Lời hay ý đẹp

Hy vọng cao cả tạo nên những bậc vĩ nhân.


Great hopes make great men.


Thomas Fuller

 57 người thích      Thích

Danh ngôn theo vần

Danh ngôn mới

Chúng ta càng cảm thấy sâu sắc về một lý tưởng hay mục tiêu, ý tưởng chôn sâu trong tiềm thức của ta ấy sẽ càng dẫn ta chắc chắn trên đường hoàn thành nó.

The more intensely we feel about an idea or a goal, the more assuredly the idea, buried deep in our subconscious, will direct us along the path to its fulfillment.

Earl Nightingale   | Chủ đề: Mục tiêu, Lý tưởng

 0 người thích      Thích

~*~

Thành công là tiến trình không ngừng biến một mục tiêu hay lý tưởng đáng giá trở thành hiện thực.

Success is the progressive realization of a worthy goal or ideal.

Earl Nightingale   | Chủ đề: Mục tiêu, Lý tưởng, Thành công

 1 người thích      Thích

~*~

Những người có mục tiêu thành công bởi họ biết mình đang đi đâu.

People with goals succeed because they know where they’re going.

Earl Nightingale   | Chủ đề: Mục tiêu, Định hướng, Thành công

 0 người thích      Thích

~*~

Hãy làm một điều mà bạn nghĩ mình không thể thực hiện. Bạn thất bại. Hãy thử lại. Hãy làm tốt hơn vào lần sau. Những người duy nhất không bao giờ vấp ngã là những người chưa bao giờ dám bước trên dây cao. Đây là khoảng khắc của bạn. Hãy chiếm lĩnh nó.

Do the one thing you think you cannot do. Fail at it. Try again. Do better the second time. The only people who never tumble are those who never mount the high wire. This is your moment. Own it.

Oprah Winfrey   | Chủ đề: Thất bại, Mạo hiểm

 0 người thích      Thích

~*~

Mái ấm không phải là nơi bạn sinh ra, mà là nơi do chính bạn tạo ra, nơi mà bạn không cần phải giải thích, nơi mà bạn cuối cùng cũng trở thành chính bản thân mình.

Home was not the place where you were born but the place you created yourself, where you did not need to explain, where you finally became what you were.

Dermot Bolger   | Chủ đề: Mái ấm

 0 người thích      Thích

~*~

Bạn không thể ngã nếu bạn không trèo. Nhưng sống cả đời dưới mặt đất thì chẳng có gì vui.

You can't fall if you don't climb. But there's no joy in living your whole life on the ground.

Khuyết danh   | Chủ đề: Mạo hiểm

 2 người thích      Thích

~*~

Tôi sẽ không bị âm thanh, tiếng nói chuyện hoặc bước lùi làm sao nhãng. Sự kiên nhẫn, tận tụy, phong nhã và mục đích sẽ dẫn đường tôi.

I will not be distracted by noise, chatter, or setbacks. Patience, commitment, grace, and purpose will guide me.

Louise Hay   | Chủ đề: Kiên nhẫn, Mục đích, Quyết tâm

 1 người thích      Thích

~*~

Hay đi ra ngoài phạm vi thoải mái của mình. Phần thưởng đáng giá lắm.

Venture outside your comfort zone. The rewards are worth it.

Công ty Walt Disney   | Chủ đề: Mạo hiểm

 0 người thích      Thích

~*~

Tôi mơ, tôi kiểm nghiệm giấc mơ của tôi với những điều tôi tin, tôi dám mạo hiểm, và tôi thực thi tầm nhìn của mình để biến những giấc mơ ấy thành hiện thực.

I dream, I test my dreams against my beliefs, I dare to take risks, and I execute my vision to make those dreams come true.

Walt Disney   | Chủ đề: Mạo hiểm, Giấc mơ

 0 người thích      Thích

~*~

Thời kỳ và các điều kiện thay đổi nhanh tới mức chúng ta phải luôn nhắm mục tiêu hướng vào tương lai.

Times and conditions change so rapidly that we must keep our aim constantly focused on the future.

Walt Disney   | Chủ đề: Thay đổi, Mục tiêu, Tương lai

 2 người thích      Thích

~*~

Nếu bạn đặt mục tiêu cao tới mức kỳ cục, và bạn thất bại, bạn sẽ thất bại phía trên thành công của mọi người khác.

If you set your goals ridiculously high and it's a failure, you will fail above everyone else's success.

James Cameron   | Chủ đề: Thất bại, Mục tiêu

 5 người thích      Thích

~*~

Đầu tiên, hãy nghĩ. Thứ hai, hãy tin. Thứ ba, hãy mơ. Và cuối cùng, hãy dám.

First, think. Second, believe. Third, dream. And finally, dare.

Walt Disney   | Chủ đề: Mạo hiểm, Suy nghĩ, Niềm tin, Giấc mơ

 3 người thích      Thích

~*~

Con người nên đặt mục tiêu sớm nhất khi có thể, và cống hiến tất cả sức lực và tài năng để với đến nó. Với đủ nỗ lực, anh ta có thể đạt được nó. Hoặc anh ta cũng có thể tìm thấy điều gì đó hứa hẹn hơn. Nhưng cuối cùng, dù kết quả thế nào, anh ta cũng sẽ biết rằng mình đã sống.

A person should set his goals as early as he can and devote all his energy and talent to getting there. With enough effort, he may achieve it. Or he may find something that is even more rewarding. But in the end, no matter what the outcome, he will know he has been alive.

Walt Disney   | Chủ đề: Hết mình, Mục tiêu

 2 người thích      Thích

~*~

Bạn không bao giờ quá già nua để dựng lên thêm một mục tiêu nữa, hay mơ một giấc mơ mới.

You are never too old to set another goal or to dream a new dream.

Les Brown   | Chủ đề: Tuổi tác, Mục tiêu, Giấc mơ

 3 người thích      Thích

~*~

Quan trọng là bạn phải có một mục tiêu. Bạn chỉ đơn giản là không thể tới đó nếu bạn không biết mình đang đi đâu. Hãy bắt đầu bằng việc xây dựng giấc mơ trong đầu mình. Rồi viết nó ra và biến mục tiêu trở thành thực tế. Hãy nhắm tới đủ cao sao cho bạn phải căng khả năng và tiềm năng của mình ra để với tới nó.

It is important for you to have a goal. You simply can’t get there if you don’t know where you are going. Begin to build in your mind a dream. The write it down and make your goal realistic. Aim high enough that you will have to stretch your ability and your potential to reach it.

Mary Kay Ash   | Chủ đề: Mục tiêu

 0 người thích      Thích

~*~

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | Liên hệ | Sơ đồ trang | DMCA.com Protection Status

© 2011-2015 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.