Lời hay ý đẹp

Một số người nghĩ rằng mạnh mẽ tức là không bao giờ thấy đau. Nhưng trong thực tế, những người mạnh mẽ nhất là những người cảm thấy nỗi đau, thấu hiểu nó và chấp nhận nó.Khuyết danh

 8 người thích      Thích

Danh ngôn theo vần

Danh ngôn mới

Ai cũng yêu công lý khi nó có được do người khác trả giá.

Every man loves justice at another man’s expense.

Khuyết danh   | Chủ đề: Công lý

 1 người thích      Thích

~*~

Tất cả những gì bạn cần là kế hoạch, lộ trình, và lòng can đảm để kiên trì đi tới đích.

All you need is the plan, the roadmap, and the courage to press on to your destination.

Earl Nightingale   | Chủ đề: Kế hoạch, Can đảm

 1 người thích      Thích

~*~

Cách phòng thủ chắc chắn nhất chống lại Cái Ác là chủ nghĩa cá nhân cực độ, tư duy sáng tạo, sự sớm nắng chiều mưa, và thậm chí - nếu bạn cần - tính lập dị.

The surest defense against Evil is extreme individualism, originality of thinking, whimsicality, even - if you will - eccentricity.

Joseph Brodsky   | Chủ đề: Cá nhân

 1 người thích      Thích

~*~

Dù chúng ta trồng gì trong tiềm thức và nuôi dưỡng nó bằng sự lặp lại và cảm xúc, một ngày kia nó sẽ trở thành hiện thực.

Whatever we plant in our subconscious mind and nourish with repetition and emotion will one day become a reality.

Earl Nightingale   | Chủ đề: Cảm xúc, Suy nghĩ

 0 người thích      Thích

~*~

Văn học là thứ cổ xưa và có sức sống hơn bất cứ hình thức xã hội hay nhà nước nào. Và cũng như nhà nước can thiệp vào văn học, văn học có quyền can thiệp vào những vấn đề của nhà nước.

Literature is a far more ancient and viable thing than any social formation or state. And just as the state interferes in literature, literature has the right to interfere in the affairs of state.

Joseph Brodsky   | Chủ đề: Văn học, Chính quyền

 0 người thích      Thích

~*~

Bài học đầu tiên và tốt nhất mà cha mẹ có thể dạy con mình là niềm tin và lòng can đảm.

The first and finest lesson that parents can teach their children is faith and courage.

Smiley Blanton   | Chủ đề: Can đảm, Dạy con, Niềm tin

 1 người thích      Thích

~*~

Nếu đôi cánh bướm tìm thấy đường đến vầng sáng ngọt ngào hấp dẫn nó, đó chỉ là bởi nó không biết rằng lửa có thể sẽ thiêu trụi nó.

If the butterfly wings its way to the sweet light that attracts it, it's only becasue it doesn't know that the fire can consume it.

Giordano Bruno   | Chủ đề: Cám dỗ

 1 người thích      Thích

~*~

Cuộc sống là một trò chơi có nhiều quy tắc nhưng không có trọng tài. Người ta học được cách chơi nó qua quan sát nó hơn là qua tham khảo bất cứ cuốn sách nào, dù là kinh thánh. Vậy nên có chút lạ lùng rằng có quá nhiều người chơi bẩn, có quá ít người thắng, có quá nhiều kẻ thua.

Life is a game with many rules but no referee. One learns how to play it more by watching it than by consulting any book, including the holy book. Small wonder, then, that so many play dirty, that so few win, that so many lose.

Joseph Brodsky   | Chủ đề: Cuộc sống

 0 người thích      Thích

~*~

Có nhiều người bỏ lỡ cơ hội hơn là người không có cơ hội.

There are more men who have missed opportunities than there are who have lacked opportunities.

La Beaumelle   | Chủ đề: Cơ hội

 0 người thích      Thích

~*~

Bạn càng ca ngợi và tán dương cuộc đời mình, càng có nhiều điều trong cuộc đời để vui mừng.

The more you praise and celebrate your life, the more there is in life to celebrate.

Oprah Winfrey   | Chủ đề: Suy nghĩ tích cực, Cuộc sống

 0 người thích      Thích

~*~

Sự chính trực thực sự là làm điều đúng, biết rằng không ai sẽ biết là bạn có làm hay không.

Real integrity is doing the right thing, knowing that nobody’s going to know whether you did it or not.

Oprah Winfrey   | Chủ đề: Chính trực

 0 người thích      Thích

~*~

Người mà trong tâm chứa đầy cách nghĩ và cách nhìn của mình thì sẽ không bao giờ nghe được tiếng lòng người khác.

Khuyết danh   | Chủ đề: Góc nhìn, Cảm thông

 0 người thích      Thích

~*~

Khi biết tha thứ bạn sẽ mỉm cười nhiều hơn, biết cảm nhận sâu sắc và dễ thông cảm với người khác.

Khuyết danh   | Chủ đề: Cảm thông, Tha thứ

 1 người thích      Thích

~*~

Khi gặp nhau, anh chưa từng nghĩ rằng chúng ta lại có thể tiến xa đến như vậy. Càng không nghĩ rằng chúng ta đã tiến xa đến như vậy, mà vẫn chia tay.

Khuyết danh   | Chủ đề: Tình yêu buồn, Chia tay

 0 người thích      Thích

~*~

Người xin lỗi đầu tiên là người dũng cảm nhất. Người tha thứ đầu tiên là người kiên cường nhất. Người từ bỏ đầu tiên là người hạnh phúc nhất.

Khuyết danh   | Chủ đề: Can đảm, Hạnh phúc, Tha thứ, Buông tay, Kiên cường, Xin lỗi

 4 người thích      Thích

~*~

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | Liên hệ | Sơ đồ trang | DMCA.com Protection Status

© 2011-2015 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.