Lời hay ý đẹp

Hãy hoàn toàn khoan dung, hoặc không một chút nào; theo con đường của cái thiện hoặc của cái ác. Đứng giữa mối giao nhau đòi hỏi nhiều sức mạnh hơn khả năng của bạn.


Be entirely tolerant or not at all; follow the good path or the evil one. To stand at the crossroads requires more strength than you possess.


Heinrich Heine

 197 người thích      Thích

Danh ngôn theo vần

Danh ngôn mới

Bạn có thể hạnh phúc, hoặc bạn có thể bất hạnh. Điều đó chỉ phụ thuộc vào cách bạn nhìn mọi chuyện.

You can be happy or you can be unhappy. It's just according to the way you look at things.

Walt Disney   | Chủ đề: Góc nhìn, Hạnh phúc, Bất hạnh

 3 người thích      Thích

~*~

Có người mơ, có người hành động, và có người làm cả hai.

Some dream it, some do it, some do both.

Walt Disney   | Chủ đề: Hành động, Giấc mơ

 0 người thích      Thích

~*~

Điều khiến sa mạc đẹp đẽ là ở nơi nào đó trong nó có một cái giếng.

What makes the desert beautiful is that somewhere it hides a well.

Antoine de Saint-Exupery   | Chủ đề: Hy vọng

 0 người thích      Thích

~*~

Cuộc sống cũng giống như cách pha trà! Hãy đun sôi cái Tôi của bạn, làm bay hơi mọi Lo Lắng, pha loãng mọi Buồn Phiền, lọc đi mọi Sai Lầm, và bắt đầu thưởng thức sự Hạnh Phúc.

Khuyết danh   | Chủ đề: Lo âu, Phiền muộn, Sai lầm, Hạnh phúc, Cuộc sống

 0 người thích      Thích

~*~

Chẳng lẽ họ không nhận ra rằng cách duy nhất để thay đổi mọi thứ là hành động hay sao?

Didn't they realize that the only way to change things was to act?

Tamora Pierce   | Chủ đề: Thay đổi, Hành động

 1 người thích      Thích

~*~

Hàng năm trời yêu thương bị quên đi chỉ trong một phút căm hận.

Years of love have been forgotten, in the hatred of a minute.

Edgar Allan Poe   | Chủ đề: Hận thù, Yêu thương

 1 người thích      Thích

~*~

Hối tiếc trải nghiệm của bản thân là ngăn chặn sự phát triển của chính mình. Phủ nhận trải nghiệm của bản thân là thì thầm lời nói dối trên môi cuộc đời của chính mình. Điều đó không gì khác chính là phủ nhận tâm hồn mình.

To regret one’s own experiences is to arrest one’s own development. To deny one’s own experiences is to put a lie into the lips of one’s own life. It is no less than a denial of the soul.

Oscar Wilde   | Chủ đề: Trải nghiệm, Hối hận

 0 người thích      Thích

~*~

Con người nên đặt mục tiêu sớm nhất khi có thể, và cống hiến tất cả sức lực và tài năng để với đến nó. Với đủ nỗ lực, anh ta có thể đạt được nó. Hoặc anh ta cũng có thể tìm thấy điều gì đó hứa hẹn hơn. Nhưng cuối cùng, dù kết quả thế nào, anh ta cũng sẽ biết rằng mình đã sống.

A person should set his goals as early as he can and devote all his energy and talent to getting there. With enough effort, he may achieve it. Or he may find something that is even more rewarding. But in the end, no matter what the outcome, he will know he has been alive.

Walt Disney   | Chủ đề: Hết mình, Mục tiêu

 1 người thích      Thích

~*~

Hận thù mù quáng, và tình yêu cũng vậy.

Hatred is blind, as well as love.

Oscar Wilde   | Chủ đề: Hận thù, Tình yêu

 1 người thích      Thích

~*~

Hãy chỉ cho tôi con người hạnh phúc, và tôi sẽ chỉ cho bạn một kẻ hoặc tự đại, hoặc ích kỷ, hoặc ác độc - nếu không cũng là kẻ hoàn toàn ngu dốt.

Point me out the happy man and I will point you out either egotism, selfishness, evil - or else an absolute ignorance.

Graham Greene   | Chủ đề: Ích kỷ, Hạnh phúc, Dốt nát

 0 người thích      Thích

~*~

Hy vọng là một bản năng mà chỉ tư duy lý trí của con người có thể giết chết. Con vật không bao giờ biết tuyệt vọng.

Hope was an instinct only the reasoning human mind could kill. An animal never knew despair.

Graham Greene   | Chủ đề: Lý trí, Hy vọng

 0 người thích      Thích

~*~

Không con người nào có thể thực sự hiểu một người khác, và không ai có thể sắp đặt hạnh phúc của người khác.

No human being can really understand another, and no one can arrange another's happiness.

Graham Greene   | Chủ đề: Hạnh phúc, Thấu hiểu

 0 người thích      Thích

~*~

Chúng ta nên tìm kiếm một hệ thống cung cấp phương tiện cho những kỹ năng và tài năng đó, để ai cũng có thể tìm được phương hướng làm việc và phụng sự theo cách phù hợp nhất với điểm mạnh của mỗi cá nhân.

We should seek a system that provides outlets for those skills and talents so that everyone can find a way to work and serve in a manner that best suits the strengths of each individual.

Lee R. Raymond   | Chủ đề: Tài năng, Hệ thống

 0 người thích      Thích

~*~

- Nghệ thuật là gì?
- Là căn bệnh.
- Tình yêu là gì?
- Là ảo ảnh.
- Tôn giáo là gì?
- Là thứ thay thế phong cách cho Đức tin.
- Anh đúng là kẻ ưa hoài nghi.
- Không bao giờ! Hoài nghi là điểm bắt đầu của Tin tưởng.
- Vậy anh là gì?
- Định nghĩa là giới hạn.

- What of Art?
- It is a malady.
- Love?
- An Illusion.
- Religion?
- The fashionable substitute for Belief.
- You are a sceptic.
- Never! Scepticism is the beginning of Faith.
- What are you?
- To define is to limit.

Oscar Wilde   | Chủ đề: Tình yêu, Nghệ thuật, Giới hạn, Tôn giáo, Hoài nghi

 3 người thích      Thích

~*~

Hận thù là sự thiếu thốn trí tưởng tượng.

Hate is a lack of imagination.

Graham Greene   | Chủ đề: Tưởng tượng, Hận thù

 2 người thích      Thích

~*~

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | Liên hệ | Sơ đồ trang | DMCA.com Protection Status

© 2011-2015 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.