Lời hay ý đẹp

Đa số sai lầm là do ta không kiên trì, không nỗ lực, không níu giữ, sau đó ta tự thôi miên bản thân, nói rằng tất cả là do số phận.Weibo - Dịch: Thương Thương Đặng

 63 người thích      Thích

Danh ngôn theo vần

A

B

C

D

Đ

G

H

I

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

X

Y


Danh ngôn mới

Nửa sau cuộc đời con người minh tuệ được dùng để xóa bỏ những điều ngu xuẩn, những định kiến và quan điểm sai lầm mà họ đã phạm phải trước đó.

The latter part of a wise person's life is occupied with curing the follies, prejudices and false opinions they contracted earlier.

Jonathan Swift   | Chủ đề: Quan điểm, Ngu xuẩn, Định kiến

 1 người thích      Thích

~*~

Ai cũng bắt đầu mạnh mẽ. Thành công đến với những người quyết tâm không lay chuyển sẽ ở lại đến cuối cùng.

Everyone starts strong. Success comes to those with unwavering commitment to be at the end.

Howard Schultz   | Chủ đề: Bắt đầu, Thành công, Quyết tâm

 0 người thích      Thích

~*~

Ta biết rằng chẳng có ai nắm lấy quyền lực với mục đích sẽ buông bỏ nó.

We know that no one ever seizes power with the intention of relinquishing it.

George Orwell   | Chủ đề: Quyền lực

 0 người thích      Thích

~*~

Quyền lực bản thân nó chẳng phải là phúc phận, trừ phi nó được dùng để bảo vệ người vô tội.

Power is no blessing in itself, except when it is used to protect the innocent.

Jonathan Swift   | Chủ đề: Quyền lực, Bảo vệ

 0 người thích      Thích

~*~

Việc nắm giữ quyền lực không quan trọng bằng việc bạn chọn làm gì với nó.

Having power is not nearly as important as what you choose to do with it.

Roald Dahl   | Chủ đề: Quyền lực, Lựa chọn

 0 người thích      Thích

~*~

Người được trời ban tài năng nhiều nhất chưa chắc sẽ làm tốt hơn tất cả mọi người khác. Những người đi đến cuối cùng mới là người ưu việt.

Those who are blessed with the most talent don't necessarily outperform everyone else. It's the people with follow-through who excel.

Mary Kay Ash   | Chủ đề: Tài năng, Ưu việt, Quyết tâm

 0 người thích      Thích

~*~

Cách bạn nhìn tương lai quan trọng hơn nhiều điều đã xảy ra trong quá khứ của bạn.

How you see the future is much more important than what happened in your past.

Zig Ziglar   | Chủ đề: Tầm nhìn, Tương lai, Quá khứ

 2 người thích      Thích

~*~

Ai khống chế quá khứ cũng khống chế tương lai. Ai khống chế hiện tại cũng khống chế quá khứ.

Who controls the past controls the future. Who controls the present controls the past.

George Orwell   | Chủ đề: Hiện tại, Tương lai, Quá khứ

 0 người thích      Thích

~*~

Hoàn toàn có thể đạt được thứ bạn nghĩ mình muốn và vẫn khốn khổ. Cũng có thể không bao giờ đạt được nó, nhưng tận hưởng sâu sắc quá trình nỗ lực phấn đấu. Trên thế gian này chỉ có hai bi kịch: một là không đạt được điều mình muốn, và bi kịch còn lại là đạt được nó.

It is perfectly possible to get what you think you want and be miserable. It's possible too, to never get it but deeply enjoy the process of trying. In this world, there are only two tragedies. One is not getting what one wants, and the other is getting it.

Oscar Wilde   | Chủ đề: Ước mong, Quá trình, Bi kịch, Thỏa mãn

 2 người thích      Thích

~*~

Định nghĩa về người thành công chỉ đơn giản là người bình thường với quyết tâm phi thường.

The definition of successful people is simply ordinary people with extraordinary determination.

Mary Kay Ash   | Chủ đề: Thành công, Quyết tâm

 2 người thích      Thích

~*~

Điều hay ho ở con người là: anh ta là cầu chứ không phải là đích đến.

What is great in man is that he is a bridge and not a goal.

Friedrich Nietzsche   | Chủ đề: Quá trình

 0 người thích      Thích

~*~

Cho dù bạn bận đến đâu, bạn phải dành thời gian để khiến đối phương cảm thấy mình quan trọng.

No matter how busy you are, you must take time to make the other person feel important.

Mary Kay Ash   | Chủ đề: Quan hệ

 0 người thích      Thích

~*~

Chúng ta đều phải có một chủ đề, một mục tiêu, một mục đích trong đời. Nếu bạn không biết mình đang hướng đến đâu, bạn không có mục tiêu. Mục tiêu của tôi là sống theo cách sao cho khi tôi qua đời, người ta có thể nói, bà ấy đã quan tâm.

We must have a theme, a goal, a purpose in our lives. If you don't know where you're aiming, you don't have a goal. My goal is to live my life in such a way that when I die, someone can say, she cared.

Mary Kay Ash   | Chủ đề: Quan tâm, Mục tiêu, Mục đích

 1 người thích      Thích

~*~

Thay đổi quan điểm thì tốt hơn là duy trì quan điểm sai lệch.

It is better to change an opinion than to persist in a wrong one.

Socrates   | Chủ đề: Thay đổi, Quan điểm

 0 người thích      Thích

~*~

Bạn có cách của bạn. Tôi có cách của tôi. Còn cách đúng, cách chuẩn xác, và cách duy nhất, nó không tồn tại.

You have your way. I have my way. As for the right way, the correct way, and the only way, it does not exist.

Friedrich Nietzsche   | Chủ đề: Cách thức, Quan điểm

 1 người thích      Thích

~*~

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | Liên hệ | Sơ đồ trang | DMCA.com Protection Status

© 2011-2015 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.