Winston Churchill

(30/11/1874 - 24/01/1965)
www.tudiendanhngon.vn - Danh nhân - Winston Churchill

Winston Churchill ( - ) là chính trị gia, sĩ quan và tác giả người Anh, từng là Thủ tướng Anh từ năm 1940 tới 1945, và từ 1951 tới 1955. Khi là Thủ tướng Anh, ông đã lãnh đạo nước Anh đi tới chiến thắng trong Thế chiến II. Ông được coi là một trong những nhân vật có ảnh hưởng nhất trong thế kỷ 20 với vai trò quan trọng trong việc bảo vệ nền dân chủ tự do trước sự lan rộng của chủ nghĩa phát xít. Ngoài ra, ông còn được biết đến là một nhà cải cách xã hội, và một tác gia xuất sắc. Bên cạnh nhiều danh hiệu cao quý như Huân chương Garter, Huân chương Công lao, Huân chương Companions of Honour, Huân chương Quân địa phương, Viện sĩ Hội Hoàng gia..., ông đã nhận được giải Nobel Văn học năm 1953, và là người đầu tiên được vinh danh là Công dân danh dự của Hoa Kỳ.

Anh

View: 1210      Nguồn: www.tudiendanhngon.vn    Quay lại


Danh ngôn của Winston Churchill


Trang 1 trên 212»

Thành công không phải là cuối cùng, thất bại không phải là chết người: lòng can đảm đi tiếp mới quan trọng.

Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.

 647 người thích      Thích

 

Người lạc quan luôn nhìn thấy cơ hội trong mọi hiểm nguy, còn kẻ bi quan luôn nhìn thấy hiểm nguy trong mọi cơ hội.

The optimist sees opportunity in every danger; the pessimist sees danger in every opportunity.

 40 người thích      Thích

 

Sự gọn gàng là một đức hạnh, sự cân đối thường là một yếu tố của cái đẹp.

Tidiness is a virtue, symmetry is often a constituent of beauty.

 12 người thích      Thích

 

Người suy nghĩ tích cực thấy được thứ vô hình, cảm nhận được thứ không thể sờ nắm, và đạt được điều bất khả thi.

The positive thinker sees the invisible, feels the intangible, and achieves the impossible.

 8 người thích      Thích

 

Thành công bao gồm việc đi từ thất bại này đến thất bại khác mà không đánh mất lòng nhiệt huyết.

Success consists of going from failure to failure without loss of enthusiasm.

 7 người thích      Thích

 

Mọi điều lớn lao đều đơn giản, và nhiều điều có thể được thể hiện chỉ bằng một danh từ: tự do, công lý, danh dự, bổn phận, khoan dung, hy vọng.

All the great things are simple, and many can be expressed in a single word: freedom, justice, honor, duty, mercy, hope.

 6 người thích      Thích

 

Những người dân khỏe mạnh là tài sản lớn nhất của bất cứ quốc gia nào.

Healthy citizens are the greatest asset any country can have.

 5 người thích      Thích

 

Bạn sẽ phạm phải đủ loại sai lầm; nhưng chừng nào bạn còn rộng lượng và chân thực, và dữ dội, bạn không thể làm thế giới tổn thương, thậm chí dù là làm nó phiền não.

You will make all kinds of mistakes; but as long as you are generous and true, and also fierce, you cannot hurt the world or even seriously distress her.

 4 người thích      Thích

 

Sống có nghĩa lý gì, nếu không phải để đấu tranh vì những lý do cao thượng, và khiến thế giới rối ren này trở thành một nơi tốt đẹp hơn cho những người sẽ sống trong đó sau khi chúng ta ra đi?

What is the use of living, if it be not to strive for noble causes and to make this muddled world a better place for those who will live in it after we are gone?

 4 người thích      Thích

 

Để thực sự hạnh phúc và an toàn, người ta phải có ít nhất hai hoặc ba sở thích, và tất cả chúng đều phải chân thực.

To be really happy and really safe, one ought to have at least two or three hobbies, and they must all be real.

 4 người thích      Thích

 

Ta sống bằng thứ ta thu được, nhưng ta tạo ra cuộc đời bằng thứ ta cho đi.

We make a living by what we get, but we make a life by what we give.

 4 người thích      Thích

 

Nỗ lực không ngừng - chứ không phải sức mạnh hay trí tuệ - là chìa khóa để mở ra tiềm năng.

Continuous effort – not strength or intelligence – is the key to unlocking our potential.

 4 người thích      Thích

 

Không gì khiến một người trở nên xác đáng hơn là thư viện.

Nothing makes a man more reverent than a library.

 3 người thích      Thích

 

Cái giá của sự vĩ đại là trách nhiệm.

The price of greatness is responsibility.

 3 người thích      Thích

 

Tôi luôn luôn sẵn sàng học hỏi, dù không phải lúc nào tôi cũng thích bị dạy dỗ.

Personally, I'm always ready to learn, although I do not always like being taught.

 3 người thích      Thích

 

Làm chủ được khó khăn là chiến thắng được cơ hội.

Difficulties mastered are opportunities won.

 3 người thích      Thích

 

Lời nói dối đi nửa vòng trái đất trước khi sự thật kịp mặc quần.

A lie gets halfway around the world before the truth has a chance to get its pants on.

 3 người thích      Thích

 

Tôi chắc chắn một điều này, rằng bạn chỉ phải chịu đựng để chinh phục. Bạn chỉ phải bền bỉ để cứu bản thân, và cứu tất cả những ai dựa vào mình. Bạn chỉ phải tiếp tục đi, và ở cuối đường, dù đường dài hay ngắn, chiến thắng và vinh dự đang chờ bạn.

Sure I am of this, that you have only to endure to conquer. You have only to persevere to save yourselves, and to save all those who rely upon you. You have only to go right on, and at the end of the road, be it short or long, victory and honor will be found.

 2 người thích      Thích

 

Không có truyền thống, nghệ thuật là bầy cừu không có người chăn. Không có đổi mới, đó là con cừu chết.

Without tradition, art is a flock of sheep without a shepherd. Without innovation, it is a corpse.

 2 người thích      Thích

 

Khẩu vị của tôi đơn giản lắm: tôi dễ dàng thỏa mãn với thứ tốt nhất.

My tastes are simple: I am easily satisfied with the best.

 2 người thích      Thích

 

Nếu ta bắt đầu cuộc tranh cãi giữa quá khứ và hiện tại, ta sẽ phát hiện mình đã đánh mất tương lai.

If we open a quarrel between past and present, we shall find that we have lost the future.

 2 người thích      Thích

 

Tất cả lịch sử thế giới được tóm gọn trong sự thực rằng khi quốc gia hùng mạnh, họ không phải lúc nào cũng công chính, và khi muốn công chính, họ thường không còn hùng mạnh.

The whole history of the world is summed up in the fact that when nations are strong they are not always just, and when they wish to be just, they are often no longer strong.

 2 người thích      Thích

 

Đừng đầu hàng, đừng đầu hàng, đừng bao giờ, đừng bao giờ - trong bất cứ việc gì, quan trọng hay nhỏ bé, lớn lao hay tủn mủn - đừng đầu hàng trừ khi vì bị thuyết phục bởi lẽ phải và danh dự.

Never give in, never give in, never, never, never, never—in nothing, great or small, large or petty—never give in except to convictions of honor and good sense.

 2 người thích      Thích

 

Người ta luôn đo tình bạn bằng việc nó xuất hiện trong thời tiết xấu như thế nào.

One always measures friendships by how they show up in bad weather.

 2 người thích      Thích

 

Thời gian và tiền bạc là những khái niệm có thể thay đổi cho nhau.

Time and money are largely interchangeable terms.

 2 người thích      Thích

 

Nếu bạn đang đi qua địa ngục, hãy bước tiếp đi.

If you’re going through hell, keep going.

 2 người thích      Thích

 

Chúng tôi có nhiều nỗi lo lắng, và nỗi này dập tắt nỗi kia.

We have a lot of anxieties, and one cancels out another.

 2 người thích      Thích

 

Nếu ta thắng, sẽ không ai quan tâm. Nếu ta thua, sẽ chẳng còn ai quan tâm.

If we win, nobody will care. If we lose, there will be nobody to care.

 2 người thích      Thích

 

Hãy cho chúng tôi công cụ, và chúng tôi sẽ làm xong việc.

Give us the tools, and we will finish the job.

 1 người thích      Thích

 

Tiến bộ là thay đổi, vậy nên để hoàn hảo nghĩa là phải thay đổi thường xuyên.

To improve is to change, so to be perfect is to have changed often.

 1 người thích      Thích

 

Báo thù là sự xa xỉ đắt giá và dễ hao mòn nhất.

Vengeance is the most costly and dissipating of luxuries.

 1 người thích      Thích

 

Người ta phải chính trực trước khi hào phóng.

One ought to be just before one is generous.

 1 người thích      Thích

 

Về tôi, tôi là người lạc quan - là bất cứ cái gì khác đều không có vẻ hữu ích mấy.

For myself I am an optimist — it does not seem to be much use being anything else.

 1 người thích      Thích

 

Chúng ta định hình những tòa nhà; sau đó chúng định hình chúng ta.

We shape our buildings; thereafter they shape us.

 1 người thích      Thích

 

Bạn sẽ không bao giờ đi được đến hết đường nếu bạn dừng chân để ném đá vào mọi con chó sủa.

You will never get to the end of the journey if you stop to shy a stone at every dog that barks.

 1 người thích      Thích

 

Chúng ta phải cẩn thận với sự đổi mới không cần thiết, đặc biệt khi có logic dẫn đường.

We must beware of needless innovation, especially when guided by logic.

 1 người thích      Thích

 

Bạn có kẻ thù ư? Tốt. Điều đó có nghĩa là bạn đã đứng lên vì thứ gì đó, vào lúc nào đó trong đời.

You have enemies? Good. That means you’ve stood up for something, sometime in your life.

 1 người thích      Thích

 

Trong chiến tranh, bạn chỉ có thể bị giết một lần, nhưng trong chính trị, rất nhiều lần.

In war, you can only be killed once, but in politics, many times.

 1 người thích      Thích

 

Tạo ra tin tức thì tốt hơn là đón nhận nó; làm người hành động thì tốt hơn là làm người phê bình.

It is better to be making the news than taking it; to be an actor rather than a critic.

 1 người thích      Thích

 

Bạn chẳng bao giờ có thể đoán được liệu vận rủi có cuối cùng lại hóa ra là vận may hay không.

You never can tell whether bad luck may not after all turn out to be good luck.

 1 người thích      Thích

 

Trang 1 trên 212»
Tên:
Email:
Tiêu đề:
Nội dung:


Phản hồi

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | Liên hệ | Sơ đồ trang | DMCA.com Protection Status

© 2011-2015 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.