt giống như bài thể dục vất vả - nó khiến bạn phải vươn người.

A good goal is like a strenuous exercise - it makes you stretch.

 1 người thích      Thích

~*~

Hãy dám mạo hiểm đối mặt với lời chỉ trích của quần chúng.

Dare to risk public criticism.

 1 người thích      Thích

~*~

Đừng bao giờ nghỉ ngơi trên vòng nguyệt quế của mình. Không gì héo úa nhanh hơn nguyệt quế bị ngồi lên.

Never rest on your laurels. Nothing wilts faster than a laurel sat upon.

 1 người thích      Thích

~*~

Luôn luôn có con đường; Đi lên, Đi quanh, Trèo qua, hoặc Đi xuyên.

There is a way; Up, Around, Over or Through.

 1 người thích      Thích

~*~

Mọi thành tựu, dù lớn hay nhỏ, đều bắt đầu từ trong tâm trí bạn.

Every achievement, big or small, begins in your mind.

 1 người thích      Thích

~*~

Với mỗi thất bại đều có một tập hợp những hành động khác. Bạn chỉ cần tìm ra nó mà thôi. Khi bạn gặp phải cản trở trên đường, hãy đi vòng hướng khác.

For every failure, there's an alternative course of action. You just have to find it. When you come to a roadblock, take a detour.

 1 người thích      Thích

~*~

Nếu bạn nghĩ mình có thể, bạn đúng. Và nếu bạn nghĩ mình không thể, bạn cũng đúng.

If you think you can, you can. And if you think you can’t, you’re right.

 1 người thích      Thích

~*~

Có bốn loại người trên thế gian:
- Những người muốn làm nên chuyện
- Những người quan sát chuyện được hoàn thành
- Những người tự hỏi chuyện gì đã xảy ra
- Những người chẳng biết là đã có chuyện xảy ra!
Tôi đã biết từ rất sớm rằng mình muốn là loại người đầu tiên trong danh sách đó.

There are four kinds of people in this world:
- those who make things happen
- those who watch things happen
- those who wonder what happened
- those who don’t know that anything happened!
I knew from a very early age that I wanted to be first on that list.

 1 người thích      Thích

~*~

Ai cũng nên có một chương trình phát triển bản thân kéo dài suốt đời.

Every person should have a lifetime self-improvement program.

 1 người thích      Thích

~*~

Một môi trường dám mạo hiểm phải bắt đầu từ trên đỉnh của doanh nghiệp. Nếu giám đốc điều hành không có tinh thần này, rất có thể là bạn sẽ không tìm thấy nó ở bất cứ đâu khác trong tổ chức.

A risk-taking environment starts at the top of a corporation. If the CEO doesn’t have this spirit, chances are you won’t find it anywhere else in the organization.

 1 người thích      Thích

~*~

Hãy phê bình hành động, chứ đừng phê bình con người.

Criticize the act, not the person.

 1 người thích      Thích

~*~

Trong nhiều trường hợp, thành công chính là thất bại lộn ngược.

Success, in many cases, is failure turned inside out.

 1 người thích      Thích

~*~

Tôi tin rằng ai cũng có khả năng làm được điều gì đó quan trọng, và khi nghĩ như vậy, tôi coi mọi người đều đặc biệt. Một người quản lý nên cảm thấy như thế về người khác, nhưng đó là một thái độ không thể giả vờ. Bạn phải thực sự tin rằng ai cũng đều quan trọng.

I believe every person has the ability to achieve something important, and with that in mind I regard everyone as special. A manager should feel this way about people, but it’s an attitude that can’t be faked. You’ve got to be honestly convinced that every human being is important.

 1 người thích      Thích

~*~

Quan trọng là bạn phải có một mục tiêu. Bạn chỉ đơn giản là không thể tới đó nếu bạn không biết mình đang đi đâu. Hãy bắt đầu bằng việc xây dựng giấc mơ trong đầu mình. Rồi viết nó ra và biến mục tiêu trở thành thực tế. Hãy nhắm tới đủ cao sao cho bạn phải căng khả năng và tiềm năng của mình ra để với tới nó.

It is important for you to have a goal. You simply can’t get there if you don’t know where you are going. Begin to build in your mind a dream. The write it down and make your goal realistic. Aim high enough that you will have to stretch your ability and your potential to reach it.

 0 người thích      Thích

~*~

Người ta thường kháng cự lại sự thay đổi khi họ không tham gia vào quá trình lập quyết định. Một số nhà lãnh đạo giỏi nhất 'gieo hạt giống' khiến người khác đề xuất ý tưởng và được công nhận vì nó!

People often resist change when they don’t participate in the decision-making process. Some of the best leaders ‘plant the seed’ that permits others to propose the idea and take credit for it!

 0 người thích      Thích

~*~

Người ta hạnh phúc nhất khi có mục tiêu, dù nhỏ hay lớn, bởi vì họ có thể trông mong việc đạt được chúng.

People are happiest when they have goals, small and large, because they can look forward to attaining them.

 0 người thích      Thích

~*~

Bạn không thể đứng yên. Hoặc bạn đi lên, hoặc bạn lùi lại.

You can’t stand still. You either go forward or backward.

 0 người thích      Thích

~*~

Định nghĩa về hạnh phúc của tôi là có điều gì đó để làm điều bạn thích làm, có ai đó để yêu, và có điều gì đó để chờ đợi.

My definition of happiness is having something to do what you love to do, someone to love, and something to look forward to.

 0 người thích      Thích

~*~

Có sự khác biệt lớn giữa người quản lý quả quyết và kẻ chuyên quyền.

There’s a big difference between a decisive manager and a tyrant.

 0 người thích      Thích

~*~

Trang 2 trên 2«12
Tên:
Email:
Tiêu đề:
Nội dung:


Phản hồi

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | Liên hệ | Sơ đồ trang | DMCA.com Protection Status

© 2011-2019 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.