Aristotle

(384 BC - 322 BC) Nhà khoa học và triết gia người Hy Lạp.

View: 49041      Nguồn: www.tudiendanhngon.vn    Quay lại


Danh ngôn của Aristotle

Trang 3 trên 3«123

Năng lượng của trí tuệ là tinh hoa của cuộc đời.

The energy of the mind is the essence of life.

 8 người thích      Thích

~*~

Bất cứ điều gì nằm trong khả năng ta có thể làm cũng nằm trong khả năng ta có thể không làm.

Whatever lies within our power to do lies also within our power not to do.

 8 người thích      Thích

~*~

Tốt nhất hãy vươn lên trong cuộc sống, cũng như rời khỏi yến hội, không khát, cũng không say.

It is best to rise from life as from a banquet, neither thirsty nor drunken.

 7 người thích      Thích

~*~

Sự ưu việt là một sở trường đạt được nhờ rèn luyện và tạo thành tập tính. Chúng ta không hành động đúng vì chúng ta có ưu điểm hay sự ưu việt, mà chúng ta có chúng vì đã hành động đúng. Chúng ta là điều chúng ta làm lặp đi lặp lại. Vì thế, sự ưu việt không phải là một hành động, mà là một thói quen.

Excellence is an art won by training and habituation. We do not act rightly because we have virtue or excellence, but we rather have those because we have acted rightly. We are what we repeatedly do. Excellence, then, is not an act but a habit.

 7 người thích      Thích

~*~

Để tránh bị phê bình, đừng nói gì cả, đừng làm gì cả, đừng trở thành gì cả.

To avoid criticism say nothing, do nothing, be nothing.

 7 người thích      Thích

~*~

Tất cả đều nên gắng sức đi theo điều đúng, chứ không phải điều đã được thiết lập.

All persons ought to endeavor to follow what is right, and not what is established.

 7 người thích      Thích

~*~

Thậm chí ngay cả khi luật lệ đã được viết xuống, chúng cũng không nên luôn luôn không thay đổi.

Even when laws have been written down, they ought not always to remain unaltered.

 6 người thích      Thích

~*~

Chất lượng không phải là một hành động, nó là một thói quen.

Quality is not an act, it is a habit.

 6 người thích      Thích

~*~

Sự phê bình là thứ chúng ta có thể tránh một cách dễ dàng bằng việc không nói gì, không làm gì, không trở thành gì cả.

Criticism is something we can avoid easily by saying nothing, doing nothing, and being nothing.

 5 người thích      Thích

~*~

Chỉ có một cách để tránh bị phê bình: không làm gì cả, không nói gì cả, và không trở thành gì cả.

There is only one way to avoid criticism: do nothing, say nothing, and be nothing.

 2 người thích      Thích

~*~

Trang 3 trên 3«123
Tên:
Email:
Tiêu đề:
Nội dung:


Phản hồi

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | Liên hệ | Sơ đồ trang | DMCA.com Protection Status

© 2011-2019 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.