Martin Luther

(1483 – 1546) Nhà thần học người Đức, tu sĩ Dòng Augustine, và nhà cải cách tôn giáo.

View: 16664      Nguồn: www.tudiendanhngon.vn    Quay lại


Danh ngôn của Martin Luther King Jr.

Trang 3 trên 3«123

Sự thấu hiểu nông cạn của người có thiện ý làm khó chịu hơn sự hiểu lầm tuyệt đối của người mang ác ý.

Shallow understanding from people of good will is more frustrating than absolute misunderstanding from people of ill will.

 2 người thích      Thích

~*~

Cuộc đời có ích và hạnh phúc không phải là thứ bạn tìm thấy; nó là thứ bạn tạo ra.

A productive and happy life is not something you find; it is something you make.

 2 người thích      Thích

~*~

Tình yêu thương là lực lượng duy nhất có thể biến kẻ thù thành bạn bè.

Love is the only force capable of transforming an enemy into friend.

 2 người thích      Thích

~*~

Đừng để ai kéo bạn xuống thấp đến mức căm ghét anh ta.

Let no man pull you so low as to hate him.

 1 người thích      Thích

~*~

Tha thứ không phải là một hành động thỉnh thoảng làm, mà là một thái độ được duy trì.

Forgiveness is not an occasional act, it is a constant attitude.

 1 người thích      Thích

~*~

Hãy làm bụi cây nếu bạn không thể là cây cao. Nếu bạn không thể là đường cao tốc, hãy làm đường mòn. Nếu bạn không thể là mặt trời, hãy làm ngôi sao. Bởi không phải vì kích cỡ mà bạn thành công hay thất bại. Hãy làm tốt nhất con người của chính mình.

Be a bush if you can't be a tree. If you can't be a highway, just be a trail. If you can't be a sun, be a star. For it isn't by size that you win or fail. Be the best of whatever you are.

 1 người thích      Thích

~*~

Một cá nhân chưa hề bắt đầu sống cho tới khi anh ta có thể vượt lên trên những hạn chế của cá nhân để đi tới những mối lo rộng hơn của toàn nhân loại.

An individual has not started living until he can rise above the narrow confines of his individualistic concerns to the broader concerns of all humanity.

 1 người thích      Thích

~*~

Những người bị đàn áp không thể bị đàn áp mãi mãi. Khao khát tự do cuối cùng sẽ tự thể hiện bản thân.

Oppressed people cannot remain oppressed forever. The yearning for freedom eventually manifests itself.

 1 người thích      Thích

~*~

Tôi đi đến kết luận rằng có một khoảng khắc sống còn trong cuộc đời khi bạn phải quyết định lên tiếng vì bản thân; không ai khác có thể nói thay cho bạn.

I came to the conclusion that there is an existential moment in your life when you must decide to speak for yourself; nobody else can speak for you.

 1 người thích      Thích

~*~

Cuộc sống của ta bắt đầu kết thúc vào ngày mà ta im lặng về những điều đáng giá.

Our lives begin to end the day we become silent about things that matter.

 1 người thích      Thích

~*~

Nghệ thuật chấp nhận là nghệ thuật khiến người vừa làm cho bạn một việc nhỏ ước gì mình đã làm cho bạn một việc lớn hơn.

The art of acceptance is the art of making someone who has just done you a small favor wish that he might have done you a greater one.

 1 người thích      Thích

~*~

Thay đổi không lăn đến trên bánh xe của sự chắc chắn xảy ra, mà đến qua những nỗ lực đấu tranh không ngừng.

Change does not roll in on the wheels of inevitability, but comes through continuous struggle.

 1 người thích      Thích

~*~

Khi những nỗi khốn khổ của tôi chồng chất lên, tôi nhận ra rằng có hai cách tôi có thể phản ứng lại tình huống - hoặc ứng phó với sự chua chát, hoặc tìm kiếm cách biến đổi nỗi khốn khổ thành một lực lượng sáng tạo.

As my sufferings mounted I soon realized that there were two ways in which I could respond to my situation - either to react with bitterness or seek to transform the suffering into a creative force. I decided to follow the latter course.

 1 người thích      Thích

~*~

Chúng ta phải nhận ra rằng điểm cuối mà ta tìm kiếm là một xã hội yên bình với chính nó, một xã hội có thể sống với lương tâm của nó.

We must come to see that the end we seek is a society at peace with itself, a society that can live with its conscience.

 1 người thích      Thích

~*~

Hạn chế của các cuộc biểu tình, khi đặt những câu hỏi về đạo đức sang bên, là chúng không thể chiến thắng, và những người tham gia biểu tình biết điều đó. Bởi vậy, biểu tình không phải là cách mạng mà là phản động bởi nó mời gọi thất bại.

The limitation of riots, moral questions aside, is that they cannot win and their participants know it. Hence, rioting is not revolutionary but reactionary because it invites defeat. It involves an emotional catharsis, but it must be followed by a sense of futility.

 1 người thích      Thích

~*~

Lòng căm hận nhân lên lòng căm hận, bạo lực nhân lên bạo lực, sự cứng rắn tăng lên sự cứng rắn trong chuỗi thang cuốn đi xuống sự hủy diệt.

Hate multiplies hate, violence multiplies violence, and toughness multiplies toughness in a descending spiral of destruction.

 1 người thích      Thích

~*~

Giờ ta phải đối mặt với sự thực rằng ngày mai cũng là hôm nay. Chúng ta phải đối mặt với sự khẩn cấp dữ dội của ngay thời khắc này.

We are now faced with the fact that tomorrow is today. We are confronted with the fierce urgency of now.

 1 người thích      Thích

~*~

Bất bạo lực nghĩa là tránh không chỉ bạo lực vật lý bên ngoài, mà còn cả bạo lực tinh thần bên trong. Bạn không chỉ từ chối không bắn một người, mà bạn còn từ chối căm ghét anh ta.

Nonviolence means avoiding not only external physical violence but also internal violence of spirit. You not only refuse to shoot a man, but you refuse to hate him.

 1 người thích      Thích

~*~

Quyền bị trì hoãn là quyền bị từ chối.

A right delayed is a right denied.

 1 người thích      Thích

~*~

Có lẽ tội lỗi tồi tệ nhất trong đời là biết điều đúng và không thực hiện nó.

Perhaps the worst sin in life is knowing right and not doing it.

 1 người thích      Thích

~*~

Làm tôi sợ hãi không phải là bạo lực của số ít mà là sự câm lặng của số đông.

It's not the violence of the few that scares me, it's the silence of the many.

 1 người thích      Thích

~*~

Bất bạo lực là một vũ khí mạnh mẽ và chính đáng. Thực chất nó là một vũ khí độc nhất vô nhị trong lịch sử, thứ vũ khí chém mà không làm bị thương, và trao sức mạnh cho người sử dụng nó.

Nonviolence is a powerful and just weapon. Indeed it is a weapon unique in history, which cuts without wounding and enables the man who wields it.

 1 người thích      Thích

~*~

Đừng bao giờ, đừng bao giờ sợ làm điều đúng đắn, đặc biệt khi sự yên lành của một người, hay một con vật bị đe dọa. Những trừng phạt của xã hội chỉ là nhỏ nhoi nếu so sánh với những vết thương ta gây ra cho tâm hồn mình khi nhìn đi hướng khác.

Never, never be afraid to do what’s right, especially if the well-being of a person or animal is at stake. Society’s punishments are small compared to the wounds we inflict on our soul when we look the other way.

 1 người thích      Thích

~*~

Chúng ta phải dựng lên con đê của lòng can đảm để ngăn lại luồng nước lũ của nỗi sợ hãi.

We must build dikes of courage to hold back the flood of fear.

 1 người thích      Thích

~*~

Chúng ta phải chấp nhận sự thất vọng có hạn, nhưng không bao giờ đánh mất niềm hy vọng vô hạn.

We must accept finite disappointment, but never lose infinite hope.

 1 người thích      Thích

~*~

Chất lượng đời người mới là quan trọng, không phải độ dài.

The quality, not the longevity, of one’s life is what is important.

 1 người thích      Thích

~*~

Hầu như luôn luôn là thiểu số chuyên tâm và sáng tạo đã khiến thế giới tốt đẹp hơn.

Almost always, the creative dedicated minority has made the world better.

 1 người thích      Thích

~*~

Thước đo tối thượng về con người không phải là nơi anh ta đứng trong thời kỳ thoải mái và thuận lợi, mà là nơi anh ta đứng trong thời kỳ thách thức và nhiều tranh cãi.

The ultimate measure of a man is not where he stands in moments of comfort and convenience, but where he stands at times of challenge and controversy.

 1 người thích      Thích

~*~

Hãy xây dựng những cây cầu, đừng xây dựng những bức tường.

Let's build bridges, not walls.

 0 người thích      Thích

~*~

Tôi tin rằng sự thật không vũ trang và tình yêu thương vô điều kiện sẽ nói lời cuối cùng trong hiện thực. Đó là vì sao chiến bại tạm thời mà đúng đắn mạnh mẽ hơn chiến thắng mà theo cái ác.

I believe that unarmed truth and unconditional love will have the final word in reality. This is why right, temporarily defeated, is stronger than evil triumphant.

 0 người thích      Thích

~*~

Có thể giết người mơ, nhưng không thể giết giấc mơ.

You can kill the dreamer, but you can’t kill the dream.

 0 người thích      Thích

~*~

Tất cả mọi tiến bộ đều mang tính nhất thời, và giải pháp cho một vấn đề đưa ta đối mặt với một vấn đề khác.

All progress is precarious, and the solution of one problem brings us face to face with another problem.

 0 người thích      Thích

~*~

Sự khác biệt giữa người mơ và người nhìn xa trông rộng là người mơ nhắm mắt còn người nhìn xa trông rộng mở mắt.

The difference between a dreamer and a visionary is that a dreamer has his eyes closed and a visionary has his eyes open.

 0 người thích      Thích

~*~

Đến cuối cùng, điều ta sẽ nhớ không phải là lời của kẻ thù mà là sự im lặng của bạn bè.

In the end, we will remember not the words of our enemies, but the silence of our friends.

 0 người thích      Thích

~*~

Chúng ta phải đi tiếp trong những ngày tháng phía trước với niềm tin bạo dạn vào tương lai.

We must walk on in the days ahead with an audacious faith in the future.

 0 người thích      Thích

~*~

Điều gì ảnh hưởng trực tiếp tới một người, sẽ ảnh hưởng gián tiếp tới tất cả. Tôi không bao giờ có thể trở thành điều tôi nên trở thành cho tới khi bạn trở thành điều bạn nên trở thành. Đây là cấu trúc chằng chéo của hiện thực.

Whatever affects one directly, affects all indirectly. I can never be what I ought to be until you are what you ought to be. This is the interralated structure of reality.

 0 người thích      Thích

~*~

Chúng ta phải phát hiện ra sức mạnh của tình yêu thương, sức mạnh cứu rỗi của tình yêu thương. Và khi ta phát hiện ra điều đó, ta có thể biến thế giới cũ này thành một thế giới mới. Ta sẽ có thể khiến con người tốt đẹp hơn. Tình yêu thương là con đường duy nhất.

We must discover the power of love, the power, the redemptive power of love. And when we discover that we will be able to make of this old world a new world. We will be able to make men better. Love is the only way. "Loving Your Enemies".

 0 người thích      Thích

~*~

Sức mạnh mà không có tình yêu thương khinh suất và bị lạm dụng, và tình yêu thương mà không có sức mạnh ủy mị và thiếu sức sống.

Power without love is reckless and abusive, and love without power is sentimental and anemic.

 0 người thích      Thích

~*~

Bóng tối chỉ có thể được xua tan bằng ánh sáng, không phải bằng càng thêm bóng tối.

Darkness is only driven out with light, not more darkness.

 0 người thích      Thích

~*~

Trang 3 trên 3«123
Tên:
Email:
Tiêu đề:
Nội dung:


Phản hồi

danh ngon - tin (09/10/2014 19:15:00)

rat hay va hua ich

 
   

Phản hồi

Hieu đúng hơn về cha ! - bapgioan (17/02/2014 06:21:00)

Cám ơn cha, về những gì soi dẫn cho nhân loại...!

 
   

Phản hồi

danh ngôn của Martin Luther - sunrise (04/12/2012 07:24:00)

“The mystery of the humanity of Jesus Christ, that He sunk Himself into our flesh, is beyond all human understanding"- Martin Luther

 
   

Phản hồi

Tội Đức LEO X - Nhật Tiến (17/08/2012 20:27:00)

217. LEO X (9 và 19-3-1513 - 1-12-1521) sinh tại Florence. Ngài không hiểu mà cũng không biết làm thế nào để tìm ra một biện pháp sửa đổi giáo thuyết của Martin Luther. Ngài hỗ trợ hoạt động “hiệu cầm đồ” phòng khi rủi ro, thiếu thốn. Ngài đã gặp phải học thuyết khó phản biện nhưng nếu kết hợp 2 lời,1 của Chúa Giêsu và 1 của chính Luther là: "Các con tha tội ai tội người ấy sẽ được tha và các con cầm tội ai tội người ấy sẽ bị cầm lại" cùng câu "Lí lẽ là kẻ thù của đức tin." có lẽ Luther sẽ khó biện chứng.

 
   

Phản hồi

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | Liên hệ | Sơ đồ trang | DMCA.com Protection Status

© 2011-2019 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.