Lời hay ý đẹp

Chỉ những người đã học được quyền năng của sự chân thành và cống hiến vị tha mới trải nghiệm được niềm vui sâu sắc nhất của cuộc đời: sự viên mãn.


Only those who have learned the power of sincere and selfless contribution experience life's deepest joy: true fulfillment.


Tony Robbins

 38 người thích      Thích
A - B - C - D - Đ - E - G - H - I - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - X - Y

Danh ngôn vần y


Danh ngôn theo vần

A

B

C

D

Đ

G

H

I

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

X

Y


Danh ngôn mới

Thường thì chính những người xứng đáng nhất lại là người không thể ngừng yêu thương những kẻ sẽ hủy diệt mình.

Often it is the most deserving people who cannot help loving those who destroy them.

Hermann Hesse   | Chủ đề: Yêu thương

 3 người thích      Thích

~*~

Khi yêu người ta có thể tha thứ cho nhau tất cả. Khi ghét người ta có thể nói xấu nhau tất cả.

Khuyết danh   | Chủ đề: Yêu thương, Tha thứ

 20 người thích      Thích

~*~

Khi người ta hoàn toàn bước vào vương quốc của tình yêu, thế giới - dù không hoàn hảo đến thế nào - trở nên đẹp đẽ và phong phú, chỉ còn lại toàn những cơ hội để yêu thương.

When one has once fully entered the realm of love, the world — no matter how imperfect — becomes rich and beautiful, it consists solely of opportunities for love.

Soren Kierkegaard   | Chủ đề: Yêu thương, Tình yêu

 29 người thích      Thích

~*~

Yêu thương ai đó không bao giờ là sai lầm.

Loving someone is never a mistake.

Katrina Mayer   | Chủ đề: Yêu thương

 57 người thích      Thích

~*~

Đừng bao giờ ngừng yêu thương ai, và từ bỏ hy vọng vào người ấy, vì thậm chí ngay cả đứa con hoang tàn sa ngã nhất cũng vẫn có thể cứu rỗi được; kẻ thù ác liệt nhất và người đã từng là bạn bè cũng có thể lại trở thành bạn bè; tình yêu thương đã nguội lạnh có thể lại được nhóm lửa.

Never cease loving a person, and never give up hope for him, for even the prodigal son who had fallen most low, could still be saved; the bitterest enemy and also he who was your friend could again be your friend; love that has grown cold can kindle.

Soren Kierkegaard   | Chủ đề: Khoan dung, Yêu thương

 45 người thích      Thích

~*~

Chẳng lẽ bạn không biết có một giờ nửa đêm khi ai cũng phải tháo mặt nạ xuống? Bạn nghĩ rằng cuộc sống sẽ luôn cho phép nó bị chế nhạo sao? Bạn nghĩ bạn có thể trốn đi trong chốc lát trước nửa đêm để tránh được điều này? Hay bạn không hề sợ hãi khoảng thời gian ấy? Tôi đã thấy trong đời thực những người lừa gạt người khác lâu đến nỗi cuối cùng, bản tính chân thực của họ không thể được bộ lộ;... Trong mỗi người đều có điều gì đó ở một mức độ nhất định ngăn cản anh ta hoàn toàn minh bạch với chính mình; và có lẽ khi mức độ đó lên cao quá, anh ta có thể nối kết vào các mối quan hệ của cuộc đời vượt xa khỏi bản thân mình sâu đến nỗi hầu như không thể bộc lộ chính mình nữa. Nhưng người không thể bộc lộ chính mình cũng không thể yêu thương, và người không thể yêu thương là người bất hạnh nhất.

Do you not know that there comes a midnight hour when every one has to throw off his mask? Do you believe that life will always let itself be mocked? Do you think you can slip away a little before midnight in order to avoid this? Or are you not terrified by it? I have seen men in real life who so long deceived others that at last their true nature could not reveal itself;... In every man there is something which to a certain degree prevents him from becoming perfectly transparent to himself; and this may be the case in so high a degree, he may be so inexplicably woven into relationships of life which extend far beyond himself that he almost cannot reveal himself. But he who cannot reveal himself cannot love, and he who cannot love is the most unhappy man of all.

Soren Kierkegaard   | Chủ đề: Yêu thương, Bất hạnh

 19 người thích      Thích

~*~

Tình yêu là biểu hiện của người đi yêu, không phải người được yêu. Những người nghĩ rằng mình có thể chỉ yêu thương những người mình thích hoàn toàn chẳng biết yêu thương. Sự yêu thương khám phá ra sự thật trong mỗi cá nhân mà người khác không thấy được.

Love is the expression of the one who loves, not of the one who is loved. Those who think they can love only the people they prefer do not love at all. Love discovers truths about individuals that others cannot see.

Soren Kierkegaard   | Chủ đề: Yêu thương

 8 người thích      Thích

~*~

Tự lừa mình đánh mất tình yêu thương trong trái tim mình là sự lừa gạt tồi tệ nhất; đó là sự mất mãi vĩnh viễn không thể sửa chữa được dù có tốn cả vĩnh hằng.

To cheat oneself out of love is the most terrible deception; it is an eternal loss for which there is no reparation, either in time or in eternity.

Soren Kierkegaard   | Chủ đề: Yêu thương

 23 người thích      Thích

~*~

Bạn phải thu được kiến thức mới và buộc mình thực sự áp dụng những gì mình đã học được. Bạn phải thiết lập những ranh giới cho mình. Điều quan trọng là nếu bạn không biết đến tình yêu thương thực sự, ai đó sẽ dạy bạn lòng căm hận.

You have to get new knowledge and force yourself to really implement what you've learned. You have to set boundaries in place for yourself. The important thing is if you don't know real love, someone will teach youself hate.

Tony Gaskins   | Chủ đề: Yêu thương, Tri thức

 15 người thích      Thích

~*~

Hãy xây dựng sức mạnh và khả năng kiểm soát khi còn trẻ và ôm lấy sự yêu thương với trái tim vị tha. Chỉ như vậy, bạn mới tìm được yên bình thực sự trong tim và bắt đầu cuộc hành trình tiến tới cái tôi tốt đẹp hơn và những ngày tháng tốt đẹp hơn trong đời.

Develop strength and control at an early age and embrace love coupled with a selfless heart. Only then, will you find true peace in your heart and begin the journey to the best version of yourself and the best days of your life.

Tony Gaskins   | Chủ đề: Vị tha, Yêu thương, Yên bình, Sức mạnh

 23 người thích      Thích

~*~

Trao đi sự yêu thương không bảo đảm rằng bạn sẽ nhận lại được yêu thương. Hãy biết vui rằng mình có nó để trao đi, tình yêu thương bạn nuôi dưỡng trong mình chính bản thân nó đã là lời chúc phúc.

Giving love to another is no guarantee that you will get it back. Be appreciative that you had it to give, the love you have within yourself is a blessing all in itself.

Khuyết danh   | Chủ đề: Yêu thương

 2 người thích      Thích

~*~

Yêu thương chỉ lan tỏa qua chia sẻ. Bạn chỉ có thể có nhiều yêu thương hơn cho mình bằng cách trao đi yêu thương.

Love only grows by sharing. You can only have more for yourself by giving it away to others.

Brian Tracy   | Chủ đề: Chia sẻ, Yêu thương

 13 người thích      Thích

~*~

Không có sự đối lập với Yêu thương, bởi bất cứ thứ gì bên ngoài Yêu thương đều là ảo vọng và không phải thật.

There is no opposite of Love, because anything outside of Love is an illusion and is not real.

Khuyết danh   | Chủ đề: Yêu thương

 5 người thích      Thích

~*~

Rất rõ ràng rằng giữa yêu thương và thấu hiếu có mối liên hệ rất gần... Ai yêu thương sẽ thấu hiểu, và ai thấu hiểu sẽ yêu thương. Người cảm thấy được mình được hiểu sẽ cảm thấy được yêu thương, và người cảm thấy được yêu thương chắc chắn cảm thấy mình được hiểu.

It is quite clear that between love and understanding there is a very close link... He who loves understands, and he who understands loves. One who feels understood feels loved, and one who feels loved feels sure of being understood.

Paul Tournier   | Chủ đề: Yêu thương

 6 người thích      Thích

~*~

Hãy cười nhiều hơn khóc, hãy cho nhiều hơn nhận, và hãy yêu thương nhiều hơn căm hận.

Smile more than you cry, give more than you take and love more than you hate.

Khuyết danh   | Chủ đề: Chia sẻ, Yêu thương, Nụ cười

 34 người thích      Thích

~*~

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | DMCA.com Protection Status

© 2011-2015 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.

mobil porno