Ca dao về các quan hệ xã hội

Ca dao Việt Nam - Con vua thì lại làm vua...

Con vua thì lại làm vua,
Con sãi ở chùa thì quét lá đa.
Bao giờ dân nổi can qua,
Con vua thất thế lại ra quét chùa.

 237 người thích  Thích

 

Ca dao Việt Nam - Con vua thì ở đất vua...

Con vua thì ở đất vua,
Ra đi một bước phải mua đất làng,
Đò dọc phải sợ đò ngang,
Ngụ cư phải sợ dân làng chánh tri.

 98 người thích  Thích

 

Ca dao Việt Nam - Dẫu là lọng cả ngựa cao...

Dẫu là lọng cả ngựa cao,
Cũng nên bước xuống mà chào bạn xưa.

 90 người thích  Thích

 

Ca dao Việt Nam - Gà khôn gà chẳng đá lang...

Gà khôn gà chẳng đá lang,
Gái khôn gái chẳng bỏ làng gái đi.

 80 người thích  Thích

 

Ca dao Việt Nam - Hỡi cô cắt cỏ đồng mầu...

Hỡi cô cắt cỏ đồng mầu!
Chăn trâu cho khéo làm giầu cho cha.
- Giàu thì chia bảy chia ba,
Phận em là gái được là bao nhiêu!

 80 người thích  Thích

 

Ca dao Việt Nam - Nghèo giữa chợ chẳng ai han hỏi...

Nghèo giữa chợ chẳng ai han hỏi,
Giàu đầu non nhiều kẻ viếng thăm.

 94 người thích  Thích

 

Ca dao Việt Nam - Người trên ở chẳng chính ngôi...

Người trên ở chẳng chính ngôi,
Khiến cho kẻ dưới chúng tôi hỗn hào.

 83 người thích  Thích

 

Ca dao Việt Nam - Nhiều quan thêm khổ thằng dân...

Nhiều quan thêm khổ thằng dân,
Nhiều giàu thì lại chết trân thằng nghèo.

 88 người thích  Thích

 

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | Liên hệ | Sơ đồ trang | DMCA.com Protection Status

© 2011-2015 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.