Ca dao về Tình cảm gia đình

Ca dao Việt Nam - Ai bưng bầu rượu đến đó phải chịu khó bưng về...

Ai bưng bầu rượu đến đó phải chịu khó bưng về
Em đang ở hầu thầy mẹ cho trọn bề hiếu trung

 132 người thích  Thích

 

Ca dao Việt Nam - Ai ơi chồng dữ thì lo...

Ai ơi chồng dữ thì lo,
Mẹ chồng mà dữ mổ bò ăn khao.

 119 người thích  Thích

 

Ca dao Việt Nam - Anh đi làm mướn nuôi ai...

Anh đi làm mướn nuôi ai,
Cho áo anh rách, cho vai anh mòn?
Anh đi làm mướn nuôi con,
Áo rách mặc áo, vai mòn mặc vai.

 108 người thích  Thích

 

Ca dao Việt Nam - Anh em chín họ mười đời...

Anh em chín họ mười đời,
Hai người cùng có, chẳng rời nhau ra.
Chị em cùng khúc ruột rà,
Kẻ giàu, người khó, họ xa tám đời.

 105 người thích  Thích

 

Ca dao Việt Nam - Anh em cốt nhục đồng bào...

Anh em cốt nhục đồng bào,
Vợ chồng là nghĩa lẽ nào không thương.

 93 người thích  Thích

 

Ca dao Việt Nam - Anh em hiền thật là hiền...

Anh em hiền thật là hiền,
Bởi một đồng tiền làm mất lòng nhau.

 108 người thích  Thích

 

Ca dao Việt Nam - Anh em nào phải người xa...

Anh em nào phải người xa,
Cùng chung bác mẹ, một nhà cùng thân.
Yêu nhau như thể tay chân,
Anh em hoà thuận, hai thân vui vầy.

 143 người thích  Thích

 

Ca dao Việt Nam - Anh em như chân như tay...

Anh em như chân như tay,
Vợ chồng như áo cởi ngay nên lìa.

 86 người thích  Thích

 

Ca dao Việt Nam - Bao giờ cá lý hóa long...

Bao giờ cá lý hóa long,
Đền ơn cha mẹ ẵm bồng xưa nay.

 93 người thích  Thích

 

Ca dao Việt Nam - Bảo vâng, gọi dạ, con ơi...

Bảo vâng, gọi dạ, con ơi,
Vâng lời sau trước, con thời chớ quên.
Công cha, nghĩa mẹ, khôn đền,
Vào thưa, ra gửi, mới nên con người.

 1 người thích  Thích

 

Ca dao Việt Nam - Bồng bềnh giữa chốn giang tân...

Bồng bềnh giữa chốn giang tân,
Bên tình bên nghĩa biết phân bên nào.
Em ơi, nhất lê nhì lựu tam đào,
Bên tình bên nghĩa, bên nào cũng thương.

 76 người thích  Thích

 

Ca dao Việt Nam - Ca dao Việt Nam...

Mẹ già như chuối ba hương,
Như xôi nếp mật, như đường mía lau.

 135 người thích  Thích

 

Ca dao Việt Nam - Cá không ăn muối cá ươn...

Cá không ăn muối cá ươn,
Con cãi cha mẹ trăm đường con hư.

 108 người thích  Thích

 

Ca dao Việt Nam - Cái ngủ, mày ngủ cho lâu...

Cái ngủ, mày ngủ cho lâu,
Mẹ mày đi cấy đồng sâu chưa về.
Bắt được con giếc, con trê,
Cầm cổ lôi về cho cái ngủ ăn.

 83 người thích  Thích

 

Ca dao Việt Nam - Cha mẹ là biển là trời...

Cha mẹ là biển là trời,
Nói sao hay vậy, đâu dám cãi lời mẹ cha.

 4 người thích  Thích

 

Ca dao Việt Nam - Cha mẹ nuôi con biển hồ lai láng...

Cha mẹ nuôi con biển hồ lai láng,
Con nuôi cha mẹ con tính tháng tính ngày.

 104 người thích  Thích

 

Ca dao Việt Nam - Chẻ tre lựa cật đan nia...

Chẻ tre lựa cật đan nia,
Có chồng con một khỏi chia gia tài.

 5 người thích  Thích

 

Ca dao Việt Nam - Chồng dữ thì em mới lo...

Chồng dữ thì em mới lo,
Mẹ chồng mà dữ mổ bò ăn khao.

 85 người thích  Thích

 

Ca dao Việt Nam - Chồng dữ thì em mới rầu...

Chồng dữ thì em mới rầu,
Mẹ chồng mà dữ giết trâu ăn mừng.

 99 người thích  Thích

 

Ca dao Việt Nam - Có cha, có mẹ có hơn...

Có cha, có mẹ có hơn,
Không cha, không mẹ như đàn không dây.
Mẹ cha như nước, như mây,
Làm con phải ở cho tầy lòng con.

 6 người thích  Thích

 

Ca dao Việt Nam - Có con hơn của anh ơi...

Có con hơn của anh ơi,
Của như buổi chợ họp rồi lại tan.

 6 người thích  Thích

 

Ca dao Việt Nam - Cơm cha cơm mẹ đã từng...

Cơm cha cơm mẹ đã từng,
Con đi làm mướn kiếm lưng cơm người.
Cơm người khổ lắm mẹ ơi!
Chả như cơm mẹ, vừa ngồi vừa ăn.

 8 người thích  Thích

 

Ca dao Việt Nam - Con ơi ghi nhớ lời này...

Con ơi ghi nhớ lời này
Công cha, nghĩa mẹ, công thầy chớ quên.

 156 người thích  Thích

 

Ca dao Việt Nam - Con tài, lo láo, lo kiêu...

Con tài, lo láo, lo kiêu,
Con ngu thì lại lo sao kịp người.

 98 người thích  Thích

 

Ca dao Việt Nam - Công cha đức mẹ cao dày...

Công cha đức mẹ cao dày,
Cưu mang trứng nước những ngày ngây thơ.
Nuôi con khó nhọc đến giờ,
Trưởng thành con phải biết thờ song thân.

 248 người thích  Thích

 

Ca dao Việt Nam - Công cha như núi Thái Sơn...

Công cha như núi Thái Sơn,
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.
Một lòng thờ mẹ kính cha,
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con.

 215 người thích  Thích

 

Ca dao Việt Nam - Cũng thì con mẹ con cha...

Cũng thì con mẹ con cha,
Cành cao vun xới, cành la bỏ liều.
Cũng là con mẹ con cha,
Con thì chín rưỡi, con ba mươi đồng.

 93 người thích  Thích

 

Ca dao Việt Nam - Cuộc đời lắm nỗi đắng cay...

Cuộc đời lắm nỗi đắng cay
Nuôi con đâu kể tháng ngày gian nan.

 118 người thích  Thích

 

Ca dao Việt Nam - Đắng cay cũng thể ruột rà...

Đắng cay cũng thể ruột rà,
Ngọt ngào cho lắm cũng là người dưng.

 199 người thích  Thích

 

Ca dao Việt Nam - Đẻ con chẳng dạy chẳng răn...

Đẻ con chẳng dạy chẳng răn,
Thà rằng nuôi lợn mà ăn lấy lòng.

 96 người thích  Thích

 

Ca dao Việt Nam - Dế kêu cho giải cơn sầu...

Dế kêu cho giải cơn sầu,
Mấy lời em nói bạc đầu chưa quên.
Đắng cay, vẫn thể ruột rà,
Dù xa xa lắm, vẫn là anh em.

 4 người thích  Thích

 

Ca dao Việt Nam - Ghi lòng tạc dạ chớ quên...

Ghi lòng tạc dạ chớ quên,
Con em phải giữ lấy nền con em.

 99 người thích  Thích

 

Ca dao Việt Nam - Giàu cha giàu mẹ thì mừng...

Giàu cha giàu mẹ thì mừng,
Giàu cô, giàu bác thì đừng có trông.

 4 người thích  Thích

 

Ca dao Việt Nam - Học là học đạo làm người...

Học là học đạo làm người,
Con đừng lêu lổng kẻ cười người chê.

 115 người thích  Thích

 

Ca dao Việt Nam - Khôn ngoan đá đáp người ngoài...

Khôn ngoan đá đáp người ngoài,
Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau.

 264 người thích  Thích

 

Ca dao Việt Nam - Khôn ngoan nhờ đức cha ông...

Khôn ngoan nhờ đức cha ông
Làm nên phải đoái tổ tông phụng thờ
Đạo làm con chớ hững hờ
Phải đem hiếu kính mà thờ tổ tiên.

 190 người thích  Thích

 

Ca dao Việt Nam - Không cha có chú ai ơi...

Không cha có chú ai ơi,
Thay mặt, đổi lời chú cũng như cha.

 78 người thích  Thích

 

Ca dao Việt Nam - Mẹ anh lội bụi lội bờ...

Mẹ anh lội bụi lội bờ,
Sao anh áo lụa quần tơ ngày ngày.
Mẹ anh bụng đói thân gầy,
Sao anh vui thú mâm đầy cỗ cao.
Mẹ anh như tép lao xao,
Sao anh lấp lánh như sao trên trời.
Mẹ anh quần quật một đời,
Sao anh ngoảnh mặt anh cười cợt hoa.

 109 người thích  Thích

 

Ca dao Việt Nam - Mẹ còn chẳng biết là may...

Mẹ còn chẳng biết là may,
Mẹ mất mới tiếc những ngày làm con.

 109 người thích  Thích

 

Ca dao Việt Nam - Mẹ già như bắp khô bao...

Mẹ già như bắp khô bao,
Sao anh không kiếm nơi nào đỡ tay?

 94 người thích  Thích

 

Ca dao Việt Nam - Mỗi đêm mỗi thắp đèn trời...

Mỗi đêm mỗi thắp đèn trời,
Cầu cho cha mẹ sống đời với con.

 127 người thích  Thích

 

Ca dao Việt Nam - Một chữ kinh mẹ, một chữ thờ cha...

Một chữ kinh mẹ, một chữ thờ cha
Dẫu mà trăng xế, bóng anh qua cũng đành.

 99 người thích  Thích

 

Ca dao Việt Nam - Nên thì lập kiểng trồng hoa...

Nên thì lập kiểng trồng hoa,
Chẳng nên đá kiểng, trồng cà dái dê.
Chẳng nên thiếp trở lộn về,
Dưỡng nuôi từ mẫu trọn bề hiếu trung.

 3 người thích  Thích

 

Ca dao Việt Nam - Ra đi có đệ có huynh...

Ra đi có đệ có huynh,
Cầu sông Ba có gãy, cầu sông Dinh bắc liền.

 12 người thích  Thích

 

Ca dao Việt Nam - Thờ cha mẹ, ở hết lòng...

Thờ cha mẹ, ở hết lòng,
Ấy là chữ hiếu, dạy trong luân thường.

 86 người thích  Thích

 

Ca dao Việt Nam - Tôm càng lột vỏ bỏ đuôi...

Tôm càng lột vỏ bỏ đuôi,
Giã gạo cho trắng đặng nuôi mẹ già.

 109 người thích  Thích

 

Ca dao Việt Nam - Tôm rằn bóc vỏ bỏ đuôi...

Tôm rằn bóc vỏ bỏ đuôi,
Gạo thơm Nàng Quốc em nuôi mẹ già.

 90 người thích  Thích

 

Ca dao Việt Nam - Tôm rằn lột vỏ bỏ đuôi...

Tôm rằn lột vỏ bỏ đuôi,
Lúa nhe giã trắng mà nuôi mẹ già.

 112 người thích  Thích

 

Ca dao Việt Nam - Uốn cây từ thuở còn non...

Uốn cây từ thuở còn non,
Dạy con từ thuở con còn ngây thơ.
Dạy con, dạy thuở còn thơ,
Dạy vợ, dạy thuở ban sơ mới về.

 158 người thích  Thích

 

Chú thích

(*) Lúa Nàng Quốc: Một giống lúa truyền thống chịu mặn.

(*) Lúa nhe: Thứ lúa cổ truyền, thân mảnh, ít hạt nhưng giã trắng nấu trong nồi đất, rất dẻo và thơm. Thứ lúa này mỗi gia đình chỉ cấy một ít, dùng vào việc cúng cơm mới.

(*) Sông Ba: Bắt nguồn từ núi Ngok Rô ở độ cao 1.549 m, trên dãy Ngok Linh (thuộc tỉnh Kon Tum), sông Ba chảy theo sườn phía Đông của dãy Trường Sơn, qua các tỉnh Gia Lai, Phú Yên để đổ về Biển Đông.

(*) Sông Dinh: Một nhánh của sông Đà Rằng chảy quanh thị xã Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, nay đã bị bồi lấp.

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | Liên hệ | Sơ đồ trang | DMCA.com Protection Status

© 2011-2015 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.