Ca dao về Đạo đức, phẩm tiết, chí khí

Ca dao Việt Nam - Ai ơi ăn ở cho lành...

Ai ơi ăn ở cho lành,
Tu nhân tích đức để dành về sau.

 82 người thích  Thích

 

Ca dao Việt Nam - Ai ơi giữ chí cho bền...

Ai ơi giữ chí cho bền,
Dù ai xoay hướng đổi nền mặc ai.

 75 người thích  Thích

 

Ca dao Việt Nam - Ba năm quân tử trồng tre...

Ba năm quân tử trồng tre,
Mười năm uốn gậy, đánh què tiểu nhân.

 64 người thích  Thích

 

Ca dao Việt Nam - Chim quyên xuống đất ăn trùn...

Chim quyên xuống đất ăn trùn,
Anh hùng lỡ vận lên nguồn đốt than.
Đốt than thì phải sàng than,
Làm sao đừng để lấm gan anh hùng.

 119 người thích  Thích

 

Ca dao Việt Nam - Dương trần phải ráng làm hiền...

Dương trần phải ráng làm hiền,
Đừng trọng bạc tiền bỏ nghĩa bỏ nhân.

 74 người thích  Thích

 

Ca dao Việt Nam - Học là học biết giữ giàng...

Học là học biết giữ giàng,
Biết điều nhân nghĩa biết đàng hiếu trung.

 69 người thích  Thích

 

Ca dao Việt Nam - Học là học để làm người...

Học là học để làm người,
Biết điều hơn thiệt biết lời thị phi.

 69 người thích  Thích

 

Ca dao Việt Nam - Học trò học hiếu học trung...

Học trò học hiếu học trung,
Học cho đến mực anh hùng mới thôi.

 78 người thích  Thích

 

Ca dao Việt Nam - Làm sao như quế trên non...

Làm sao như quế trên non
Trăm năm khô rụi vẫn còn thơm tho.

 93 người thích  Thích

 

Ca dao Việt Nam - Lấy điều ăn ở dạy con...

Lấy điều ăn ở dạy con,
Dẫu mà gặp tiết nước non xoay vần.
Ở cho có đức, có nhân,
Mới mong thờ tự, được ăn lộc trời.

 66 người thích  Thích

 

Ca dao Việt Nam - Nghèo mà có nghĩa có nhân...

Nghèo mà có nghĩa có nhân
Còn hơn sang cả mà lòng bội phu.

 69 người thích  Thích

 

Ca dao Việt Nam - Nghĩa nhân như chén nước đầy...

Nghĩa nhân như chén nước đầy,
Bưng đi mà đổ, hốt rày được sao?

 70 người thích  Thích

 

Ca dao Việt Nam - Nhất cao có một ả trăng...

Nhất cao có một ả trăng,
Đến khi trụt xuống cũng bằng ngọn tre.
Nâu sồng nào quản khen chê,
Khó thì cho sạch, rách thì cho thơm.

 75 người thích  Thích

 

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | Liên hệ | DMCA.com Protection Status

© 2011-2015 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.