Lời hay ý đẹp

Thà nhiệt huyết và phạm nhiều sai lầm còn hơn là cẩn trọng và thiển cận.


It is better to be high-spirited even though one makes more mistakes, than to be narrow-minded and all too prudent.


Vincent Van Gogh

 142 người thích      Thích

Danh ngôn theo vần

Danh ngôn mới

Khi ta học cách hiểu và điều khiển hành vi của bản thân, ta học được cách hiểu và điểu khiển hành vi của người khác.

When we learn to understand and control our behavior, we learn to understand and control the behavior of others.

Khuyết danh   | Chủ đề: Xử thế

 0 người thích      Thích

~*~

Xã hội chỉ tồn tại như là một khái niệm của tinh thần; trong thế giới thực, chỉ có các cá nhân.

Society exists only as a mental concept; in the real world there are only individuals.

Oscar Wilde   | Chủ đề: Cá nhân, Xã hội

 1 người thích      Thích

~*~

Chúng ta là một xã hội đầy những con người bất hạnh đến lãy lừng: cô đơn, lo âu, chán nản, ưa phá hoại, dựa dẫm - những con người vui vẻ khi giết đi thời gian mà mình cố gắng để tiết kiệm.

We are a society of notoriously unhappy people: lonely, anxious, depressed, destructive, dependent - people who are glad when we have killed the time we are trying so hard to save.

Erich Fromm   | Chủ đề: Thời gian, Xã hội

 1 người thích      Thích

~*~

Hãy lịch sự với tất cả, nhưng chỉ thân mật với ít người.

Be polite to all, but intimate with few.

Thomas Jefferson   | Chủ đề: Lịch sự, Xử thế

 0 người thích      Thích

~*~

Sự thật chắc chắn là một nhánh của đạo đức, và là một nhánh rất quan trọng đối với xã hội.

Truth is certainly a branch of morality and a very important one to society.

Thomas Jefferson   | Chủ đề: Xã hội, Sự thật, Đạo đức

 1 người thích      Thích

~*~

Nghĩa vụ của con người là cảm nhận điều lớn lao, trân trọng cái đẹp, và không chấp nhận những quy ước của xã hội với sự xấu xí mà nó áp đặt ta.

One's duty is to feel what is great, cherish the beautiful, and to not accept the conventions of society with the ignominy that it imposes upon us.

Gustave Flaubert   | Chủ đề: Xã hội, Nghĩa vụ, Cái đẹp

 0 người thích      Thích

~*~

Việc hàng triệu người có chung thói xấu không khiến những thói xấu đó biến thành đức hạnh, việc họ có chung vô số điều sai không biến những điều sai đó thành sự thật, và việc hàng triệu người có chung bệnh trạng tinh thần không khiến những người này trở thành minh mẫn.

The fact that millions of people share the same vices does not make these vices virtues, the fact that they share so many errors does not make the errors to be truths, and the fact that millions of people share the same form of mental pathology does not make these people sane

Erich Fromm   | Chủ đề: Xấu xa, Đám đông

 0 người thích      Thích

~*~

Hãy giả vờ rằng tất cả những người bạn gặp đều đeo trên cổ tấm biển ghi, 'Hãy làm tôi cảm thấy mình quan trọng". Không chỉ bạn sẽ bán hàng thành công, bạn sẽ thành công trong cuộc đời.

Pretend that every single person you meet has a sign around his or her neck that says, "Make me feel important." Not only will you succeed in sales, you will succeed in life.

Mary Kay Ash   | Chủ đề: Kinh doanh, Xử thế, Thành công

 3 người thích      Thích

~*~

Xã hội luôn luôn đòi hỏi ở con người nhiều hơn một chút những gì nó sẽ nhận được trong thực tiễn.

Society has always to demand a little more from human beings than it will get in practice.

George Orwell   | Chủ đề: Xã hội

 0 người thích      Thích

~*~

Xã hội thường tha thứ cho kẻ phạm tội; nó chẳng bao giờ tha thứ cho người mơ mộng.

Society often forgives the criminal; it never forgives the dreamer.

Oscar Wilde   | Chủ đề: Xã hội, Mơ mộng

 1 người thích      Thích

~*~

Ai cũng muốn được tán thưởng, vậy nên nếu bạn tán thưởng ai đó, đừng giữ bí mật.

Everyone wants to be appreciated, so if you appreciate someone, don't keep it a secret.

Mary Kay Ash   | Chủ đề: Xử thế, Lời khen

 1 người thích      Thích

~*~

Ai cũng treo trên cổ bảng hiệu vô hình ghi, hãy làm tôi cảm thấy mình quan trọng. Đừng bao giờ quên thông điệp này khi tương tác với người khác.

Everyone has an invisible sign hanging from their neck saying, make me feel important. Never forget this message when working with people.

Mary Kay Ash   | Chủ đề: Giao tiếp, Xử thế

 2 người thích      Thích

~*~

Chúng ta có nghĩa vụ phải trao lại thứ gì đó cho cộng đồng đã cho ta quá nhiều.

We have an obligation to give something back to the community that gives so much to us.

Ray Kroc   | Chủ đề: Xã hội, Nghĩa vụ

 1 người thích      Thích

~*~

Làm việc nhóm hoạt động hữu hiệu nhất nếu mỗi cá nhân đều giúp người khác thành công, tăng cường sự hiệp lực của đội ngũ; lý tưởng thì mỗi người đều cống hiến những kỹ năng khác nhau để tăng tính hiệu quả của đội ngũ và tăng cường sự đoàn kết.

Teamwork appears most effective if each individual helps others to succeed, increasing the synergy of that team; ideally, every person will contribute different skills to increase the efficiency of the team and develop its unity.

Andrew Carnegie   | Chủ đề: Xây dựng đội ngũ

 1 người thích      Thích

~*~

Người ta không bao giờ nên làm điều sai trái để đáp trả, hay ngược đãi bất cứ ai khác, cho dù người đó đã ngược đãi mình thế nào.

One should never do wrong in return, nor mistreat any man, no matter how one has been mistreated by him.

Socrates   | Chủ đề: Xử thế

 1 người thích      Thích

~*~

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | Liên hệ | Sơ đồ trang | DMCA.com Protection Status

© 2011-2015 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.