Ca dao về Kinh nghiệm sống

Ca dao Việt Nam - Ai mà lấy thúng úp voi...

Ai mà lấy thúng úp voi,
Úp sao cho khỏi lòi vòi, lòi đuôi?

 85 người thích  Thích

 

Ca dao Việt Nam - Ai mà phụ nghĩa quên công...

Ai mà phụ nghĩa quên công,
Thì đeo trăm cánh hoa hồng chẳng thơm.

 122 người thích  Thích

 

Ca dao Việt Nam - Ai ơi chớ vội cười nhau...

Ai ơi chớ vội cười nhau,
Cây nào là chẳng có sâu chạm cành.

 98 người thích  Thích

 

Ca dao Việt Nam - Ai ơi chớ vội cười nhau...

Ai ơi chớ vội cười nhau,
Ngẫm mình cho kỹ trước sau hãy cười.

 121 người thích  Thích

 

Ca dao Việt Nam - Ai ơi chớ vội cười nhau...

Ai ơi chớ vội cười nhau
Cười người hôm trước, hôm sau người cười.

 143 người thích  Thích

 

Ca dao Việt Nam - Ai ơi chớ vội khoe mình...

Ai ơi chớ vội khoe mình,
Giang hồ lắm kẻ tài tình hơn ta.

 115 người thích  Thích

 

Ca dao Việt Nam - Ai ơi đừng phụ bát đàn...

Ai ơi đừng phụ bát đàn,
Nâng niu bát sứ vỡ tan có ngày.

(1) Bát đàn: Bát nông lòng, làm bằng đất nung thô có tráng men, dùng ở thời trước.

(1) Bát sứ: Bát sứ là bát nặn bằng đất sét trắng, tráng men tàu, coi nhẹ nhàng, thanh nhã.

 80 người thích  Thích

 

Ca dao Việt Nam - Ai ơi được ngọc đừng cười...

Ai ơi được ngọc đừng cười,
Ta đây được ngọc rụng rời chân tay.

 96 người thích  Thích

 

Ca dao Việt Nam - Ai ơi gương vỡ khó hàn...

Ai ơi gương vỡ khó hàn,
Chỉ đứt khó nối, người ngoan khó tìm.

 107 người thích  Thích

 

Ca dao Việt Nam - Ai ơi trẻ mãi ru mà...

Ai ơi trẻ mãi ru mà,
Càng đo đắn lắm, càng già mất duyên.

 104 người thích  Thích

 

Ca dao Việt Nam - Ăn lắm, thì hết miếng ngon...

Ăn lắm, thì hết miếng ngon,
Nói lắm, thì hết lời khôn hóa rồ.

 150 người thích  Thích

 

Ca dao Việt Nam - Ăn quả nhớ kẻ trồng cây...

Ăn quả nhớ kẻ trồng cây,
Ăn khoai nhớ kẻ cho dây mà trồng.

 151 người thích  Thích

 

Ca dao Việt Nam - Ăn rươi chịu bão cho cam...

Ăn rươi chịu bão cho cam
Không ăn chịu bão, thế gian cũng nhiều.

 84 người thích  Thích

 

Ca dao Việt Nam - Ăn trái nhớ kẻ trồng cây...

Ăn trái nhớ kẻ trồng cây,
Ăn gạo nhớ kẻ đâm xay giần sàng.

 109 người thích  Thích

 

Ca dao Việt Nam - Anh hùng gì, anh hùng rơm...

Anh hùng gì, anh hùng rơm,
Ta cho mồi lửa hết cơn anh hùng.

 98 người thích  Thích

 

Ca dao Việt Nam - Áo cũ để vận trong nhà...

Áo cũ để vận trong nhà,
Áo mới để vận đi ra ngoài đường.

 93 người thích  Thích

 

Ca dao Việt Nam - Áo dài chớ tưởng là sang...

Áo dài chớ tưởng là sang
Bởi không áo ngắn, mới mang áo dài.

 106 người thích  Thích

 

Ca dao Việt Nam - Ba bà đi chợ, mua bốn quả dừa...

Ba bà đi chợ, mua bốn quả dừa,
Chia đi chia lại, đã trưa mất rồi.
May sao lại gặp một người:
"Ba bà ba quả, phần tôi quả này!"

 98 người thích  Thích

 

Ca dao Việt Nam - Bà già kén vợ cho con...

Bà già kén vợ cho con,
Kén ba năm tròn, được bóng thờ vua.
Thế gian tham của thời thua,
Của ăn thời hết, bóng thờ vua hãy còn.

 87 người thích  Thích

 

Ca dao Việt Nam - Ca dao Việt Nam...

Ai ơi chẳng chóng thì chầy,
Có công mài sắt có ngày nên kim.

 118 người thích  Thích

 

Ca dao Việt Nam - Ca dao Việt Nam...

Ai ơi chớ vội cười nhau,
Ngắm mình cho tỏ trước sau hãy cười.

 100 người thích  Thích

 

Ca dao Việt Nam - Ca dao Việt Nam...

Ai ơi phải nghĩ trước sau,
Đừng tham lắm của nhà giàu làm chi.
Làm thì xem chẳng ra gì,
Làm tất làm tả nói gì điếc tai.
Đi ngủ thời hết canh hai,
Thức khuya dậy sớm mình ai dãi dầu.
Sớm ngày đi cắt cỏ trâu,
Trưa về lại bảo: ngồi đâu không đầy.
Hết mẹ rồi lại đến thầy,
Gánh cỏ có đầy, vẫn nói rằng vơi.
Nói thì nói thật là dai,
Lắm câu chua cạnh, đắng cay trăm chiều.

 88 người thích  Thích

 

Ca dao Việt Nam - Cậy tài, cậy khéo, khoe khôn...

Cậy tài, cậy khéo, khoe khôn,
Đừng cậy có của đa ngôn quá nhờ.
Của thì mặc của em ơi,
Đừng cậy có của, coi người mà khinh.

 157 người thích  Thích

 

Ca dao Việt Nam - Chim khôn chưa bắt đà bay...

Chim khôn chưa bắt đà bay,
Người khôn chưa nói dang tay đỡ lời.

 102 người thích  Thích

 

Ca dao Việt Nam - Chim khôn kêu tiếng rảnh rang...

Chim khôn kêu tiếng rảnh rang,
Người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe.

 145 người thích  Thích

 

Ca dao Việt Nam - Chớ thấy sóng cả mà lo...

Chớ thấy sóng cả mà lo,
Sóng cả mặc sóng, chèo cho có chừng.

 95 người thích  Thích

 

Ca dao Việt Nam - Có bát sứ, tình phụ bát đàn...

bát sứ, tình phụ bát đàn,
Nâng niu bát sứ, vỡ tan có ngày.

(1) Bát đàn: Bát nông lòng, làm bằng đất nung thô có tráng men, dùng ở thời trước.

(1) Bát sứ: Bát sứ là bát nặn bằng đất sét trắng, tráng men tàu, coi nhẹ nhàng, thanh nhã.

 91 người thích  Thích

 

Ca dao Việt Nam - Đất tốt trồng cây rườm rà...

Đất tốt trồng cây rườm rà,
Những người thanh lịch nói ra quý quyền.

 100 người thích  Thích

 

Ca dao Việt Nam - Đất xấu, trồng cây khẳng khiu...

Đất xấu, trồng cây khẳng khiu,
Những người thô tục, nói điều phàm phu.

 104 người thích  Thích

 

Ca dao Việt Nam - Diều hâu quà quạ kên kên...

Diều hâu quà quạ kên kên,
Ba giống chim ấy hay thèm thịt thiu.

 8 người thích  Thích

 

Ca dao Việt Nam - Đời người sống mấy gang tay...

Đời người sống mấy gang tay,
Hỏi đâu kỳ cục cả ngày lẫn đêm.

 100 người thích  Thích

 

Ca dao Việt Nam - Dù ai nói đông nói tây...

Dù ai nói đông nói tây,
Thì ta cũng vững như cây giữa rừng.
Dù ai nói ngả nói nghiêng,
Thì ta cũng vững như kiềng ba chân.

 14 người thích  Thích

 

Ca dao Việt Nam - Gieo tiếng ra, gẫy cây gẫy cối...

Gieo tiếng ra, gẫy cây gẫy cối,
Mở miệng là có cội có cành.
Dạy con phải nói cho rành,
Đừng gieo những tiếng chua chanh giận hờn.

 21 người thích  Thích

 

Ca dao Việt Nam - Khuyên đừng trai gái hoang tàng...

Khuyên đừng trai gái hoang tàng,
Khuyên đừng chè rượu nữa mang tiếng cười.
Cũng đừng cờ bạc đua chơi,
Sao cho sự nghiệp ra người trượng phu.
Làm sao nên tiếng danh nho,
Thần trung hiếu tử để cho khen cùng.

 89 người thích  Thích

 

Ca dao Việt Nam - Làm người mà được khôn ngoan...

Làm người mà được khôn ngoan,
Cũng nhờ học tập, mọi đàng mọi hay.
Nghề gì ta có trong tay,
Cố công rèn luyện, có ngày thành công!

 88 người thích  Thích

 

Ca dao Việt Nam - Làm ơn ắt sẽ nên ơn...

Làm ơn ắt sẽ nên ơn,
Trời nào phụ kẻ có nhơn bao giờ.

 80 người thích  Thích

 

Ca dao Việt Nam - Lo là thét mắng mới nên...

Lo là thét mắng mới nên,
Một lời siết cạnh bằng nghìn roi song.
Roi song đánh đoạn thì thôi,
Một lời siết cạnh muôn đời chẳng quên.

 114 người thích  Thích

 

Ca dao Việt Nam - Muốn may thì phải có kim...

Muốn may thì phải có kim,
Muốn hay thì ắt phải tìm người xưa.

 82 người thích  Thích

 

Ca dao Việt Nam - Người ngoan lên núi hái chè...

Người ngoan lên núi hái chè,
Hái dăm ba la xuống khe ta ngồi.
Chim khôn chết mệt về mồi,
Người khôn chết mệt về lời nhỏ to.
Chim khôn tránh lưới tránh dò,
Cá khôn tránh lưới, lững lờ mắc đăng.

 9 người thích  Thích

 

Ca dao Việt Nam - Sướng gì hơn sướng làm lành...

Sướng gì hơn sướng làm lành,
Như bao nhiêu của để dành bấy nhiêu.

 110 người thích  Thích

 

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | Liên hệ | Sơ đồ trang | DMCA.com Protection Status

© 2011-2015 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.