A  -  B  -  C  -  D  -  Đ  -  E  -  G  -  H  -  I  -  K  -  L  -  M  -  N  -  O  -  P  -  Q  -  R  -  S  -  T  -  U  -  V  -  X  -  Y

Danh ngôn hay về Sáng tạo


Sự đơn điệu và cô độc của một cuộc sống yên lặng kích thích trí sáng tạo.

The monotony and solitude of a quiet life stimulates the creative mind.

Albert Einstein        1454 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Danh ngôn về tuổi trẻ, danh ngôn về tài năng, danh ngôn về sáng tạo, danh ngôn về tuổi tác, danh ngôn Sophia Loren

Có dòng suối của tuổi trẻ: nó ở trong tâm trí bạn, tài năng của bạn, sự sáng tạo bạn mang đến cho đời và cuộc sống của những người bạn yêu. Khi bạn học được cách lấy nước từ nguồn này, bạn sẽ thực sự đánh bại tuổi tác.

There is a fountain of youth: it is your mind, your talents, the creativity you bring to your life and the lives of people you love. When you learn to tap this source, you will truly have defeated age.

Sophia Loren        386 người thích    thích danh ngôn Thích

Thích danh ngôn

 

 

Chọn con đường đối lập với lối mòn và bạn gần như sẽ luôn làm tốt.

Take the course opposite to custom and you will almost always do well.

Jean Jacques Rousseau        282 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Không có văn hóa và thứ tự do tương đối nó gợi lên, xã hội ngay cả khi hoàn hảo cũng chỉ là rừng rậm. Vì vậy mọi sáng tạo đích thực đều là món quà gửi tới tương lai.

Without culture, and the relative freedom it implies, society, even when perfect, is but a jungle. This is why any authentic creation is a gift to the future.

Albert Camus        249 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Người ta không lười biếng chỉ vì người ta chăm chú. Có lao động vô hình và lao động hữu hình. Suy tưởng là cần cù, nghỉ ngợi là thực hiện. Khoanh tay vẫn là làm việc và siết chặt tay vẫn là hành động. Đôi mắt ngước lên Thiên đường là sáng tạo.

One is not idle because one is absorbed. There is both visible and invisible labor. To contemplate is to toil, to think is to do. The crossed arms work, the clasped hands act. The eyes upturned to Heaven are an act of creation.

Victor Hugo        227 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Sự sáng tạo đòi hỏi phải có can đảm để buông tay khỏi những điều chắc chắn.

Creativity requires the courage to let go of certainties.

Erich Fromm        171 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Sáng tạo chỉ là việc kết nối các vấn đề. Khi bạn hỏi những người giàu tính sáng tạo về cách họ làm điều gì đó, họ cảm thấy hơi gượng gập bởi họ thực sự không làm gì, họ chỉ thấy một số việc. Mọi thứ sẽ trở nên rõ ràng hơn theo thời gian. Đó là bởi vì họ có thể kết nối những kinh nghiệm mình có và tổng hợp thành những thứ mới. Và lý do khiến họ có thể làm điều đó là họ có nhiều kinh nghiệm hơn hoặc họ đã suy nghĩ nhiều về kinh nghiệm của mình hơn người khác.

Creativity is just connecting things. When you ask creative people how they did something, they feel a little guilty because they didn’t really do it, they just saw something. It seemed obvious to them after a while. That’s because they were able to connect experiences they’ve had and synthesize new things. And the reason they were able to do that was that they’ve had more experiences or they have thought more about their experiences than other people.

Steve Jobs        162 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Cái chết thực sự là lời chúc phúc lớn lao dành cho nhân loại, không có nó không thể có sự tiến bộ. Những người bất tử sẽ không chỉ ngăn trở và làm thối chí người trẻ tuổi, họ còn thiếu đi sự kích thích cần thiết để sáng tạo.

Death is really a great blessing for humanity, without it there could be no real progress. People who lived for ever would not only hamper and discourage the young, but they would themselves lack sufficient stimulus to be creative.

Alfred Adler        160 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Hầu hết mọi người chết trước khi thực sự được sinh thành. Sự sáng tạo có nghĩa là được sinh thành trước khi chết.

Most people die before they are fully born. Creativeness means to be born before one dies.

Erich Fromm        150 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Nếu bạn được đưa giấy có dòng kẻ, hãy viết bằng mặt còn lại.

If they give you lined paper, write the other way.

William Carlos Williams        126 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

 

Khả năng thấy bối rối trước sự vật sự việc là tiền đề cho mọi sáng tạo, dù là nghệ thuật hay khoa học.

The capacity to be puzzled is the premise of all creation, be it in art or in science.

Erich Fromm        106 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Sáng tạo là suy nghĩ một cách hiệu quả hơn.

Creativity is to think more efficiently.

Pierre Reverdy        101 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Khi con người muốn làm cái máy có thể đi, anh ta tạo ra bánh xe, chẳng có gì giống như một cái chân. Và như vậy, anh ta đã theo chủ nghĩa siêu thực mà không biết điều đó.

When man wanted to make a machine that would walk he created the wheel, which does not resemble a leg. In doing this, he was practicing surrealism without knowing it.

Guillaume Apollinaire        85 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Giá trị của sáng tạo không phải là sự mới mẻ; đó là sự thành thật.

The merit of originality is not novelty; it is sincerity.

Thomas Carlyle        65 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Sáng tạo là cho phép chính mình phạm sai lầm. Nghệ thuật là biết được sai lầm nào nên giữ lại.

Creativity is allowing yourself to make mistakes. Art is knowing which ones to keep.

Scott Adams        61 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Để sống một cuộc đời sáng tạo, chúng ta phải để mất nỗi sợ hãi sẽ làm sai.

To live a creative life, we must lose our fear of being wrong.

Khuyết danh        53 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Trí tưởng tượng không trở nên lớn lao cho tới khi con người, với lòng can đảm và sức mạnh, sử dụng nó để sáng tạo.

Imagination does not become great until human beings, given the courage and the strength, use it to create.

Maria Montessori        42 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Bất cứ ai yêu thích âm nhạc hơn tiếng ồn, niềm vui hơn lạc thú, tâm hồn hơn vàng bạc, công việc sáng tạo hơn chuyện kinh doanh, đam mê hơn trò khờ dại, không tìm thấy mái nhà trong thế giới tầm thường của chúng ta.

Whoever wants music instead of noise, joy instead of pleasure, soul instead of gold, creative work instead of business, passion instead of foolery, finds no home in this trivial world of ours.

Hermann Hesse        40 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Sáng tạo là khả năng nhìn ra những mối liên quan ở nơi tưởng chừng không có.

Creativity is the ability to see relationships where none exist.

Thomas Disch        33 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Sung sướng không phải ở chỗ hưởng thụ mà chính là ở chỗ sáng tạo.

Tố Hữu        30 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Công việc sáng tạo là loại lao động tuyệt vời, cực kỳ nặng nề, và vô cùng sung sướng.

Khuyết danh        28 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Đống bừa bãi sáng tạo vẫn tốt hơn sự gọn gàng nhàn rỗi.

A creative mess is better than idle tidiness.

Michael J. Fox        27 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Khi bạn đau khổ, sức sáng tạo của bạn là lớn nhất - bạn phải đổ tất cả năng lượng của mình vào thứ khác để không nghĩ tới nỗi đau. Sự thỏa mãn là kẻ sát nhân đối với sáng tạo, nhưng đừng lo - tôi rất có khả năng khiến mình bất mãn.

When you're heartbroken, you're at your most creative - you have to channel all your energies into something else to not think about it. Contentment is a creativity killer, but don't worry - I'm very capable of making myself discontented.

Florence Welch        27 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Không có sáng tạo, không thể có niềm vui thật sự, không có sự sáng tạo nào lại gắn liền với sợ hãi, với đau khổ, với lương tâm cắn rứt và với nỗi xấu hổ ngượng ngùng.

Khuyết danh        22 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Trường học làm cùn tư duy, phá hủy tiềm năng về sự sáng tạo thực sự.

Classes will dull your mind, destroy the potential for authentic creativity.

John Forbes Nash        15 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

 

Đừng chỉ luôn mù quáng theo hướng dẫn và các chỉ dẫn từng ước; bạn luôn có thể phát hiện ra điều gì đó thú vị.

Don't always blindly follow guidance and step-by-step instructions; you might run into something interesting.

Georg Cantor        11 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Tôi có thể thấy có mối quan hệ giữa không suy nghĩ theo lối thông thường và tư duy sáng tạo. Tôi hẳn đã không thể có các ý tưởng khoa học tốt nếu tôi suy nghĩ nhiều hơn theo lối thông thường.

I can see there's a connection between not following normal thinking and doing creative thinking. I wouldn't have had good scientific ideas if I had thought more normally.

John Forbes Nash        7 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | Liên hệ | DMCA.com Protection Status

© 2011-2015 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.