Lời hay ý đẹp

Sự bi quan dẫn tới sự yếu đuối, lạc quan dẫn tới sức mạnh.


Pessimism leads to weakness, optimism to power.


William James

 144 người thích      Thích

Danh ngôn theo vần

A

B

C

D

Đ

G

H

I

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

X

Y


Danh ngôn mới

Điều xảy ra với bạn không quan trọng. Cách bạn phản ứng lại điều xảy ra với mình mới tạo ra sự khác biệt.

It’s not what happens to you that matters. It’s how you respond to what happens to you that makes a difference.

Zig Ziglar   | Chủ đề: Khác biệt

 0 người thích      Thích

~*~

Chỉ có một người chủ. Khách hàng. Và anh ta có thể đuổi việc tất cả mọi người trong công ty từ chủ tịch trở xuống, chỉ đơn giản bằng cách sử dụng tiền của mình vào chỗ khác.

There is only one boss. The customer. And he can fire everybody in the company from the chairman on down, simply by spending his money somewhere else.

Sam Walton   | Chủ đề: Kinh doanh

 0 người thích      Thích

~*~

Ta không cần phải thông minh hơn những người khác. Ta phải có kỷ luật hơn những người khác.

We don't have to be smarter than the rest. We have to be more disciplined than the rest.

Warren Buffett   | Chủ đề: Kỷ luật

 0 người thích      Thích

~*~

Mỗi ngày đều là một cơ hội để tạo ra kết thúc có hậu mới.

Every day is an opportunity to a make a new happy ending.

Jonathan Swift   | Chủ đề: Cơ hội, Kết thúc

 0 người thích      Thích

~*~

Nếu việc kinh doanh của bạn không được đưa lên Internet, thì việc kinh doanh của bạn sẽ sụp đổ.

If your business is not on the Internet, then your business will be out of business.

Bill Gates   | Chủ đề: Internet, Kinh doanh

 0 người thích      Thích

~*~

Thế giới thực mà ta làm việc không ác độc cũng chẳng anh hùng. Nó cũng chính là môi trường đầy xung đột, đầy những mơ hồ và lựa chọn khó khăn đã làm nên hầu hết các doanh nghiệp trong thời đại của chúng ta.

The real world in which we work is neither evil nor heroic. It is the same environment of conflict, ambiguity and hard choices that mark most enterprises in our time.

Katharine Graham   | Chủ đề: Kinh doanh

 0 người thích      Thích

~*~

Ai cũng tin vào sự tàn bạo của kẻ thù và không tin vào sự tàn bạo của phía bên mình, chẳng thèm bao giờ xem xét bằng chứng.

Everyone believes in the atrocities of the enemy and disbelieves in those of his own side, without ever bothering to examine the evidence.

George Orwell   | Chủ đề: Góc nhìn, Kẻ thù, Chiến tranh

 1 người thích      Thích

~*~

Cái kết được chứa đựng trong sự khởi đầu.

The end was contained in the beginning.

George Orwell   | Chủ đề: Bắt đầu, Kết thúc

 1 người thích      Thích

~*~

Suy nghĩ tích cực sẽ cho phép bạn sử dụng khả năng, những gì đã được đào tạo và kinh nghiệm mình có.

Positive thinking will let you use the abilities, training and experience you have.

Zig Ziglar   | Chủ đề: Suy nghĩ tích cực, Khả năng, Suy nghĩ, Kinh nghiệm

 0 người thích      Thích

~*~

Khát vọng là điều biến nước nóng của sự tầm thường chuyển hóa thành hơi nước của thành công vượt trội.

Desire is what takes the hot water of mediocrity and turns it into the steam of outstanding success.

Zig Ziglar   | Chủ đề: Khát vọng, Thành công

 0 người thích      Thích

~*~

Đừng đổ lỗi cho ai trong đời. Người tốt cho bạn hạnh phúc. Người xấu cho bạn kinh nghiệm. Người tồi tệ nhất cho bạn bài học. Và người tốt đẹp nhất cho bạn kỷ niệm.

Never blame anyone in your life. Good people give you happiness. Bad people give you experience. Worst people give you a lesson. And the best people give you memories.

Zig Ziglar   | Chủ đề: Hạnh phúc, Kỷ niệm, Kinh nghiệm

 3 người thích      Thích

~*~

Điều gì hủy hoại con người nhanh hơn là làm việc, suy nghĩ và cảm nhận không xuất phát từ nhu cầu bên trong, từ khao khát cá nhân sâu thẳm, không có lạc thú - chỉ tự động theo nghĩa vụ?

What destroys a man more quickly than to work, think and feel without inner necessity, without any deep personal desire, without pleasure - as a mere automaton of duty?

Friedrich Nietzsche   | Chủ đề: Khát vọng, Nghĩa vụ

 0 người thích      Thích

~*~

Thật tốt lành cho ai không chờ mong gì cả, bởi anh ta sẽ không bao giờ thất vọng.

Blessed is he who expects nothing, for he shall never be disappointed.

Jonathan Swift   | Chủ đề: Thất vọng, Kỳ vọng

 0 người thích      Thích

~*~

Nỗi sợ hãi có hai ý nghĩa; "Quên lãng hết và Bỏ chạy" hoặc "Đối mặt hết và Vươn lên". Lựa chọn là của bạn.

Fear has two meaning; ‘Forget Everything And Run’ or ‘Face Everything And Rise.’ The choice is yours.

Zig Ziglar   | Chủ đề: Lãng quên, Lựa chọn, Kiên cường, Sợ hãi

 0 người thích      Thích

~*~

Sức mạnh của số phận được thốt lên bởi những người khốn khổ, còn người hạnh phúc quy thành công của họ đến từ công lao hoặc sự khôn ngoan.

The power of fortune is confessed only by the miserable, for the happy impute all their success to prudence or merit.

Jonathan Swift   | Chủ đề: Khôn ngoan, Số phận, Hạnh phúc, Bất hạnh, Thành công

 1 người thích      Thích

~*~

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | Liên hệ | Sơ đồ trang | DMCA.com Protection Status

© 2011-2015 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.