q

~♥~♥~♥~

Danh ngôn - Lời hay ý đẹp về Quả báo  Quả báo (9)

Danh ngôn - Lời hay ý đẹp về Quá khứ  Quá khứ (19)

Danh ngôn - Lời hay ý đẹp về Quả quyết  Quả quyết (4)

Danh ngôn - Lời hay ý đẹp về Quần chúng  Quần chúng (5)

Danh ngôn - Lời hay ý đẹp về Quan điểm  Quan điểm (14)

Danh ngôn - Lời hay ý đẹp về Quan hệ  Quan hệ (4)

Danh ngôn - Lời hay ý đẹp về Quân sự  Quân sự (5)

Danh ngôn - Lời hay ý đẹp về Quan tâm  Quan tâm (7)

Danh ngôn - Lời hay ý đẹp về Quốc gia  Quốc gia (4)

Danh ngôn - Lời hay ý đẹp về Quy trình  Quy trình (1)

Danh ngôn - Lời hay ý đẹp về Quyền  Quyền (3)

Danh ngôn - Lời hay ý đẹp về Quyền lực  Quyền lực (20)

Danh ngôn - Lời hay ý đẹp về Quyết định  Quyết định (5)

Danh ngôn - Lời hay ý đẹp về Quyết tâm  Quyết tâm (8)


A - B - C - D - Đ - E - G - H - I - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - X - Y

Danh ngôn về Quá khứ


Sự kiên nhẫn của ngày hôm nay có thể biến những nản lòng của ngày hôm qua thành khám phá của ngày mai. Những mục đích của ngày hôm nay có thể biến những thất bại của ngày hôm qua thành quyết tâm của ngày mai.

Today's patience can transform yesterday's discouragements into tomorrow's discoveries. Today's purposes can turn yesterday's defeats into tomorrow's determination.

William Arthur Ward

 331 người thích    thích danh ngôn Thích    

~*~

Nếu quá khứ tìm cách chi phối suy nghĩ của bạn, hãy để giấc mơ đốt cháy từng ngày.

When the past tries to dominate your thoughts, let you dreams ignite your day.

Khuyết danh

 79 người thích    thích danh ngôn Thích    

~*~

Lịch sử là gì? Đó là tiếng vọng của quá khứ trong tương lai và là ánh phản chiếu của tương lai trên quá khứ.

What is history? An echo of the past in the future; a reflex from the future on the past.

Victor Hugo

 104 người thích    thích danh ngôn Thích    

~*~

Tôi, không phải tình huống, có sức mạnh làm tôi hạnh phúc hay bất hạnh ngày hôm nay. Tôi có thể chọn nó sẽ thế nào. Ngày hôm qua đã chết. Ngày mai còn chưa tới. Tôi chỉ có một ngày, hôm nay, và tôi sẽ hạnh phúc với nó.

I, not events, have the power to make me happy or unhappy today. I can choose which it shall be. Yesterday is dead, tomorrow hasn't arrived yet. I have just one day, today, and I'm going to be happy in it.

Groucho Marx

 101 người thích    thích danh ngôn Thích    

~*~

Tôi chẳng có gì để làm với quá khứ; với tương lai cũng vậy. Tôi sống trong hiện tại.

With the past, I have nothing to do; nor with the future. I live now.

Ralph Waldo Emerson

 224 người thích    thích danh ngôn Thích    

~*~

Hôm nay là học trò của hôm qua.

Today is yesterday's pupil.

Thomas Fuller

 216 người thích    thích danh ngôn Thích    

~*~

Nỗi buồn là di sản của quá khứ; sự nuối tiếc là nỗi đau của ký ức.

Sadness is always the legacy of the past; regrets are pains of the memory.

Khuyết danh

 226 người thích    thích danh ngôn Thích    

~*~

Đừng đếm những gì bạn đã mất, hãy quý trọng những gì bạn đang có và lên kế hoạch cho những gì sẽ đạt được bởi quá khứ không bao giờ trở lại, nhưng tương lai có thể bù đắp cho mất mát.

Don’t count what you lost, cherish what you have and plan what to gain because the past never returns but the future may fulfill the loss.

Khuyết danh

 483 người thích    thích danh ngôn Thích    

~*~

Quá khứ là tro tàn; tương lai là gỗ. Chỉ ngày hôm nay là lửa sáng chói lòa.

Yesterday is ashes; tomorrow wood. Only today the fire shines brightly.

Ngạn ngữ Eskimo

 87 người thích    thích danh ngôn Thích    

~*~

Hãy quay đầu và mỉm cười với những nguy hiểm đã trôi qua.

Look back, and smile on perils past.

Walter Scott

 51 người thích    thích danh ngôn Thích    

~*~

Tôi chưa bao giờ cố xóa đi ký ức của quá khứ, dù một vài ký ức rất đau đớn. Tôi không hiểu được những người lẩn trốn khỏi quá khứ của mình. Mọi thứ bạn đã sống góp phần giúp bạn trở thành con người bạn bây giờ.

I've never tried to block out the memories of the past, even though some are painful. I don't understand people who hide from their past. Everything you live through helps to make you the person you are now.

Sophia Loren

 94 người thích    thích danh ngôn Thích    

~*~

Nếu bạn có những cảm xúc mãnh liệt về điều gì đó xảy ra trong quá khứ, chúng có thể gây trở ngại cho khả năng sống trong hiện tại của bạn.

If you are carrying strong feelings about something that happened in your past, they may hinder your ability to live in the present.

Les Brown

 154 người thích    thích danh ngôn Thích    

~*~

Bất cứ hiện thực nào ngày hôm nay, bất cứ thứ gì bạn chạm và vào tin tưởng, rồi ngày mai sẽ trở thành ảo tưởng, như hiện thực của hôm qua.

Whatever is a reality today, whatever you touch and believe in and that seems real for you today, is going to be - like the reality of yesterday - an illusion tomorrow.

Luigi Pirandello

 51 người thích    thích danh ngôn Thích    

~*~

Mối nguy hiểm của quá khứ là con người bị biến thành nô lệ. Mối nguy hiểm của tương lai là con người có thể trở thành rô bốt.

The danger of the past was that men became slaves. The danger of the future is that man may become robots.

Erich Fromm

 47 người thích    thích danh ngôn Thích    

~*~

Tôi là ngày mai, hay ngày tương lai nào đó, cho những gì tôi thiết lập ngày hôm nay. Tôi là ngày hôm nay cho những gì tôi thiết lập ngày hôm qua hay ngày nào đó đã trôi qua.

I am tomorrow, or some future day, what I establish today. I am today what I established yesterday or some previous day.

James Joyce

 87 người thích    thích danh ngôn Thích    

~*~

Thế giới đầy những kẻ mà quan điểm về một tương lai thỏa mãn thực chất là sự quay trở lại quá khứ đầy lý tưởng.

The world is full of people whose notion of a satisfactory future is, in fact, a return to the idealised past.

Robertson Davies

 49 người thích    thích danh ngôn Thích    

~*~

Sự khác biệt giữa quá khứ, hiện tại và tương lai chỉ là một ảo tưởng dai dẳng đến ngoan cố.

The distinction between the past, present and future is only a stubbornly persistent illusion.

Albert Einstein

 712 người thích    thích danh ngôn Thích    

~*~

Học từ ngày hôm qua, sống ngày hôm nay, hi vọng cho ngày mai. Điều quan trọng nhất là không ngừng đặt câu hỏi.

Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow. The important thing is not to stop questioning.

Albert Einstein

 593 người thích    thích danh ngôn Thích    

~*~

Tinh thần khỏe khoắn giữ cho cơ thể khỏe khoắn. Hãy nhận lấy những tư tưởng của ngày hôm nay và giải phóng những tư tưởng của ngày hôm qua. Với ngày mai, hãy dành cho nó đủ thời gian để cân nhắc khi nó trở thành ngày hôm nay.

A fresh mind keeps the body fresh. Take in the ideas of the day, drain off those of yesterday. As to the morrow, time enough to consider it when it becomes today.

Edward Bulwer Lytton

 105 người thích    thích danh ngôn Thích    

~*~


Danh ngôn tình yêu

Tình yêu đến dù bạn muốn hay không. Đừng cố điều khiển nó!


Love happens whether you want it to or not. Don't try to control it!


Khuyết danh

   255 người thích  thích danh ngôn Thích


Danh ngôn tình bạn

Ai nói tốt về tôi sau lưng tôi chính là bạn của tôi.


He's my friend that speaks well of me behind my back.


Thomas Fuller

   229 người thích  thích danh ngôn Thích


Danh ngôn sống đẹp

Đừng bao giờ tìm niềm vui trong bất hạnh của người khác.


Never find your delight in another's misfortune.


Publilius Syrus

   127 người thích  thích danh ngôn Thích

© 2011 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.

© www.pupuneko.net