A  -  B  -  C  -  D  -  Đ  -  G  -  H  -  I  -  K  -  L  -  M  -  N  -  O  -  P  -  Q  -  R  -  S  -  T  -  U  -  V  -  X  -  Y

Danh ngôn hay về Giới hạn


Khi chúng ta chấp nhận giới hạn của mình, chúng ta đã vượt qua nó.

Once we accept our limits, we go beyond them.

Albert Einstein        180 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Cái gì cũng có giới hạn - quặng sắt không thể giáo dục được thành vàng.

Everything has its limit - iron ore cannot be educated into gold.

Mark Twain        107 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Giới hạn duy nhất cho những triển vọng của ngày mai là những cái 'nhưng' bạn sử dụng hôm nay.

The only limits to the possibilities in your life tomorrow are the buts you use today.

Les Brown        92 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Sự phong phú tuyệt diệu của trải nghiệm sẽ mất đi đôi chút phần thưởng niềm vui nếu không có giới hạn để vượt qua. Thời khắc lên tới đỉnh núi sẽ chẳng tuyệt vời được bằng một nửa nếu không phải đi qua những thung lũng tối tăm.

The marvelous richness of human experience would lose something of rewarding joy if there were no limitations to overcome. The hilltop hour would not be half so wonderful if there were no dark valleys to traverse.

Helen Keller        76 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Hãy đi xa tới hết tầm mắt của mình; khi bạn tới đó, bạn sẽ nhìn được xa hơn nữa.

Go as far as you can see; when you get there you'll be able to see farther.

Thomas Carlyle        72 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Hãy luôn đi xa quá mức, bởi đó là nơi bạn sẽ tìm thấy sự thật.

Always go too far, because that's where you'll find the truth.

Albert Camus        49 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Trừ phi một người đảm nhận nhiều hơn những gì mình có thể làm, anh ta sẽ không bao giờ làm được tất cả những gì mình có thể.

Unless a man undertakes more than he possibly can do, he will never do all he can do.

Henry Drummond        48 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Để hiểu rõ một thứ, hãy hiểu những giới hạn của nó; Chỉ khi bị dồn quá sức chịu đựng, nó mới bộc lộ bản chất thực sự.

To know a thing well, know it's limits; Only when pushed beyond it's tolerance will it's true nature be seen.

Frank Herbert        48 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Cuộc sống không có giới hạn, chỉ trừ những giới hạn do chính bạn tạo ra.

Life has no limitations, except the ones you make.

Les Brown        47 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Chúng ta không thể làm tất cả, và có vài người không làm gì cả. Chuyện chỉ có vậy.

We can’t all and some of us don’t. That’s all there is to it.

A. A. Milne        42 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

 

Người đủ sáng suốt để thừa nhận giới hạn của mình tiến gần nhất tới sự hoàn hảo.

The man with insight enough to admit his limitations comes nearest to perfection.

Johann Wolfgang von Goethe        22 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Có thể bạn sống trong một thế giới không hoàn hảo, nhưng biên giới không khép kín và những cánh cửa không phải tất cả đều đóng chặt.

You may live in an imperfect world but the frontiers are not closed and the doors are not all shut.

Maxwell Maltz        21 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Nhà doanh nhân thực thụ không có kẻ thù. Một khi anh ta hiểu được điều này, bầu trời là giới hạn.

A real businessman or entrepreneur has no enemies. Once he understand this, the sky’s the limit.

Jack Ma        18 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Những trí tuệ giới hạn chỉ nhận ra giới hạn ở người khác.

Limited minds can recognize limitations only in others.

Jack London        16 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Chúng ta cứ mãi đi lòng vòng, bị những lo lắng bất an giới hạn tới mức ta không còn phân biệt được giữa đúng và sai, giữa ý định bất chợt của kẻ cướp và lý tưởng trong sáng nhất.

We walk in circles, so limited by our own anxieties that we can no longer distinguish between true and false, between the gangster's whim and the purest ideal.

Ingrid Bergman        13 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Cách duy nhất để tìm ra giới hạn của những điều có thể là vượt qua chúng để tiến vào những điều không thể.

The only way to discover the limits of the possible is to go beyond them into the impossible.

Arthur C. Clarke        10 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Đừng giới hạn đứa trẻ trong hiểu biết của bản thân bạn, bởi nó được sinh ra vào thời gian khác bạn.

Don’t limit a child to your own learning, for she was born in another time.

Rabindranath Tagore        9 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Đừng tưởng tượng ra các giới hạn; hãy quyết định điều gì là đúng và đáng mong muốn trước khi quyết định điều gì là khả thi.

Imagine no limitations; decide what's right and desirable before you decide what's possible.

Brian Tracy        7 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Tôi không muốn bị ngăn cản bởi giới hạn của bản thân.

I just don't want to be hampered by my own limitations.

Barbra Streisand        5 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Hãy biến cuộc đời của bạn thành tác phẩm bậc thầy; đừng tưởng tượng ra bất kỳ giới hạn nào cho điều bạn có thể trở thành, có thể có, hay có thể làm.

Make your life a masterpiece; imagine no limitations on what you can be, have or do.

Brian Tracy        5 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Hãy giới hạn của bản thân, nhưng đừng bao giờ ngừng tìm cách vượt qua chúng.

Knows your limits, but never stop trying to exceed them.

Khuyết danh        5 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Thật dễ để tin rằng cuộc đời dài lâu và tài năng của một người rộng lớn mênh mông - rất dễ vào lúc bắt đầu. Nhưng những giới hạn của cuộc đời dần trở nên rõ rệt; người ta thấy rõ những thành tựu lớn lao hiếm khi được tựu thành.

It is easy to believe that life is long and one's gifts are vast - easy at the beginning, that is. But the limits of life grow more evident; it becomes clear that great work can be done rarely, if at all.

Alfred Adler        4 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Con người chỉ bị giới hạn bởi suy nghĩ mà mình lựa chọn.

A person is limited only by the thought that he chooses.

James Allen        3 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Những giới hạn duy nhất của ta là những giới hạn mà ta dựng lên trong tâm trí mình.

Our only limitations are those we set up in our own minds.

Napoleon Hill        2 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Trí tuệ không có giới hạn, trừ những giới hạn do ta chấp nhận.

There are no limitations to the mind except those we acknowledge.

Napoleon Hill        1 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

 

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | Liên hệ | DMCA.com Protection Status

© 2011-2015 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.