Lời hay ý đẹp

Sự hy sinh, nhiệt huyết của những linh hồn vĩ đại, chưa bao giờ là luật lệ của xã hội loài người.


Sacrifice, which is the passion of great souls, has never been the law of societies.


Henri Frederic Amiel

 99 người thích      Thích

Danh ngôn theo vần

A

B

C

D

Đ

G

H

I

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

X

Y


Danh ngôn mới

Quan điểm mà không khơi gợi quan điểm đối lập thì chẳng đáng có!

An opinion which excites no opposition at all is not worth having!

Marie Corelli   | Chủ đề: Quan điểm

 0 người thích      Thích

~*~

Ngôn từ không thay đổi ý qua hàng thế kỷ sâu sắc như cách những cái tên thay đổi ý nghĩa trong tâm trí ta, chỉ trong một hoặc hai năm.

Words do not change their meanings so drastically in the course of centuries as, in our minds, names do in the course of a year or two.

Marcel Proust   | Chủ đề: Quan hệ

 0 người thích      Thích

~*~

Tất cả đều cần ghi nhớ nguyên tắc thiêng liêng này, rằng dù trong mọi trường hợp, ý chí của số đông chiếm ưu thế, để ý chí đó chính đáng, nó phải hợp lý; và rằng thiểu số cũng có quyền tương đương, quyền mà luật pháp cũng phải bảo vệ, và vi phạm điều đó sẽ là áp bức.

All, too, will bear in mind this sacred principle, that though the will of the majority is in all cases to prevail, that will to be rightful must be reasonable; that the minority possess their equal rights, which equal law must protect, and to violate would be oppression.

Thomas Jefferson   | Chủ đề: Áp bức, Ý chí, Quyền

 0 người thích      Thích

~*~

Có sự khác biệt lớn giữa người quản lý quả quyết và kẻ chuyên quyền.

There’s a big difference between a decisive manager and a tyrant.

Mary Kay Ash   | Chủ đề: Quả quyết, Chuyên quyền, Lãnh đạo

 0 người thích      Thích

~*~

Tự do chính đáng là hành động theo ý chí của ta và không bị cản trở trong giới hạn bao quanh ta được hình thành từ quyền tương đương của người khác. Tôi không bổ sung "trong giới hạn của luật pháp", bởi luật pháp thường không là gì hơn ngoài ý chí của bạo chúa, và luôn luôn là như vậy khi nó vi phạm quyền của cá nhân.

Rightful liberty is unobstructed action according to our will within limits drawn around us by the equal rights of others. I do not add 'within the limits of the law' because law is often but the tyrant's will, and always so when it violates the rights of the individual.

Thomas Jefferson   | Chủ đề: Tự do, Quyền, Luật pháp

 0 người thích      Thích

~*~

Tình yêu là một quyết định, nó là một phán đoán, nó là một lời hứa. Nếu tình yêu chỉ là cảm xúc, sẽ không có nền tảng cho lời hứa yêu thương nhau mãi mãi. Cảm xúc đến và nó có thể đi. Làm sao tôi có thể phán đoán rằng nó sẽ ở lại mãi mãi, nếu như hành động của tôi không bao hàm sự phán đoán và quyết định.

Love is a decision, it is a judgment, it is a promise. If love were only a feeling, there would be no basis for the promise to love each other forever. A feeling comes and it may go. How can I judge that it will stay forever, when my act does not involve judgment and decision.

Erich Fromm   | Chủ đề: Cảm xúc, Tình yêu, Quyết định

 1 người thích      Thích

~*~

Tôi thích những giấc mơ về tương lai hơn là lịch sử quá khứ.

I like the dreams of the future better than the history of the past.

Thomas Jefferson   | Chủ đề: Lịch sử, Tương lai, Quá khứ, Giấc mơ

 1 người thích      Thích

~*~

Thật khó để truyền đạt bất cứ điều gì chính xác, và đó là vì sao khó mà tìm được những mối quan hệ hoàn hảo giữa người với người.

It’s hard to communicate anything exactly and that’s why perfect relationships between people are difficult to find.

Gustave Flaubert   | Chủ đề: Quan hệ

 0 người thích      Thích

~*~

Chúng ta coi những sự thật này tự chúng đã là minh chứng: rằng tất cả con người được sinh ra bình đẳng; rằng họ được Đấng Sáng tạo của mình ban cho một số quyền không thể bị tước đoạt; và giữa chúng là sự sống, tự do, và sự theo đuổi hạnh phúc.

We hold these truths to be self-evident: that all men are created equal; that they are endowed by their Creator with certain unalienable rights; that among these are life, liberty, and the pursuit of happiness.

Thomas Jefferson   | Chủ đề: Tự do, Quyền, Sự sống, Hạnh phúc

 0 người thích      Thích

~*~

Người ta không quan tâm bạn biết nhiều như thế nào chừng nào nào họ còn chưa biết bạn quan tâm sâu tới đâu.

People don't care how much you know until they know how much you care.

Zig Ziglar   | Chủ đề: Quan tâm

 0 người thích      Thích

~*~

Tôi không bao giờ coi sự khác biệt trong quan điểm về chính trị, về tôn giáo, về triết học là lý do để quay lưng lại với bạn bè.

I never considered a difference of opinion in politics, in religion, in philosophy, as cause for withdrawing from a friend.

Thomas Jefferson   | Chủ đề: Bạn bè, Quan điểm

 0 người thích      Thích

~*~

Khi bạn chạm phải trở ngại, hãy biến nó thành cơ hội. Bạn có lựa chọn. Bạn có thể vượt qua và trở thành người chiến thắng, hoặc bạn có thể chịu nó khuất phục và trở thành kẻ thua cuộc. Lựa chọn là của bạn, và chỉ bạn. Kiên quyết đừng thừa nhận thất bại. Hãy bước thêm dặm đường mà thất bại không chịu đi. Kiệt sức vì thành công vẫn tốt hơn là nghỉ ngơi vì thất bại.

When you reach an obstacle, turn it into an opportunity. You have the choice. You can overcome and be a winner, or you can allow it to overcome you and be a loser. The choice is yours and yours alone. Refuse to throw in the towel. Go that extra mile that failures refuse to travel. It is far better to be exhausted from success than to be rested from failure.

Mary Kay Ash   | Chủ đề: Thất bại, Lựa chọn, Trở ngại, Thành công, Quyết tâm

 4 người thích      Thích

~*~

Không ai đủ giàu để mua lại quá khứ của mình.

No man is rich enough to buy back his past.

Oscar Wilde   | Chủ đề: Giàu sang, Quá khứ

 0 người thích      Thích

~*~

Tôi thích những người đàn ông có tương lai và những người phụ nữ có quá khứ.

I like men who have a future and women who have a past.

Oscar Wilde   | Chủ đề: Đàn ông, Phụ nữ, Tương lai, Quá khứ

 1 người thích      Thích

~*~

Bạn phải nhìn vào quá khứ để học hỏi từ nó và bước tiếp.

You have to look at the past in order to learn from it and move on.

Tiger Woods   | Chủ đề: Quá khứ

 0 người thích      Thích

~*~

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | Liên hệ | Sơ đồ trang | DMCA.com Protection Status

© 2011-2015 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.