Danh nhân về Văn học

Pu Pu - Kal Kally - Danh nhân - Giai thoại về A. A. Milne  A. A. MilnePu Pu - Kal Kally - Danh nhân - Giai thoại về Aesop  Aesop
Pu Pu - Kal Kally - Danh nhân - Giai thoại về Agatha Christie  Agatha ChristiePu Pu - Kal Kally - Danh nhân - Giai thoại về Albert Camus  Albert Camus
Pu Pu - Kal Kally - Danh nhân - Giai thoại về Aldous Huxley  Aldous HuxleyPu Pu - Kal Kally - Danh nhân - Giai thoại về Aleksandr Solzhenitsyn  Aleksandr Solzhenitsyn
Pu Pu - Kal Kally - Danh nhân - Giai thoại về Alexandre Dumas  Alexandre DumasPu Pu - Kal Kally - Danh nhân - Giai thoại về Alfred Tennyson  Alfred Tennyson
Pu Pu - Kal Kally - Danh nhân - Giai thoại về Allen Ginsberg  Allen GinsbergPu Pu - Kal Kally - Danh nhân - Giai thoại về Anatole France  Anatole France
Pu Pu - Kal Kally - Danh nhân - Giai thoại về Anna Akhmatova  Anna AkhmatovaPu Pu - Kal Kally - Danh nhân - Giai thoại về Arkady Gaidar  Arkady Gaidar
Pu Pu - Kal Kally - Danh nhân - Giai thoại về Balzac  BalzacPu Pu - Kal Kally - Danh nhân - Giai thoại về Bram Stoker  Bram Stoker
Pu Pu - Kal Kally - Danh nhân - Giai thoại về Colley Cibber  Colley CibberPu Pu - Kal Kally - Danh nhân - Giai thoại về Charles Bukowski  Charles Bukowski
Pu Pu - Kal Kally - Danh nhân - Giai thoại về Charles Dickens  Charles DickensPu Pu - Kal Kally - Danh nhân - Giai thoại về Christina Rossetti  Christina Rossetti
Pu Pu - Kal Kally - Danh nhân - Giai thoại về Dale Carnegie  Dale CarnegiePu Pu - Kal Kally - Danh nhân - Giai thoại về Denis Diderot  Denis Diderot
Pu Pu - Kal Kally - Danh nhân - Giai thoại về Denise Levertov  Denise LevertovPu Pu - Kal Kally - Danh nhân - Giai thoại về Dino Buzzati  Dino Buzzati
Pu Pu - Kal Kally - Danh nhân - Giai thoại về Dr Seuss  Dr SeussPu Pu - Kal Kally - Danh nhân - Giai thoại về Đỗ Mục  Đỗ Mục
Pu Pu - Kal Kally - Danh nhân - Giai thoại về Edmund Spenser  Edmund SpenserPu Pu - Kal Kally - Danh nhân - Giai thoại về Edward Bulwer-Lytton  Edward Bulwer-Lytton
Pu Pu - Kal Kally - Danh nhân - Giai thoại về Edward Young  Edward YoungPu Pu - Kal Kally - Danh nhân - Giai thoại về Elbert Hubbard  Elbert Hubbard
Pu Pu - Kal Kally - Danh nhân - Giai thoại về Elizabeth Barrett Browning  Elizabeth Barrett BrowningPu Pu - Kal Kally - Danh nhân - Giai thoại về Emile Zola  Emile Zola
Pu Pu - Kal Kally - Danh nhân - Giai thoại về Ernest Hemingway  Ernest HemingwayPu Pu - Kal Kally - Danh nhân - Giai thoại về Francis Quarles  Francis Quarles
Pu Pu - Kal Kally - Danh nhân - Giai thoại về Frank Herbert  Frank HerbertPu Pu - Kal Kally - Danh nhân - Giai thoại về Gabriel Garcia Marquez  Gabriel Garcia Marquez
Pu Pu - Kal Kally - Danh nhân - Giai thoại về George Bernard Shaw  George Bernard ShawPu Pu - Kal Kally - Danh nhân - Giai thoại về George Sand  George Sand
Pu Pu - Kal Kally - Danh nhân - Giai thoại về Gertrude Stein  Gertrude SteinPu Pu - Kal Kally - Danh nhân - Giai thoại về Guillaume Apollinaire  Guillaume Apollinaire
Pu Pu - Kal Kally - Danh nhân - Giai thoại về Hamvas Béla  Hamvas BélaPu Pu - Kal Kally - Danh nhân - Giai thoại về Hans Christian Andersen  Hans Christian Andersen
Pu Pu - Kal Kally - Danh nhân - Giai thoại về Hans Sachs  Hans SachsPu Pu - Kal Kally - Danh nhân - Giai thoại về Heinrich Heine  Heinrich Heine
Pu Pu - Kal Kally - Danh nhân - Giai thoại về Helen Keller  Helen KellerPu Pu - Kal Kally - Danh nhân - Giai thoại về Henry Brooks Adams  Henry Brooks Adams
Pu Pu - Kal Kally - Danh nhân - Giai thoại về Henry David Thoreau  Henry David ThoreauPu Pu - Kal Kally - Danh nhân - Giai thoại về Henry Wotton  Henry Wotton
Pu Pu - Kal Kally - Danh nhân - Giai thoại về Hermann Hesse  Hermann HessePu Pu - Kal Kally - Danh nhân - Giai thoại về Herta Müller  Herta Müller
Pu Pu - Kal Kally - Danh nhân - Giai thoại về Horace Walpole  Horace WalpolePu Pu - Kal Kally - Danh nhân - Giai thoại về Isabel Burton  Isabel Burton
Pu Pu - Kal Kally - Danh nhân - Giai thoại về Italo Calvino  Italo CalvinoPu Pu - Kal Kally - Danh nhân - Giai thoại về Jack London  Jack London
Pu Pu - Kal Kally - Danh nhân - Giai thoại về James Fenimore Cooper  James Fenimore CooperPu Pu - Kal Kally - Danh nhân - Giai thoại về James Joyce  James Joyce
Pu Pu - Kal Kally - Danh nhân - Giai thoại về James M. Barrie  James M. BarriePu Pu - Kal Kally - Danh nhân - Giai thoại về Jane Austen  Jane Austen
Pu Pu - Kal Kally - Danh nhân - Giai thoại về Johann Wolfgang von Goethe  Johann Wolfgang von GoethePu Pu - Kal Kally - Danh nhân - Giai thoại về Jorge Luis Borges  Jorge Luis Borges
Pu Pu - Kal Kally - Danh nhân - Giai thoại về La Fontaine  La FontainePu Pu - Kal Kally - Danh nhân - Giai thoại về Lâm Ngữ Đường  Lâm Ngữ Đường
Pu Pu - Kal Kally - Danh nhân - Giai thoại về Lewis Carroll  Lewis CarrollPu Pu - Kal Kally - Danh nhân - Giai thoại về Lord Byron  Lord Byron
Pu Pu - Kal Kally - Danh nhân - Giai thoại về Louisa May Alcott  Louisa May AlcottPu Pu - Kal Kally - Danh nhân - Giai thoại về Luigi Pirandello  Luigi Pirandello
Pu Pu - Kal Kally - Danh nhân - Giai thoại về Lưu Vũ Tích  Lưu Vũ TíchPu Pu - Kal Kally - Danh nhân - Giai thoại về Margaret Widdemer  Margaret Widdemer
Pu Pu - Kal Kally - Danh nhân - Giai thoại về Mark Twain  Mark TwainPu Pu - Kal Kally - Danh nhân - Giai thoại về Menander  Menander
Pu Pu - Kal Kally - Danh nhân - Giai thoại về Pam Brown  Pam BrownPu Pu - Kal Kally - Danh nhân - Giai thoại về Pierre Reverdy  Pierre Reverdy
Pu Pu - Kal Kally - Danh nhân - Giai thoại về Publilius Syrus  Publilius SyrusPu Pu - Kal Kally - Danh nhân - Giai thoại về Rainer Maria Rilke  Rainer Maria Rilke
Pu Pu - Kal Kally - Danh nhân - Giai thoại về Richard Francis Burton  Richard Francis BurtonPu Pu - Kal Kally - Danh nhân - Giai thoại về Robert A Heinlein  Robert A Heinlein
Pu Pu - Kal Kally - Danh nhân - Giai thoại về Robert Creeley  Robert CreeleyPu Pu - Kal Kally - Danh nhân - Giai thoại về Robert Lowell  Robert Lowell
Pu Pu - Kal Kally - Danh nhân - Giai thoại về Robert Southey  Robert SoutheyPu Pu - Kal Kally - Danh nhân - Giai thoại về Robertson Davies  Robertson Davies
Pu Pu - Kal Kally - Danh nhân - Giai thoại về Samuel Beckett  Samuel BeckettPu Pu - Kal Kally - Danh nhân - Giai thoại về Samuel Johnson  Samuel Johnson
Pu Pu - Kal Kally - Danh nhân - Giai thoại về Sinclair Lewis  Sinclair LewisPu Pu - Kal Kally - Danh nhân - Giai thoại về Sophocles  Sophocles
Pu Pu - Kal Kally - Danh nhân - Giai thoại về Stefan Zweig  Stefan ZweigPu Pu - Kal Kally - Danh nhân - Giai thoại về Tillie Olsen  Tillie Olsen
Pu Pu - Kal Kally - Danh nhân - Giai thoại về Tolkien  TolkienPu Pu - Kal Kally - Danh nhân - Giai thoại về Theodor Mommsen  Theodor Mommsen
Pu Pu - Kal Kally - Danh nhân - Giai thoại về Thomas Hardy  Thomas HardyPu Pu - Kal Kally - Danh nhân - Giai thoại về Victor Hugo  Victor Hugo
Pu Pu - Kal Kally - Danh nhân - Giai thoại về Voltaire  VoltairePu Pu - Kal Kally - Danh nhân - Giai thoại về Walter Scott  Walter Scott
Pu Pu - Kal Kally - Danh nhân - Giai thoại về William Blake  William BlakePu Pu - Kal Kally - Danh nhân - Giai thoại về William Carlos Williams  William Carlos Williams
Pu Pu - Kal Kally - Danh nhân - Giai thoại về William Cowper  William CowperPu Pu - Kal Kally - Danh nhân - Giai thoại về William Faulkner  William Faulkner
Pu Pu - Kal Kally - Danh nhân - Giai thoại về William Shakespeare  William ShakespearePu Pu - Kal Kally - Danh nhân - Giai thoại về William Wordsworth  William Wordsworth
Pu Pu - Kal Kally - Danh nhân - Giai thoại về Yasmina Reza  Yasmina RezaPu Pu - Kal Kally - Danh nhân - Giai thoại về Yoram Kaniuk  Yoram Kaniuk

Ta mong ngươi hãy can đảm; linh hồn anh dũng có thể cải thiện cả tai ương.


I beg you take courage; the brave soul can mend even disaster.


Catherine II

 37 người thích      Thích

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | DMCA.com Protection Status

© 2011-2015 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.