Lời hay ý đẹp

Ai cũng phải mơ. Chúng ta mơ để trao cho bản thân hy vọng. Để ngừng mơ - ừm, điều đó giống như nói bạn không bao giờ có thể thay đổi số phận. Không phải vậy sao?


Everyone must dream. We dream to give ourselves hope. To stop dreaming - well, that’s like saying you can never change your fate. Isn’t that true?


Amy Tan

 19 người thích      Thích
A - B - C - D - Đ - E - G - H - I - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - X - Y

Danh ngôn vần a


Danh ngôn theo vần

A

B

C

D

Đ

G

H

I

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

X

Y


Danh ngôn mới

Không gì an toàn vững chắc đến mức tiền bạc không thể cướp đi.

Nothing is so strongly fortified that it cannot be taken by money.

Marcus Tullius Cicero   | Chủ đề: Tiền bạc, An toàn

 17 người thích      Thích

~*~

Người đi xa nhất thường là người dám làm và mạo hiểm. Con thuyền chỉ muốn an toàn không bao giờ rời được xa bờ.

The man who goes farthest is generally the one who is willing to do and dare. The sure-thing boat never gets far from shore.

Dale Carnegie   | Chủ đề: Mạo hiểm, An toàn

 32 người thích      Thích

~*~

Có ý niệm kiêu ngạo trong lòng thì phải diệt ngay, chớ để nó lớn lên; không nên buông thả lòng ham muốn; không nên thỏa mãn về chí hướng; không nên vui vẻ đến tột độ.

敖不可長,欲不可從,志不可滿,樂不可極。
Ngạo bất khả trưởng, dục bất khả tòng, chí bất khả mãn, nhạc bất khả cực.

Lễ Ký   | Chủ đề: Tu thân, dưỡng tính, Danh ngôn Hán học, An phận, Kiêu căng

 47 người thích      Thích

~*~

Nếu không phải của mình, đừng cưỡng cầu làm gì, cưỡng cầu chỉ biết mất đi những thứ vốn dĩ có thể đạt được.

Ân không sao cả - Bò Cạp Ôn Nhu   | Chủ đề: An phận, Ngôn tình, Nhân sinh

 88 người thích      Thích

~*~

Thật khốn khổ cho một đất nước không có anh hùng, nhưng còn khốn khổ hơn cho một đất nước có anh hùng, nhưng không ghi nhớ và vinh danh họ.

Poor is the nation that has no heroes, but poorer still is the nation that having heroes, fails to remember and honor them.

Marcus Tullius Cicero   | Chủ đề: Anh hùng

 30 người thích      Thích

~*~

Vì mình không tranh, cho nên thiên hạ không ai có thể cùng tranh nổi.

Lão Tử   | Chủ đề: Danh ngôn Hán học, An phận, Đạo đức, đức hạnh

 34 người thích      Thích

~*~

Người ta có thể dễ dàng cho lời khuyên từ bến cảng an toàn.

One can advise comfortably from a safe port.

Soren Kierkegaard   | Chủ đề: Khuyên bảo, An toàn

 27 người thích      Thích

~*~

Người tri túc(1) không bao giờ nhục.
(1) Tri túc: Biết được thế là đủ rồi, không ham mê theo đuổi nữa.

LãoTử   | Chủ đề: Tu thân, dưỡng tính, Danh ngôn Hán học, An phận

 27 người thích      Thích

~*~

Biết đủ thường được vui sướng, hay nhẫn tự khắc yên ổn.

Khuyến Giới Toàn Thư   | Chủ đề: Đối nhân xử thế, Danh ngôn Hán học, An phận

 21 người thích      Thích

~*~

Có lẽ những người nắm quyền lực trong tay, căn bản không có ai chân chính là người tốt hay kẻ xấu. Một vị anh hùng được vạn dân kính ngưỡng đồng thời cũng sẽ là kẻ thù của một quốc gia khác.

Vô Sắc công tử - Thẩm Tiểu Chi   | Chủ đề: Quyền lực, Ngôn tình, Nhân sinh, Anh hùng

 38 người thích      Thích

~*~

Hoa hồng giữ hương thơm bằng gai.
Con ong giữ mật thơm bằng nọc.

Ngãi Thanh   | Chủ đề: An toàn

 51 người thích      Thích

~*~

Biết thì nói là biết, không biết thì nói là không biết, vậy mới thật là biết.

知之為知之,不知為不知,是知也。
Tri chi vi tri chi, bất tri vi bất tri, thị tri dã.

Khổng Tử   | Chủ đề: Am hiểu

 69 người thích      Thích

~*~

Bằng chứng cho thấy bạn biết gì đó là bạn có thể truyền dạy nó.

The proof that you know something is that you are able to teach it.

Aristotle   | Chủ đề: Am hiểu

 52 người thích      Thích

~*~

Đường không qua lại cỏ gianh mọc
Anh em không đi về thành người dưng.

Tục ngữ Tày-Nùng   | Chủ đề: Anh em

 45 người thích      Thích

~*~

Lòng bàn tay là da
Mu bàn tay là thịt
Cấu chỗ nào cũng đau.

Tục ngữ Thái   | Chủ đề: Anh em

 24 người thích      Thích

~*~

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | Liên hệ | DMCA.com Protection Status

© 2011-2015 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.