Lời hay ý đẹp

Cái nhìn đầu tiên vào Lịch sử cho chúng ta thấy rằng hành động của con người xuất phát từ nhu cầu, lòng nhiệt huyết, tính cách và tài năng; và khiến chúng ta tin rằng những nhu cầu, lòng nhiệt huyết và mối quan tâm đó là nguồn động cơ duy nhất của hành động.


The first glance at History convinces us that the actions of men proceed from their needs, their passions, their characters and talents; and impresses us with the belief that such needs, passions and interests are the sole spring of actions.


Hegel

 38 người thích      Thích
A - B - C - D - Đ - E - G - H - I - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - X - Y

Danh ngôn vần a


Danh ngôn theo vần

A

B

C

D

Đ

G

H

I

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

X

Y


Danh ngôn mới

Nếu không phải của mình, đừng cưỡng cầu làm gì, cưỡng cầu chỉ biết mất đi những thứ vốn dĩ có thể đạt được.

Ân không sao cả - Bò Cạp Ôn Nhu   | Chủ đề: An phận, Ngôn tình, Nhân sinh

 11 người thích      Thích

~*~

Thật khốn khổ cho một đất nước không có anh hùng, nhưng còn khốn khổ hơn cho một đất nước có anh hùng, nhưng không ghi nhớ và vinh danh họ.

Poor is the nation that has no heroes, but poorer still is the nation that having heroes, fails to remember and honor them.

Marcus Tullius Cicero   | Chủ đề: Anh hùng

 5 người thích      Thích

~*~

Vì mình không tranh, cho nên thiên hạ không ai có thể cùng tranh nổi.

Lão Tử   | Chủ đề: Danh ngôn Hán học, An phận, Khiêm tốn, đức độ

 4 người thích      Thích

~*~

Người ta có thể dễ dàng cho lời khuyên từ bến cảng an toàn.

One can advise comfortably from a safe port.

Soren Kierkegaard   | Chủ đề: Khuyên bảo, An toàn

 8 người thích      Thích

~*~

Người tri túc(1) không bao giờ nhục.
(1) Tri túc: Biết được thế là đủ rồi, không ham mê theo đuổi nữa.

LãoTử   | Chủ đề: Tu thân, dưỡng tính, Danh ngôn Hán học, An phận

 7 người thích      Thích

~*~

Biết đủ thường được vui sướng, hay nhẫn tự khắc yên ổn.

Khuyến Giới Toàn Thư   | Chủ đề: Đối nhân xử thế, Danh ngôn Hán học, An phận

 4 người thích      Thích

~*~

Có lẽ những người nắm quyền lực trong tay, căn bản không có ai chân chính là người tốt hay kẻ xấu. Một vị anh hùng được vạn dân kính ngưỡng đồng thời cũng sẽ là kẻ thù của một quốc gia khác.

Vô Sắc công tử - Thẩm Tiểu Chi   | Chủ đề: Quyền lực, Ngôn tình, Nhân sinh, Anh hùng

 22 người thích      Thích

~*~

Hoa hồng giữ hương thơm bằng gai.
Con ong giữ mật thơm bằng nọc.

Ngãi Thanh   | Chủ đề: An toàn

 29 người thích      Thích

~*~

Biết thì nói là biết, không biết thì nói là không biết, vậy mới thật là biết.

知之為知之,不知為不知,是知也。
Tri chi vi tri chi, bất tri vi bất tri, thị tri dã.

Khổng Tử   | Chủ đề: Am hiểu

 35 người thích      Thích

~*~

Bằng chứng cho thấy bạn biết gì đó là bạn có thể truyền dạy nó.

The proof that you know something is that you are able to teach it.

Aristotle   | Chủ đề: Am hiểu

 30 người thích      Thích

~*~

Đường không qua lại cỏ gianh mọc
Anh em không đi về thành người dưng.

Tục ngữ Tày-Nùng   | Chủ đề: Anh em

 22 người thích      Thích

~*~

Lòng bàn tay là da
Mu bàn tay là thịt
Cấu chỗ nào cũng đau.

Tục ngữ Thái   | Chủ đề: Anh em

 11 người thích      Thích

~*~

Một bậc anh hùng cứu nạn, giúp nguy, thì cốt nhất là phải lao tâm, khổ lực.

Tăng Quốc Phiên   | Chủ đề: Danh ngôn Hán học, Tài năng, bản lĩnh, Danh ngôn tài đức, Anh hùng

 18 người thích      Thích

~*~

Chúng ta đã bay trông không trung như chim và bơi dưới đại dương như cá, nhưng vẫn chưa học được hành động đơn giản là đi trên mặt đất như anh em.

We have flown the air like birds and swum the sea like fishes, but have yet to learn the simple act of walking the earth like brothers.

Martin Luther King Jr.   | Chủ đề: Anh em

 25 người thích      Thích

~*~

Có tình anh em giữa những người từng bú chung bầu sữa, thứ tình thân mà ngay cả thời gian cũng không thể bẻ gẫy.

There was brotherhood between people who had fed from the same breast, a kinship that even time could not break.

Khaled Hosseini   | Chủ đề: Anh em

 25 người thích      Thích

~*~

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | DMCA.com Protection Status

© 2011-2015 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.