Ca dao về Kinh nghiệm sống

Trang 1 trên 212»
Ca dao Việt Nam - Ai mà lấy thúng úp voi...

Ai mà lấy thúng úp voi,
Úp sao cho khỏi lòi vòi, lòi đuôi?

 85 người thích  Thích

 

Ca dao Việt Nam - Ai mà phụ nghĩa quên công...

Ai mà phụ nghĩa quên công,
Thì đeo trăm cánh hoa hồng chẳng thơm.

 122 người thích  Thích

 

Ca dao Việt Nam - Ai ơi chẳng chóng thì chầy...

Ai ơi chẳng chóng thì chầy,
Có công mài sắt, có ngày nên kim.

 0 người thích  Thích

 

Ca dao Việt Nam - Ai ơi chớ vội cười nhau...

Ai ơi chớ vội cười nhau,
Cây nào là chẳng có sâu chạm cành.

 98 người thích  Thích

 

Ca dao Việt Nam - Ai ơi chớ vội cười nhau...

Ai ơi chớ vội cười nhau,
Ngẫm mình cho kỹ trước sau hãy cười.

 121 người thích  Thích

 

Ca dao Việt Nam - Ai ơi chớ vội cười nhau...

Ai ơi chớ vội cười nhau
Cười người hôm trước, hôm sau người cười.

 143 người thích  Thích

 

Ca dao Việt Nam - Ai ơi chớ vội khoe mình...

Ai ơi chớ vội khoe mình,
Giang hồ lắm kẻ tài tình hơn ta.

 115 người thích  Thích

 

Ca dao Việt Nam - Ai ơi đã quyết thì hành...

Ai ơi đã quyết thì hành,
Ðã đốn thì vác cả cành lẫn cây.

 0 người thích  Thích

 

Ca dao Việt Nam - Ai ơi đã quyết thì hành...

Ai ơi đã quyết thì hành,
Ðã đan thì lận, tròn vành mới thôi.

 0 người thích  Thích

 

Ca dao Việt Nam - Ai ơi đừng phụ bát đàn...

Ai ơi đừng phụ bát đàn,
Nâng niu bát sứ vỡ tan có ngày.

(1) Bát đàn: Bát nông lòng, làm bằng đất nung thô có tráng men, dùng ở thời trước.

(1) Bát sứ: Bát sứ là bát nặn bằng đất sét trắng, tráng men tàu, coi nhẹ nhàng, thanh nhã.

 80 người thích  Thích

 

Ca dao Việt Nam - Ai ơi đừng phụ mụt măng...

Ai ơi đừng phụ mụt măng,
Mụt măng có nhỏ cũng bằng cây tre.

 0 người thích  Thích

 

Ca dao Việt Nam - Ai ơi được ngọc đừng cười...

Ai ơi được ngọc đừng cười,
Ta đây được ngọc rụng rời chân tay.

 96 người thích  Thích

 

Ca dao Việt Nam - Ai ơi giữ chí cho bền...

Ai ơi giữ chí cho bền,
Dù ai xoay hướng đổi nền mặc ai.

 98 người thích  Thích

 

Ca dao Việt Nam - Ai ơi trẻ mãi ru mà...

Ai ơi trẻ mãi ru mà,
Càng đo đắn lắm, càng già mất duyên.

 104 người thích  Thích

 

Ca dao Việt Nam - Ăn lắm, thì hết miếng ngon...

Ăn lắm, thì hết miếng ngon,
Nói lắm, thì hết lời khôn hóa rồ.

 150 người thích  Thích

 

Ca dao Việt Nam - Ăn quả nhớ kẻ trồng cây...

Ăn quả nhớ kẻ trồng cây,
Ăn khoai nhớ kẻ cho dây mà trồng.

 152 người thích  Thích

 

Ca dao Việt Nam - Ăn trái nhớ kẻ trồng cây...

Ăn trái nhớ kẻ trồng cây,
Ăn gạo nhớ kẻ đâm xay giần sàng.

 109 người thích  Thích

 

Ca dao Việt Nam - Anh hùng gì, anh hùng rơm...

Anh hùng gì, anh hùng rơm,
Ta cho mồi lửa hết cơn anh hùng.

 98 người thích  Thích

 

Ca dao Việt Nam - Áo cũ để vận trong nhà...

Áo cũ để vận trong nhà,
Áo mới để vận đi ra ngoài đường.

 93 người thích  Thích

 

Ca dao Việt Nam - Áo dài chớ tưởng là sang...

Áo dài chớ tưởng là sang
Bởi không áo ngắn, mới mang áo dài.

 106 người thích  Thích

 

Ca dao Việt Nam - Áo đơm năm nút con rồng...

Áo đơm năm nút con rồng,
Ở xa con phụng, lại gần con quy.

 0 người thích  Thích

 

Ca dao Việt Nam - Ba bà đi chợ, mua bốn quả dừa...

Ba bà đi chợ, mua bốn quả dừa,
Chia đi chia lại, đã trưa mất rồi.
May sao lại gặp một người:
"Ba bà ba quả, phần tôi quả này!"

 98 người thích  Thích

 

Ca dao Việt Nam - Bà già kén vợ cho con...

Bà già kén vợ cho con,
Kén ba năm tròn, được bóng thờ vua.
Thế gian tham của thời thua,
Của ăn thời hết, bóng thờ vua hãy còn.

 87 người thích  Thích

 

Ca dao Việt Nam - Bạn bè là nghĩa tương tri...

Bạn bè là nghĩa tương tri,
Sao cho sau trước vẹn bề mới nên.

 0 người thích  Thích

 

Ca dao Việt Nam - Bàn tay còn có ngón dài, ngón vắn...

Bàn tay còn có ngón dài, ngón vắn,
Con một nhà đứa trắng đứa đen,
Hễ ăn vóc học quen,
Dẫu họ chê mình vụng, tập rèn cũng phải hay.

 0 người thích  Thích

 

Ca dao Việt Nam - Ca dao Việt Nam...

Ai ơi chớ vội cười nhau,
Ngắm mình cho tỏ trước sau hãy cười.

 100 người thích  Thích

 

Ca dao Việt Nam - Ca dao Việt Nam...

Ai ơi phải nghĩ trước sau,
Đừng tham lắm của nhà giàu làm chi.
Làm thì xem chẳng ra gì,
Làm tất làm tả nói gì điếc tai.
Đi ngủ thời hết canh hai,
Thức khuya dậy sớm mình ai dãi dầu.
Sớm ngày đi cắt cỏ trâu,
Trưa về lại bảo: ngồi đâu không đầy.
Hết mẹ rồi lại đến thầy,
Gánh cỏ có đầy, vẫn nói rằng vơi.
Nói thì nói thật là dai,
Lắm câu chua cạnh, đắng cay trăm chiều.

 88 người thích  Thích

 

Ca dao Việt Nam - Ca dao Việt Nam...

Ai ơi chẳng chóng thì chầy,
Có công mài sắt có ngày nên kim.

 118 người thích  Thích

 

Ca dao Việt Nam - Cầm vàng mà lội qua sông...

Cầm vàng mà lội qua sông,
Vàng trôi không tiếc, tiếc công cầm vàng.

 0 người thích  Thích

 

Ca dao Việt Nam - Càng thắm thì lại càng phai...

Càng thắm thì lại càng phai,
Thoang thoảng hoa nhài mà lại thơm lâu.

 0 người thích  Thích

 

Ca dao Việt Nam - Cậy tài, cậy khéo, khoe khôn...

Cậy tài, cậy khéo, khoe khôn,
Đừng cậy có của đa ngôn quá nhờ.
Của thì mặc của em ơi,
Đừng cậy có của, coi người mà khinh.

 157 người thích  Thích

 

Ca dao Việt Nam - Chẳng lo chi đó cười đây...

Chẳng lo chi đó cười đây,
Bão rồi mới biết cội cây cứng mềm.

 0 người thích  Thích

 

Ca dao Việt Nam - Chê tôm ăn cá lù đù...

Chê tôm ăn cá lù đù,
Chê thằng bụng bự, thằng gù lại ưng.

 0 người thích  Thích

 

Ca dao Việt Nam - Chim khôn chưa bắt đà bay...

Chim khôn chưa bắt đà bay,
Người khôn chưa nói dang tay đỡ lời.

 102 người thích  Thích

 

Ca dao Việt Nam - Chim khôn kêu tiếng rảnh rang...

Chim khôn kêu tiếng rảnh rang,
Người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe.

 145 người thích  Thích

 

Ca dao Việt Nam - Chim quyên xuống đất cũng quyên...

Chim quyên xuống đất cũng quyên,
Anh hùng lỡ vận cũng nguyên anh hùng.

 0 người thích  Thích

 

Ca dao Việt Nam - Chớ thấy áo rách mà cười,...

Chớ thấy áo rách mà cười,
Cái giống gà nòi, lông nó lơ thơ.

 0 người thích  Thích

 

Ca dao Việt Nam - Chớ thấy bể rộng mà lo...

Chớ thấy bể rộng mà lo,
Bể rộng mặc bể, chèo cho có ngần.

 0 người thích  Thích

 

Ca dao Việt Nam - Chớ thấy sóng cả mà lo...

Chớ thấy sóng cả mà lo,
Sóng cả mặc sóng, chèo cho có chừng.

 95 người thích  Thích

 

Ca dao Việt Nam - Chữ rằng họa phúc vô môn...

Chữ rằng họa phúc vô môn,
Tìm giàu thì dễ tìm khôn khó tìm.

 0 người thích  Thích

 

Ca dao Việt Nam - Có bát sứ, tình phụ bát đàn...

bát sứ, tình phụ bát đàn,
Nâng niu bát sứ, vỡ tan có ngày.

(1) Bát đàn: Bát nông lòng, làm bằng đất nung thô có tráng men, dùng ở thời trước.

(1) Bát sứ: Bát sứ là bát nặn bằng đất sét trắng, tráng men tàu, coi nhẹ nhàng, thanh nhã.

 91 người thích  Thích

 

Ca dao Việt Nam - Có đỏ mà chẳng có thơm...

Có đỏ mà chẳng có thơm,
Như hoa dâm bụt, nên cơm cháo gì?

 0 người thích  Thích

 

Ca dao Việt Nam - Con chim ham ăn còn mắc cái tròng...

Con chim ham ăn còn mắc cái tròng,
Người mà ham của sao khỏi mắc vòng gian nan.

 0 người thích  Thích

 

Ca dao Việt Nam - Con còng dại lắm ai ơi...

Con còng dại lắm ai ơi,
Uổng công xe cát, sóng dồi lại tan.

 0 người thích  Thích

 

Ca dao Việt Nam - Cứ gì quần lụa, áo tơ...

Cứ gì quần lụa, áo tơ,
Quần nâu áo vải thơm tho được rồi.
Mặc lụa mà sực mùi hôi,
Không bằng mặc vải mà không hôi gì.

 0 người thích  Thích

 

Ca dao Việt Nam - Cười người chớ vội cười lâu...

Cười người chớ vội cười lâu,
Cười người hôm trước hôm sau người cười.

 0 người thích  Thích

 

Ca dao Việt Nam - Đàn bầu mà gẩy tai trâu...

Đàn bầu mà gẩy tai trâu,
Đạn đâu bắn sét, gươm đâu chém ruồi.

 0 người thích  Thích

 

Ca dao Việt Nam - Đất tốt trồng cây rườm rà...

Đất tốt trồng cây rườm rà,
Những người thanh lịch nói ra quý quyền.

 100 người thích  Thích

 

Ca dao Việt Nam - Đất xấu, trồng cây khẳng khiu...

Đất xấu, trồng cây khẳng khiu,
Những người thô tục, nói điều phàm phu.

 104 người thích  Thích

 

Ca dao Việt Nam - Diều hâu quà quạ kên kên...

Diều hâu quà quạ kên kên,
Ba giống chim ấy hay thèm thịt thiu.

 0 người thích  Thích

 

Trang 1 trên 212»

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | Liên hệ | Sơ đồ trang | DMCA.com Protection Status

© 2011-2015 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.