Plato

(khoảng 427-347 TCN) Nhà triết học cổ đại Hy Lạp, được coi là đã đặt nền móng cho triết học và khoa học phương Tây.

View: 43332      Nguồn: www.tudiendanhngon.vn    Quay lại


Danh ngôn của Plato

Trang 2 trên 3«123»

Cái giá mà người tốt trả cho sự thờ ơ trước các vấn đề chung là phải chịu sự cai trị của kẻ xấu.

The price good men pay for indifference to public affairs is to be ruled by evil men.

 10 người thích      Thích

~*~

Linh hồn không mang gì theo sang thế giới bên kia, ngoài nền tảng giáo dục và văn hóa. Ở điểm khởi đầu của cuộc hành trình sang thế giới bên kia, nền tảng giáo dục và văn hóa có thể trở thành trợ giúp lớn nhất, hoặc nếu không sẽ thành gánh nặng lớn nhất của người vừa qua đời.

The soul takes nothing with her to the next world but her education and her culture. At the beginning of the journey to the next world, one's education and culture can either provide the greatest assistance, or else act as the greatest burden, to the person who has just died.

 10 người thích      Thích

~*~

Tôi sẽ dạy trẻ âm nhạc, vật lý, và triết học; nhưng quan trọng nhất là âm nhạc, vì những khuôn mẫu trong âm nhạc và nghệ thuật là chìa khóa học hỏi.

I would teach children music, physics, and philosophy; but most importantly music, for the patterns in music and all the arts are the keys to learning.

 10 người thích      Thích

~*~

Người biết suy nghĩ sẽ nhớ rằng con mắt có thể nhầm lẫn theo hai cách - đi từ ánh sáng vào bóng tối, hoặc từ bóng tối ra ngoài ánh sáng; và anh ta sẽ nhận ra rằng đối với tâm hồn cũng như vậy.

A sensible man will remember that the eyes may be confused in two ways - by a change from light to darkness or from darkness to light; and he will recognise that the same thing happens to the soul.

 8 người thích      Thích

~*~

Tình yêu là sự điên rồ nảy sinh từ một khao khát có lý trí nhưng không thể thỏa mãn muốn hiểu được sự thật tối thượng về thế giới.

Love is a madness produced by an unsatisfiable rational desire to understand the ultimate truth about the world.

 8 người thích      Thích

~*~

Tình yêu là một căn bệnh tinh thần nghiêm trọng.

Love is a serious mental disease.

 8 người thích      Thích

~*~

Theo truyền thuyết Hy Lạp, con người ban đầu có bốn tay, bốn chân, và một cái đầu với hai gương mặt. E ngại sức mạnh của con người, thần Zeus tách con người thành hai phần, buộc họ phải bỏ cả đời tìm kiếm nửa bên kia của mình.

According to Greek mythology, humans were originally created with four arms, four legs and a head with two faces. Fearing their power, Zeus split them into two separate parts, condemning them to spend their lives in search of their other halves.

 7 người thích      Thích

~*~

Giáo dục là dạy cho con trẻ biết muốn điều đúng đắn.

Education is teaching our children to desire the right things.

 7 người thích      Thích

~*~

Ý tưởng là nguồn gốc của tất cả.

Ideas are the source of all things.

 7 người thích      Thích

~*~

Không gì đẹp đẽ nếu không có đấu tranh.

Nothing beautiful without struggle.

 7 người thích      Thích

~*~

Tất cả những gì tôi thực sự biết là mức độ ngu dốt của tôi.

All I really know is the extent of my own ignorance.

 7 người thích      Thích

~*~

Ai cũng có thể dễ dàng gây ra thương tổn, nhưng không phải ai cũng có thể làm điều tốt cho người khác.

Any man may easily do harm, but not every man can do good to another.

 7 người thích      Thích

~*~

Thước đo giá trị một người là điều anh ta làm khi nắm quyền lực trong tay.

The measure of a man is what he does with power.

 7 người thích      Thích

~*~

Sự giàu sang lớn nhất là sống thỏa mãn với chút ít.

The greatest wealth is to live content with little.

 7 người thích      Thích

~*~

Cuộc đời không có sự khám phá không đáng sống.

A life without investigation is not worth living.

 6 người thích      Thích

~*~

Mỗi trái tim đều hát một bài ca, không trọn vẹn, cho tới khi một trái tim khác thì thầm đáp lại. Những người muốn hát luôn tìm thấy bài hát. Dưới sự đụng chạm của người yêu, ai cũng trở thành thi sĩ.

Every heart sings a song, incomplete, until another heart whispers back. Those who wish to sing always find a song. At the touch of a lover, everyone becomes a poet.

 6 người thích      Thích

~*~

Thi ca gần với sự thực chân chính hơn lịch sử.

Poetry is nearer to vital truth than history.

 6 người thích      Thích

~*~

Con người là người tù nhân không có quyền mở cửa nhà giam và bỏ trốn... Con người phải chờ đợi, và không tự kết liễu bản thân chừng nào Chúa trời còn chưa gọi.

Man is a prisoner who has no right to open the door of his prison and run away... A man should wait, and not take his own life until God summons him.

 6 người thích      Thích

~*~

Con người là một sinh linh trong cuộc tìm kiếm ý nghĩa.

Man is a being in search of meaning.

 6 người thích      Thích

~*~

Cơ thể vận động, khi bị bắt buộc, không gây hại cho cơ thể; nhưng tri thức đạt được thông qua cưỡng bách không có tác dụng gì đối với tâm trí. Vì vậy đừng ép buộc, mà để giáo dục sớm đi theo con đường vui vẻ; bạn sẽ có thể phát hiện tốt hơn khuynh hướng tài năng bẩm sinh của trẻ.

Bodily exercise, when compulsory, does no harm to the body; but knowledge which is acquired under compulsion obtains no hold on the mind. Therefore do not use compulsion, but let early education be a sort of amusement; you will then be better able to discover the child's natural bent.

 6 người thích      Thích

~*~

Đức hạnh không sinh ra từ sự giàu sang, nhưng sự giàu sang và tất cả những điều tốt đẹp khác của con người, cả hướng ngoại và trong đời sống riêng, đều xuất phát từ đức hạnh.

Virtue does not spring from riches, but riches and all other human blessings, both private and public, from virtue.

 5 người thích      Thích

~*~

Người muốn trở nên lớn lao không nên yêu bản thân hay những gì mình có, mà chỉ yêu điều đúng đắn, dù nó được thực hiện bởi chính mình hay bởi người khác.

Those who intend on becoming great should love neither themselves or their own things, but only what is just, whether it happens to be done by themselves or others.

 5 người thích      Thích

~*~

Lòng can đảm là một loại cứu rỗi. Can đảm là biết không cần sợ cái gì.

Courage is a kind of salvation. Courage is knowing what not to fear.

 5 người thích      Thích

~*~

Sự điên cuồng của ái tình là một trong những phúc lành lớn lao nhất của thiên đường.

The madness of love is the greatest of heaven's blessings.

 5 người thích      Thích

~*~

Sợ hãi cái chết chỉ là một kiểu nghĩ người này sáng suốt còn người kia không; giống như nghĩ người này biết điều mà người kia không biết. Không ai biết liệu cái chết có thực sự không phải là phúc lành lớn lao nhất được ban cho người không; nhưng người ta sợ nó như thể người ta chắc chắn rằng nó là ác quỷ kinh khủng nhất.

To be afraid of death is only another form of thinking that one is wise when one is not; it is to think that one knows what one does not know. No one knows with regard to death wheather it is not really the greatest blessing that can happen to man; but people dread it as though they were certain it is the greatest evil.

 5 người thích      Thích

~*~

Giáo dục và những lời răn dạy khởi đầu trong những năm đầu tuổi thơ, và tồn tại cho đến cuối đời.

Education and admonition commence in the first years of childhood, and last to the very end of life.

 5 người thích      Thích

~*~

Tri thức là thức ăn của tâm hồn.

Knowledge is the food of the soul.

 5 người thích      Thích

~*~

Tình yêu nảy sinh trong mỗi con người; nó gọi lại với nhau những nửa của của bản tính gốc chúng ta; nó cố biến một thành hai và chữa lành vết thương của bản tính con người.

Love is born into every human being; it calls back the halves of our original nature together; it tries to make one out of two and heal the wound of human nature.

 4 người thích      Thích

~*~

Con người giống như đất. Họ có thể nuôi dưỡng ta và khiến ta trưởng thành, hoặc họ cũng có thể ngăn cản sự phát triển của ta, và khiến ta héo tàn.

People are like dirt. They can either nourish you and help you grow as a person or they can stunt your growth and make you wilt and die.

 4 người thích      Thích

~*~

Nhân loại sẽ chẳng bao giờ thấy rắc rối chấm dứt trừ phi người yêu sự thông tuệ nắm quyền lực chính trị, hoặc người nắm quyền lực chính trị trở thành người yêu sự thông tuệ.

Mankind will never see an end of trouble until lovers of wisdom come to hold political power, or the holders of power become lovers of wisdom.

 4 người thích      Thích

~*~

Sự giáo dục hiệu quả nhất là con trẻ nên chơi giữa những thứ đẹp đẽ.

The most effective kind of education is that a child should play amongst lovely things.

 4 người thích      Thích

~*~

Quyết định tốt được lập dựa trên sự hiểu biết, chứ không phải dựa trên những con số.

A good decision is based on knowledge, and not on numbers.

 4 người thích      Thích

~*~

Để con người thành công trong cuộc đời, Chúa trời cho anh ta hai công cụ, sự giáo dục, và hoạt động thể chất. Không tách biệt kiểu một cho tâm hồn, và một cho thể xác, mà chúng song hành với nhau. Với hai công cụ này, con người có thể chạm đến sự hoàn hảo.

In order for man to succeed in life, God provided him with two means, education and physical activity. Not separately, one for the soul and the other for the body, but for the two together. With these means, man can attain perfection.

 4 người thích      Thích

~*~

Làm sao để chứng minh vào lúc này, ta đang ngủ, và tất cả suy nghĩ của ta là giấc mơ; hay ta đang thức, và nói chuyện với người khác trong trạng thái tỉnh táo?

How can you prove whether at this moment we are sleeping, and all our thoughts are a dream; or whether we are awake, and talking to one another in the waking state?

 4 người thích      Thích

~*~

Người thông thái nói vì họ có điều cần nói; kẻ ngu xuẩn nói bởi họ phải nói gì đó.

Wise men speak because they have something to say; fools because they have to say something.

 4 người thích      Thích

~*~

Sự thật chính nó là phần thưởng.

Truth is its own reward.

 4 người thích      Thích

~*~

Mỗi người có khả năng làm tốt một việc. Nếu anh ta cố gắng vài việc, anh ta sẽ thất bại đạt được sự xuất sắc trong bất cứ việc nào.

Each man is capable of doing one thing well. If he attempts several, he will fail to achieve distinction in any.

 3 người thích      Thích

~*~

"Xuất sắc" không phải là thiên bẩm, mà là kỹ năng đòi hỏi sự rèn luyện.
Chúng ta không hành động "đúng" vì chúng ta "xuất sắc", thay vì thế, chúng ta đạt được sự "xuất sắc" nhờ hành động "đúng".

"Excellence" is not a gift, but a skill that takes practice.
We do not act "rightly" because we are "excellent", in fact we achieve "excellence" by acting "rightly".

 3 người thích      Thích

~*~

Đừng buộc con trẻ đi theo cách của bạn, bởi chúng sinh ra vào thời kỳ khác thời kỳ của bạn.

Don't force your children into your ways, for they were created for a time different from your own.

 3 người thích      Thích

~*~

Bạn của tôi, sự khó khăn không phải nằm ở việc tránh cái chết, mà là tránh sự không chính đáng; vì thứ này chạy nhanh hơn cái chết.

The difficulty, my friends, is not in avoiding death, but in avoiding unrighteousness; for that runs faster than death.

 3 người thích      Thích

~*~

Trang 2 trên 3«123»
Tên:
Email:
Tiêu đề:
Nội dung:


Phản hồi

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | Liên hệ | Sơ đồ trang | DMCA.com Protection Status

© 2011-2019 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.