Thomas Jefferson

(1743 - 1826) Tổng thống thứ ba của Hoa Kỳ, tác giả của "Tuyên ngôn Độc lập Hoa Kỳ".

View: 4040      Nguồn: www.tudiendanhngon.vn    Quay lại


Danh ngôn của Thomas Jefferson

Trang 2 trên 2«12

Những khoảng khắc hạnh phúc nhất trong đời tôi là những khoảng khắc ít ỏi mà tôi ở nhà trong vòng tay của gia đình.

The happiest moments of my life have been the few which I have passed at home in the bosom of my family.

 1 người thích      Thích

~*~

Người cho phép mình nói dối một lần, sẽ thấy dễ dàng hơn nhiều khi nói dối lần thứ hai.

He who permits himself to tell a lie once, finds it much easier to do it the second time.

 1 người thích      Thích

~*~

Chúng ta coi những sự thật này tự chúng đã là minh chứng: rằng tất cả con người được sinh ra bình đẳng; rằng họ được Đấng Sáng tạo của mình ban cho một số quyền không thể bị tước đoạt; và giữa chúng là sự sống, tự do, và sự theo đuổi hạnh phúc.

We hold these truths to be self-evident: that all men are created equal; that they are endowed by their Creator with certain unalienable rights; that among these are life, liberty, and the pursuit of happiness.

 1 người thích      Thích

~*~

Khi giận dữ, hãy đếm đến mười trước khi nói. Nếu cực kỳ giận dữ, hãy đếm đến một trăm.

When angry count to ten before you speak. If very angry, count to one hundred.

 1 người thích      Thích

~*~

Người chẳng đọc gì bao giờ vẫn có học thức tốt hơn là người chẳng đọc gì ngoài báo chí.

The man who reads nothing at all is better educated than the man who reads nothing but newspapers.

 1 người thích      Thích

~*~

Không gì là không thể thay đổi, trừ những quyền cố hữu và không thể tước đoạt của con người.

Nothing is unchangeable but the inherent and unalienable rights of man.

 0 người thích      Thích

~*~

Tôi không bao giờ coi sự khác biệt trong quan điểm về chính trị, về tôn giáo, về triết học là lý do để quay lưng lại với bạn bè.

I never considered a difference of opinion in politics, in religion, in philosophy, as cause for withdrawing from a friend.

 0 người thích      Thích

~*~

Tài năng giá trị nhất giữa mọi tài năng là không bao giờ dùng hai từ khi mà chỉ một từ là đủ.

The most valuable of all talents is that of never using two words when one will do.

 0 người thích      Thích

~*~

Hãy dành tất cả buổi chiều cho tập luyện và nghỉ ngơi, thứ cũng cần thiết như đọc sách. Tôi sẽ nói việc đó còn cần thiết hơn, bởi sức khỏe đáng giá hơn học tập.

Leave all the afternoon for exercise and recreation, which are as necessary as reading. I will rather say more necessary because health is worth more than learning.

 0 người thích      Thích

~*~

Sự giàu sang và huy hoàng không thể cho bạn hạnh phúc; sự bình yên và công việc mới có thể.

It is neither wealth nor splendor; but tranquility and occupation which give you happiness.

 0 người thích      Thích

~*~

Không có ý tưởng nào vẫn tốt hơn là có ý tưởng sai; không tin gì vẫn tốt hơn là tin vào điều sai trái.

It is always better to have no ideas than false ones; to believe nothing, than to believe what is wrong.

 0 người thích      Thích

~*~

Đừng nói về chuyện bạn đã làm, hay chuyện bạn sắp làm.

Don’t talk about what you have done or what you are going to do.

 0 người thích      Thích

~*~

Trang 2 trên 2«12
Tên:
Email:
Tiêu đề:
Nội dung:


Phản hồi

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | Liên hệ | Sơ đồ trang | DMCA.com Protection Status

© 2011-2019 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.