Lời hay ý đẹp

Trong sâu thẳm mùa đông, cuối cùng tôi cũng hiểu được trong tôi có mùa hè bất diệt.


In the depth of winter, I finally learned that within me there lay an invincible summer.


Albert Camus

 45 người thích      Thích

Danh ngôn theo vần

Danh ngôn mới

Hay đi ra ngoài phạm vi thoải mái của mình. Phần thưởng đáng giá lắm.

Venture outside your comfort zone. The rewards are worth it.

Công ty Walt Disney   | Chủ đề: Mạo hiểm

 0 người thích      Thích

~*~

Tôi mơ, tôi kiểm nghiệm giấc mơ của tôi với những điều tôi tin, tôi dám mạo hiểm, và tôi thực thi tầm nhìn của mình để biến những giấc mơ ấy thành hiện thực.

I dream, I test my dreams against my beliefs, I dare to take risks, and I execute my vision to make those dreams come true.

Walt Disney   | Chủ đề: Mạo hiểm, Giấc mơ

 0 người thích      Thích

~*~

Thời kỳ và các điều kiện thay đổi nhanh tới mức chúng ta phải luôn nhắm mục tiêu hướng vào tương lai.

Times and conditions change so rapidly that we must keep our aim constantly focused on the future.

Walt Disney   | Chủ đề: Thay đổi, Mục tiêu, Tương lai

 0 người thích      Thích

~*~

Nếu bạn đặt mục tiêu cao tới mức kỳ cục, và bạn thất bại, bạn sẽ thất bại phía trên thành công của mọi người khác.

If you set your goals ridiculously high and it's a failure, you will fail above everyone else's success.

James Cameron   | Chủ đề: Thất bại, Mục tiêu

 3 người thích      Thích

~*~

Đầu tiên, hãy nghĩ. Thứ hai, hãy tin. Thứ ba, hãy mơ. Và cuối cùng, hãy dám.

First, think. Second, believe. Third, dream. And finally, dare.

Walt Disney   | Chủ đề: Mạo hiểm, Suy nghĩ, Niềm tin, Giấc mơ

 3 người thích      Thích

~*~

Con người nên đặt mục tiêu sớm nhất khi có thể, và cống hiến tất cả sức lực và tài năng để với đến nó. Với đủ nỗ lực, anh ta có thể đạt được nó. Hoặc anh ta cũng có thể tìm thấy điều gì đó hứa hẹn hơn. Nhưng cuối cùng, dù kết quả thế nào, anh ta cũng sẽ biết rằng mình đã sống.

A person should set his goals as early as he can and devote all his energy and talent to getting there. With enough effort, he may achieve it. Or he may find something that is even more rewarding. But in the end, no matter what the outcome, he will know he has been alive.

Walt Disney   | Chủ đề: Hết mình, Mục tiêu

 1 người thích      Thích

~*~

Bạn không bao giờ quá già nua để dựng lên thêm một mục tiêu nữa, hay mơ một giấc mơ mới.

You are never too old to set another goal or to dream a new dream.

Les Brown   | Chủ đề: Tuổi tác, Mục tiêu, Giấc mơ

 2 người thích      Thích

~*~

Quan trọng là bạn phải có một mục tiêu. Bạn chỉ đơn giản là không thể tới đó nếu bạn không biết mình đang đi đâu. Hãy bắt đầu bằng việc xây dựng giấc mơ trong đầu mình. Rồi viết nó ra và biến mục tiêu trở thành thực tế. Hãy nhắm tới đủ cao sao cho bạn phải căng khả năng và tiềm năng của mình ra để với tới nó.

It is important for you to have a goal. You simply can’t get there if you don’t know where you are going. Begin to build in your mind a dream. The write it down and make your goal realistic. Aim high enough that you will have to stretch your ability and your potential to reach it.

Mary Kay Ash   | Chủ đề: Mục tiêu

 0 người thích      Thích

~*~

Chừng nào bạn còn chưa đặt ra mục tiêu xác định, chính xác và rõ ràng, bạn sẽ không thể hiện được tối đa tiềm năng của bản thân.

Unless you have a definite, precise, clearly set goals, you are not going to realize the maximum potential that lies within you.

Zig Ziglar   | Chủ đề: Mục tiêu, Tiềm năng

 1 người thích      Thích

~*~

Một môi trường dám mạo hiểm phải bắt đầu từ trên đỉnh của doanh nghiệp. Nếu giám đốc điều hành không có tinh thần này, rất có thể là bạn sẽ không tìm thấy nó ở bất cứ đâu khác trong tổ chức.

A risk-taking environment starts at the top of a corporation. If the CEO doesn’t have this spirit, chances are you won’t find it anywhere else in the organization.

Mary Kay Ash   | Chủ đề: Mạo hiểm, Lãnh đạo

 1 người thích      Thích

~*~

Nếu bạn không có mục tiêu hàng ngày, bạn chỉ là người mơ mộng.

If you don't have daily objectives, you qualify as a dreamer.

Zig Ziglar   | Chủ đề: Mục tiêu, Mơ mộng

 1 người thích      Thích

~*~

Khi không có mục tiêu được định nghĩa rõ ràng, chúng ta trung thành đến kỳ lại với những hành động tủn mủn thường ngày.

In absence of clearly defined goals, we become strangely loyal to performing daily acts of trivia.

Mary Kay Ash   | Chủ đề: Mục tiêu

 1 người thích      Thích

~*~

Bạn cần lên kế hoạch để xây nhà. Để xây một cuộc đời, việc lên kế hoạch hoặc có mục tiêu lại càng quan trọng.

You need a plan to build a house. To build a life, it is even more important to have a plan or goal.

Zig Ziglar   | Chủ đề: Kế hoạch, Mục tiêu

 1 người thích      Thích

~*~

Một giờ làm việc cường độ cao đáng giá bằng cả một ngày mơ mộng.

One intense hour is worth a dreamy day.

Mary Kay Ash   | Chủ đề: Lao động, Mơ mộng, Tập trung

 1 người thích      Thích

~*~

Người ta hạnh phúc nhất khi có mục tiêu, dù nhỏ hay lớn, bởi vì họ có thể trông mong việc đạt được chúng.

People are happiest when they have goals, small and large, because they can look forward to attaining them.

Mary Kay Ash   | Chủ đề: Mục tiêu, Hạnh phúc

 0 người thích      Thích

~*~

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | Liên hệ | Sơ đồ trang | DMCA.com Protection Status

© 2011-2015 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.