Lời hay ý đẹp

Chúng ta không có cơ hội làm quá nhiều điều, và mỗi thứ chúng ta làm đều phải thật sự tuyệt vời. Bởi vì đây là cuộc đời của chúng ta. Cuộc đời ngắn ngủi lắm, và rồi bạn chết, bạn biết chứ? Và chúng ta đều được lựa chọn để làm điều này với cuộc đời mình. Vì vậy điều ta làm nên thật tốt. Nên đáng giá.


We don’t get a chance to do that many things, and every one should be really excellent. Because this is our life. Life is brief, and then you die, you know? And we’ve all chosen to do this with our lives. So it better be damn good. It better be worth it.


Steve Jobs

 203 người thích      Thích
A - B - C - D - Đ - E - G - H - I - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - X - Y

Danh ngôn vần v


Danh ngôn theo vần

A

B

C

D

Đ

G

H

I

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

X

Y


Danh ngôn mới

Hãy tin tưởng vào sự vận động. Cuộc sống xảy ra ở mức những sự kiện, không phải ngôn từ. Hãy tin vào sự vận động.

Trust only movement. Life happens at the level of events, not of words. Trust movement.

Alfred Adler   | Chủ đề: Cuộc sống, Vận động

 9 người thích      Thích

~*~

Nếu vũ trụ là sự vận động, nó sẽ không chỉ theo một hướng. Chúng ta nghĩ cuộc đời của mình là đường thẳng, nhưng chính vòng quay của trái đất khiến chúng ta quan sát được thời gian. Hãy bước cùng tôi.

If the universe is movement, it will not be in one direction only. We think of our lives as linear but it is the spin of the earth that allows us to observe time. Walk with me.

Jeanette Winterson   | Chủ đề: Vũ trụ, Vận động

 0 người thích      Thích

~*~

Hãy hành động! Một bước vận động sẽ đưa bạn tới gần mục tiêu hơn một dặm ý định.

Take action! An inch of movement will bring you closer to your goals than a mile of intention.

Steve Maraboli   | Chủ đề: Vận động, Mục tiêu, Hành động

 1 người thích      Thích

~*~

Cuộc sống là sự vận động, sự vận động liên tục trong các mối quan hệ và tư duy; cố gắng bắt lấy vận động ấy dưới hình thức quá khứ, như ký ức, là sợ hãi cuộc sống.

Life is a movement, a constant movement in relationship; and thought, trying to capture that movement in terms of the past, as memory, is afraid of life.

Jiddu Krishnamurti   | Chủ đề: Ký ức, Vận động, Cuộc sống, Tư duy, Quan hệ, Sợ hãi, Quá khứ

 1 người thích      Thích

~*~

Tôi vận động, vì thế tôi tồn tại.

I move, therefore I am.

Haruki Murakami   | Chủ đề: Tồn tại, Vận động

 0 người thích      Thích

~*~

Sống mà nhục, không bằng chết mà vinh.

生以辱, 不如死以榮。
Sinh dĩ nhục, bất như tử dĩ vinh.

Đại Đới Lễ   | Chủ đề: Danh ngôn Hán học, Phẩm tiết, chí khí, Vinh quang

 1 người thích      Thích

~*~

Chúng ta sinh ra không phải chỉ cho bản thân ta.

Non nobis solum nati sumus.

Marcus Tullius Cicero   | Chủ đề: Vị tha

 2 người thích      Thích

~*~

Nền văn hóa đáng giá để ta có những mạo hiểm lớn lao. Không có văn hóa, chúng ta chỉ là những con thú dữ chuyên chế.

Culture's worth huge, huge risks. Without culture we're all totalitarian beasts.

Norman Mailer   | Chủ đề: Văn hóa, Mạo hiểm

 0 người thích      Thích

~*~

Người viết có thể tiến bộ như một con người, hay có thể thụt lùi. ... Sự tò mò, phản ứng của anh ta với cuộc đời không thể biến mất. Điều chí tử là thu mình, trở nên ít quan tâm hơn, ít đồng cảm hơn, khô héo tới mức bản thân cuộc đời mất đi phẩm vị, và lòng nhiệt tình đối với sự thấu hiểu con người biến thành mệt mỏi và chán ghét.

The writer can grow as a person or he can shrink. ... His curiosity, his reaction to life must not diminish. The fatal thing is to shrink, to be interested in less, sympathetic to less, desiccating to the point where life itself loses its flavor, and one’s passion for human understanding changes to weariness and distaste.

Norman Mailer   | Chủ đề: Viết

 3 người thích      Thích

~*~

Viết lách có thể tàn phá cơ thể bạn. Bạn ngồi trên ghế hàng giờ và đổ tận lòng dạ để viết được vài chữ.

Writing can wreck your body. You sit there on the chair hour after hour and sweat your guts out to get a few words.

Norman Mailer   | Chủ đề: Viết

 0 người thích      Thích

~*~

Thiên trường địa cửu là lý tưởng, hiện tại mới là sự thật.

Sau khi li hôn vẫn tiếp tục dây dưa - Hề Nhạc   | Chủ đề: Tình yêu buồn, Tình yêu, Ngôn tình, Vĩnh cửu

 9 người thích      Thích

~*~

Tình yêu thời trẻ, không có lẫn tạp chất, làm cho người ta nghĩ vĩnh hằng có được là điều tự nhiên.

Sau khi li hôn vẫn tiếp tục dây dưa - Hề Nhạc   | Chủ đề: Tình yêu, Tuổi trẻ, Ngôn tình, Vĩnh cửu, Tình yêu

 9 người thích      Thích

~*~

Mỗi thời đại, mỗi nền văn hóa, mỗi phong tục và tín ngưỡng đều có tính cách riêng, những điểm yếu điểm mạnh riêng, cái đẹp riêng và sự tàn nhẫn riêng; nó chấp nhận một số đau khổ nhất định khi cần thiết, kiên nhẫn chịu đựng một số cái ác nhất định. Cuộc sống con người thực sự khốn khổ, thực sự sa vào địa ngục chỉ khi hai thời đại, hai nền văn hóa, hai tôn giáo giao thoa.

Every age, every culture, every custom and tradition has its own character, its own weakness and its own strength, its beauties and cruelties; it accepts certain sufferings as matters of course, puts up patiently with certain evils. Human life is reduced to real suffering, to hell, only when two ages, two cultures and religions overlap.

Hermann Hesse   | Chủ đề: Văn hóa, Tôn giáo

 1 người thích      Thích

~*~

Để có thể viết về cuộc đời, đầu tiên bạn phải sống nó đã.

In order to write about life first you must live it.

Ernest Hemingway   | Chủ đề: Trải nghiệm, Viết

 1 người thích      Thích

~*~

Là người viết, bạn không nên phán xét, mà nên thấu hiểu.

As a writer, you should not judge, you should understand.

Ernest Hemingway   | Chủ đề: Phán xét, Viết

 3 người thích      Thích

~*~

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | DMCA.com Protection Status

© 2011-2015 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.