Lời hay ý đẹp

Tôi đã trở thành người lạc quan theo cách của mình. Nếu tôi không thể đi ra qua một cửa, tôi sẽ đi cửa khác - hoặc tôi sẽ tự tạo ra cửa. Điều gì đó tuyệt vời sẽ đến cho dù hiện tại tăm tối đến bao nhiêu.


I have become my own version of an optimist. If I can't make it through one door, I'll go through another door - or I'll make a door. Something terrific will come no matter how dark the present.


Rabindranath Tagore

 3 người thích      Thích

Danh ngôn theo vần

A

B

C

D

Đ

G

H

I

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

X

Y


Danh ngôn mới

Nếu ta suy nghĩ về những thứ được gọi là đức hạnh ở con người, ta sẽ thấy sự phát triển của chúng được hỗ trợ bởi giáo dục và bồi dưỡng.

If you consider what are called the virtues in mankind, you will find their growth is assisted by education and cultivation.

Xenophon   | Chủ đề: Đức hạnh, Giáo dục

 1 người thích      Thích

~*~

Người theo chủ nghĩa dân tộc không chỉ không phản đối những sự bạo ngược do bên mình gây ra, mà còn có khả năng đáng kể về chuyện thậm chí không nghe thấy gì về chúng.

The nationalist not only does not disapprove of atrocities committed by his own side, but he has a remarkable capacity for not even hearing about them.

George Orwell   | Chủ đề: Góc nhìn

 0 người thích      Thích

~*~

Học cao có tác dụng gì? Để biến con người thành cái máy. Phương thức sử dụng là gì? Anh ta được dạy cách chịu đựng sự buồn chán.

What is the task of higher education? To make a man into a machine. What are the means employed? He is taught how to suffer being bored.

Friedrich Nietzsche   | Chủ đề: Buồn chán, Giáo dục

 0 người thích      Thích

~*~

Ai cũng tin vào sự tàn bạo của kẻ thù và không tin vào sự tàn bạo của phía bên mình, chẳng thèm bao giờ xem xét bằng chứng.

Everyone believes in the atrocities of the enemy and disbelieves in those of his own side, without ever bothering to examine the evidence.

George Orwell   | Chủ đề: Góc nhìn, Kẻ thù, Chiến tranh

 1 người thích      Thích

~*~

Tôi càng sống lâu, tôi càng quan sát thấy mang trong lòng sự tức giận làm suy yếu người mang nó nhiều nhất.

The longer I live, the more I observe that carrying around anger is the most debilitating to the person who bears it.

Katharine Graham   | Chủ đề: Giận dữ

 0 người thích      Thích

~*~

Người ta hứa rằng giấc mơ có thể trở thành hiện thực - nhưng lại quên nhắc đến việc ác mộng cũng là giấc mơ.

They've promised that dreams can come true - but forgot to mention that nightmares are dreams, too.

Oscar Wilde   | Chủ đề: Hứa hẹn, Giấc mơ

 1 người thích      Thích

~*~

Bạn sẽ có được mọi thứ trong đời nếu bạn giúp đủ nhiều người đạt được điều họ muốn.

You will get all you want in life if you help enough other people get what they want.”

Zig Ziglar   | Chủ đề: Giúp đỡ

 2 người thích      Thích

~*~

Với con người cũng giống như với cây cối. Anh ta càng nỗ lực vươn lên ánh sáng và tầm cao, gốc rễ của anh ta càng len lỏi mạnh mẽ xuống mặt đất, xuống phía dưới, xuống bóng tối và vực sâu - xuống cái ác.

But it is the same with man as with the tree. The more he seeketh to rise into the height and light, the more vigorously do his roots struggle earthward, downward, into the dark and deep - into the evil.

Friedrich Nietzsche   | Chủ đề: Gốc rễ, Thiện ác

 0 người thích      Thích

~*~

Hãy làm người hữu ích. Khi bạn thấy ai đó không có nụ cười, hãy trao cho họ nụ cười của bạn.

Be helpful. When you see a person without a smile, give them yours.

Zig Ziglar   | Chủ đề: Giúp đỡ, Nụ cười

 3 người thích      Thích

~*~

Hãy tin vào những giấc mơ của mình và hãy mơ lớn lao. Và sau khi bạn đạt được nó, hãy mơ lớn hơn nữa.

Believe in your dreams and dream big. And then after you've done that, dream bigger.

Howard Schultz   | Chủ đề: Niềm tin, Giấc mơ

 0 người thích      Thích

~*~

Nếu bạn có thể mơ về nó thì bạn có thể đạt được nó.

If you can dream it, then you can achieve it.

Zig Ziglar   | Chủ đề: Giấc mơ

 0 người thích      Thích

~*~

Có những thứ đáng giá hơn bởi chúng không tồn tại dài lâu.

Some things are more precious because they don't last long.

Oscar Wilde   | Chủ đề: Giá trị, Tục ngữ Việt Nam

 1 người thích      Thích

~*~

Có lẽ nó bắt đầu như thế. Bắt đầu là một giấc mơ, nhưng không phải mọi thứ điều như vậy sao. Những tòa nhà đó. Những ánh đèn đó. Cả thành phố này. Ai đó phải mơ về chúng trước. Và có lẽ đó là điều tôi đã làm. Tôi mơ mộng mình đến được nơi này, nhưng rồi tôi đã làm được điều đó.

Well, maybe it started that way. As a dream, but doesn’t everything. Those buildings. These lights. This whole city. Somebody had to dream about it first. And maybe that is what I did. I dreamed about coming here, but then I did it.

Roald Dahl   | Chủ đề: Giấc mơ

 0 người thích      Thích

~*~

Hãy làm một người mơ. Hãy có cảm giác về sự lớn lao. Người ta bảo điều bạn có thể mơ đến, bạn có thể làm được. Và tôi tin điều đó. Trước khi giấc mơ của bạn có thể trở thành hiện thực, bạn phải nhìn thấy nó trong tâm trí bản thân; thấy nó được hoàn thành, cho dù nó là gì đi nữa.

Be a dreamer. Have a sense of greatness. It has been said that if you can dream it, you can do it. And I believe that. Before your dream can become a reality, you have to see it in your own mind; see its fulfilment, whatever it may be.

Mary Kay Ash   | Chủ đề: Giấc mơ

 0 người thích      Thích

~*~

Trở về nhà và thấy một không gian gọn gàng hợp ý sẽ giúp mọi thứ trong đời bạn cảm thấy đều như thế.

Coming home to a tidy, pulled-together space will help everything in your life feel the same way.

Bobby Berk   | Chủ đề: Gọn gàng

 1 người thích      Thích

~*~

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | Liên hệ | Sơ đồ trang | DMCA.com Protection Status

© 2011-2015 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.