Ca dao về Kinh nghiệm sống

Trang 1 trên 212»
Ca dao Việt Nam - Xuân kia xin chớ bỏ qua...

Xuân kia xin chớ bỏ qua,
Hoa kia có lửa, người ta có thì.
Chơi xuân kẻo nữa xuân đi,
Cái già sồng sộc nó thì theo sau.

 2 người thích  Thích

 

Ca dao Việt Nam - Trăng mờ còn tỏ hơn sao...

Trăng mờ còn tỏ hơn sao,
Dẫu rằng núi lở còn cao hơn đồi.

 0 người thích  Thích

 

Ca dao Việt Nam - Trăm năm ai chớ bỏ ai...

Trăm năm ai chớ bỏ ai,
Chỉ thêu nên gấm, sắt mài nên kim.

 1 người thích  Thích

 

Ca dao Việt Nam - Sướng gì hơn sướng làm lành...

Sướng gì hơn sướng làm lành,
Như bao nhiêu của để dành bấy nhiêu.

 111 người thích  Thích

 

Ca dao Việt Nam - Nơi nào chí quyết một nơi...

Nơi nào chí quyết một nơi,
Làm người nay đổi mai dời sao nên.

 0 người thích  Thích

 

Ca dao Việt Nam - Những người phinh phính mặt mo...

Những người phinh phính mặt mo,
Chân đi chữ bát thì cho chẳng thèm.

 86 người thích  Thích

 

Ca dao Việt Nam - Người ngoan lên núi hái chè...

Người ngoan lên núi hái chè,
Hái dăm ba la xuống khe ta ngồi.
Chim khôn chết mệt về mồi,
Người khôn chết mệt về lời nhỏ to.
Chim khôn tránh lưới tránh dò,
Cá khôn tránh lưới, lững lờ mắc đăng.

 9 người thích  Thích

 

Ca dao Việt Nam - Muốn may thì phải có kim...

Muốn may thì phải có kim,
Muốn hay thì ắt phải tìm người xưa.

 83 người thích  Thích

 

Ca dao Việt Nam - Một cây làm chẳng nên non...

Một cây làm chẳng nên non,
Ba cây chụm lại nên hòn núi cao.

 0 người thích  Thích

 

Ca dao Việt Nam - Lo là thét mắng mới nên...

Lo là thét mắng mới nên,
Một lời siết cạnh bằng nghìn roi song.
Roi song đánh đoạn thì thôi,
Một lời siết cạnh muôn đời chẳng quên.

 115 người thích  Thích

 

Ca dao Việt Nam - Làm ơn ắt sẽ nên ơn...

Làm ơn ắt sẽ nên ơn,
Trời nào phụ kẻ có nhơn bao giờ.

 80 người thích  Thích

 

Ca dao Việt Nam - Làm người mà được khôn ngoan...

Làm người mà được khôn ngoan,
Cũng nhờ học tập, mọi đàng mọi hay.
Nghề gì ta có trong tay,
Cố công rèn luyện, có ngày thành công!

 89 người thích  Thích

 

Ca dao Việt Nam - Khuyên đừng trai gái hoang tàng...

Khuyên đừng trai gái hoang tàng,
Khuyên đừng chè rượu nữa mang tiếng cười.
Cũng đừng cờ bạc đua chơi,
Sao cho sự nghiệp ra người trượng phu.
Làm sao nên tiếng danh nho,
Thần trung hiếu tử để cho khen cùng.

 89 người thích  Thích

 

Ca dao Việt Nam - Gió day thì mặc gió day...

Gió day thì mặc gió day,
Xin cho cây cứng lá dày thì thôi.

 0 người thích  Thích

 

Ca dao Việt Nam - Gieo tiếng ra, gẫy cây gẫy cối...

Gieo tiếng ra, gẫy cây gẫy cối,
Mở miệng là có cội có cành.
Dạy con phải nói cho rành,
Đừng gieo những tiếng chua chanh giận hờn.

 21 người thích  Thích

 

Ca dao Việt Nam - Gà khôn gà chẳng đá lang...

Gà khôn gà chẳng đá lang,
Gái khôn gái chẳng bỏ làng gái đi.

 80 người thích  Thích

 

Ca dao Việt Nam - Đừng ham sao tỏ bỏ trăng...

Đừng ham sao tỏ bỏ trăng,
Môt năm sao tỏ không bằng trăng lên.

 0 người thích  Thích

 

Ca dao Việt Nam - Đừng còn ỷ sắc khoe hương...

Đừng còn ỷ sắc khoe hương,
Dây chùi trên động cũng có khi vương quết trầu.

 0 người thích  Thích

 

Ca dao Việt Nam - Dù ai nói đông nói tây...

Dù ai nói đông nói tây,
Lòng ta vẫn vững như cây giữa đường.
Dù ai nói ngả nói nghiêng,
Lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân.

 1 người thích  Thích

 

Ca dao Việt Nam - Dù ai nói đông nói tây...

Dù ai nói đông nói tây,
Thì ta cũng vững như cây giữa rừng.
Dù ai nói ngả nói nghiêng,
Thì ta cũng vững như kiềng ba chân.

 15 người thích  Thích

 

Ca dao Việt Nam - Đời người sống mấy gang tay...

Đời người sống mấy gang tay,
Hỏi đâu kỳ cục cả ngày lẫn đêm.

 100 người thích  Thích

 

Ca dao Việt Nam - Đời người sống mấy gang tay...

Đời người sống mấy gang tay,
Hơi đâu cặm cụi cả ngày lẫn đêm.

 0 người thích  Thích

 

Ca dao Việt Nam - Diều hâu quà quạ kên kên...

Diều hâu quà quạ kên kên,
Ba giống chim ấy hay thèm thịt thiu.

 9 người thích  Thích

 

Ca dao Việt Nam - Diều hâu quà quạ kên kên...

Diều hâu quà quạ kên kên,
Ba giống chim ấy hay thèm thịt thiu.

 0 người thích  Thích

 

Ca dao Việt Nam - Đất xấu, trồng cây khẳng khiu...

Đất xấu, trồng cây khẳng khiu,
Những người thô tục, nói điều phàm phu.

 105 người thích  Thích

 

Ca dao Việt Nam - Đất tốt trồng cây rườm rà...

Đất tốt trồng cây rườm rà,
Những người thanh lịch nói ra quý quyền.

 103 người thích  Thích

 

Ca dao Việt Nam - Đàn bầu mà gẩy tai trâu...

Đàn bầu mà gẩy tai trâu,
Đạn đâu bắn sét, gươm đâu chém ruồi.

 2 người thích  Thích

 

Ca dao Việt Nam - Cười người chớ vội cười lâu...

Cười người chớ vội cười lâu,
Cười người hôm trước hôm sau người cười.

 1 người thích  Thích

 

Ca dao Việt Nam - Cứ gì quần lụa, áo tơ...

Cứ gì quần lụa, áo tơ,
Quần nâu áo vải thơm tho được rồi.
Mặc lụa mà sực mùi hôi,
Không bằng mặc vải mà không hôi gì.

 2 người thích  Thích

 

Ca dao Việt Nam - Con còng dại lắm ai ơi...

Con còng dại lắm ai ơi,
Uổng công xe cát, sóng dồi lại tan.

 0 người thích  Thích

 

Ca dao Việt Nam - Con chim ham ăn còn mắc cái tròng...

Con chim ham ăn còn mắc cái tròng,
Người mà ham của sao khỏi mắc vòng gian nan.

 1 người thích  Thích

 

Ca dao Việt Nam - Có đỏ mà chẳng có thơm...

Có đỏ mà chẳng có thơm,
Như hoa dâm bụt, nên cơm cháo gì?

 0 người thích  Thích

 

Ca dao Việt Nam - Có bát sứ, tình phụ bát đàn...

bát sứ, tình phụ bát đàn,
Nâng niu bát sứ, vỡ tan có ngày.

 91 người thích  Thích

 

Ca dao Việt Nam - Chữ rằng họa phúc vô môn...

Chữ rằng họa phúc vô môn,
Tìm giàu thì dễ tìm khôn khó tìm.

 0 người thích  Thích

 

Ca dao Việt Nam - Chớ thấy sóng cả mà lo...

Chớ thấy sóng cả mà lo,
Sóng cả mặc sóng, chèo cho có chừng.

 95 người thích  Thích

 

Ca dao Việt Nam - Chớ thấy bể rộng mà lo...

Chớ thấy bể rộng mà lo,
Bể rộng mặc bể, chèo cho có ngần.

 1 người thích  Thích

 

Ca dao Việt Nam - Chớ thấy áo rách mà cười,...

Chớ thấy áo rách mà cười,
Cái giống gà nòi, lông nó lơ thơ.

 0 người thích  Thích

 

Ca dao Việt Nam - Chim quyên xuống đất cũng quyên...

Chim quyên xuống đất cũng quyên,
Anh hùng lỡ vận cũng nguyên anh hùng.

 4 người thích  Thích

 

Ca dao Việt Nam - Chim khôn kêu tiếng rảnh rang...

Chim khôn kêu tiếng rảnh rang,
Người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe.

 145 người thích  Thích

 

Ca dao Việt Nam - Chim khôn chưa bắt đà bay...

Chim khôn chưa bắt đà bay,
Người khôn chưa nói dang tay đỡ lời.

 104 người thích  Thích

 

Ca dao Việt Nam - Chê tôm ăn cá lù đù...

Chê tôm ăn cá lù đù,
Chê thằng bụng bự, thằng gù lại ưng.

 2 người thích  Thích

 

Ca dao Việt Nam - Chẳng lo chi đó cười đây...

Chẳng lo chi đó cười đây,
Bão rồi mới biết cội cây cứng mềm.

 0 người thích  Thích

 

Ca dao Việt Nam - Cậy tài, cậy khéo, khoe khôn...

Cậy tài, cậy khéo, khoe khôn,
Đừng cậy có của đa ngôn quá nhờ.
Của thì mặc của em ơi,
Đừng cậy có của, coi người mà khinh.

 157 người thích  Thích

 

Ca dao Việt Nam - Càng thắm thì lại càng phai...

Càng thắm thì lại càng phai,
Thoang thoảng hoa nhài mà lại thơm lâu.

 1 người thích  Thích

 

Ca dao Việt Nam - Cầm vàng mà lội qua sông...

Cầm vàng mà lội qua sông,
Vàng trôi không tiếc, tiếc công cầm vàng.

 3 người thích  Thích

 

Ca dao Việt Nam - Ca dao Việt Nam...

Ai ơi chẳng chóng thì chầy,
Có công mài sắt có ngày nên kim.

 122 người thích  Thích

 

Ca dao Việt Nam - Ca dao Việt Nam...

Ai ơi phải nghĩ trước sau,
Đừng tham lắm của nhà giàu làm chi.
Làm thì xem chẳng ra gì,
Làm tất làm tả nói gì điếc tai.
Đi ngủ thời hết canh hai,
Thức khuya dậy sớm mình ai dãi dầu.
Sớm ngày đi cắt cỏ trâu,
Trưa về lại bảo: ngồi đâu không đầy.
Hết mẹ rồi lại đến thầy,
Gánh cỏ có đầy, vẫn nói rằng vơi.
Nói thì nói thật là dai,
Lắm câu chua cạnh, đắng cay trăm chiều.

 89 người thích  Thích

 

Ca dao Việt Nam - Ca dao Việt Nam...

Ai ơi chớ vội cười nhau,
Ngắm mình cho tỏ trước sau hãy cười.

 100 người thích  Thích

 

Ca dao Việt Nam - Bàn tay còn có ngón dài, ngón vắn...

Bàn tay còn có ngón dài, ngón vắn,
Con một nhà đứa trắng đứa đen,
Hễ ăn vóc học quen,
Dẫu họ chê mình vụng, tập rèn cũng phải hay.

 0 người thích  Thích

 

Ca dao Việt Nam - Bạn bè là nghĩa tương tri...

Bạn bè là nghĩa tương tri,
Sao cho sau trước vẹn bề mới nên.

 0 người thích  Thích

 

Trang 1 trên 212»

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | Liên hệ | Sơ đồ trang | DMCA.com Protection Status

© 2011-2015 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.