Ca dao về Lao động, sản xuất

Ca dao Việt Nam - Ai mà có tấm quần manh...

Ai mà có tấm quần manh,
Thì về đồng Bạch theo anh ngày rày.
Đồng Bạch bông tốt đài sây,
Khổ công chăm sóc ta may áo quần.

 8 người thích  Thích

 

Ca dao Việt Nam - Anh ơi! Cố chí canh nông...

Anh ơi! Cố chí canh nông,
Chín phần ta cũng dự trong tám phần.
Hay gì để ruộng mà ngăn,
Làm ruộng lấy lúa, chăn tằm lấy tơ.
Tằm có lứa, ruộng có mùa,
Chăm làm, trời cũng đền bù có khi...

 160 người thích  Thích

 

Ca dao Việt Nam - Bao giờ đom đóm bay ra...

Bao giờ đom đóm bay ra,
Hoa gạo rụng xuống thì tra hạt vừng.

 15 người thích  Thích

 

Ca dao Việt Nam - Ca dao Việt Nam...

Gió đông là chồng lúa chiêm,
Gió bắc là duyên lúa mùa.

 173 người thích  Thích

 

Ca dao Việt Nam - Cày đồng đang buổi ban trưa...

Cày đồng đang buổi ban trưa,
Mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày.
Ai ơi bưng bát cơm đầy,
Dẻo thơm một hột, đắng cay muôn phần!

 147 người thích  Thích

 

Ca dao Việt Nam - Cha chết mẹ chết không lo...

Cha chết mẹ chết không lo,
Hỏi thăm nam lò thổi dịu hay săn.

 124 người thích  Thích

 

Ca dao Việt Nam - Chẳng lo bán ế chợ ròng...

Chẳng lo bán ế chợ ròng,
Khách năng qua lại, đói lòng phải mua.

 5 người thích  Thích

 

Ca dao Việt Nam - Chợ đang đông em không toan liệu...

Chợ đang đông em không toan liệu,
Chợ tan rồi em bán chịu không ai mua.

 4 người thích  Thích

 

Ca dao Việt Nam - Cô kia đi đường này với ta...

Cô kia đi đường này với ta,
Trồng đậu, đậu tốt; trồng cà, cà sai.
Cô kia đi đường ấy với ai,
Trồng bông, bông héo; trồng khoai, khoai hà!

 23 người thích  Thích

 

Ca dao Việt Nam - Có trăng thì phụ lồng đèn...

Có trăng thì phụ lồng đèn,
Ba mươi mồng một đi tìm lấy trăng.

 3 người thích  Thích

 

Ca dao Việt Nam - Cơn đằng Đông vừa trông vừa chạy...

Cơn đằng Đông vừa trông vừa chạy,
Cơn đằng Nam vừa làm vừa chơi.

 5 người thích  Thích

 

Ca dao Việt Nam - Con ơi nhớ lấy lời cha...

Con ơi nhớ lấy lời cha,
Mồng năm tháng chín thật là bão rươi.
Bao giờ cho đến tháng mười,
Thì con vào lộng ra khơi mặc lòng.

 4 người thích  Thích

 

Ca dao Việt Nam - Của đời cha mẹ để cho...

Của đời cha mẹ để cho,
Làm không, ăn có, của kho cũng rồi.
Muốn no thì phải chăm làm,
Một hạt thóc vàng, chín hạt mồ hôi.

 10 người thích  Thích

 

Ca dao Việt Nam - Đi buôn không lỗ thì lời...

Đi buôn không lỗ thì lời,
Đi ra cho biết mặt trời mặt trăng.

 5 người thích  Thích

 

Ca dao Việt Nam - Đói thì đầu gối phải bò...

Đói thì đầu gối phải bò,
Cái chân hay chạy, cái giò hay đi.

 5 người thích  Thích

 

Ca dao Việt Nam - Em là con gái đồng chiêm...

Em là con gái đồng chiêm,
Gieo mạ cấy lúa, lại thêm trồng màu.
Ươm tơ, dệt vải nhuộm màu,
May áo bền chắc theo trâu cày bừa

 92 người thích  Thích

 

Ca dao Việt Nam - Em là con gái xứ Nam...

Em là con gái xứ Nam
Chăm nghề đi cấy, sang làm xứ Đông
Đồn rằng xứ Bắc cao công
Trốn cha, trốn mẹ, trốn chồng mà đi.

 110 người thích  Thích

 

Ca dao Việt Nam - Kể chi trời rét đồng sâu...

Kể chi trời rét đồng sâu,
Có chồng có vợ rủ nhau đi bừa.
Bây giờ trời đã hồ trưa,
Chồng vác lấy cày, vợ dắt lấy trâu.
Một đoàn chồng trước vợ sau,
Trời rét mặc rét, đồng sâu mặc đồng.

 94 người thích  Thích

 

Ca dao Việt Nam - Khó thay công việc nhà quê...

Khó thay công việc nhà quê,
Quanh năm khó nhọc, dám hề khoan thai.
Tháng chạp thì mắc trồng khoai,
Tháng giêng trồng đậu, tháng hai trồng cà,
Tháng ba cày bở ruộng ra,
Tháng tư bắc mạ, thuận hòa mọi nơi,
Tháng năm gặt hái vừa rồi,
Bước sang tháng sáu, nước trôi đầy đồng.
Nhà nhà vợ vợ chồng chồng,
Đi làm ngoài đồng, sá kể sớm trưa...
Tháng sáu, tháng bảy, khi vừa,
Vun trồng giống lúa, bỏ chừa cỏ tranh.
Tháng tám lúa giỗ đã đành,
Tháng mười cắt hái cho nhanh kịp người.
Khó khăn làm mấy tháng trời,
Lại còn mưa nắng thất thời khổ trông!
Cắt rồi nộp thuế nhà công!
Từ rày mới được yên lòng ấm no.

 130 người thích  Thích

 

Ca dao Việt Nam - Lúa chiêm nép ở đầu bờ...

Lúa chiêm nép ở đầu bờ,
Hễ nghe tiếng sấm, phất cờ mà lên.

 135 người thích  Thích

 

Ca dao Việt Nam - Mặt trời tang tảng rạng đông...

Mặt trời tang tảng rạng đông,
Chàng ơi! Trở dậy ra đồng kẻo trưa.
Phận hèn bao quản nắng mưa,
Cày sâu bừa kỹ, được mùa có khi...

 120 người thích  Thích

 

Ca dao Việt Nam - Muốn no thì phải chăm làm...

Muốn no thì phải chăm làm,
Một hột thóc vàng, chín hột mồ hôi.

 141 người thích  Thích

 

Ca dao Việt Nam - Người ta đi cấy lấy công...

Người ta đi cấy lấy công,
Tôi nay đi cấy còn trông nhiều bề.
Trông trời, trông đất, trông mây,
Trông mưa, trông gió, trông ngày, trông đêm.
Trông cho chân cứng đá mềm,
Trời êm, bể lặng mới yên tấm lòng.

 106 người thích  Thích

 

Ca dao Việt Nam - Người ta rượu sớm trà trưa...

Người ta rượu sớm trà trưa,
Em nay đi nắng về mưa đã nhiều.
Lạy trời mưa thuận gió đều,
Cho đồng lúa tốt, cho chiều lòng em.

 97 người thích  Thích

 

Ca dao Việt Nam - Nhờ trời mưa gió thuận hòa...

Nhờ trời mưa gió thuận hòa,
Nào cày nào cấy, trẻ già đua nhau.
Chim, gà, cá, lợn, cành cau,
Mùa nào thức ấy giữ màu nhà quê.

 118 người thích  Thích

 

Ca dao Việt Nam - Ơn trời mưa nắng phải thì...

Ơn trời mưa nắng phải thì,
Nơi thì bừa cạn, nơi thì cày sâu.
Công lênh chẳng quản lâu đâu,
Ngày nay nước bạc, ngày sau cơm vàng.
Ai ơi! Đừng bỏ ruộng hoang,
Bao nhiêu tấc đất, tấc vàng bấy nhiêu.

 113 người thích  Thích

 

Ca dao Việt Nam - Qua đồng ghé nón thăm chồng...

Qua đồng ghé nón thăm chồng,
Ðồng bao nhiêu lúa, thương chồng bấy nhiêu.

 2 người thích  Thích

 

Ca dao Việt Nam - Quê ta đồng trắng, nước trong...

Quê ta đồng trắng, nước trong,
Lúa gạo thì ít, rêu rong thì nhiều.
Dặn con phải nhớ lấy điều,
Muốn cho no ấm phải sớm chiều siêng năng.

 103 người thích  Thích

 

Ca dao Việt Nam - Rạng ngày vác cuốc ra đồng...

Rạng ngày vác cuốc ra đồng,
Tay cầm mồi lửa tay thòng sừng trâu.
Ruộng đầm nước cả bùn sâu,
Suốt ngày cùng với con trâu cày bừa.
Việc làm chẳng quản nắng mưa,
Cơm ăn để đổi muối dưa qua ngày.

 88 người thích  Thích

 

Ca dao Việt Nam - Rủ nhau đi cấy đi cày...

Rủ nhau đi cấy đi cày,
Bây giờ khó nhọc có ngày phong lưu.
Trên đồng cạn, dưới đồng sâu,
Chồng cày vợ cấy, con trâu đi bừa.

 142 người thích  Thích

 

Ca dao Việt Nam - Rủ nhau lên núi đốt than...

Rủ nhau lên núi đốt than,
Chồng mang đòn gánh vợ mang quanh giành.
Củi than nhem nhuốc với tình,
Ghi lời vàng đá xin mình chớ quên.

 19 người thích  Thích

 

Ca dao Việt Nam - Rủi riu anh đẩy anh đun...

Rủi riu anh đẩy anh đun,
Được tôm, được tép sớm hôm nhọc nhằn.
Nhọc nhằn anh chẳng ngại ngùng,
Chỉ thương em ở phòng không một mình.

 94 người thích  Thích

 

Ca dao Việt Nam - Socrates...

Rủ nhau lên núi đốt than,
Anh đi Tam Điệp em mang nón trình.
Củi than nhem nhuốc với tình,
Ghi lời vàng đá xin mình chớ quên.

 28 người thích  Thích

 

Ca dao Việt Nam - Tháng tư mua nửa đan thuyền...

Tháng tư mua nửa đan thuyền,
Tháng năm tháng sáu gặt miền lúa chiêm.

 113 người thích  Thích

 

Chú thích

(*) Đồng Bạch: Thuộc xã Quỳnh Bá, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An

(*) Nam lò: Hướng gió rất quan trong đối với ngư dân miền duyên hải, để quyết định đi biển hay ở nhà

(*) Tam Điệp: Dãy núi Tam Điệp là dải núi cuối cùng của khối núi cao đá vôi Hòa Bình - Sơn La đâm ra gần sát biển theo hướng Tây Bắc - Đông Nam. Điều đặc biệt là dãy núi Tam Điệp cắt ngang vùng đồng bằng duyên hải thành 2 phần châu thổ sông Hồng và sông Mã nên nó được xem là ranh giới giữa miền Bắc và miền Trung. Núi Tam Điệp có giá trị như một bức tường thành thiên nhiên lợi hại ngăn cách hai vùng Ninh Bình – Thanh Hoá và án ngữ các đường thuỷ bộ từ Bắc vào Nam từ xa xưa.

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | Liên hệ | Sơ đồ trang | DMCA.com Protection Status

© 2011-2015 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.