Lời hay ý đẹp

Tham vọng là nhiệt huyết có mục đích.


Ambition is enthusiasm with a purpose.


Frank Tyger

 80 người thích      Thích

Danh ngôn theo vần

A

B

C

D

Đ

G

H

I

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

X

Y


Danh ngôn mới

Cảnh mộng mà bạn tô điểm trong tâm trí,
Lý tưởng mà bạn tôn sùng trong trái tim...
Đó là những thứ sẽ giúp bạn xây dựng cuộc đời...
Đó là con người bạn sẽ trở thành.

The visions you glorify in your mind,
The ideals you enthrone in your heart..
This you will build your life by...
This you will become.

James Allen   | Chủ đề: Lý tưởng, Giấc mơ

 0 người thích      Thích

~*~

Nếu khao khát thực sự của bạn là làm người tốt, không cần phải đợi có tiền trước khi làm điều đó; bạn có thể làm điều đó ngay bây giờ, ngay lúc này, và ngay tại nơi bạn đang ở.

If you real desire is to be good, there is no need to wait for the money before you do it; you can do it now, this very moment, and just where you are.

James Allen   | Chủ đề: Lòng tốt, Tiền bạc

 0 người thích      Thích

~*~

Lao động sản sinh ra ý tưởng.

Labor gives birth to ideas.

Jim Rohn   | Chủ đề: Lao động, Ý tưởng

 0 người thích      Thích

~*~

Có sự khác biệt vô cùng giữa có điều để nói, và phải nói điều gì đó.

There's all the difference in the world between having something to say, and having to say something.

John Dewey   | Chủ đề: Lời nói

 0 người thích      Thích

~*~

Những lời vô ích của người nói mà không làm cũng giống như bông hoa đẹp và màu mè nhưng không có hương thơm.

Just as a flower which seems beautiful and has color but no perfume, so are the fruitless words of the man who speaks them but does them not.

John Dewey   | Chủ đề: Lời nói, Hành động

 0 người thích      Thích

~*~

Cái tôi không phải là thứ sẵn có, mà là thứ liên tục hình thành thông qua lựa chọn hành động.

The self is not something ready-made, but something in continuous formation through choice of action.

John Dewey   | Chủ đề: Bản ngã, Hành động, Lựa chọn

 0 người thích      Thích

~*~

Hủy diệt người chỉ cần một câu, xây dựng người lại mất ngàn lời, xin bạn 'Đa khẩu hạ lưu tình'.

毁灭人只要一句话,培植一个人却要千句话,请你多口下留情。

Phật học Trung hoa   | Chủ đề: Lời nói, Phật học Trung Hoa

 0 người thích      Thích

~*~

Đứng giữa đường rất nguy hiểm; bạn sẽ bị đâm ngã bởi xe cộ từ cả hai bên.

Standing in the middle of the road is very dangerous; you get knocked down by the traffic from both sides.

Margaret Thatcher   | Chủ đề: Quả quyết, Lựa chọn

 0 người thích      Thích

~*~

Thương và ghét, cả hai đều đau khổ bởi vì đều do tham ái gây ra. Muốn là khổ. Muốn mà không được cũng khổ. Ngay cả khi có được cái mà bạn muốn, cũng là đau khổ nữa, bởi vì khi được chúng, bạn lại lo sợ sẽ mất chúng. Làm sao có thể sống hạnh phúc khi tâm đầy lo sợ.

Love and hate are both suffering, because of desire. Wanting is suffering; wanting not to have is suffering, Even if you get what you want, it's still suffering because once you've got it, you then live in the fear of losing it. You then live in the fear of losing it. How are you going to live happily with fear?

Ajahn Chah   | Chủ đề: Lo âu, Đau khổ, Hạnh phúc

 0 người thích      Thích

~*~

Khi con người được tự do lựa chọn, họ lựa chọn tự do.

When people are free to choose, they choose freedom.

Margaret Thatcher   | Chủ đề: Tự do, Lựa chọn

 1 người thích      Thích

~*~

Mỗi hành động tử tế đều có lợi cho cả người trao lẫn người nhận.

Every act of kindness benefits the giver as well as the receiver.

Katrina Mayer   | Chủ đề: Lòng tốt

 0 người thích      Thích

~*~

Hiến pháp phải được viết trong những trái tim, chứ không phải chỉ trên giấy.

Constitutions have to be written on hearts, not just paper.

Margaret Thatcher   | Chủ đề: Luật pháp

 1 người thích      Thích

~*~

Lao động là thiết yếu đối với con người. Con người phát minh ra đồng hồ báo thức.

Work is a necessity for man. Man invented the alarm clock.

Pablo Picasso   | Chủ đề: Lao động

 1 người thích      Thích

~*~

Đây là điều mà tôi cần phải nỗ lực: tách biệt điều gì thật sự quan trọng, để giữ gìn năng lượng qua việc không lo lắng về điều người khác nghĩ.

That's something I have to work on: to separate what really matters, to conserve energy by not worrying about what other people think.

Benedict Cumberbatch   | Chủ đề: Lo âu

 0 người thích      Thích

~*~

Cảm hứng tồn tại thật, nhưng nó phải tìm thấy ta khi ta đang làm việc.

Inspiration exists, but it has to find us working.

Pablo Picasso   | Chủ đề: Cảm hứng, Lao động

 0 người thích      Thích

~*~

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | Liên hệ | DMCA.com Protection Status

© 2011-2015 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.