Albert Camus

(1913 - 1960) Nhà văn đoạt giải Nobel, triết gia, nhà báo người Pháp.

View: 48326      Nguồn: www.tudiendanhngon.vn    Quay lại


Danh ngôn của Albert Camus

Trang 2 trên 3«123»

Vài người nói trong lúc ngủ. Giảng viên nói trong lúc người khác ngủ.

Some people talk in their sleep. Lecturers talk while other people sleep.

 76 người thích      Thích

~*~

Con người phải sống và sáng tạo. Sống cho đến mức rơi lệ.

Men must live and create. Live to the point of tears.

 73 người thích      Thích

~*~

Tôi vẫn chưa hiểu tại sao ngày có thể vừa dài vừa ngắn: dài để sống hết quãng đời, có thể, nhưng lê thê tới nỗi chúng hòa nhập vào nhau. Chúng không còn tên nữa. Chỉ có 'ngày hôm qua' và 'ngày mai' còn ý nghĩa với tôi.

I hadn't understood how days could be both long and short at the same time: long to live through, maybe, but so drawn out that they ended up flowing into one another. They lost their names. Only 'yesterday' and 'tomorrow' still had any meaning for me.

 73 người thích      Thích

~*~

Tôi thà sống cả đời tin có thần linh và rồi chết mà phát hiện hoàn toàn không có, còn hơn sống cả đời không tin tưởng và rồi chết mà phát hiện có thần linh.

I would rather live my life as if there is a god and die to find out there isn't, than live my life as if there isn't and die to find out there is.

 73 người thích      Thích

~*~

Mỗi lần tôi nghe một bài phát biểu chính trị hay đọc từ các lãnh đạo của chúng ta, tôi cảm thấy kinh khủng vì mình đã hàng năm trời không nghe được thứ gì nghe giống con người. Vẫn luôn là cũng những từ ngữ đó nói cùng những những lời dối trá đó. Và sự thật rằng người ta chấp nhận điều này, rằng sự giận dữ của nhân dân không hề hủy diệt những thằng hề rỗng tuếch đó, là bằng chứng khiến tôi thấy con người không coi trọng cách họ được cai trị; rằng họ đánh cuộc - phải, đánh cuộc - với một phần trọn vẹn của cuộc đời và thứ họ gọi là 'lợi ích sống còn'.

Every time I hear a political speech or I read those of our leaders, I am horrified at having, for years, heard nothing which sounded human. It is always the same words telling the same lies. And the fact that men accept this, that the people’s anger has not destroyed these hollow clowns, strikes me as proof that men attribute no importance to the way they are governed; that they gamble – yes, gamble – with a whole part of their life and their so called 'vital interests'.

 73 người thích      Thích

~*~

Ở trái tim của tất cả cái đẹp cư ngụ thứ gì đó phi nhân tính.

At the heart of all beauty lies something inhuman.

 72 người thích      Thích

~*~

Tất cả chúng ta đều mang trong mình những nơi chốn lưu đày, tội lỗi của chúng ta, sự tàn phá của chúng ta. Nhiệm vụ của ta không phải là thả chúng ra ngoài thế giới; đó là biến đổi chúng trong chúng ta và trong người khác

We all carry within us places of exile, our crimes, our ravages. Our task is not to unleash them on the world; it is to transform them in ourselves and others.

 67 người thích      Thích

~*~

Bạn biết sự quyến rũ là gì: cách nhận được câu trả lời có mà không phải hỏi bất cứ câu hỏi rõ ràng nào.

You know what charm is: a way of getting the answer yes without having asked any clear question.

 66 người thích      Thích

~*~

Xã hội dựa vào sản xuất chỉ năng suất chứ không sáng tạo.

The society based on production is only productive, not creative.

 64 người thích      Thích

~*~

Bạn sẽ không bao giờ hạnh phúc nếu bạn tiếp tục tìm kiếm thành phần của hạnh phúc. Bạn sẽ không bao giờ sống nếu bạn vẫn tìm kiếm ý nghĩa của cuộc đời.

You will never be happy if you continue to search for what happiness consists of. You will never live if you are looking for the meaning of life.

 64 người thích      Thích

~*~

Người ta vội vã phán xét người khác để tránh chính mình bị phán xét.

People hasten to judge in order not to be judged themselves.

 62 người thích      Thích

~*~

Hãy luôn đi xa quá mức, bởi đó là nơi bạn sẽ tìm thấy sự thật.

Always go too far, because that's where you'll find the truth.

 60 người thích      Thích

~*~

Chúng ta từng tự hỏi chiến tranh sống ở đâu, và điều gì khiến nó gớm guốc như vậy. Và giờ chúng ta nhận ra mình biết nó sống ở đâu... ở trong chúng ta.

We used to wonder where war lived, what it was that made it so vile. And now we realize that we know where it lives... inside ourselves.

 60 người thích      Thích

~*~

Tôi không biết điều gì đang chờ đợi mình, hay điều gì sẽ xảy ra khi tất cả kết thúc. Ngay bây giờ tôi biết điều này: có người bệnh và họ cần được chữa trị.

I have no idea what's awaiting me, or what will happen when this all ends. For the moment I know this: there are sick people and they need curing.

 59 người thích      Thích

~*~

Chính là một dạng màu mè học đòi về tinh thần khiến người ta nghĩ rằng mình có thể thiếu tiền mà hạnh phúc.

It is a kind of spiritual snobbery that makes people think they can be happy without money.

 54 người thích      Thích

~*~

Sự hào phóng thật sự đối với tương lai là việc đem cho tất cả trong hiện tại.

Real generosity toward the future lies in giving all to the present.

 54 người thích      Thích

~*~

Tôi không tin vào Chúa và tôi không phải người vô thần.

I do not believe in God and I am not an atheist.

 54 người thích      Thích

~*~

Những kẻ thiếu lòng can đảm luôn luôn tìm ra triết lý để thanh minh cho điều đó.

Those who lack the courage will always find a philosophy to justify it.

 51 người thích      Thích

~*~

Trong sâu thẳm mùa đông, cuối cùng tôi cũng hiểu được trong tôi có mùa hè bất diệt.

In the depth of winter, I finally learned that within me there lay an invincible summer.

 51 người thích      Thích

~*~

Không có tự do, không có nghệ thuật; nghệ thuật chỉ sống dựa vào sự gò bó nó tự tạo nên cho mình, và sẽ chết dưới mọi dạng khác.

Without freedom, no art; art lives only on the restraints it imposes on itself, and dies of all others.

 50 người thích      Thích

~*~

Đơn giản là tôi biết rằng bầu trời sẽ tồn tại lâu hơn tôi.

I know simply that the sky will last longer than I.

 49 người thích      Thích

~*~

Cảm thấy tuyệt đối đúng là điểm bắt đầu của kết thúc.

To feel absolutely right is the beginning of the end.

 45 người thích      Thích

~*~

Trong mọi trường hợp, khẳng định rằng một người phải bị loại bỏ hoàn toàn khỏi xã hội vì anh ta tuyệt đối xấu xa cũng tương đương nói rằng xã hội tuyệt đối tốt đẹp, và thời nay chẳng ai có đầu óc bình thường lại tin vào điều đó.

To assert in any case that a man must be absolutely cut off from society because he is absolutely evil amounts to saying that society is absolutely good, and no-one in his right mind will believe this today.

 44 người thích      Thích

~*~

Khi linh hồn trải qua quá nhiều thống khổ, nó phát sinh lòng thích thú với sự bất hạnh.

When the soul suffers too much, it develops a taste for misfortune.

 44 người thích      Thích

~*~

Cách duy nhất để ứng phó với một thế giới không tự do là trở nên tự do tuyệt đối đến mức thậm chí sự tồn tại của bạn cũng là phản kháng.

The only way to deal with an unfree world is to become so absolutely free that your very existence is an act of rebellion.

 44 người thích      Thích

~*~

Lợi ích của nhân dân luôn luôn là chứng cớ ngoại phạm của bạo chúa.

The welfare of the people in particular has always been the alibi of tyrants.

 41 người thích      Thích

~*~

Cái đẹp không thể chịu đựng nổi, nó khiến chúng ta tuyệt vọng, nó cho chúng ta một giây phút thoáng nhìn cõi vĩnh hằng mà chúng ta muốn vươn tay ra toàn bộ thời gian.

Beauty is unbearable, drives us to despair, offering us for a minute the glimpse of an eternity that we should like to stretch out over the whole of time.

 40 người thích      Thích

~*~

Báo chí tự do, dĩ nhiên, có thể tốt cũng có thể xấu, nhưng hầu như chắc chắn nếu không có tự do, báo chí chỉ có thể là xấu.

A free press can, of course, be good or bad, but, most certainly without freedom, the press will never be anything but bad.

 38 người thích      Thích

~*~

Nhưng hạnh phúc còn là gì ngoài sự hài hòa giản đơn giữa một người và cuộc sống của anh ta?

But what is happiness except the simple harmony between a man and the life he leads?

 37 người thích      Thích

~*~

Con người là loài sinh vật duy nhất chối bỏ điều thực sự là mình.

Man is the only creature who refuses to be what he is.

 36 người thích      Thích

~*~

Cuộc sống là tổng của các lựa chọn.

Life is the sum of all your choices.

 34 người thích      Thích

~*~

Luôn luôn có tốt xấu, thăng trầm, chính đáng và phi lý. Tôi thề với bạn tất cả những điều đó sẽ không bao giờ thay đổi.

There is the good and the bad, the great and the low, the just and the unjust. I swear to you that all that will never change.

 34 người thích      Thích

~*~

Hạnh phúc và sự phi lý là hai đứa con của cùng một mẹ đất. Chúng không thể tách rời.

Happiness and the absurd are two sons of the same earth. They are inseparable.

 34 người thích      Thích

~*~

Nơi đây một người tự do đang sống. Không ai phục dịch anh ta.

Here lives a free man. Nobody serves him.

 34 người thích      Thích

~*~

Bạn không thể tạo ra kinh nghiệm, bạn trải qua nó.

You can't create experience, you undergo it.

 34 người thích      Thích

~*~

Tôi mở rộng lòng với sự lãnh đạm dịu dàng của thế giới.

I opened myself to the gentle indifference of the world.

 33 người thích      Thích

~*~

Trí óc hiện đại hoàn toàn lộn xộn. Kiến thức đã vươn mình tới mức cả thế giới lẫn trí tuệ của chúng ta đều không tìm được chỗ đặt chân nữa. Thực ra chúng ta đều khốn khổ vì thuyết hư vô.

The modern mind is in complete disarray. Knowledge has stretched itself to the point where neither the world nor our intelligence can find any foot-hold. It is a fact that we are suffering from nihilism.

 31 người thích      Thích

~*~

Không ai nhận ra có những người bỏ ra nỗ lực nhiều khủng khiếp chỉ để được bình thường.

Nobody realizes that some people expend tremendous energy merely to be normal.

 31 người thích      Thích

~*~

Hạnh phúc thay cho những trái tim có thể uốn cong; chúng sẽ không bao giờ bị gãy.

Blessed are the hearts that can bend; they shall never be broken.

 30 người thích      Thích

~*~

Nhưng anh biết không, tôi thấy thân thiết với những kẻ bại trận hơn với những vị thánh. Tính anh hùng và sự thiêng liêng không hấp dẫn tôi. Điều làm tôi thích thú là được làm con người.

But, you know, I feel more fellowship with the defeated than with saints. Heroism and sanctity don't really appeal to me, I imagine. What interests me is being a man.

 30 người thích      Thích

~*~

Trang 2 trên 3«123»
Tên:
Email:
Tiêu đề:
Nội dung:


Phản hồi

Without integrity, nothing works - Huynh Bich Phuong (07/03/2016 08:51:00)

“Without Integrity, Nothing Works” is the title of a short provocative valuable interview of Michael C. Jensen, Harvard Business School professor emeritus, by Karen Christensen for Rotman Magazine. Jensen discusses his work in partnership with co-authors, Werner Erhard SSRN and Steve Zaffron, CEO of Vanto Group. As a high performance leadership coach in NYC, I have the pleasure and challenge of testing their bold assertion. I discovered something. As I engaged with their assertion, I thought to myself "yeah, yeah, yeah, well of course everyone should have integrity, right? Or at least look like you h-a-v-e integrity, its important isn't it?" What I hadn't done is really test this statement, "without integrity, nothing works." Nothing? Really? Advertisement AdChoices That seemed extreme to me. So I took on the question, "does Integrity impact everything in life and business performance? Or not"? In testing their statement, I realized that Integrity for most of us has been what we are left with from our childhoods, after all the embarrassing, finger-wagging accusations, scoldings, threats, shame, chastisings of some teacher, some coach, some parent in childhood who, though well-intended, chastised us, seemingly (or actually) threatened us for fibbing, or something we shouldn't have done, or cutting some corner. Something that was deemed "bad and wrong", the cure for which was this stuff, "Integrity". All I knew from that is that I had to look as if I "had" this stuff, Integrity. I supposedly "Had it" (or didn't "have" it) like you might have a can of tuna fish or a baseball glove or something on your bureau. It was conveyed to me as something one had, like some kind of property, or characteristic or "trait" inside me, not something I could create or bring forth or restore for myself, moment to moment to moment, in my speaking, my words as I generate them. I learned that "having" Integrity was considered a virtue, a good thing to have and that only the "really good people" had it. So, I should at least look like I've got it. Then I discovered something else. Integrity is not about morality, about being a good boy or good girl or looking good, or possessing some pristine virtue (as many of us assume it is). It is not even about keeping your word at all times. Honoring your word and keeping your word are not the same thing; they are completely distinct. For one, I discovered Integrity has to do with a state of being, specifically, a state of being whole and complete. (In that sense, integrity has the same root word as integer, a whole number, and integral, as in "essential to"). Jensen, Erhard and Zaffron assert that if one is willing to be responsible for and acknowledge one's impact, fully, and clean up what they call "the mess" from revoking or breaking one's word, then we can actually restore integrity, fully and completely. Jensen and Erhard assert that if one is willing to be responsible for and acknowledge one's impact, fully, and clean up what they call "the mess" from revoking or breaking one's word, then we can actually restore integrity, fully and completely. This was an interesting and empowering idea to me. It was clear to me that in my business and in our leadership coaching at VSA, that leaders necessarily had to make bold promises that put them at risk. Bold commitments are, after all, at the heart of leading. However, when you make a bold promise you risk breaking it or revoking it, in some instances. If integrity meant only and always keeping my word, then I would never give a promise that was bold because of the risk of it being broken. Sadly enough, you and I notice that most leaders today rarely promise ANY thing, publicly and boldly; at best they "hope" or "try" that something turns out, but they almost never promise. This fear undermines the energy and power of leadership. This lack of distinction regarding how integrity actually operates....honoring (always truing up to) one's word vs always Keeping it.... suppresses leadership and suppresses boldness. Honoring one's word is completely distinct from keeping it. If one is responsible for when one revokes one's word or breaks it, i.e., by getting in communication as soon as one realizes that, and fully accounting for the impact of revoking or breaking one's word to someone, then one thereby can and does restore their integrity. It's like a reset button. I started to see the connection with performance. Integrity, Jensen et al. observe, is so impactful on performance that they propose it is as what economists call a "factor of production," that is, a major fundamental parameter/organizing principle that determines the playing field of what we know as economics. The three that have traditionally been in place are: Capital Labor Technology Jensen and Erhard seriously propose that a fourth factor is now: Integrity. Think about it. Integrity and performance do go together once one thinks about it. Think about the frustration, the financial cost, the reputational damage, the delays, the cost of turnover, the recruiting problems, the investor disenchantment when an enterprise fails to honor its word, i.e., fails to keep it and then also fails to take full and effective responsibility for where and when they revoked or broke their word. This core, pervasive lack of leadership, accountability, authenticity on Wall Street is something we have all witnessed; it generated the recession of 2008. Consider the current scarcity, if not impossibility, of a leader giving a genuine, public apology as in cleaning up a broken or a revoked promise. What if we could train people to re-discover /re-claim their relationship to integrity.... from the pretense of always having to "look good" regarding some "nice-to-have" virtue.... to an operative, living, breathing, core practice in everyday life? In organizations where we've re-introduced integrity as a critical factor of performance (what is it, really? how does it work?), performance has always gone up, 100% of the time. Sometimes dramatically, sometimes incrementally. If you realize a business is composed of zillions of interactions, each and every day, and you inject those interactions with integrity as at the very heart of them, things then get done, things then get communicated, things then get foreseen, that simply don't happen when integrity is optional, i.e., a" nice-to-have" virtue in order to "look good". Jensen et al. assert integrity is like a law of gravity; if you ignore it, it hurts. So, I am left with this. Is Integrity critical, essential, at the heart of performance.... or not? Could it be re-claimed, re-visited, re-discovered by re-introducing it as a pivotal factor, and letting people examine and re-discover it for themselves (without any moral judgment, or any shame, or any scolding what so ever)? - And could people introduce integrity as a key factor in their culture and their performance? Begin to practice it? And gladly and vividly share it as a best practice across the enterprise? The answer: a resounding yes! My experience confirms their assertion. Without integrity, nothing really, fully, works. The many costs of ignoring it, or taking it for granted.... are too steep and too persistent to continue. So the question for me is: "what do you see when you examine integrity as a natural and essential practice for high performance"?

 
   

Phản hồi

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | Liên hệ | Sơ đồ trang | DMCA.com Protection Status

© 2011-2019 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.