Lời hay ý đẹp

Hãy lôi ý nghĩ rời khỏi những điều phiền muộn... bằng tai, bằng gót chân, hay bằng bất cứ cách nào mà bạn làm được.


Drag your thoughts away from your troubles... by the ears, by the heels, or any other way you can manage it.


Mark Twain

 83 người thích      Thích

Danh ngôn theo vần

Danh ngôn mới

Những lựa chọn của bạn cũng tạo nên con người bạn. Đừng lắng nghe những điều níu kéo mình lại. Thay vì thế, hãy lắng nghe những điều thúc đẩy bạn tiến lên.

The choice you make, makes you. Don't listen to things that holds you back. Instead, hear the things that moves you forward.

Edwin Mamerto   | Chủ đề: Lựa chọn

 1 người thích      Thích

~*~

Trong tất cả những điều tôi đã làm, điều quan trọng nhất là điều phối những người làm việc với tôi và hướng nỗ lực của họ vào một mục tiêu xác định.

Of all the things I've done, the most vital is coordinating those who work with me and aiming their efforts at a certain goal.

Walt Disney   | Chủ đề: Lãnh đạo

 0 người thích      Thích

~*~

Cuộc sống cũng giống như cách pha trà! Hãy đun sôi cái Tôi của bạn, làm bay hơi mọi Lo Lắng, pha loãng mọi Buồn Phiền, lọc đi mọi Sai Lầm, và bắt đầu thưởng thức sự Hạnh Phúc.

Khuyết danh   | Chủ đề: Lo âu, Phiền muộn, Sai lầm, Hạnh phúc, Cuộc sống

 0 người thích      Thích

~*~

Người ta thường hỏi tôi về bí quyết của thành công, và liệu tôi có thể nói cho họ biết cách biến giấc mơ của họ thành hiện thực. Câu trả lời của tôi là, bạn làm được điều đó bằng cách lao động.

People often ask me if I know the secret of success and if I could tell others how to make their dreams come true. My answer is, you do it by working.

Walt Disney   | Chủ đề: Lao động, Thành công, Giấc mơ

 0 người thích      Thích

~*~

Theo quan điểm của tôi, lòng can đảm là phẩm chất chính của tài lãnh đạo, cho dù nó được thể hiện ở đâu. Thường nó hàm chứa chút rủi ro - đặc biệt là trong những lĩnh vực mới. Lòng can đảm để bắt đầu chuyện gì đó, và đi tiếp, với tinh thần tiên phong và phiêu lưu để mở ra những con đường mới, thường là tiến vào miền đất cơ hội.

Courage is the main quality of leadership, in my opinion, no matter where it is exercised. Usually it implies some risk - especially in new undertakings. Courage to initiate something and to keep it going, pioneering and adventurous spirit to blaze new ways, often, in our land of opportunity.

Walt Disney   | Chủ đề: Can đảm, Lãnh đạo

 0 người thích      Thích

~*~

Tại sao phải lo lắng? Nếu bạn đã làm tốt nhất mình có thể, lo lắng sẽ chẳng khiến chuyện tốt đẹp hơn.

Why worry? If you’ve done the very best you can, worrying won’t make it any better.

Walt Disney   | Chủ đề: Lo âu, Tận lực

 1 người thích      Thích

~*~

Tôi luôn thích nhìn vào mặt lạc quan của cuộc sống, nhưng tôi đủ thực tế để biết rằng cuộc sống phức tạp.

I always like to look on the optimistic side of life, but I am realistic enough to know that life is a complex matter.

Walt Disney   | Chủ đề: Lạc quan, Phức tạp, Cuộc sống

 2 người thích      Thích

~*~

Sự lãnh đạo có nghĩa là một nhóm người, dù lớn hay nhỏ, sẵn lòng trao thẩm quyền cho người đã thể hiện được tài phán đoán, trí khôn, sức lôi cuốn cá nhân, và chứng tỏ được bản lĩnh.

Leadership means that a group, large or small, is willing to entrust authority to a person who has shown judgment, wisdom, personal appeal, and proven competence.

Walt Disney   | Chủ đề: Lãnh đạo

 0 người thích      Thích

~*~

Người lạc quan sẽ bảo bạn cái cốc đầy một nửa; kẻ bi quan sẽ bảo bạn cái cốc vơi một nửa; và anh kỹ sư sẽ bảo bạn cái cốc to hơn gấp đôi kích cỡ cần thiết của nó.

An optimist will tell you the glass is half-full; the pessimist, half-empty; and the engineer will tell you the glass is twice the size it needs to be.

Oscar Wilde   | Chủ đề: Bi quan, Lạc quan, Danh ngôn Hài hước

 4 người thích      Thích

~*~

Trong những mối quan hệ giữa người với người, lòng tốt và lời nói dối đáng giá cả ngàn sự thật.

In human relationships, kindness and lies are worth a thousand truths.

Graham Greene   | Chủ đề: Lòng tốt, Dối trá, Quan hệ

 2 người thích      Thích

~*~

Tất cả con người bạn đến từ những lựa chọn của bạn.

Everything you are comes from your choices.

Jeff Bezos   | Chủ đề: Lựa chọn

 0 người thích      Thích

~*~

Đừng dùng những lời lẽ to tát. Chúng chẳng có bao nhiêu ý nghĩa.

Don't use big words. They mean so little.

Oscar Wilde   | Chủ đề: Lời nói

 1 người thích      Thích

~*~

Hy vọng là một bản năng mà chỉ tư duy lý trí của con người có thể giết chết. Con vật không bao giờ biết tuyệt vọng.

Hope was an instinct only the reasoning human mind could kill. An animal never knew despair.

Graham Greene   | Chủ đề: Lý trí, Hy vọng

 0 người thích      Thích

~*~

Tôi tin rằng ai cũng có khả năng làm được điều gì đó quan trọng, và khi nghĩ như vậy, tôi coi mọi người đều đặc biệt. Một người quản lý nên cảm thấy như thế về người khác, nhưng đó là một thái độ không thể giả vờ. Bạn phải thực sự tin rằng ai cũng đều quan trọng.

I believe every person has the ability to achieve something important, and with that in mind I regard everyone as special. A manager should feel this way about people, but it’s an attitude that can’t be faked. You’ve got to be honestly convinced that every human being is important.

Mary Kay Ash   | Chủ đề: Khả năng, Lãnh đạo

 1 người thích      Thích

~*~

Bất cứ khi nào bạn làm điều gì, hãy hành xử như thể cả thế giới đều đang quan sát.

Whenever you do a thing, act as if all the world were watching.

Thomas Jefferson   | Chủ đề: Lương tâm

 1 người thích      Thích

~*~

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | Liên hệ | Sơ đồ trang | DMCA.com Protection Status

© 2011-2015 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.