A  -  B  -  C  -  D  -  Đ  -  G  -  H  -  I  -  K  -  L  -  M  -  N  -  O  -  P  -  Q  -  R  -  S  -  T  -  U  -  V  -  X  -  Y

Danh ngôn hay về Lương tâm


Đừng làm gì trái với lương tâm, ngay cả khi chính quyền yêu cầu bạn.

Never do anything against conscience even if the state demands it.

Albert Einstein        664 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Danh ngôn về Lương tâm, những câu nói hay về Lương tâm, danh ngôn về Lời nói, những câu nói hay về Lời nói

Bạn không chỉ phải chịu trách nhiệm với những gì mình nói, mà cả những gì mình không nói.

You are not only responsible for what you say, but also for what you do not say.

Martin Luther        227 người thích    thích danh ngôn Thích

Thích danh ngôn

 

 

Chỉ có hai thứ đáng theo đuổi, nhạc hay và lương tâm trong sạch.

There are only two things worth aiming for, good music and a clean conscience.

Paul Hindemith        182 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Lương tâm là tiếng nói của linh hồn; Dục vọng là tiếng nói của cơ thể.

Conscience is the voice of the soul; the passions are the voice of the body.

Jean Jacques Rousseau        162 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Bất kì người nào cũng có lỗi vì đã không làm những điều tốt.

Every man is guilty of all the good he didn't do.

Voltaire        160 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Danh ngôn về lương tâm, danh ngôn về bí mật, danh ngôn về sự an toàn,  danh ngôn Voltaire

Con đường an toàn nhất là không làm gì trái với lương tâm. Với bí mật này, chúng ta có thể hưởng thụ cuộc sống và không sợ chết.

The safest course is to do nothing against one's conscience. With this secret, we can enjoy life and have no fear from death.

Voltaire        155 người thích    thích danh ngôn Thích

Thích danh ngôn

 

 

Tôi tự do, cho dù xung quanh tôi là những luật lệ gì. Nếu tôi thấy chúng có thể chấp nhận được, tôi chấp nhận chúng; nếu tôi thấy chúng quá khó chịu, tôi phá vỡ chúng. Tôi tự do bởi tôi biết bản thân tôi chịu trách nhiệm trước lương tri mình vì mọi điều tôi làm.

I am free, no matter what rules surround me. If I find them tolerable, I tolerate them; if I find them too obnoxious, I break them. I am free because I know that I alone am morally responsible for everything I do.

Robert A Heinlein        155 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Bạn tốt, sách hay và lương tâm ngái ngủ: đó là cuộc sống lí tưởng.

Good friends, good books and a sleepy conscience: this is the ideal life.

Mark Twain        132 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Lương tâm là la bàn của con người.

Conscience is a man's compass.

Vincent Van Gogh        101 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Hạnh phúc của một người là kết quả nỗ lực của chính anh ta, một khi anh ta đã biết nguyên liệu cần thiết của hạnh phúc chỉ là một ít can đảm, sự tự chối bỏ ở mức độ nhất định, tình yêu công việc, và trên hết, một lương tâm trong sạch.

One is happy as a result of one's own efforts once one knows the necessary ingredients of happiness simple tastes, a certain degree of courage, self denial to a point, love of work, and above all, a clear conscience.

George Sand        101 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

 

Với lương tâm, quy luật của số đông không có tác dụng.

In matters of conscience, the law of the majority has no place.

Mahatma Gandhi        96 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Thế giới là mưu đồ triền miên chống lại kẻ can trường. Đó là cuộc vật lộn từ xa xưa: một bên là tiếng gào thét của đám đông, và bên kia là tiếng của lương tâm bạn.

The world is in a constant conspiracy against the brave. It's the age-old struggle: the roar of the crowd on the one side, and the voice of your conscience on the other.

Douglas MacArthur        93 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Tôi yêu những người có thể mỉm cười trong gian khó, có thể tìm được sức mạnh từ đau thương, và trở nên can đảm nhờ suy ngẫm. Những điều này có thể làm chùn bước một tinh thần yếu đuối, nhưng những người có trái tim kiên cường và hành động không trái với lương tâm sẽ theo đuổi các nguyên tắc của mình tới chết.

I love those who can smile in trouble, who can gather strength from distress, and grow brave by reflection. 'Tis the business of little minds to shrink, but they whose heart is firm, and whose conscience approves their conduct, will pursue their principles unto death.

Leonardo da Vinci        90 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Đừng đợi sự phán xét cuối cùng. Ngày nào nó cũng đến.

Do not wait for the last judgment. It comes every day.

Albert Camus        88 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Nhờ ơn Chúa mà ở đất nước chúng ta, ta có ba thứ quý giá không tả nổi: tự do ngôn luận, tự do lương tri, và sự khôn ngoan để không bao giờ dùng đến cả hai.

It is by the goodness of God that in our country we have those three unspeakably precious things: freedom of speech, freedom of conscience, and the prudence never to practice either of them.

Mark Twain        84 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Giọng con người không bao giờ đi được xa như giọng nói nhỏ bé của lương tri.

The human voice can never reach the distance that is covered by the still small voice of conscience.

Mahatma Gandhi        79 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Sống thật dễ khi nhắm mắt.

Living is Easy with Eyes Closed.

John Lennon        78 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Lương tâm tội lỗi cần thú tội. Một tác phẩm nghệ thuật chính là một lời thú tội.

A guilty conscience needs to confess. A work of art is a confession.

Albert Camus        77 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Có tòa án còn cao hơn tòa án công lý, và đó là tòa án của lương tâm. Nó thay thế cho mọi tòa án khác.

There is a higher court than courts of justice and that is the court of conscience. It supercedes all other courts.

Mahatma Gandhi        77 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Ý thức là khi bạn nhận thức được điều gì đó, và lương tâm là khi bạn ước giá mà mình không nhận ra.

Conscious is when you are aware of something, and conscience is when you wish you weren't.

Khuyết danh        74 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Lương tâm là người mẹ kế chẳng bao giờ ngừng tới thăm ta.

Conscience is a mother-in-law whose visit never ends.

Henry Louis Mencken        73 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Lương tâm là giọng nói bên trong cảnh báo chúng ta rằng có thể có ai đó đang nhìn đấy.

Conscience is the inner voice that warns us somebody may be looking.

Henry Louis Mencken        69 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Lương tâm của chúng ta không phải là vật chứa của chân lý vĩnh cửu. Nó phát triển cùng với đời sống xã hội của chúng ta, và điều kiện xã hội thay đổi cũng dẫn tới sự thay đổi triệt để về lương tâm.

Our conscience is not the vessel of eternal verities. It grows with our social life, and a new social condition means a radical change in conscience.

Walter Lippmann        68 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Khi nào lương tâm của chúng ta sẽ trở nên dịu dàng đến mức chúng ta sẽ hành động để ngăn những nỗi đau khổ của con người thay vì báo thù cho nó?

When will our consciences grow so tender that we will act to prevent human misery rather than avenge it?

Eleanor Roosevelt        65 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Một lương tâm tội lỗi không bao giờ cảm thấy yên tâm.

A guilty conscience never feels secure.

Publilius Syrus        65 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

 

Không gì được phân phối công bằng hơn lương tri: không ai nghĩ mình cần nhiền hơn những gì mình đã sẵn có.

Nothing is more fairly distributed than common sense: no one thinks he needs more of it than he already has.

Rene Descartes        63 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Công lý là thứ nhất thời và cuối cùng cũng sẽ đi đến kết thúc; nhưng lương tâm là vĩnh cửu và sẽ không bao giờ lụi tàn.

Justice is a temporary thing that must at last come to an end; but the conscience is eternal and will never die.

Martin Luther        59 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Lương tâm là điều đau đớn khi mọi thứ khác đều có vẻ tốt đẹp.

Conscience is what hurts when everything else feels so good.

Khuyết danh        55 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Hết mình vì cái thiện - sự cống hiến theo tiếng gọi của lương tâm hơn là vì những ràng buộc từ bên ngoài - vừa là thuốc giải độc cho nỗi đau, vừa là nguồn hạnh phúc lớn lao.

Dedication to goodness-dedication in response to an inner moral mandate rather than external restraint-was both the antidote to the pain and the source of great happiness.

Sylvia Boorstein        52 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Tự do lương tâm gây ra nhiều nguy hiểm hơn chính quyền và sự chuyên quyền.

Freedom of conscience entails more dangers than authority and despotism.

Michel Foucault        52 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Công lý là lương tâm, không phải lương tâm cá nhân mà là lương tâm của toàn bộ nhân loại. Những ai nhận thức rõ ràng giọng nói của lương tâm chính mình thường cũng nhận ra giọng nói của công lý.

Justice is conscience, not a personal conscience but the conscience of the whole of humanity. Those who clearly recognize the voice of their own conscience usually recognize also the voice of justice.

Aleksandr Solzhenitsyn        51 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Lương tâm của mỗi người là lời nguyền rủa anh ta phải nhận từ các vị thần linh để đạt được quyền mơ ước.

A man's moral conscience is the curse he had to accept from the gods in order to gain from them the right to dream.

William Faulkner        48 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Lương tri là Chúa trong mỗi con người.

Conscience is God present in man.

Victor Hugo        46 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Một trái tim không có lương tâm, không còn linh hồn thì không khác gì một cỗ máy. Nó không biết phân biệt tốt xấu, thiện ác.

Khuyết danh        41 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Chẳng tội lỗi nào bị lãng quên chừng nào lương tâm còn biết đến nó.

No guilt is forgotten so long as the conscience still knows of it.

Stefan Zweig        25 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Làm sao bạn có thể cười khi mẹ mình đói? Làm sao bạn có thể cười khi lí do để cười là sai trái?

How can you laugh when your mother's hungry? How can you smile when the reasons for smiling are wrong?

Jethro Tull        25 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Có lương tri mà không có giáo dục tốt cả ngàn lần hơn là có giáo dục mà không có lương tri.

It is a thousand times better to have common sense without education than to have education without common sense.

Robert G. Ingersoll        21 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Danh nhân - Danh ngôn Khuyết danh - Bạn đã bao giờ tự hỏi điều gì đau đớn hơn: cất lời và ước giá bạn

Bạn đã bao giờ tự hỏi điều gì đau đớn hơn: cất lời và ước giá bạn không làm vậy, hay không cất lời, và ước giá mà mình đã lên tiếng?

Have you ever wondered which hurts the most: saying something and wishing you had not, or saying nothing, and wishing you had?

Khuyết danh        20 người thích    thích danh ngôn Thích

Thích danh ngôn

 

 

Người nhận thấy trên đường đời mình đã làm nhiều điều sai trái thường kinh sợ bật dậy mỗi đêm, giống như đứa trẻ gặp ác mộng, và cuộc đời anh ta đầy sợ bóng sợ gió; nhưng người lương tâm trong sạch tràn đầy vui vẻ và sự an nhàn tuổi già.

The man who finds that in the course of his life he has done a lot of wrong often wakes up at night in terror, like a child with a nightmare, and his life is full of foreboding: but the man who is conscious of no wrongdoing is filled with cheerfulness and with the comfort of old age.

Plato        19 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Hãy sống sao để lương tâm yên lặng.

Live so as to have a quiet conscience.

Richard L Evans        17 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

 

Không có lương tâm thì tất cả mọi thứ sẽ thất bại.

양심적이지 못하면 모든 것이 실패한다.

Danh ngôn tiếng Hàn        12 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Lương tâm tội lỗi không cần người lên án.

A guilty conscience needs no accuser.

Khuyết danh        12 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Hãy giữ một trái tim kiên cường, một lương tâm trong sạch, và đừng bao giờ tuyệt vọng.

A stout heart, a clear conscience, and never despair.

John Quincy Adams        10 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Không nhân chứng nào kinh khủng hơn, và không kẻ lên án nào hùng mạnh hơn lương tâm bên trong ta.

There is no witness so terrible and no accuser so powerful as conscience which dwells within us.

Sophocles        10 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Chúng ta có thể chạy trốn khỏi nơi ta đang ở, nhưng không thể chạy trốn khỏi bản thân mình.

We can run away from where we are, but not from what we are.

Richard L Evans        9 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Mỗi chúng ta, khi đối diện với người khác, đều khoác lên chút phẩm tiết nào đó, nhưng chúng ta biết quá rõ tất cả những điều không thể thú nhận diễn ra trong tim.

Each of us, face to face with other men, is clothed with some sort of dignity, but we know only too well all the unspeakable things that go on in the heart.

Luigi Pirandello        8 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Hạnh phúc là tự thấy ở mình một linh hồn trong sạch.

Khuyết danh        8 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Lương tri là đặc điểm riêng của nhân loại.

Common sense is the genius of humanity.

Johann Wolfgang von Goethe        8 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Vết bẩn trong tâm trí không bao giờ có thể được nước rửa trôi hay được dòng chảy thời gian xóa nhòa.

A mental stain can neither be blotted out by the passage of time nor washed away by any waters.

Marcus Tullius Cicero        7 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Vấn tâm không có điều gì đáng thẹn, thì còn lo gì, sợ gì.

Luận Ngữ        7 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Nếu bạn sắp đánh mất linh hồn và bạn biết điều đó, thì bạn vẫn còn phần hồn để mất.

If you're losing your soul and you know it, then you've still got a soul left to lose.

Charles Bukowski        7 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Nếu bạn khinh khỉnh tự nhốt mình trong tòa tháp ngà và khăng khăng cho rằng lương tâm của mình là chuyện của mình và mình thỏa mãn với sự tán đồng của nó, thì đó là bởi vì bạn biết tất cả mọi người đang chỉ trích, lên án, hay cười nhạo bạn.

If you shut yourself up disdainfully in your ivory tower and insist that you have your own conscience and are satisfied with its approval, it is because you know that everybody is criticizing you, condemning you, or laughing at you.

Luigi Pirandello        6 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Trắng đen khác một cái nhìn
Đời hư hay thực tâm mình sáng soi.

Đăng Học        6 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Mỗi chúng ta phải tìm thấy cho bản thân điều gì được cho phép, điều gì bị cấm đoán... cấm đoán đối với mình. Một người có thể chẳng bao giờ vi phạm một điều luật nào, và vẫn là một thằng khốn.

Each of us has to find out for himself what is permitted and what is forbidden... forbidden for him. It's possible for one never to transgress a single law and still be a bastard. And vice versa.

Hermann Hesse        5 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Làm việc gì xấu bạn không thể trốn đi đâu được. Dầu không ai thấy bạn đi nữa, bạn cũng tự thấy mình. Có trốn hố sâu bạn cũng thấy mình ở đó. Không có cách nào trốn thoát nghiệp đã tạo. Cũng vậy, tại sao bạn không thấy được sự trong sạch của mình? Bạn thấy tất cả - an tịnh, giao động, giải thoát, trói buộc - Bạn tự thấy tất cả.

When you do something bad, there is nowhere you can go to hide. Even if others don’t see you, you must see yourself. Even if you go into a deep hole, you'll still find yourself there. There's no way you can commit bad actions and get away with it. In the sane way, why shouldn't you see your own purity? You see it all- the peace, the agitation, the liberation, the peace, the bondage we see all these for yourself.

Ajahn Chah        3 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Lương tri thấy được lúc độc tri,
Ngoài biết ấy ra há biết gì?
Ai mà chẳng có lương tri sẵn?
Hồ dễ mấy ai biết lương tri?

良知就是獨知時,
此知之外更無知;
人人都有良知在,
知得良知卻是誰?

Lương tri tựu thị độc tri thì,
Thử tri chi ngoại cánh vô tri.
Nhân nhân đô hữu lương tri tại,
Tri đắc lương tri khước thị thùy.

Vương Dương Minh        2 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Vì không nhìn thấy chính mình nên người ta làm mọi điều sai lầm. Họ không nhìn vào chính tâm mình. Khi sắp làm điều gì sai quấy, họ nhìn trước, ngó sau xem thử có ai nhìn thấy không: Mẹ mình thấy không? Chồng mình thấy không? Vợ mình thấy không? Con mình thấy không? Nếu không ai thấy, họ vội làm ngay. Đó là họ tự nhục mạ chính mình. Có một điều họ quên mất là chính họ cũng đang nhìn thấy họ đấy!

Because people don’t see themselves, they can commit all sorts of bad deeds. They don’t look at their own minds. When people are going to do something bad, they have to look around first to see if anyone is looking: "Will my mother seem?" "Will my husband see me?" "Will my children see me?" "Will my wife see me? If there's no one watching, then they go right ahead and do it. This is insulting themselves. They say no one is watching, so they quickly finish their bad deed before anyone will see. And what about themselves? Aren't they a "somebody" watching?

Ajahn Chah        2 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Có một thứ không tuân theo nguyên tắc đa số, đó là lương tâm của con người.

The one thing that doesn't abide by majority rule is a person's conscience.

Harper Lee        1 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Người ta nói về kẻ phản bội đất nước, bạn bè, người yêu. Đầu tiên phải có kết nối đạo đức trước. Tất cả những gì mà người ta có thể phản bộ là lương tâm của chính mình.

They talk of a man betraying his country, his friends, his sweetheart. There must be a moral bond first. All a man can betray is his conscience.

Joseph Conrad        0 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Người ta sống với vô số chuyện xấu đè nặng lên lương tâm, và đôi chút thiện ý trong trái tim.

One lives with so many bad deeds on one's conscience and some good intentions in one's heart.

John Dewey        0 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Lương tâm là tòa án công bằng nhất của mỗi người, bạn dối người khác được nhưng không bao giờ dối nổi lương tâm mình.

良心是每一个人最公正的审判官,你骗得了别人,却永远骗不了你自己的良心。

Phật học Trung Hoa        0 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | Liên hệ | DMCA.com Protection Status

© 2011-2015 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.