Danh nhân về Văn học

Pu Pu - Kal Kally - Danh nhân - Giai thoại về A. A. Milne  A. A. MilnePu Pu - Kal Kally - Danh nhân - Giai thoại về Aesop  Aesop
Pu Pu - Kal Kally - Danh nhân - Giai thoại về Agatha Christie  Agatha ChristiePu Pu - Kal Kally - Danh nhân - Giai thoại về Albert Camus  Albert Camus
Pu Pu - Kal Kally - Danh nhân - Giai thoại về Aldous Huxley  Aldous HuxleyPu Pu - Kal Kally - Danh nhân - Giai thoại về Aleksandr Solzhenitsyn  Aleksandr Solzhenitsyn
Pu Pu - Kal Kally - Danh nhân - Giai thoại về Alexandre Dumas  Alexandre DumasPu Pu - Kal Kally - Danh nhân - Giai thoại về Alfred Tennyson  Alfred Tennyson
Pu Pu - Kal Kally - Danh nhân - Giai thoại về Allen Ginsberg  Allen GinsbergPu Pu - Kal Kally - Danh nhân - Giai thoại về Anatole France  Anatole France
Pu Pu - Kal Kally - Danh nhân - Giai thoại về Anna Akhmatova  Anna AkhmatovaPu Pu - Kal Kally - Danh nhân - Giai thoại về Arkady Gaidar  Arkady Gaidar
Pu Pu - Kal Kally - Danh nhân - Giai thoại về Balzac  BalzacPu Pu - Kal Kally - Danh nhân - Giai thoại về Bram Stoker  Bram Stoker
Pu Pu - Kal Kally - Danh nhân - Giai thoại về Colley Cibber  Colley CibberPu Pu - Kal Kally - Danh nhân - Giai thoại về Charles Bukowski  Charles Bukowski
Pu Pu - Kal Kally - Danh nhân - Giai thoại về Charles Dickens  Charles DickensPu Pu - Kal Kally - Danh nhân - Giai thoại về Christina Rossetti  Christina Rossetti
Pu Pu - Kal Kally - Danh nhân - Giai thoại về Dale Carnegie  Dale CarnegiePu Pu - Kal Kally - Danh nhân - Giai thoại về Denis Diderot  Denis Diderot
Pu Pu - Kal Kally - Danh nhân - Giai thoại về Denise Levertov  Denise LevertovPu Pu - Kal Kally - Danh nhân - Giai thoại về Dino Buzzati  Dino Buzzati
Pu Pu - Kal Kally - Danh nhân - Giai thoại về Dr Seuss  Dr SeussPu Pu - Kal Kally - Danh nhân - Giai thoại về Đỗ Mục  Đỗ Mục
Pu Pu - Kal Kally - Danh nhân - Giai thoại về Edmund Spenser  Edmund SpenserPu Pu - Kal Kally - Danh nhân - Giai thoại về Edward Bulwer-Lytton  Edward Bulwer-Lytton
Pu Pu - Kal Kally - Danh nhân - Giai thoại về Edward Young  Edward YoungPu Pu - Kal Kally - Danh nhân - Giai thoại về Elbert Hubbard  Elbert Hubbard
Pu Pu - Kal Kally - Danh nhân - Giai thoại về Elizabeth Barrett Browning  Elizabeth Barrett BrowningPu Pu - Kal Kally - Danh nhân - Giai thoại về Emile Zola  Emile Zola
Pu Pu - Kal Kally - Danh nhân - Giai thoại về Ernest Hemingway  Ernest HemingwayPu Pu - Kal Kally - Danh nhân - Giai thoại về Francis Quarles  Francis Quarles
Pu Pu - Kal Kally - Danh nhân - Giai thoại về Frank Herbert  Frank HerbertPu Pu - Kal Kally - Danh nhân - Giai thoại về Gabriel Garcia Marquez  Gabriel Garcia Marquez
Pu Pu - Kal Kally - Danh nhân - Giai thoại về George Bernard Shaw  George Bernard ShawPu Pu - Kal Kally - Danh nhân - Giai thoại về George Sand  George Sand
Pu Pu - Kal Kally - Danh nhân - Giai thoại về Gertrude Stein  Gertrude SteinPu Pu - Kal Kally - Danh nhân - Giai thoại về Guillaume Apollinaire  Guillaume Apollinaire
Pu Pu - Kal Kally - Danh nhân - Giai thoại về Hamvas Béla  Hamvas BélaPu Pu - Kal Kally - Danh nhân - Giai thoại về Hans Christian Andersen  Hans Christian Andersen
Pu Pu - Kal Kally - Danh nhân - Giai thoại về Hans Sachs  Hans SachsPu Pu - Kal Kally - Danh nhân - Giai thoại về Heinrich Heine  Heinrich Heine
Pu Pu - Kal Kally - Danh nhân - Giai thoại về Helen Keller  Helen KellerPu Pu - Kal Kally - Danh nhân - Giai thoại về Henry Brooks Adams  Henry Brooks Adams
Pu Pu - Kal Kally - Danh nhân - Giai thoại về Henry David Thoreau  Henry David ThoreauPu Pu - Kal Kally - Danh nhân - Giai thoại về Henry Wotton  Henry Wotton
Pu Pu - Kal Kally - Danh nhân - Giai thoại về Hermann Hesse  Hermann HessePu Pu - Kal Kally - Danh nhân - Giai thoại về Herta Müller  Herta Müller
Pu Pu - Kal Kally - Danh nhân - Giai thoại về Horace Walpole  Horace WalpolePu Pu - Kal Kally - Danh nhân - Giai thoại về Isabel Burton  Isabel Burton
Pu Pu - Kal Kally - Danh nhân - Giai thoại về Italo Calvino  Italo CalvinoPu Pu - Kal Kally - Danh nhân - Giai thoại về Jack London  Jack London
Pu Pu - Kal Kally - Danh nhân - Giai thoại về James Fenimore Cooper  James Fenimore CooperPu Pu - Kal Kally - Danh nhân - Giai thoại về James Joyce  James Joyce
Pu Pu - Kal Kally - Danh nhân - Giai thoại về James M. Barrie  James M. BarriePu Pu - Kal Kally - Danh nhân - Giai thoại về Jane Austen  Jane Austen
Pu Pu - Kal Kally - Danh nhân - Giai thoại về Johann Wolfgang von Goethe  Johann Wolfgang von GoethePu Pu - Kal Kally - Danh nhân - Giai thoại về Jorge Luis Borges  Jorge Luis Borges
Pu Pu - Kal Kally - Danh nhân - Giai thoại về La Fontaine  La FontainePu Pu - Kal Kally - Danh nhân - Giai thoại về Lâm Ngữ Đường  Lâm Ngữ Đường
Pu Pu - Kal Kally - Danh nhân - Giai thoại về Lewis Carroll  Lewis CarrollPu Pu - Kal Kally - Danh nhân - Giai thoại về Lord Byron  Lord Byron
Pu Pu - Kal Kally - Danh nhân - Giai thoại về Louisa May Alcott  Louisa May AlcottPu Pu - Kal Kally - Danh nhân - Giai thoại về Luigi Pirandello  Luigi Pirandello
Pu Pu - Kal Kally - Danh nhân - Giai thoại về Lưu Vũ Tích  Lưu Vũ TíchPu Pu - Kal Kally - Danh nhân - Giai thoại về Margaret Widdemer  Margaret Widdemer
Pu Pu - Kal Kally - Danh nhân - Giai thoại về Mark Twain  Mark TwainPu Pu - Kal Kally - Danh nhân - Giai thoại về Menander  Menander
Pu Pu - Kal Kally - Danh nhân - Giai thoại về Pam Brown  Pam BrownPu Pu - Kal Kally - Danh nhân - Giai thoại về Pierre Reverdy  Pierre Reverdy
Pu Pu - Kal Kally - Danh nhân - Giai thoại về Publilius Syrus  Publilius SyrusPu Pu - Kal Kally - Danh nhân - Giai thoại về Rainer Maria Rilke  Rainer Maria Rilke
Pu Pu - Kal Kally - Danh nhân - Giai thoại về Richard Francis Burton  Richard Francis BurtonPu Pu - Kal Kally - Danh nhân - Giai thoại về Robert A Heinlein  Robert A Heinlein
Pu Pu - Kal Kally - Danh nhân - Giai thoại về Robert Creeley  Robert CreeleyPu Pu - Kal Kally - Danh nhân - Giai thoại về Robert Lowell  Robert Lowell
Pu Pu - Kal Kally - Danh nhân - Giai thoại về Robert Southey  Robert SoutheyPu Pu - Kal Kally - Danh nhân - Giai thoại về Robertson Davies  Robertson Davies
Pu Pu - Kal Kally - Danh nhân - Giai thoại về Samuel Beckett  Samuel BeckettPu Pu - Kal Kally - Danh nhân - Giai thoại về Samuel Johnson  Samuel Johnson
Pu Pu - Kal Kally - Danh nhân - Giai thoại về Sinclair Lewis  Sinclair LewisPu Pu - Kal Kally - Danh nhân - Giai thoại về Stefan Zweig  Stefan Zweig
Pu Pu - Kal Kally - Danh nhân - Giai thoại về Tillie Olsen  Tillie OlsenPu Pu - Kal Kally - Danh nhân - Giai thoại về Tolkien  Tolkien
Pu Pu - Kal Kally - Danh nhân - Giai thoại về Theodor Mommsen  Theodor MommsenPu Pu - Kal Kally - Danh nhân - Giai thoại về Thomas Hardy  Thomas Hardy
Pu Pu - Kal Kally - Danh nhân - Giai thoại về Victor Hugo  Victor HugoPu Pu - Kal Kally - Danh nhân - Giai thoại về Voltaire  Voltaire
Pu Pu - Kal Kally - Danh nhân - Giai thoại về Walter Scott  Walter ScottPu Pu - Kal Kally - Danh nhân - Giai thoại về William Blake  William Blake
Pu Pu - Kal Kally - Danh nhân - Giai thoại về William Carlos Williams  William Carlos WilliamsPu Pu - Kal Kally - Danh nhân - Giai thoại về William Cowper  William Cowper
Pu Pu - Kal Kally - Danh nhân - Giai thoại về William Faulkner  William FaulknerPu Pu - Kal Kally - Danh nhân - Giai thoại về William Shakespeare  William Shakespeare
Pu Pu - Kal Kally - Danh nhân - Giai thoại về William Wordsworth  William WordsworthPu Pu - Kal Kally - Danh nhân - Giai thoại về Yasmina Reza  Yasmina Reza
Pu Pu - Kal Kally - Danh nhân - Giai thoại về Yoram Kaniuk  Yoram Kaniuk

Trước khi số đông con người tràn đầy tinh thần trách nhiệm đối với lợi ích của người khác, công bằng xã hội sẽ chẳng bao giờ đạt được.


Until the great mass of the people shall be filled with the sense of responsibility for each other's welfare, social justice can never be attained.


Helen Keller

 118 người thích      Thích

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | DMCA.com Protection Status

© 2011-2015 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.